Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: subsidies jeugd KVO ter discussie

22/05/17 om 13:31 - Bijgewerkt op 23/05/17 om 01:21

De gemeenteraad van Oostende kwam maandagavond bijeen. De zitting duurde tot 1.30 uur. Op de agenda twaalf interpellaties, onder meer over de subsidies voor de jeugd van KVO, de integratie van allochtonen in het Oostendse onderwijs en de Rock Strangers.

Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: subsidies jeugd KVO ter discussie

Rock Strangers worden hersteld © Hannes Hosten

 • Hannes Hosten

  Collins Nweke: "Geef uitbaters nachtwinkels tweede kans"

  Collins Nweke (Groen) vraagt een tweede kans voor de uitbaters van nachtwinkels die nog geen aanvraag indienden en dus geen vergunning hebben. "Officieel heeft Oostende sinds 1 mei tien nachtwinkels, 45 minder dan voordien. Kan het echt zijn dat meer dan 85% van deze handelszaken niet geïnteresseerd zijn in het verder zetten van hun bussiness? Was er iets fout met de begeleiding van deze handelaars bij het indienen van hun aanvraag?"

  Burgemeester Johan Vande Lanotte zegt dat er veel volk aanwezig was op de informatievergaderingen. "Groen wil van alles een aanwezigheidslijst", verwijst hij naar de kritiek in het KVO-dossier op het ontbreken van verslagen, "maar ik weet niet of dat hier echt geapprecieerd ging worden. En als wij alles per aangetekend schrijven moeten doen, dan is dat een precedent. Dat hoef je niet te doen."

  "Het ging niet over het voortzetten van de bussiness, wel over de keuze tussen een nacht- of een dagwinkel. In andere steden zijn er in verhouding niet meer vergunde nachtwinkels", zegt de burgemeester, die een tabel met cijfers van de nachtwinkels in andere centrumsteden naar voren brengt. "Behalve enkele uitschieters naar boven en naar beneden zien we in verhouding bijna overal hetzelfde aantal nachtwinkels. Was daar dan ook een slechte communicatie? Ik denk dat we nog nooit zo goed hebben geïnformeerd, maar dat die uitbaters een heel rationele keuze hebben gemaakt."

 • Hannes Hosten

  N-VA wil regenboogzebrapad

  Björn Anseeuw interpelleert om te pleiten voor een regenboogzebrapad ter hoogte van de Kursaal. Hij vindt het een signaal van solidariteit van de stad met seksueel andersgeaarde mensen. Schepen Jean Vandecasteele reageert. "Oostende was altijd voortrekker in dergelijke zaken, een beetje libertijns. Dat is goed. Als in de rest van Vlaanderen nog van doodzonde werd gesproken, was hier al veel mogelijk en we mogen daar trots op zijn. Wij bekijken die mensen niet meer als anders. Het zou zinnig zijn dat wij een overleg plegen met de verenigingen om te zien of we niets structurelers kunnen doen. Een zebrapad zou 1.000 euro kosten. Niet wereldschokkend, maar ik denk dat we daarmee betere zaken kunnen doen. Met symboliek worden de gekken toch niet tegengehouden. Zo'n zebrapad is wettelijk ook niet in orde. En wat als andere groepen andere dingen vragen?"

  Björn Anseeuw reageert dat je witte strepen kan afwisselen met de regenboogkleuren en dat er dan wettelijk geen probleem is. "Het is ook een symbool naar niet-Oostendenaars. Maar ik ben al blij dat mijn voorstel tot een overleg kan leiden."

 • Hannes Hosten

  Nancy Bourgoignie: "Ik wil mijn hand uitsteken naar de vereniging"

  "Ik was inderdaad wat in mijn wiek geschoten", erkent schepen Nancy Bourgoignie. "Ik heb heel veel moeite gedaan, samen met het hele personeelsteam en alle vrijwilligers, om de openheid van de centra echt voluit te trekken. Ik weet dat sommige mensen het woord gratis niet graag horen, maar het is in de centra nog van toepassingen. Alle Oostendse verenigingen kunnen er gratis terecht. Ik geloof in elk geval dat de bestuursleden van de betrokken verenigingen het moeilijk hebben. Zij zeggen zelf dat ze vroeger 200 leden hadden en nu nog 40. Ik wil mijn hand uitsteken naar verenigingen. Ik heb de vereniging in kwestie gebeld op 2 mei en ook een mail gestuurd. Ik zou het fijn vinden om hun opmerkingen te kunnen bespreken, maar heb nog geen antwoord gehad. Ook gemeenteraadslid An Casteleyn heb ik nog niet gehoord."

