Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: veel discussie over haven en budgetwijziging

26/06/17 om 14:35 - Bijgewerkt op 27/06/17 om 01:04

De gemeenteraad van Oostende komt vanavond om 19 uur bijeen in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda onder meer 13 interpellaties en de vervanging van oud-schepen Bart Bronders (SP.A), die als gemeenteraadslid wordt opgevolgd door Keshia Van Gaeveren. Vooral de budgetwijziging en de jaarrekening van de haven zorgde voor veel discussie.

 • Gillian Lowyck

  Gemeenteraad ten einde

  De gemeenteraad is ten einde.

  Een uitgebreid verslag is ook te lezen in De Zeewacht van vrijdag 30 juni.

 • Hannes Hosten

  Tom Germonpré: "We zoeken nog een oplossing"

  Schepen Tom Germonpré antwoordt. "We zijn naar het kabinet van minister Homans geweest om een andere oplossing te vragen. Een mogelijkheid is een uitdoofscenario op lange termijn, zolang de contracten van de medewerkers lopen. Wij zouden vanuit de stad bijdragen om de organisatie er weer bovenop tekrijgen, maar we vragen dan ook aan de minister om de aangegane engagementen na te komen. Wij willen in Oostende inzetten op het bieden van taalkansen Nederlands via een project dat twee tot drie jaar zal duren. Voor deze job willen we iemand aanwerven die geschikt is. De mensen van Samen DiVers kunnen hiervoor solliciteren, maar dit is ook geen blijvend project. Ik begrijp de ongerustheid en daarom doen wij zoveel inspanningen om tot een oplossing te komen. We willen de tewerkstelling en de ervaring behouden, maar zijn daarover nog volop in bespreking."

  Björn Anseeuw doet een oproep om een haalbaar voorstel te doen, want projectondersteuning via minister Homans behoort tot de mogelijkheden. "Het volledige gesco-bedrag door Vlaanderen laten financieren tot 2024, dat is geen haalbaar voorstel. U moet laten weten wat het voorstel van de stad zal zijn."

  "Wij hebben duidelijk opgenomen wat het engagement van de stad is en hopen nog altijd dat er een kader gecreëerd kan worden tussen de stad en de Vlaamse overheid. We nemen daarover opnieuw contact op met het kabinet", aldus schepen Germonpré.

 • Gillian Lowyck

  "Wat met Samen Divers?"

  De laatste interpellatie van de vandaag komt van Collins Nweke (Groen). Hij heeft het over garanties voor het behoud van de huidige medewerkers van Samen Divers in het nieuwe convenant.

  "Naar aanleiding van de intrekking van de loonsubsidies voor drie voltijdse medewerkers van SamenDivers vond er in de gemeenteraad van maart een debat plaats. Er is een nota - en geen convenant zoals eerst gezegd - vertrokken naar het kabinet Homans. Waarom? Deelt u onze bezorgdheid dat het niet behouden van de huidige medewerkers van SamenDivers een verlies is voor Oostende?"

 • Hannes Hosten

  Problemen met huis- en busnummers

  Björn Anseeuw (N-VA) interpelleert over de problemen met de toekenning van de huis- en busnummers sinds de nieuwe verordening van 2015. "Het busnummer bestaat uit twee cijfers, een punt en weer twee cijfers. De eerste twee cijfers staan voor de verdieping, de tweede twee cijfers voor het nummer van het appartement. Maar er zijn computersystemen die het systeem niet herkennen en de nummers verkeerd interpreteren, waardoor de post niet wordt afgeleverd."

