Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: schepen Arne Deblauwe onder vuur

28/11/16 om 12:46 - Bijgewerkt op 29/11/16 om 00:29

De gemeenteraad van Oostende vergaderde op maandag 28 november. Op de agenda stonden 43 punten en liefst twaalf interpellaties, onder meer over het mobiliteitsplan en de anonimiteit van de enquête 'Kom uit je schelp', die de N-VA in vraag stelt. Meest opvallend was hoe schepen Arne Deblauwe onder vuur lag over het opzeggen van het contract met Ostend BMX Club over het gebruik van de bmx-piste op De Schorre. Ook Bart Bronders, partijgenoot van de schepen, gaf zware kritiek.

Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: schepen Arne Deblauwe onder vuur

© Hannes Hosten

 • Hannes Hosten

  einde van de zitting

  Het debat over de overbevolking ontaardt in een discussie tussen Charlotte Verkeyn (N-VA) en Johan Vande Lanotte over sociaal zijn en de belangen van huurder en verhuurder. Hina Bhatti (Open VLD) pleit nog voor een grotere rol voor de wijkagent. Johan Vande Lanotte zegt dat dit nu zal gebeuren en dat hij juridisch liet onderzoeken of overbevolking een reden is tot onbewoonbaarheid. Dat blijkt inderdaad het geval. Daarmee eindigt de gemeenteraadszitting. Björn Anseeuw merkt nog op dat de meerderheid niet meer in aantal is en het dankzij de oppositie is dat de besloten zitting nog kan doorgaan.

 • Hannes Hosten

  Vande Lanotte: "U hebt mij beschuldigd van een misdrijf"

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "Onze doelstelling was 10.000 en het is 13.000 geworden, veel meer dan we ooit gedacht hadden. 25% is één keer aangehaald door het communicatiebureau, maar dat was gebaseerd op verkeerde cijfers uit Lokeren. Onze doelstelling was 10.000 en dat overtreft onze verwachtingen."

  "De mail van de directeur is een jammerlijke zaak omdat de indruk werd gewekt dat hij zou kunnen weten wie de enquête niet invulde, maar dat is totale onzin. De helft van ons personeel woont niet eens in Oostende. De directeur meende goed te doen door het sturen van deze provocatieve mail, maar ik betreur die mail en denk dat het een grote fout is. De stadssecretaris had een ernstig gesprek met de betrokken directeur, maar we gaan niet voor een tuchtsanctie omdat we ook moeten toegeven dat hij de voorbije maanden hard werkte aan het hele participatieproject. Eén fout verantwoordt geen tuchtsanctie."

  "Maar laat duidelijk zijn dat het systeem niet toelaat om de enquête aan een persoon te linken. De beide bestanden - codes en adressen - zijn informaticagewijs nooit met elkaar verbonden geweest. We hebben gezorgd dat er geen enkele link mogelijk is. Dat zal een informaticus ook bevestigen. U hebt ons en mij beschuldigd van een misdrijf, u hebt gezegd dat wij de wet op de privacy hebben overtreden, mijnheer Anseeuw. Als je dat doet, probeer u minstens eerst een en ander te verifiëren. Dat neem ik u wel kwalijk. Als u uzelf gelooft, schakel het gerecht in en onderzoek het overtreden van de privacy. Als u dat niet durft doen, stop dan met te zeggen dat we de privacy geschonden hebben. Als men mij van een misdrijf beschuldigt, neem ik dat wel ernstig. U hebt de kunst verstaan van iets te suggereren. Die 13.000 mensen misbruik je nu voor jouw politiek spel."

 • Gillian Lowyck

  "Wat met resultaten Kom uit je Schelp?"

  Jeroen Soete (SP.A) komt ook tussen over Kom uit je Schelp. "De vraag die ik het meest kreeg: wat gebeurt er nu met de resultaten? Er was ook in de enquête ook ruimte voor suggesties. Ik heb gehoord dat veel mensen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt. Hoe gaat het stadsbestuur de verwerking hiervan doen?"

  "Daarnaast is er ook een digitaal platform van Kom uit je Schelp. Het is me opgevallen dat er op die vele inzendingen vanuit het stadsbestuur nog geen officieel antwoord is gekomen. Is het stadsbestuur bereid om ook hiervoor een regeling uit te werken?"

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw over anonimiteit van enquête 'Kom uit je schelp'

  Björn Anseeuw interpelleert over de anonimiteit van de enquête 'Kom uit je schelp'. Hij stelt dat vertrouwen hierbij erg belangrijk is, maar wijst op een mail van een directeur uit de stadsadministratie waarin hij stelt: "Bij nazicht blijkt dat acht collega's de enquête nog niet hebben ingevuld...."

  Anseeuw vindt het geen manier van omgaan met personeelsleden, maar stelt dat de mail er ook op wijst dat er geen sprake meer is van anonimiteit. "Dan is de belofte van anonimiteit gebroken. Er is mogelijkheid om een link te maken tussen de enquête en de persoon die hem invulde. De stad heeft nooit een systeem gevraagd dat absolute anonimiteit waarborgt. De door u aangestelde deurwaarder is dan ook niet tot de conclusie gekomen dat de anonimiteit gewaarborgd is."

