Live Herbeleef de gemeenteraad in Poperinge: Chinezen in Eandis zorgen voor discussie

26/09/16 om 14:23 - Bijgewerkt om 22:14

De gemeenteraad kwam bijeen voor de behandeling van een agenda met 15 punten. Opvallend was de aanpassing van de belasting op winkelvloeroppervlakte. Heel wat handelaars kregen in augustus hun belastingbrief en vonden die belasting veel te hoog.

Herbeleef de gemeenteraad in Poperinge: Chinezen in Eandis zorgen voor discussie

© JL

 • Jeroen Laseure

  De gemeenteraad zit erop

  Volgende gemeenteraad is op maandag 24 oktober. Tot dan!

 • Jeroen Laseure

  Rode Neuzenactie

  Johan Lefever (Open VLD): "Er is een gevaarlijke situatie bij het zebrapad van het Burg. Bertenplein en D'Hondtstraat. Wordt dit aangepast?"

  Schepen Pieter Marchand (CD&V): "Ik ga eerst wat geschiedenis schetsen." Waarop hilariteit ontstaat in de zaal. Voorzitter Myriam Maes: "Een korte geschiedenis dan."

  "Er is een belijningsplan enkele jaren geleden opgesteld, maar sinds kort is er een nieuwe inrichting. We zullen de nieuwe situatie nog even afwachten en bekijken."

  Johan Lefever: "Dat vind ik jammer."

  Het Open VLD-raadslid heeft nog een vraag: "Zal de stad de verenigingen steunen bij Rode Neuzenactie? Ik ben wel blij dat u als burgemeester zelf deelneemt aan deze actie. Dat zag ik via een vriend op Facebook. Ik ben ook heel blij met de stadswerking van geestelijke gezondheidszorg. We mogen ook eens stoefen."

  Loes Vandromme: "We zijn het niet altijd eens, maar de gedachte van de Rode Neuzenactie 'lachen helpt' is een goede stelling om deze gemeenteraad af te ronden. Het klopt dat we dit graag steunen. Er is heel wat te doen rond de Rode Neuzenactie. We zullen een uitzondering maken voor verenigingen. Als ze dit tijdig aanvragen, kunnen we alle initiatieven bundelen."

 • Jeroen Laseure

  Vandalisme in kapel

  Geert Ganne (N-VA) klaagt vandalisme aan in de kapel van 't Vogeltje. Brandvensters zijn er gesneuveld door vandalen. "Zijn de daders gevonden en wie zal opdraaien voor de schade?"

  Schepen Ben Desmyter (CD&V): "We hebben geen inzage in het strafdossier. Het dossier is bij de kerkfabriek van Sint-Bertinus. Zij zullen ook alles laten herstellen. De brandglazen zijn een kostelijke operatie. Tijd zal raad brengen wat we daar verder aan kunnen doen. Dat moet de komende maanden duidelijk worden. We hebben elf kerkgebouwen en moeten we dan elk brandglas beveiligen? Daar ligt niet onze prioriteit denk ik, maar we moeten wel aandacht besteden aan dit hopelijk uitzonderlijke geval. We volgen het op om te kijken hoe we de omgeving van de kapel proberen te onderhouden en meenemen in het groenonderhoud. Beveiliging is niet evident, maar kijken hoe we in de toekomst uitleg kunnen geven."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  We komen aan het vragenrondje. Wordt het dit keer kort gehouden of krijgen we weer (te) lange replieken?

 • Jeroen Laseure

  Geen uitstel

  Sabien Lahaye-Battheu: "Ik ben nog meer overtuigd van mijn vraag tot uitstel. De brief van de slagersbond ligt voor mij, er is een nieuwe samenstelling van de handelsraad. Ik vraag meer respect voor de handelaars, wacht op die vergaderingen en de andere reacties. Organiseer een infovergadering, leg het uit en creëer een draagvlak. Waarom moet dat nu plots? De tekst op vandaag is nog altijd niet waterdicht. Ik vraag het constructief namens de handelaars en het negativisme dat blijkt uit de gesprekken. Er is een probleem dat opgelost kan worden. Het is niet het eerste dossier dat opnieuw gedaan moet worden, zoals het verkeerscirculatieplan en de toerismetaks."