  Schepen Martine Lesaffre antwoordt dat de nieuwe verordening er is gekomen op vraag van bpost en de hulpdiensten. "Deze regeling werd voorgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Busnummer 02.01 is bijvoorbeeld de woonentiteit op de tweede verdieping en uiterst links gezien vanaf de straat. Maar een hernummering gaat niet van vandaag op morgen. Gebouw per gebouw wordt hernummerd, nu zijn al 324 appartementsgebouwen aangepast. We werken samen met de syndicus en nemen de grootste gebouwen eerst. De postbedeling is geen bevoegdheid van de stad en daarvoor moet ik doorverwijzen naar bpost. Iedere hernummering geven we wel door aan bpost. Het probleem is vooral dat de brievenbussen hun oude nummers behouden."

 • Gillian Lowyck

  Vergunningen voor nachtwinkels

  De volgende interpellatie is er een van Maxim Donck (N-VA), over de slechte motivering van het al dan niet toekennen van vergunningen voor nachtwinkels.

  "Er waren arresten van de Raad van State, toch een juridische tegenvaller voor de stad. De weigering van een vergunning werd geschorst. Ik kan begrijpen waarom, de motivatie was belabberd. Het werd vooral geweigerd op basis van 'moraliteit'. Hoe wordt dit reglement aangepast om in het vervolg wel de juridische toets te doorstaan? Nu bevinden de winkels zich in een juridisch 'vacuüm'. Wat nu?"

  Burgemeester Vande Lanotte: "Wij hebben gedaan wat moest. De politie kan gebruik maken van publieke en zachte informatie en op basis daarvan werd een advies gegeven. Dat is natuurlijk vervelend als je die info niet zelf kan inzien. De Raad van State heeft begrip gehad voor het feit dat je die informatie niet bekend kan maken. Volgens de Raad van State verwijzen de feiten te veel naar het verleden. Dit is ook het enige geval. Dus nu hebben we vergund voor 13 nachtwinkels."

 • Hannes Hosten

  Katty Tournoij: "Beachbars vroeger open"

  Katty Tournoij (Vlaams Belang) pleit voor een vroegere start van de beachbars. "Het zonnige weer zorgde voor een toestroom van toeristen in het hemelvaartweekend. De kusthoreca profiteerde volop mee, maar dat kon niet voor de beachbars van Oostende, die maar mogen starten vanaf 17 juni. Er is toch niets gezelliger dan ontstressen met een drankje op het strand? Waarom is er geen interesse van de stad om meer bars toe te laten en ze vroeger te starten?"

  Burgemeester Vande Lanotte vertelt dat er volgens het rup moest gekozen worden tussen een concessiesysteem of een evenement. Een concessie kon zes maanden duren, maar de bars moesten veel kleiner zijn dan nu en mochten veel minder verkopen. Een evenement mag maar drie maanden duren, maar mag groter zijn en mag een uitgebreider aanbod aan drank en eten brengen. We hebben voor het laatste gekozen. Dat er niet meer bars komen, heeft onder meer te maken met de strandcabines die er zijn toegelaten."

 • Gillian Lowyck

  Wat met terrassen tijdens marktdagen?

  Katty Tournoij (Vlaams Belang) heeft het over de terrassen op marktdagen. "De horeca-uitbaters moeten hun terrassen wegnemen tijdens de marktdagen. Dat betekent schade, tijdverlies en inkomensverlies. Met een beetje gewilligheid van het stadsbestuur kan men door herschikking deze terrassen makkelijk laten staan. Of is men bereid om een vergoeding te geven voor de dagen dat de terrassen er niet kunnen zijn?"

  "Deze markten zijn een constante in de Oostendse geschiedenis", zegt Martine Lesaffre. "Dit is zo afgesproken van in het begin. Ik denk dat niemand onder ons voorstander is om de markt van de Groentemarkt te verbannen. Met vaste constructies verdwijnt het aantal marktkramers."

 • Hannes Hosten

  Lijnwinkel zorgt voor gevaarlijke situatie

  Christian Verougstraete (Vlaams Belang) interpelleert over een gevaarlijke verkeerssituatie - dode hoek - aan de voetgangersoversteek aan de Lijnwinkel bij de kruising van de Koninginnelaan en de Koningsstraat. Daar steken heel wat mensen over richting strand. "Deze gevaarlijke verkeerssituatie is al meerdere keren aangeklaagd bij De Lijn en het stadsbestuur", zegt Verougstraete. Wat zal hieraan worden gedaan?

