Live Herbeleef de gemeenteraad in Poperinge: "U moet mijn woorden niet verdraaien"

21/12/15 om 15:14 - Bijgewerkt om 22:17

Op maandag 21 december werd de laatste Poperingse gemeenteraad van het jaar bijeengeroepen voor een agenda met 24 punten. Hoogtepunten waren de bespreking van het budget 2016 en de meerjarenplanning.

 • Jeroen Laseure

  De gemeenteraad zit erop

  Na 2 uur en drie kwartier is de laatste gemeenteraad van het jaar afglopen. We zien elkaar terug op de volgende zitting op 25 januari 2016.

 • Jeroen Laseure

  Nog een eedaflegging

  Ten slotte is er nog de eedaflegging van twee nieuwe OCMW-raadsleden: Bryan Vanderhaeghe en Christine Verdonck. Zij zijn de opvolgers van Petra Demeester en Edwin Lesschaeve.

 • Jeroen Laseure

  "Geen eigen winkel met streekproducten"

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Op de plaats van de vroegere Postillion zou de stad Poperinge via het Centrummanagement een winkel uitbaten met streekproducten. Klopt deze informatie?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Bij elke stap van het centrummanagement bent u als bestuurder betrokken bij de besluitvorming. Nu verwijst u naar geruchten. Ik kan dit ferm tegenspreken. Noch zelf of via het centrummanagement zullen we een winkel uitbaten met streekproducten. Onder de maatregelen van het commercieel strategisch plan staat wel dat we moeten onderzoeken of een winkel in het centrum met streekproducten een te overwegen optie is. Een private speler heeft daarvoor interesse. Er wordt gekeken of dat subsidieerbaar is binnen Europese context. We hebben dus weet van zo'n project, maar zeker niet om zelf uit te baten."

  Sabien Lahaye-Battheu: "Ik begrijp niet waarom u zo gepikeerd antwoordt. Burgers spreken ons aan hierover. Hier kunnen we dit op tafel leggen. Wij weten het antwoord niet en mogen en moeten het hier op de agenda zetten. Als burgemeester kan u het rechtzetten. Dat is de enige bedoeling voor onze vraag. Verder hoeft er niets achter te zoeken."

 • Jeroen Laseure

  "Geen lichten op industriegebied"

  Marie-Claire Tilleman (Open VLD): "Een deel van de verlichting op het industrieterrein werkt niet. Eandis zou dit herstellen, maar dat is nog niet gebeurd. Er is ook al een vrachtwagen gestolen. Werken de camera's als het donker is? Wanneer zullen de lichten hersteld worden?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Ik weet niet of er een verband is tussen het niet hebben van openbare verlichting en de diefstal van een vrachtwagen. De camera's op het industrieterrein kunnen nummerplaten herkennen in het donker. Ik denk dus niet dat die diefstal te maken heeft met de duisternis. Het valt ons niet te verwijten dat het lang duurt dat de lichten niet werkt. In oktober hebben wij alles al afgehandeld, maar er is wat onduidelijkheid geweest over welke werken exact nodig waren. Het materiaal moet natuurlijk besteld en geplaatst worden. Ik zal vragen om dit met spoed te doen. Het zal wellicht eind januari gebeuren."

  Marie-Claire Tilleman: "Het zou goed zijn om hen te vragen dit zo snel mogelijk te doen. Ik heb overigen niet gezegd dat die diefstal het gevolg is van de duisternis."

 • Jeroen Laseure

  De vragenronde kan beginnen

  Er zijn twee vragen.

 • Jeroen Laseure

  "Leefbaarheid in Roesbrugge"

  Geert Ganne (N-VA): "We zijn blij dat het stadsbestuur het bewonersplatform in Roesbrugge opnieuw heeft opgestart. Waarom hebben jullie zelf niet gezegd in de raad het bewonersplatform opnieuw is opgestart? Er zouden ook nieuwe mobiliteitstellingen komen. Zijn die al gebeurd?"

  Schepen Desmyter (CD&V): "De gemeenteraad zou hierover niet ingericht worden. Bij bewonersplatforms hebben we gekozen om hen autonoom te laten werken en niet via deze raad. De werking was al 1,5 jaar slapende. Nu hebben we zelf initiatief genomen. Bij het eerste overleg waren er een 30-tal mensen in een positieve sfeer. Als er enkele trekkers opstaan, kunnen we hen autonoom laten werken."