  Christof Dejaegher (CD&V): "Zo constructief klonk dat ook niet. We moeten het in dit dienstjaar kunnen behandelen. We zijn weldegelijk van plan om iedereen uitgebreid te informeren. Infovergaderingen zal enkel uitdraaien op een conflict tussen wie voor en tegen is. Handelaars die voor zijn, hebben beloofd om de anderen te helpen overtuigen en draagvlak te creëren. Het zijn ook nooit de zotten die nooit veranderen van gedacht. We sturen ten gunste bij, niet ten slechte."

 • Jeroen Laseure

  "Ander probleem"

  Geert Ganne (N-VA) heeft nog enkele extra vragen. "In de Veurnestraat is dit tot nummer 36 zone 1, later pas zone 3. Daar zijn toch ook nog handelszaken?"

  Christof Dejaegher (CD&V): "Daar zijn bijna geen handelszaken meer en daar hangen we ook geen kerstversiering en dergelijke."

  Geert Ganne gaat verder: "Ik zou toch voorstellen om de handelszaken van 0-49 m² eruit te halen, zij zijn nu al de melkkoeien van de verenigingen in de buurgemeenten."

  Christof Dejaegher: "Het gaat van 250 naar 125 euro. Als je voor 125 euro moet sluiten heb je een ander probleem."

 • Jeroen Laseure

  "Overleg met alle handelaars is onmogelijk"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "We hebben het jaar niet volledig afgewacht, maar hebben, zoals u gevraagd hebt mevrouw Battheu, nu al geëvalueerd. Van de brief van de slagersbond ben ik niet op de hoogte. Dat is blijkbaar pas vandaag gebeurd. We sturen heel grondig bij. Overleg met alle handelaars is onmogelijk, maar het strengere reglement van november 2015 is toen door de handelsraad positief geadviseerd geweest. Nu perken we het reglement serieus in, dus de handelsraad zal daar wellicht ook positief over zijn. De handelsraad heeft echter een nieuwe samenstelling en die zal pas binnenkort opnieuw samenkomen. Dan zullen we dat opnieuw voorleggen. Er is een grote verlaging van de taks, ook in zone één. De inventaris moest nog opgemaakt worden, dat is de uitvoering van de beslissing en moest dus achteraf gebeuren. Dat heeft langer geduurd dan voorzien, omdat we met een personeelswijziging zaten. We hebben meer dan een maand alle opmerkingen proberen te verwerken. De ene wil helemaal niets bepalen, een andere vindt dat iedereen moet betalen... Als stadsbestuur zitten we tussen twee vuren. We werken met objectieve gegevens om te werken met vrijstellingen, omwille van het gelijkheidsbeginsel. De omschrijving is voldoende duidelijk. We moeten in eer en geweten een afweging maken tussen verkoop en manuele arbeid. De tegenprestatie is ook niet rechtstreeks, zoals het realiseren van een aantrekkelijk winkelklimaat. Ik denk aan bevlagging en kerstverlichting. De opbrengst die geraamd was op 30.000 euro, volstaat zelfs nog niet voor de kerstverlichting. Voor de afbakening maken we gebruik van de definitie van het kernwinkelgebied die al bestaat van in de jaren '90. Dit kan niet vergeleken worden met de terrastaks, want die gaat enkel over terrassen en gaat over het gebruiken van openbaar domein. We mogen geen appelen met citroenen vergelijken. We proberen zo veel mogelijk aandacht te geven aan bezwaren. Het zou me ook verbazen als handelaars omwille van 125 of 150 euro zo kiezen voor een andere stad. Ook heel wat andere steden voeren deze belasting in, zoals Kortrijk en Ieper. We gaan dat aan iedereen op de kortst mogelijke termijn communiceren en mensen tijd geven om te betalen. We kiezen voor de gulden middenweg."