  Schepen Jean Vandecasteele stelt dat het probleem al jaren aansleept, dat er sinds 2012 drie ongevallen gebeurd zijn, maar dat er in twee van de drie gevallen ook een tram stond. "De stad dringt al jaren aan op een andere locatie voor de Lijnwinkel, maar wij kunnen De Lijn niet dwingen om het hokje te verplaatsen. Wij hebben alleszins het nodige gedaan om De Lijn op de gevaarlijke situatie te wijzen."

 • Gillian Lowyck

  "Wat met containerpark Nieuwpoortsesteenweg?"

  Ook de volgende interpellatie komt van Wouter De Vriendt (Groen). "Er komen 100 afvalstraten tegen 2025. Maar dat kan een extra containerpark niet vervangen. Schepen Vandecasteele oppert in De Zeewacht of een extra containerpark na de afvalstraten nog nodig is. Wanneer moet het containerpark aan de Nieuwpoortsesteenweg ermee ophouden?"

  Schepen Vandecasteele (SP.A): "We hebben van de Vlaamse overheid al een aantal opmerkingen binnen over de voorstellen. Er zijn opmerkingen over archeologische waarde, bescherming van amfibieën... Momenteel is de mobiliteitsstudie bezig. Daarnaast zijn omwonenden niet enthousiast over de mogelijke komst van een containerpark aan de Duinkerkseweg."

  "Het containerpark in Zandvoorde zal worden uitgebreid", zegt hij.

 • Hannes Hosten

  Groen wil meer zichtbare gemeenschapswachten

  Wouter De Vriendt interpelleert over de gemeenschapswachten in Oostende. "Hun aantal is de laatste jaren gedaald. We pleiten voor een grotere zichtbaarheid van gemeenschapswachten, indien nodig met middelen van de stad. We vragen meer bewaking aan fietsenstallingen, verkeerstoezicht in schoolomgevingen en preventieve aanwezigheid tegen gauwdiefstallen."

  Burgemeester Johan Vande Lanotte reageert. "We hebben nu zes mensen aangeworven, maar het aantal zegt niet alles. Zeven mensen zitten in het vroeger statuut en werken maar 53 uren per maand, 18 werken voltijds. De gemeenschapswachten kosten ons nu 175.000 euro per jaar aan lonen alleen. We willen dat op peil houden."

  "Het is soms een nadeel dat ze per sé in uniform moeten zijn en daar zoeken we een oplossing voor. We deden ook enkele heroriënteringen. We werken minder rond gauwdiefstallen, maar die zijn ook een heel stuk verminderd. De mensen vragen ook meer inzet van gemeenschapswachten rond netheid en dus zijn we daar op ingegaan. En wat fietsen betreft: op heel wat plaatsen merkten we ondanks de aanwezigheid van gemeenschapswachten toch een stijgend aantal fietsdiefstallen. Dat is niet efficiënt gebleken en dus kiezen we daar voor camera's."

  "Voor de schoolomgevingen blijven we voor ondersteuning zorgen, maar willen we dat de scholen zelf de beveiliging van de schoolomgeving organiseren. In slechts twee scholen blijkt dat een probleem. De wijkpolitie gaat nu eens per week bij alle scholen langs. Het gros van de graveeracties gebeurt buiten, aan scholen en ontmoetingscentra. Slechts 15% van de mensen labelen hun fiets en dat mag veel meer worden."

 • Gillian Lowyck

  Stad koopt camera's aan om sluikstorters op heterdaad te betrappen

  Sofie Cloet (Groen) reageert dat ze relatief tevreden is met het antwoord van de schepen.