  Schepen Marchand (CD&V): "De tellingen vanop de gemeenteraad in oktober zijn uitgevoerd door een studiebureau, maar we beschikken niet over de precieze aantallen. Die worden procentueel benaderd. De eigen tellingen worden binnenkort uitgevoerd. We zullen met het studiebureau kijken naar verkeersremmende maatregelen."

 • Jeroen Laseure

  "Uitgebreid wifi-netwerk"

  Johan Lefever (Open VLD): "Onze stad biedt gratis internet aan in nagenoeg alle openbare gebouwen. Een uitgebreid wifi-netwerk in het stadscentrum biedt heel wat mogelijkheden voor handelaars en toeristen. Kunnen jullie onderzoeken of er een volledig uitgerold wifi-netwerk kan komen in het centrum?"

  Schepen Marchand (CD&V): "Iedereen Digitaal klinkt als muziek in de oren, maar er zijn enkele kanttekeningen. We hebben er zelf al bij stilgestaan, maar de ontwikkeling van het mobiel internet doet de nood aan een eigen wifi-netwerk verminderen. Het dataverbruik stijgt elk jaar met 60 procent en de prijzen zullen blijven dalen. Er zijn ook alternatieven met hotspots. Een volledig dekkend wifi-netwerk is ook een behoorlijke investering en de kans is zeer groot dat de prijzen voor mobiel internet de komende jaren nog zullen dalen en het publieke netwerk geen meerwaarde meer zal bieden. We zullen wel informeren bij de providers of zij kunnen participeren in zo'n netwerk."

  Johan Lefever: "U zal dus met hen rond de tafel gaan zitten?"

  Pieter Marchand: "Het hangt af van wat de providers zelf kunnen aanbieden."

  Johan Lefever: "Het is een kostprijs, maar wij zien het als een investering. Vandaar onze vraag om te informeren. In Kortrijk zou het 18.000 euro per maand kosten, met nog bijkomende kosten per maand."

  Schepen Loes Vandromme (CD&V) pikt in: "In de OC's van de deelgemeenten zijn we trouwens bezig met het installeren van een wifi-netwerk."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen) wil ook iets zeggen hierover. "De hoge gezondheidsraad zegt dat er rapporten zijn die stellen dat blootstelling aan stralen schadelijk kan zijn. Ik wil dit gewoon even meegeven."

 • Jeroen Laseure

  Twee toegevoegde punten

  Johan Lefever (Open VLD) voegt een agendapunt toe over Iedereen Digitaal, Geert Ganne (N-VA) wil het hebben over de leefbaarheid in Roesbrugge.

 • Jeroen Laseure

  Geheime stemming

  Punt 16 rond de samenstelling van de Gecoro wordt hernomen, met een geheime stemming. Griet Devos is unaniem verkozen als de nieuwe vertegenwoordiger voor ACV.

 • Jeroen Laseure

  Logiestaks

  De nieuwe logiestaks ligt voor. Er is geen forfaitaire belasting meer, maar een taks van 1,5 euro per persoon per nacht die doorgerekend kan worden aan de klanten.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Wij hadden een evaluatie gevraagd van de nieuwe logiestaks. Die evaluatie is voorgesteld in augustus van dit jaar. Wij en de andere partijen van de oppositie hebben toen gevraagd om het punt uit te stellen. U hebt toen zelf gezegd dat het overleg met de sector beter had gekund. Nu stellen we vast dat er een goed einde komt aan het hobbelig parcours. Op vraag van de logieshouders is er geluisterd naar hen. Na overleg met hen is er nu eeen nieuwe logiestaks. U hebt een bocht genomen, wat u enkel siert. Het blijft wel een nieuwe belasting."

  Geert Ganne (N-VA): "We zijn tevreden dat de stad tot inkeer is gekomen. De taks wordt betaald door de echte gebruiker. Het is alleen jammer dat het bedrag hoger ligt dan in de omringende steden."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Ik volg mijn collega's. Deze logiestaks is fair, vooral voor de kleine uitbaters."

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Het hobbelig parcours is waar, maar men leert er iets uit. Nu kiezen we voor een systeem van werkelijke overnachtingen. We zullen geen schoonheidsprijs winnen in politieke besluitvorming, maar de oplossing is er en daar doen we het voor."