  "Ik word niet iedere dag overstelpt met klachten", nuanceert An Casteleyn. "Ik weet dat er ook goede voorbeelden zijn. Ik zou het niet opblazen. U moet zich echt niet boos maken."

  Charlotte Verkeyn pleit nog voor een jaarlijks overleg tussen de dienstencentra en de verenigingen. Schepen Bourgoignie reageert dat binnen de centra al een centrumraad bestaat. "Ik heb er geen enkel probleem mee dat ook alle adviesraden van de stad een vertegenwoordiger naar deze centrumraad sturen."

 • Hannes Hosten

  "Ga praten met de centrumleider"

  An Casteleyn (CD&V) was het gemeenteraadslid van de meerderheid dat de problematiek al aankaartte. "Als ik die frustraties hoor, dan zeg ik de verenigingen dat ze vorming moeten aanbieden. Daarnaast raad ik de verenigingen aan om toch eens te gaan praten met de centrumleider. Er zijn verenigingen die een goede relatie hebben met de centrumleider, dus het kan wel. Ik zou het mooi vinden dat het aanbod van de lokale verenigingen vermeld wordt in De Grote Klok."

 • Hannes Hosten

  "Ga praten met de centrumleider"

  An Casteleyn (CD&V) was het gemeenteraadslid van de meerderheid dat de problematiek al aankaartte. "Als ik die frustraties hoor, dan zeg ik de verenigingen dat ze vorming moeten aanbieden. Daarnaast raad ik de verenigingen aan om toch eens te gaan praten met de centrumleider. Er zijn verenigingen die een goede relatie hebben met de centrumleider, dus het kan wel. Ik zou het mooi vinden dat het aanbod van de lokale verenigingen vermeld wordt in De Grote Klok."

 • Hannes Hosten

  "Ga praten met de centrumleider"

  An Casteleyn (CD&V) was het gemeenteraadslid van de meerderheid dat de problematiek al aankaartte. "Als ik die frustraties hoor, dan zeg ik de verenigingen dat ze vorming moeten aanbieden. Daarnaast raad ik de verenigingen aan om toch eens te gaan praten met de centrumleider. Er zijn verenigingen die een goede relatie hebben met de centrumleider, dus het kan wel. Ik zou het mooi vinden dat het aanbod van de lokale verenigingen vermeld wordt in De Grote Klok."

 • Hannes Hosten

  "Ga praten met de centrumleider"

  An Casteleyn (CD&V) was het gemeenteraadslid van de meerderheid dat de problematiek al aankaartte. "Als ik die frustraties hoor, dan zeg ik de verenigingen dat ze vorming moeten aanbieden. Daarnaast raad ik de verenigingen aan om toch eens te gaan praten met de centrumleider. Er zijn verenigingen die een goede relatie hebben met de centrumleider, dus het kan wel. Ik zou het mooi vinden dat het aanbod van de lokale verenigingen vermeld wordt in De Grote Klok."

 • Hannes Hosten

  "Dienstencentra moeten overleggen met verenigingen"

  Charlotte Verkeyn (N-VA) interpelleert over de verhouding tussen de ontmoetingscentra van de stad en de verenigingen. "Recent steken berichten de kop op over het moeilijke evenwicht dat bleef bestaan. Eén vereniging kaartte aan dat de dienstencentra de bestaande verenigingen concurrentie aandoen en dat werd deels ondersteund door een lid van de meerderheid. Het decreet stimuleert de dienstencentra om in overleg te treden met de verenigingen en tot samenwerking te komen. Onze fractie draagt het private verenigingsleven hoog in het vaandel. Ik ben zelf eens langs geweest in het dienstencentrum van mijn wijk en vond daar enkel affiches van het stadsbestuur en van het dienstencentrum zelf."