 • Jeroen Laseure

  Belasting voor handelaars

  Punt 12 is de aangepaste belasting voor handelaars. In zitting van de gemeenteraad van 30 november 2015 werd het reglement voor het heffen van een belasting op de winkelvloeroppervlakte van commerciële vestigingen in Poperinge. Dat belastinggeld dient als promotiebijdrage en kwam er op vraag van de vzw Popshop, de vereniging van centrumhandelaars. De aangifteformulieren kwamen in de loop van de maand augustus bij de handelaars en ondernemers toe en er volgde heel wat kritiek. Zo vonden kappers dat ze in een verkeerde categorie waren ingedeeld: hun manuele arbeid overtreft de verkoop van producten. Kleinere handels- en horecazaken die niet liggen langs de ring, in het winkelcentrum en in de historische stad (vroegere zone 2) zijn van mening dat de promotie voor Poperinge voor hen geen extra klanten oplevert. Kleinere handelszaken vinden het basistarief ook te hoog. Voor de allerkleinste handelszaken ten slotte komt het tarief per vierkante meter verhoudingsgewijs als onredelijk over. Ook zij vragen een lager tarief. Het stadsbestuur wil daarom het reglement op meerdere punten bijsturen: de herschikking van de zones met volledige vrijstelling van de vroegere zone 2 en deelgemeenten, het verwijderen van de kapsalons uit het reglement, een toevoeging van toonzalen (groothandel of aannemingsbedrijven) bij de vrijstellingen en een verlaging van het tarief voor de kleine handelszaken (50-99 m²) en de toevoeging van een extra categorie (0-49 m²) met een nog lager tarief. Het nieuwe reglement zou onmiddellijk in werking treden.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "We begrijpen de aanvankelijke doelstelling van het bestuur, namelijk een inkomensbron verwerven voor de diverse promotie-activiteiten die door de stad georganiseerd worden, maar we blijven bij ons eerder standpunt dat het invoeren van een nieuwe belasting niet de goede manier is. Immers, de ondernemer in Poperinge, die het al moeilijk heeft, werd financieel al geraakt door het huidig bestuur door de verhoging van grondlasten, toerismetaks, terrastaks..."

  "In november vorig jaar is dit punt besproken in de gemeenteraad. Wij hebben toen gezegd dat we tegen de nieuwe belasting waren en minstens te beperken tot één jaar en niet voor vier jaar. Het werd ook niet gedragen door de meerderheid van de handelaars. We hebben toen een amendement ingediend, maar dat is afgewezen. We zijn nu september en er zijn heel wat opmerkingen gekomen van de handelaars op deze belasting. Veel handelaars wisten van niets. Nu komt er een gewijzigd reglement, maar wij hebben nog altijd heel wat vragen. Het heeft negen maanden geduurd tussen de beslissing van de belasting en het op de hoogte brengen van de handelaars. In drie weken tijd heeft men nu iets nieuws uitgewerkt. Waarom moet dat nu zo vlug? Is er nu participatie van de handelaars, is er voldoende draagvlak? Heeft men alle handelaars kunnen uitleggen waarvoor die belasting staat? De slagersbond stelt ook dat het niet kan dat de ene slager moet betalen en de andere niet. Slagers vragen om vrijgesteld te worden van taks, hebben jullie die brief ook gekregen? Over de inventaris van de handelszaken heb ik ook een vraag. Jullie hadden daar bij de invoering van de belasting nog geen zicht op. Moest er niet eerst een lijst gemaakt worden voor die doorgeduwd werd in de gemeenteraad? Vroeger vielen 211 zaken onder de belasting, nu worden dat er nog 97. Hoe wordt dat praktisch geregeld? Over de inkomsten van de belasting wordt ook vaag gedaan. Krijgen alle handelaars die betalen een terugvloei daarvan? Wat ook met de apothekers, schoonheidsspecialisten? Is de tekst inhoudelijk waterdicht? Ook over de zones hebben we vragen. Waarom is de zoneverdeling niet gelijk aan de terrastaks? We vragen om het punt uit te stellen en overleg te houden met de handelaars. Handelszaken blijven het ook nog altijd moeilijk hebben in de stad, daar moeten we blijven aandacht voor hebben. Er komt ook heel wat administratieve rompslomp bij kijken vanuit de stadsdiensten."

  Lieven Ryckbosch (N-VA): "Het lijkt of mevrouw Lahaye-Battheu en ik elkaars blaadje gelezen hebben. Is het reglement al voorgelegd aan de handelsraad of de handelaars? We zijn ook tegen elke nieuwe belasting. De enkele wijzigingen in het reglement doen ons niet van mening veranderen."