 • Jeroen Laseure

  De academie blijft de komende zes jaar in het Mariaziekenhuis

  Dat punt werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Het kan nog verlengd worden, afhankelijk van de timing van de verhuis naar de Vroonhofsite.

 • Jeroen Laseure

  "Woorden niet verdraaien"

  Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) heeft nog een opmerking: "Ik vind het aandoenlijk dat u ergens wel een aanknooppunt vindt in de geschiedenis om de pluimen op de hoed van Open VLD te steken. Misschien hebt u ook wel iets te maken met de ruimtereis van Dirk Frimout. Zou u ons geheugen daarover eens kunnen opfrissen?"

  Sabien Lahaye-Battheu: "Ik kan begrijpen dat jullie ons programma van tien jaar geleden niet meer kennen en wil die pluimen niet op onze hoed steken. Ik citeer uit ons verkiezingsprogramma van 2006: 'Er kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn in de Vroonhofsite om samen te werken met het gemeenschapsonderwijs.' We hebben ook nooit voorgesteld om de gebouwen zomaar af te breken. Verdraai onze woorden alsjeblieft niet."

  Burgemeester Dejaegher: "We gaan niet beginnen bekvechten, maar ik herinner me het pleidooi van jullie om daar een parking van te maken."

  Johan Lefever (Open VLD): "Een beetje intellectuele eerlijkheid alsjeblieft. Wij hebben nooit gezegd om alle gebouwen plat te gooien."

  Christof Dejaegher: "Ik heb gezegd dat jullie de achterste gebouwen zouden platgooien."

  De discussie wordt hier afgebroken.

 • Jeroen Laseure

  "Principiële overeenkomst"

  Christof Dejaegher (CD&V): "De oppositie zijn elkaars uitersten hier, de meerderheid zal de keuze van het gezond verstand maken." (lachen, red.) "Over de kosten kan ik uitleg geven. Dit is een principiële overeenkomst. Wij doen een voorstel voor de aankoop van de gronden en vragen een visum aan een landmeter-expert die moet zeggen of die prijs gerechtvaardigd is. Die procedure moeten we respecteren. Die kosten liggen dus nog niet vast. Over heel wat punten hebben we nu overeenkomst, maar het project start met de realisatie van het Huis van het Kind en de bouw van de lagere school. De centrumparking zal dan pas voor later zijn. Eerst moeten we aankopen, daarna de turnzaal afbreken voor het Huis van het Kind en dan pas komt de lagere school aan de beurt. Het ene project hangt vast met het andere, net als dominostenen. De timing volgt uit de overeenkomst en uit de huurovereenkomst met het ziekenhuis van zes jaar voor de academie. De verhuis zal dus pas voor de volgende legislatuur zijn. Een exact aantal parkings en timing uitspreken kan ik niet, we moeten het eerst aankopen."

  "Over de architectuur vind ik het nog wat voorbarig. Gebouwen moeten voor mij niet uniform zijn om een mooie en rustige aanleg te hebben. Die vraag moet echter gericht worden aan een ontwerper. Ik kan daar nu nog geen grote uitspraken over doen."

 • Jeroen Laseure

  Vroonhofsite

  De Vroonhofsite krijgt drie nieuwe functies: Huis van het Kind, school en acadamie.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Al meer dan tien jaar hebben we met Open VLD voorgesteld om samen te zitten met het gemeenschapsonderwijs om er samen een project uit te bouwen. Nu ligt de samenwerkingsovereenkomst voor. Het GO! wil een nieuwe lagere school bouwen en in een tweede fase ook een nieuwe middelbare school. Dat is belangrijk voor het onderwijs. Voor de stad Poperinge zien we in 2017-2018 de realisatie van het Huis van het Kind en in een tweede fase de academie+. Voor die academie+ staat er niet echt een timing. Wat is de timing daarvan? Voor het kostenplaatje zien we de aankoop van gronden: 1.250.000 euro. Wat zullen de volgende gekende kosten zijn naast de grondenaankoop. Wanneer zullen de bijkomende parkingplaatsen gecreëerd worden en hoeveel zullen het er zijn?"

  Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Ik vraag samenwerking tussen uniformiteit van (bouw)stijlen tussen het GO! en de stad. Het uitzicht van het stadscentrum kan veranderen met het project van de Vroonhofsite. Ik hoop dat daaraan gewerkt kan worden. Het is een hele grote site waarin veel gebouwen komen. Hierin verschillen we van mening met Open VLD. Maak van de open ruimte een groene oase in plaats van parking."