 • Hannes Hosten

  Schepen Germonpré: "Dialoogtrajecten opstarten"

  Tom Germonpré: "De stad heeft een jaar geleden een werkgroep opgestart na vragen uit een school. Iedereen functioneerde naast elkaar, maar het was geen multiculturele klas. Via dialoog zijn we daar wel toe gekomen. De resultaten van dat traject zijn heel positief. we zijn dan een bevraging opgestart in alle scholen van Oostende en daartoe is de intercultureel deskundige aangeworven. In bepaalde scholen zijn er problematieken die er in andere scholen niet zijn. We willen weten hoe dat komt. Bedoeling is te zorgen dat op termijn gelijkaardige trajecten komen in alle scholen die dat nodig achten. We krijgen ook signalen dat de problemen niet beperkt zijn tot allochtonen, maar misschien wel wat meer voorkomen bij die groep. Andere factoren spelen soms veel meer een bepalende rol. Van de 26 kinderen die aangemeld zijn voor een time-outtraject waren er vier met een migratie-achtergrond. Het verhaal heeft heel wat nuancering nodig. Ook de komst van het M-decreet maakt het voor de leerkrachten heel moeilijk om te functioneren. Als je dan nog eens een toename hebt van het aantal kinderen met een taalachterstand, dan is dat een problematisch iets. We zullen de intercultureel deskundige nu sturen naar alle scholen om de problematiek goed in kaart te brengen. Onze visie is dialoog met respect voor bepaalde basisprincipes."

 • Hannes Hosten

  An Casteleyn: "Niet stigmatiseren"

  An Casteleyn (CD&V) zegt dat het gevaar bestaat dat de perceptie ontstaat dat dit probleem bestaat bij alle leerlingen. "De scholen doen schitterend werk om dit aan te pakken, door dialoog met de ouders en veel gesprekken met leerlingen. Dat is de enige mogelijke en duurzame aanpak, meer dan repressie. Geef ze toch wat tijd. Er zijn ook tal van mooie voorbeelden. Er zijn ook ouders zonder migratie-achtergrond die weinig respect tonen voor het gezag van leerkrachten. Wij steunen de aanstelling van de intercultureel deskundige. Laat ons er alles aan doen om haar werk te steunen."

 • Hannes Hosten

  Moeilijke integratie van allochtone jongeren in secundair onderwijs

  Björn Anseeuw (N-VA) interpelleert over de moeilijke integratie van bepaalde jongeren in het Oostendse secundaire onderwijs. "Ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren, wat de leerkrachten ook niet doen. Maar blijkbaar is de nood toch wel hoog. Meisjes nemen niet deel aan meerdaagse uitstappen of zwemlessen, jongens hebben het soms moeilijk met vrouwelijk gezag. Dit kan niet de bedoeling zijn. Maar de opleiding van de jongeren zelf komt ook in het gedrang. Uw antwoord in de pers lijkt me iets te makkelijk: het zal wel de puberteit zijn of de meisjes willen niet zwemmen."

  Christian Verougstraete (Vlaams Belang) komt tussen over hetzelfde thema. Hij gelooft niet in de aanstelling van een intercultureel bemiddelaar en seksuele voorlichting als oplossing. "Er dient wat meer concreets op de agenda te komen, waarbij duidelijk gesteld wordt welke onze waarden en normen zijn en dat ze zich daaraan dienen te houden."

 • Hannes Hosten

  Johan Vande Lanotte: "Not amused over verhoging lidgelden"

  Natacha Waldmann en Björn Anseeuw blijven met vragen zitten over het KVO-dossier. Burgemeester Johan Vande Lanotte komt ook tussen: "Wij waren not amused over de verhoging van de lidgelden, maar terugvorderen was niet realistisch omdat de ouders al betaald hadden. "Door het verdwijnen van de provinciale ploegen zijn we van plan om een nieuwe overeenkomst te maken. Ze zijn ons die aanpassing komen vragen. Maar in 2016 was er wel provinciaal voetbal en daarop slaat de subsidie. Maar het is niet waar dat 9,6% interest is aangerekend op de lening van 1,4 miljoen euro aan de jeugd van KVO, zoals u in de pers beweert. De waarheid heeft zijn rechten. Voor u dit in de pers brengt, had u dit beter eens aan de mensen van KVO zelf kunnen vragen."