 • Jeroen Laseure

  Nieuwe zoutstrooier

  Er wordt een nieuwe zoutstrooier aangekocht, omdat de oude doorroest was. Kostenraming: 38.000 euro.

 • Jeroen Laseure

  "Nog een beslissing nemen"

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Ik kan niet ingaan over discussies van bezwaren en bezwarenindieners, omdat dit meningen van particulieren zijn. Deze raad is enkel bevoegd om het tracé en de riolering in te keuren. We kunnen hier niet ingaan op het principe van de verkavelingsvergunning. Die beslissing moet door het schepencollege genomen worden en als we dit goedkeuren, mag u ons daarop interpelleren. Het klopt dat dit sinds jaar en dag is ingekleurd als woongebied. Als we dit niet bebouwen, moeten we hiervoor een financiële compensatie betalen. De hoofdzaak is echter het overstromingsgebied. De situatie is echter anders dan vroeger. Op een steenworp van dit gebied hebben we een bufferbekken aangelegd en even verderop ligt er ook een bufferbekken. Het water kan nu wegstromen 'te lande'. Ik zou ook de bewijzen willen zien dat het gebied onder water heeft gestaan de laatste jaren. Als men mij dit kan tonen, gaan we dat bekijken, maar ik heb daar geen weet van. In dit dossier zou er overigens een extra bufferbekken worden aangelegd. Er is voor alle duidelijkheid nog geen beslissing genomen om dit gebied te verkavelen, maar de goedkeuring van het tracé moet eerst in de gemeenteraad komen."

  Stéphanie De Maesschalck: "Het klopt dat er bekkens zijn geplaatst hogerop, maar er zijn zeker nog overstromingen in dat gebied. Ik zal zeggen dat de burgers u foto's tonen."

  Geert Ganne (N-VA): "Ik hoop dat onze angst behartigd zal zijn en dat we gelijk zullen krijgen."

  De meerderheid keurt goed, de oppositie stemt niet goed.

 • Jeroen Laseure

  Verkaveling Eeckhoute

  De wegenis- en rioleringswerken van de verkaveling van Eekhoute ligt voor. Er zijn heel wat opmerkingen. Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Wij hebben, samen met enkele buurtbewoners, fundamentele bezwaren tegen het verkavelen van dit gebied, om de volgende redenen: de zone ligt, volgens de kaarten van het Geoloket van de Vlaamse overheid (waterinfo.be), voor een groot deel in effectief overstromingsgevoelig gebied. Dit betekent ten eerste dat toekomstige eigenaren daar rekening mee zullen moeten houden: het advies van de coördinatiecommissie integraal waterbeleid formuleert het als volgt: 'Ondoordacht bouwen in overstromingsgevoelig gebied verhoogt het risico op waterschade. Niet alleen voor uw eigendom, maar ook voor de gebouwen en mensen in de omgeving. Er wordt immers ruimte afgenomen die anders zou kunnen ingenomen worden door overstromingswater. Dit water moet dan een weg gaan zoeken naar de omliggende gebieden.'

  "Het advies van de VMM over deze verkavelingsaanvraag is voorwaardelijk positief, en spreekt zich vooral uit tegen de effecten op het grondwaterniveau. Over de gevolgen voor overstromingsrisico's van het bebouwen van deze open ruimte, moet de gemeente Poperinge zich zelf uit spreken: zij zijn namelijk als beheerder van de waterlopen zelf verantwoordelijk voor het bepalen van of er in overstromingsgevoelig gebied nog mag bijgebouwd worden of niet. Ook al is de zone ingekleurd als woongebied, dan nog kan men zich afvragen wat de noodzaak is van het inplannen van een verkaveling in een zone met een dergelijk hoog risico. Zélfs als men een buffer voorziet op de plannen."