 • Jeroen Laseure

  Geheime stemming of niet?

  Er moet een nieuwe vertegenwoordiger gekozen worden voor de Gecoro. Er is twijfel of er een geheime stemming moet komen of niet. Uiteindelijk komt er aan het einde van de raad een geheime stemming. "De stembiljetten moeten eerst nog gemaakt worden..."

 • Jeroen Laseure

  CO7 omvormen

  Danny Lefebvre (Open VLD): "Men wil ArcheoCO7 laten omvormen tot een Intergemeentelijke OnroerendErfgoedDienst met heel wat nieuwe opdrachten. Zal er hiervoor extra personeel en subsidies nodig zijn?"

  Schepen Loes Vandromme (CD&V): "De uitbreiding komt er door het nieuwe decreet Onroerend Erfgoed. Nu hebben we enkel een archeoloog, maar er moet uitgebreid worden. Er komt een nieuwe subsidie-aanvraag: van 50.000 naar 92.000 euro. Dat is aanzienlijk meer. We werven dus extra personeel aan. De gemeentelijke bijdrage ligt vast tot 2019, we krijgen extra budget van Vlaanderen."

  Danny Lefebvre: "We zullen dit zeker goedkeuren."

 • Jeroen Laseure

  Nieuw stadsdepot

  Er komt een nieuw stadsdepot. Het bestek en wijze van gunnen wordt goedgekeurd. Idem voor het tweede deel van de aanleg van het fietspad Poperinge-Watou.

 • Jeroen Laseure

  "Antwoord op onze vragen"

  Het patrimoniumplan van de stad wordt goedgekeurd.

  Marie-Claire Tilleman (Open VLD): "De vorige gemeenteraden vroegen we al meer duiding over het patriomniumplan. Dit is inderdaad een antwoord op onze vragen. Dat het plan werd opgemaakt door de eigen administratie, verdient alle lof. Het hoeven niet altijd dure studies te zijn. Een aantal van onze punten zijn ook opgenomen in het plan: onder andere de herbestemming van de O-L-V-kerk en de terugkeer van de academie naar het centrum. Er wordt ook inspraak beloofd. Als dit kan bereikt worden zonder bijkomende belastingen en niet tot verre toekomstplannen behoort, keuren we dit plan goed."

  Burgemeester Dejaegher: "Die dure studies zijn een oneliner, soms heb je externe studies absoluut nodig. Als u zelf zou besturen, zou u die ook nodig hebben. Ik ben blij dat u de beleidskeuzes en dit plan goedkeurt."

  Geert Ganne (N-VA): "Zal het huidige depot nog blijven en niet mee verhuizen?"

  Burgemeester Dejaegher: "Dat staat te lezen in hetzelfde patrimoniumplan. We zullen er materiaal blijven stockeren dat niet vaak nodig is, zoals wagens van stoeten."

 • Jeroen Laseure

  "Meer dan 300 zitjes"

  Christof Dejaegher: "Meneer Ganne, sorry dat ik wat nerveus antwoordde, maar we willen foutieve voorstellingen uit de wereld helpen. Ik wil nog ingaan op de 600 zitjes van meneer Butaye. De discussie over de capaciteit van de podiumzaal sleept al aan van in de jaren '80. Toen was er altijd sprake van een zaal met 300 zitjes. Nu halen we dit vlot met 350 zitjes. We moeten niet uitgaan van één activiteit, maar van een brede waaier. Het zal voor velen een kunst zijn, figuurlijk dan, toch om die 350 zitjes te vullen. De oude stadsschouwburg van Ieper heeft 400 zitjes, in Het Perron, een zaal moet bovenlokale bestemming zijn er 550. Ik denk dat 350 dus voldoende is voor Poperinge. Zal dat voor alle activiteiten zijn? Wellicht niet, maar dan zijn er nog mogelijkheden."

  Eric Butaye: "Ik had niet zo'n reactie verwacht, ik gaf gewoon een kleine vaststelling, meer niet..."

 • Jeroen Laseure

  "Overlegmomenten"

  Schepen Loes Vandromme (CD&V): "We moeten met alle Poperingse culturele verenigingen nog eens overleggen over de nieuwe podiumzaal en dat zeker gebeuren."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!