  Natacha Waldmann blijft erbij dat de subsidieovereenkomst op diverse punten niet werd nageleefd. "Dit is gewoon een grap", vindt ze. Björn Anseeuw stelt voor om een nieuwe overeenkomst te maken.

 • Hannes Hosten

  Schepen Deblauwe: "KVO slachtoffer van politiek spel"

  "Uit het ingediende dossier leiden we af dat de jeugdwerking van KVO uit zijn voegen barst", reageert schepen Arne Deblauwe. "Het aantal gediplomeerde trainers is gestegen. KVO voldoet nog altijd aan de maatschappelijke en kwalitatieve aandachtspunten uit de overeenkomst. Tijdens de evaluatiemomenten worden die besproken en waar nodig bijgestuurd. Maar net nu het 'weireldploegsje' aan de poort van Europa staat te bonken, wordt KVO het slachtoffer van een politiek spel. Heel jammer!"

  "Groen beschuldigt KVO ervan dat zij aan de hand van boekhoudkundige trucs geld doorsluist van de jeugdwerking naar de bouw van het stadion. Niets is minder waar! KVO heeft in de voorbije jaren wel al 1,4 miljoen euro in de jeugdwerking geïnvesteerd! Zonder die inbreng bestond de jeugdwerking niet meer. Wat de lidgelden betreft: voor dit seizoen zijn die verhoogd met 25 euro. Volgens de overeenkomst ogen de lidgelden aangepast worden aan de hand van de gezondheidsindex. De stad reageerde en de lidgelden zijn nu bevroren tot 2019-2020."

  Arne Deblauwe biedt Natacha Waldmann aan bij KVO naar de boekhouding te gaan kijken. "De winst mag je houden, het verlies betalen jullie ook. Het zal geen goede zaak zijn voor de partijkas."

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "Afbouw van engagement KVO"

  Björn Anseeuw (N-VA) komt ook tussen over de subsidieovereenkomst tussen de stad en KVO. "Wij hebben er ook op aangedrongen dat de jeugdwerking van KVO voor iedereen tot twaalf jaar toegankelijk zou zijn. Dat blijkt nu niet voor alle kinderen te kunnen. Het lidgeld wordt nu tegen de afspraken in verhoogd, maar de stad neemt daar enkel akte van. Het lijkt mij dat er een afbouw komt in de engagementen van KVO. Ik vraag mij af hoe de stad daarmee zal omgaan."

 • Gillian Lowyck

  Wat met subsidies jeugdwerking KVO?

  Natacha Waldmann (Groen) interpelleert over de subsidie aan de jeugdwerking van KV Oostende.

  "Anderhalf jaar geleden heeft de stad een overeenkomst gesloten met de voetbalclub, die fors zou investeren in de bouw van een nieuw stadion. Om te vermijden dat men hiervoor zou besparen op de jeugdwerking heeft de stad een substantieel bedrag vrijgemaakt voor onbepaalde duur."

  "Vandaag, bij de evaluatie van deze overeenkomst en de toekenning van deze subsidie van 365 000 euro, blijkt dat een behoorlijk aantal van deze afspraken niet werden nageleefd. Op het moment van afsluiten had KVO 31 jeugdploegen die in competitie spelen. Vandaag zien we dat dit na anderhalf jaar gedaald is naar 29 ploegen. Er worden nog een aantal van die voorwaarden met voeten getreden, zoals de verhoging van het lidgeld, het gebruik van de Entreepas, de organisatie van Buurtbal..."

  Natacha Waldmann heeft nog enkele vragen: "Er zijn tussentijdse evaluaties van de overeenkomst gebeurd: wat werd toen besproken? Wordt het stavingsdossier dat door KVO wordt ingediend ook doorgelicht door de stad? KVO vraagt twee bedragen aan: de subsidie van 365.000 euro, en daarnaast een restbedrag van 365.00 euro. Wat is dit laatste bedrag? Onder welke overeenkomst valt dit?"