  "Door deze open ruimte in te plannen als verkaveling, wordt de mogelijkheid voor een groene open ruimte middenin de dorpskern teniet gedaan. Wij pleiten zeker voor wooninbreiding, maar niet om het even waar en ten koste van om het even wat. Op de ruimte zoals ze nu is staan bomen, waaronder populieren, essen, abelen, en waterwilgen. De waterabsorptiecapaciteit van deze laatste, de waterwilgen, is niet te onderschatten. Wanneer men weet dat de zone nu reeds regelmatig onder water staat, dan kan men niet ontkennen dat het rooien van de bomen en het bebouwen van dit gebied, zelfs met een buffer en met infiltratie-bevorderende materialen, ervoor zal zorgen dat al dat water terecht zal komen in de Kerkebeek en de druk op andere gebieden zal verhogen. Het is, met andere woorden, risky business, maar vooral business."

  "Ten slotte zal waarschijnlijk blijken dat verkaveling van dit gebied wettelijk geen enkel probleem is, en zal het bestuur duidelijk maken dat men voorwaarden zal opleggen om de waterinfiltratie maximaal te houden en het overstromingsrisico minimaal. De vraag is echter of dit verstandig en wenselijk is, bouwen in effectief overstromingsgebied en aan risicobeperking doen, anno 2016. Wij zijn zeker van niet, en zullen daarom tegen dit punt stemmen."

  Geert Ganne (N-VA): "Ik geef collega De Maesschalck in grote lijnen gelijk. We zijn niet tegen verkavelingen, maar dit is mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied. Is hier wel heel goed over nagedacht?"

  Danny Lefebvre (Open VLD): "Ook wij kunnen ons hier niet in vinden. Ik sluit me aan bij mijn collega's"

 • Jeroen Laseure

  Lokaal verblijfsregister

  Het stadsbestuur vraagt om de goedkeuring van het toekennen van dezelfde voordelen aan kinderen opgenomen in het lokaal verblijfsregister. Wanneer ouders niet langer samenwonen, stelt zich de vraag bij welke ouder de minderjarige kinderen worden ingeschreven. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind daar ingeschreven.

  Het is voortaan mogelijk om in het dossier te vermelden dat het minderjarige kind ook af en toe verblijft bij de ouder bij wie hij of zij niet ingeschreven is. De vermelding kan nuttig blijken voor het verstrekken van bepaalde kortingen of faciliteiten, zoals voorrang bij inschrijving van kinderopvang. Voorstel is om kinderen in het lokaal verblijfsregister dezelfde voordelen te geven als aan de in Poperinge gedomicilieerde kinderen.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Wij hebben dit punt enkele maanden geleden al aangekaart en zijn blij dat het nu op de agenda staat. Het gaat helemaal in de lijn naar ons voorstel. We vragen wel nog op welke manier het bekendgemaakt zal worden. Zal dat ook staan op de website van het zwembad en kunnen jullie de scholen verwittigen?"

  Schepen Loes Vandromme (CD&V): "We moesten enkele technische zaken in orde brengen, maar dat is nu gelukt. Het is ook minder streng dan wat u hebt voorgesteld. Niet week-week, maar om de twee weken verblijven van het kind in Poperinge is voldoende. We zullen alle diensten die in aanmerking komen voor de voordelen van de kinderen op de hoogte brengen. Nu gingen we overigens al in op vragen van ouders van kinderen die deels in Poperinge wonen. In andere steden is dit amper nog bekend. Enkel in Wervik zijn er drie kinderen ingeschreven, dat is de enige in West-Vlaanderen. We zullen het meenemen ook naar het scholenoverleg. Het zal ook staan op de website van het zwembad, Hopmuseum en IBO."

 • Jeroen Laseure

  Eén tegenstem

  Nog een leuk moment tijdens de stemming. Marjan Chapelle is unaniem goedgekeurd als vertegenwoordiger van Gaselwest-Zuid, haar plaatsvervanger Jurgen Vanlerberghe kreeg één tegenstem.

 • Jeroen Laseure

  De Chinezen leiden tot grote discussie

  Bert Costenoble (Open VLD): "Het is duidelijk dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Kunnen we niet vragen om het debat uit te stellen op de vergadering?" Sabien Laheye-Battheu (Open VLD) pikt in: "Binnen bepaalde partijen zijn er andere standpunten, dus ik sluit aan bij collega's Costenoble en Lahaye-Battheu om te vragen om de beslissing uit te stellen."