  Burgemeester Vande Lanotte (SP.A): "GAS-boetes voor afval kan je enkel geven als je de mensen op heterdaad betrapt. Ik denk dat we 250 feiten hebben vastgesteld en een 40-tal boetes konden uitschrijven. En daarbij hebben we alles en iedereen gemobiliseerd. Dat is dus veel inspanning voor weinig resultaat. Daarom hebben we beslist om zes kleine, mobiele camera's te kopen, die als bewijsmateriaal kunnen dienen."

 • Hannes Hosten

  "Het enige wat werkt, is in de mensen hun portemonnee zitten"

  Schepen Jean Vandecasteele: "Ik ben blij dat het besef is doorgedrongen dat het niet de stad is die de stad vervuilt. Ik zit hier al langer dan jullie en ik ben mijn geloof in preventie al lang verloren. Het enige wat werkt, is in de mensen hun portemonnee zitten. Mensen die vuilnis op de grond gooien, gooien hun eigen geld weg. We proberen het gedrag te sturen via sancties."

  "Enkele jaren geleden wonnen we de prijs van Test-Aankoop voor de properste stad van België. We leveren grote inspanningen, maar er zijn ook moeilijkheden. De problematiek rond het aanwerven van artikel 60-sociale tewerkstellingen maakt het ons moeilijker mensen in dienst te nemen, maar we zijn toch nog bezig met de aanwerving van 20 extra krachten, bovenop de 14 extra mensen die wel al hebben voor de zomerperiode."

  "We zullen ons best doen om de vuilnisbakken op het strand volgend jaar al voor 15 juni te plaatsen. We beginnen het strand nu al om 5 uur 's morgens te kuisen en zorgen dat het tegen 10 uur klaar is. Maar als dan foto's op sociale media verschijnen van afval op het strand om 7.30 uur, voelen mijn mensen zich wel wat gepakt", zegt schepen Vandecasteele.

 • Gillian Lowyck

  "Met preventie alleen gaat het niet lukken"

  Maxim Donck (N-VA) interpelleert over hetzelfde thema. "We waren niet voorbereid op al het volk en al het afval tijdens het Hemelvaartweekend. Het was werkelijk niet te doen. In eerste instantie moeten we het hebben over het menselijk gedrag. Maar dat kan je sturen, op een preventieve manier. Maar met die preventie alleen gaat het niet lukken."

  "Ook de infrastructuur is een oorzaak. Er waren te weinig vuilnisbakken, en die werden te weinig geleegd. Hoe gaat de stad daar in de toekomst mee om?

 • Hannes Hosten

  Interpellaties: Sofie Cloet over de afvalproblematiek

  Sofie Cloet start de eerste interpellatie over de afvalproblematiek na het Hemelvaartweekend. Ze wil weten wat het stadsbestuur zal doen om de afvalproblemen op te vangen op piekmomenten. Ze looft het enthousiasme van vrijwilligersorganisaties als de Proper Strandlopers die zich inzetten voor propere stranden. "Maar ons pleidooi gaat verder: we willen kustbreed de strijd tegen het afvaltoerisme opvoeren. Staat het stadsbestuur open voor infoborden over zwerfvuil en microplastics? We dringen ook aan op vuilnisbakken die toelaten om afval te sorteren, op de zeedijk en op het strand."

 • Gillian Lowyck

  Gemeenteraad even gepauzeerd

  De agendapunten zijn afgewerkt; enkel de interpellaties resten ons nog.

  Hina Bhatti (Open VLD) zegt dat de gemeenteraadsleden even moeten pauzeren en hun benen moeten strekken... Tot binnen tien minuten!