 • Gillian Lowyck

  "Arne Quinze heeft toegegeven dat er fouten gebeurd zijn"

  Schepen Plasschaert (CD&V) antwoordt:

  "We hebben een firma uit Brussel aangesteld die een studie heeft gedaan op de Rock Strangers. Er staan vijf problemen in het verslag: de vlekkenpatronen, de roestvorming op de scherpe randen (de verf lag iets minder dik dan op de vlakke delen), de vrijwillige schade zoals de go-carts of sporen van vandalisme, de verfdikte die niet overal hetzelfde, en de platen die niet overal gegrindstraald waren."

  "Arne Quinze heeft dan ook toegegeven dat er fouten gebeurd zijn en hij is bereid om mee te betalen in de kosten van de herstelling."

  "Vroeger beginnen zorgt voor technische problemen, omdat het meer dan 10 graden moet zijn buiten om de werken te starten."

  Bart Plasschaert heeft een staaltje mee van de kleur verf die gebruikt zal worden. "In de volksmond is dit Ferrari-rood."

  "Het contract is wat het is. Maar wij hebben wel beslist wanneer de werken worden uitgevoerd, welke firma... En Arne Quinze betaalt mee."

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "We moeten van wurgcontract af geraken"

  Björn Anseeuw (N-VA) heeft ook vragen bij de herstellingswerken van de Rock Strangers. Hij vindt het ook niet wenselijk om de werken uit te voeren in het toeristische hoogseizoen.

  "Daarnaast is er de kostprijs. De Rock Strangers zijn gekocht met een wurgcontract waar we zo snel mogelijk moeten onderuit geraken. Alle werken zijn op kosten van de stad en moeten met akkoord van Arne Quinze gebeuren. De kunstenaar zegt zelf dat we ons daar in de toekomst nog mogen aan verwachten. De werken kosten 135.000 euro. Dit wordt echt een molensteen rond de nek van de stad."

  "Arne Quinze is bereid om minstens 30% bij te dragen in de herstellingskosten, zegt hij nu. Herkent hij dan toch zijn eigen aandeel? Is het dan toch een ontwerpfout?", vraagt Björn Anseeuw zich af.

 • Gillian Lowyck

  Problemen met timing werken Rock Strangers

  We starten met de interpellaties. De eerste tussenkomst komt van Collins Nweke (Groen), die het heeft over de timing van de renovatiewerken aan de Rock Strangers.

  "De renovatiewerken zijn op 15 mei gestart en zullen volgens de huidige planning tot eind juli duren. Voor alle duidelijkheid, Groen is voorstander van de renovatiewerken. Wij hebben wel problemen met de timing", zegt hij. "Het Zeeheldenplein is toeristisch zeer belangrijk. Tussen 15 mei en 30 juli valt binnen het hoogseizoen."

  "Is het stadsbestuur bereid om de werken onmiddellijk stop te zetten en te hervatten buiten het toeristische seizoen?"

 • Hannes Hosten

  Bart Bronders: "Ik schaam me in uw plaats"

  Bart Bronders (SP.A) komt hevig tussen tegen de vreemdelingentaks: "Mijn rechtvaardigheidsgevoel komt in opstand. Ik schaam me in uw plaats." Ook zijn partijgenoot Jeroen Soete had zich eerder al verzet tegen het N-VA voorstel. Het wordt uiteindelijk weggestemd.

 • Gillian Lowyck

  "Ik kreeg kippenvel"

  Schepen Martine Lesaffre (Open VLD): "Ik kreeg kippenvel en niet in de positieve zin toen ik het voorstel over vreemdelingentaks las. Het stadsbestuur heeft kennis genomen van het KB en kiest ervoor om deze belasting niet te verhogen."

  Ook Wouter De Vriendt (Groen) heeft opmerking over het agendapunt van Björn Anseeuw.

  "Wij zijn tegen omdat de N-VA met dit voorstel vreemdelingen viseert en bewust extra doet betalen. Want die 50 euro komt bovenop de 17,50 euro die vreemdelingen net als Belgen moeten betalen voor een dergelijk administratief document."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info