  Christof Dejaegher (CD&V): "We gaan hier niet op in. De regering heeft een beslissing genomen. Als zij van gedacht veranderen, is dat hun zaak. Aan die hele transactie is op zich niets onduidelijk, er wordt alleen veel onduidelijkheid gecreëerd."

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Dus wie zal nu gaan naar die vergadering?" Plaatsvervanger Jurgen Vanlerberghe steekt zijn hand op. "Ik zal enkel stemmen wat in deze raad gestemd wordt, ja dus." Sabien Lahaye-Battheu: "Daar moet wel nog over gestemd worden." Jurgen Vanlerberghe gaat verder: "Zijn jullie tegen de toetreden van deze private partner?" Sabien Lahaye-Battheu: "Dat hebben we al uitgelegd: het is een staatsbedrijf, er is fraude..."

  Jurgen Vanlerberghe: "Dus u zegt hier nu dat een bedrijf dat volgens alle procedures voldoet, niet goed is. Dus alle mensen die in die procedure gewerkt hebben, kennen er niets van?"

  Sabien Lahaye-Battheu: "U moet mij niet aanvallen, maar ga dan maar eens praten met Gents burgemeester Daniel Termont."

  Vanlerberghe: "Wat heeft Termont daar nu mee te maken? Eandis heeft geld nodig en uiteindelijk is gekozen voor de intrede van een private partner.

  Sabien Lahaye-Battheu: "Ik stel enkel vast dat een partijgenoot van schepen Vanlerberghe, burgemeester Termont, het initiatief genomen heeft om de centrumpartijen te verenigen om te vragen het dossier uit te stellen op de vergadering. Ik heb alle respect voor de meningen, maar stel vast dat er veel vragen leven. Daarom vragen wij ook uitstel."

  Gemeenteraadsvoorzitter Myriam Maes: "Ik ben naar de infovergadering geweest waarop heel wat vragen opgelost werden. Misschien moest iedereen daar maar naartoe geweest zijn."

  Schepen Vanlerberghe: "Ik zit hier als bestuurder van het stadsbestuur van Poperinge en wat er in Gent gebeurt, raakt mijn koude kleren niet. Met de gegevens waarover wij beschikken, stel ik voor om dit goed te keuren.

  De meerderheid en N-VA keuren goed, Open VLD, Vlaams Belang en Groen keuren niet goed.

 • Jeroen Laseure

  "Nog altijd 86 procent in handen"

  Christof Dejaegher (CD&V) mag antwoorden. "Deze raad bepaalt wat de mandaathouder zal stemmen op de algemene vergadering, dus de mandaathouder kan nu moeilijk uitleg geven. Het is in elk geval een belangrijke beslissing en een monstrueus bedrag. Ik begrijp dat dit even doet duizelen. Dat daar niets van terugvloeit, is echter helemaal onjuist. Van de commerciële premie komt nog altijd 86 procent in eigendom van steden en gemeenten en financieringsintercommunales. Aan ons zal ook niet meer gevraagd worden om bijkomend kapitaal te geven. Dat is ook belangrijk. De oorzaak is ook wij met zijn allen. We hebben allemaal tot twee keer toe een kapitaalparticipatie aangeboden gekregen. Wij hebben daarin ingestemd, maar veel andere gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid daarin niet genomen. Men zoekt financiële middelen voor toekomstige projecten en als we zakken van ratingniveau, zullen de facturen van de nettarieven verhogen. Het zal heel lang duren voor onze partner de investering terug kan winnen, maar dat komt omdat men kiest voor een duurzame samenwerking. De beslissingmacht blijft bij de steden en gemeenten, we hebben nog altijd 86 procent in handen. Het wordt niet zomaar te grabbel gegooid. Was het een Nederlands of Australisch pensioenfonds geweest, dan zou deze discussie hier niet gevoerd zijn. Het is enkel omdat het een Chinees staatsbedrijf is. Deze discussie hoort overigens ook thuis in het Vlaamse Parlement en niet in de gemeenteraden. Wij gaan minder ver dan wat de publieke dienstverlener toelaat. In de gemeenteraad van Poperinge gaan we dit niet oplossen."