 • Gillian Lowyck

  "Werken met mensen die analfabeet zijn, is nieuw"

  Vanesse Vens (SP.A) reageert: "Ik denk dat ik geen uitleg moet geven hoe in 2017 een enorme toestroom van cliënten is gekomen. Vorig jaar hadden we stabiele cijfers tegenover 2015. 2017 stijgen we tot de 1.500 dossiers. Een OCMW is een organisatie die zeer dicht bij maatschappelijke verandering staat. Bijna 70% van de mensen is van niet-Belgische afkomst. Daarvan is 25% analfabeet. Dat is nieuw. Maatschappelijk werkers moeten werken met mensen die geen cijfers, letters konden lezen. Er zijn dus een aantal diensten die geëxplodeerd zijn."

 • Hannes Hosten

  "OCMW moet meer in personeel investeren, minder in prestigeprojecten"

  Manu Beuselinck (N-VA) heeft kritiek op de jaarrekening 2016 van het Sociaal Huis. "Ik lees niets over het groot ongenoegen bij het personeel, dat onlangs nog op straat kwam om actie te voeren. Er is al heel lang sprake van een veel te hoge werkdruk. Er komen nu mensen bij, maar waarom heeft dat allemaal zo lang geduurd? Hadden jullie dat niet door? Ik hoor ook dat er problemen zijn bij de technische ploeg en het poetspersoneel van Lacourt, ook omdat de werkdruk veel te hoog is. Er wordt blijkbaar al meer dan een jaar gewerkt met minder dan het minimumquorum dat moet aanwezig zijn. Moet niet veel meer in personeel worden geïnvesteerd? De maatschappelijk werkers vragen ook al lang meer bureaus voor individuele gesprekken. Moet daar niet meer in geïnvesteerd worden dan in prestigeprojecten als De Antenne? Moest er wel 2,6 miljoen euro geïnvesteerd zijn in de nieuwe grootkeuken? Investeer in de kerntaken en in een fraudecel, wat de werkdruk voor maatschappelijk werkers zal verminderen."

 • Gillian Lowyck

  Over De Grote Post

  Björn Anseeuw (N-VA) vraagt de stemming over De Grote Post.

  Bart Plasschaert (CD&V) deelde een document met de publiekscijfers van De Grote Post uit. "Wij doen uitermate ons best en iedereen van het personeel doet zijn uiterste best om iedereen van Oostende naar het cultuurcentrum te krijgen."

  Er wordt gestemd; N-VA en Vlaams Belang onthouden zich. Het punt is aangenomen.

 • Hannes Hosten

  Vragen bij aanbesteding Mansveldstraat

  Werner Verbiest (N-VA) heeft vragen over de bouw van de kinderopvang en het ontmoetingscentrum in de Mansveldstraat. "Er is aanbesteed in de vakantie, waardoor zich maar één geïnteresseerde kandidaat meldde. Maar pas in december kwam het aanbestedingsverslag binnen. Blijkbaar was het toch niet zo dringend. Beter was gewacht tot na de zomer met de aanbestedingsprocedure. Vandaar lag het bedrag 30% hoger dan de raming. Maar de verrekening die nu voor ligt is uniek. Er zijn geen verantwoordingsstukken in het dossier te vinden. Ik vraag de stemming over dit punt."

  De meerderheid keurt het dossier goed.

 • Gillian Lowyck

  "Gebied rond Hundius-batterij enkel onder begeleiding toegankelijk"

  Schepen Vandecasteele (SP.A) antwoordt: "Met alle partners die met dit dossier gemoeid zijn, duurt het soms drie tot zes maanden vooraleer iedereen aanwezig kan zijn op een vergadering."

  "In 2005 heeft Toerisme Vlaanderen een subsidie toegezegd voor de toeristische ontwikkeling van dit gebied. Ik heb hen kunnen overtuigen om dit te kunnen behouden. Dit is fase 1."

  "Het gebied rond de Hundius-batterij zal enkel onder begeleiding toegankelijk zijn. Omdat de natuur hier zeer waardevol is en omdat het er ook erg gevaarlijk kan zijn. Realisatietermijn? Eind dit jaar. Tweede fase na het broedseizoen van 2018."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!