  "Mevrouw De Maesschalck, u vraagt waarom er niet eerst gekeken is naar coöperaties. Het had volledig in handen van Vlamingen kunnen blijven, als men meer interesse had gekregen van steden en gemeenten of als het decreet anders was opgesteld. Pas op, ik verwijt niemand iets, want voor veel steden en gemeenten bleek het geen haalbare zaak in functie van de budgetten. We kunnen ideologische discussies voeren, maar het is een economische transactie die voor de Chineze kleingeld is, sorry dat ik het zo zeg. Men hoopt dat knowhow uitgewisseld wordt en dat zal geen eenrichtingsverkeer zijn."

  Martine Vanbrabant: "Wij reageren niet uit ideologie, als het Australië of Canada was geweest, zouden we ook gereageerd hebben."

  Christof Dejaegher: "Dat geloof ik niet."

  Bert Costenoble (Open VLD): "De Chinezen hebben fraude- en corruptiezaken lopen, willen we daarmee samenwerken? Zij sluiten zich ook volledig af van ons, dus van uitwisseling van knowhow zal geen sprake zijn. Ik vraag om nog eens twee keer na te denken over dit dossier."

  Stéphanie De Maesschalck: "Het debat moet wel hier gevoerd worden, want als gemeenten hebben wij een stem. Ik ben het eens met Bert, kunnen we dit debat nog wat meer tijd geven op een ander niveau."

  Christof Dejaegher: "We moeten nu een standpunt innemen, we kunnen niet uitstellen, want op 3 oktober is er een vergadering. Het gaat om een ideologische discussie, dat is duidelijk."

 • Jeroen Laseure

  Chinezen in Eandis

  Net als in de vele andere gemeenteraden komen de Gaselwest en Eandis Assets aan bod. Er zou een Chinese inbreng komen van 14 procent in Eandis. Bert Costenoble (Open VLD) vraagt meer uitleg van de mandaathouder.

  Martine Vanbrabant (Vlaams Belang): "We hebben veel uitleg gekregen in de commissie waarom we het zouden moeten goedkeuren. De Chinezen betalen een enorme meerwaarde, maar daarvan vloeit niets terug naar de steden en gemeenten. De Chinezen krijgen wel een deel van die meerwaarde terug. Dit is een uitstroom van geld naar China voor onze publieke dienstverlening. Vlaams Belang keurt dit dossier dan ook af."

  Stéphanie De Maesschalck (Groen) heeft ook opmerkingen. "Als Groen stellen we ons de vraag of het goed is voor Vlaanderen als een machtige Chinese speler zo'n strategische plaats krijgt in onze energiesector. Willen we dat in handen geven aan een Chinees staatsbedrijf? Zij hebben andere belangen voor ogen dan Vlaamse gemeenten en burgers. We stellen voor om het energienet in handen van Vlamingen te geven zodat we zelf kunnen beslissen over de toekomst van onze energie.

 • Jeroen Laseure

  "Verkeerde moment"

  Er is de goedkeuring van de oprichting van het overlegorgaan van de intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) is vertegenwoordiger. Geert Ganne (N-VA): "Wij onthouden ons, want waarom komt de oppositie niet aan bod?"

  Christof Dejaegher: "U vergist zich van moment. Dit is pas de oprichting van het overlegorgaan, nog niet de samenwerking zelf. Daarin zal de oppositie wel wisselend een plaats krijgen in de intercommunales."

  Geert Ganne: "Dan keuren we toch goed."

  Er zijn uiteindelijk 22 ja-stemmen en 1 nee-stem.

 • Jeroen Laseure

  Vorige verslag

  Johan Lefever (Open VLD) heeft een opmerking over het verslag van de vorige raad. "Ik heb een vraag gesteld toen over de doorsteek van de Ieperstraat naar de Grote Markt. Mijn vraag staat daarin, net als de repliek van de burgemeester. Mag mijn repliek daarop ook in het verslag?" Gemeenteraadsvoorzitter Myriam Maes (CD&V) gaat akkoord.

 • Jeroen Laseure

  We zijn eraan begonnen

  Twee minuten te laat gaat de zitting van start.

 • Jeroen Laseure

  De gemeenteraadszaal loopt vol

  Nog vijf minuten en de raadszaal stroomt vol. Volgende maand zal de verwarming ingeschakeld mogen worden, want nu is het nog vrij kil.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!