 • Gillian Lowyck

  "Mini-containerparken kunnen een optie zijn"

  Ook Werner Verbiest (N-VA) komt tussen over het containerpark. "90% van de bevolking moet binnen een straal van 5 km van een recyclagepark wonen. Wat nu voorligt, voldoet niet aan die eisen. Het inrichten van ondergrondse containers en mini-containerparken kan een optie zijn. Ik vraag ook uw speciale aandacht voor de mobiliteit van en naar de containerparken."

 • Hannes Hosten

  Stand van zaken containerpark Mariakerke

  Wouter De Vriendt (Groen) wil de stand van zaken kennen omtrent de mogelijke verhuizing van het containerpark in Mariakerke, dat moet verhuizen voor de bouw van het nieuwe zwembad, naar de site van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de Duinkerkseweg. Hij wil weten of het een containerpark wordt voor fietsers en voetgangers of als er ook auto's terecht zouden kunnen. Voor Groen moet de toegang via de Duinkerkseweg gebeuren en niet via de Choqueelstraat, waarvan de bewoners al protesteren tegen een containerpark in hun straat.

  Jean Vandecasteele kreeg nog geen officieel antwoord van Vlaams minister Ben Weyts, maar weet al dat het in principe zou kunnen, maar dat er vragen zijn bij de toegang via de Duinkerkseweg. Het is nu wachten op de brief met het antwoord, maar de schepen sluit niet uit dat het een containerpark voor fietsers en voetgangers zou worden. Intussen zijn de plannen klaar voor het centraal containerpark aan de Klokhofstraat en zijn de budgetten ook al ingeschreven voor twaalf ophaalpunten voor groenafval in de wijken.

 • Gillian Lowyck

  Bully?

 • Gillian Lowyck

  Kurt Claeys: "Ik nodig jullie uit om naar Mechelen te gaan"

  Schepen Kurt Claeys (Open VLD) antwoordt: "Je moet stoppen met leugens en halve waarheden te vertellen. Ik lees dat ik te veel denk als architect. Misschien is dat wel iets vies, iets vuil. Ik denk dat een architect de schoonheid van een gebouw weet te waarderen. Ik heb lessen gehad in architectuurgeschiedenis, misschien is dat iets nieuw voor jou, lessen."

  "Prinses Clementinaplein 14 en 16 staan te koop, niet meer en niet minder. Daar maak je ophef over. De ophef gaat niet over de erfgoedwaarde van die gebouwen. Nummer 14 is het pand aan de rechterzijde en heeft een locuswaarde. Pand nummer 16 staat niet op de lijst, heeft geen locuswaarde. En: het Clementinaplein moét behouden blijven. Dat wil ik duidelijk zeggen. Op die plaats kan er geen hoogbouw komen."

  Hij lanceert een voorstel om met Natacha Waldmann en actiegroep Dement naar Mechelen te gaan. "Daar combineren ze erfgoed met moderne architectuur."

 • Hannes Hosten

  Natacha Waldmann over erfgoedpand Prinses Clementinaplein

  Natacha Waldmann interpelleert over het Oostendse erfgoed na alarmerende signalen over het laten verkrotten van erfgoedpanden om zo een sloopvergunning in de wacht te slepen en een nieuwbouw te kunnen plaatsen, wat economisch interessanter is. "Enkele jaren geleden lanceerde het stadsbestuur het actieplan bouwkundig erfgoed, maar in de praktijk komt daar niet veel van terecht. Het pand waar tot voor kort begrafenisondernemer Nuytten gehuisvest was, op het Prinses Clementinaplein, is volgens de commissie A.be nog in perfecte bouwfysische staat. Toch blijft slopen een optie als er kwalitatieve nieuwbouw in de plaats komt. De Oostendse erfgoedlijst is ook veel korter dan de officiële Vlaamse. Erfgoed is de ziel van Oostende. Schepen Claeys, u moet niet alleen denken als architect, maar ook als behoeder van het Oostendse erfgoed."

 • Gillian Lowyck

  Sofie Cloet vraagt houten afvalbakken op het strand

  Sofie Cloet (Groen) interpelleert over afvalbakken op het strand. "Wij kregen via sociale media de suggestie om houten afvalbakken te plaatsen naar het voorbeeld van de Franse badplaats Ile d'Oleron, om de vrijwillige schoonmaak van stranden te ondersteunen."

  "Voor alle duidelijkheid gaat het hier om bakken die in het winterseizoen geplaatst worden, wanneer er geen andere publieke vuilnisbakken voorzien zijn. Het gaat hier om het principe dat mensen die vrijwillige andermans afval opruimen en ook ons eigenste stadspersoneel bijstaan bij het proper maken van onze stranden."

  Sofie Cloet vraagt of de schepen dit initiatief wil ondersteunen.

  Jean Vandecasteele (SP.A): "Ik ben in principe akkoord. Dit is een leuk initiatief, maar het moet technisch haalbaar zijn."

 • Hannes Hosten

  Jean Vandecasteele uitgebreid over mobiliteitsplan

  Schepen Jean Vandecasteele reageert en stelt dat de gemeenteraad, zoals wettelijk voorzien, gekozen heeft voor twee participatieorganen voor het opstellen van een mobiliteitsplan: de verkeersraad en de wijkraden. "Wij hebben nu al de tweede ronde gedaan van de wijkraden", aldus de schepen. "Op 14 december is er een verkeerscommissie over het ontwerp van mobiliteitsplan. Het document wordt nu nog aangepast met de opmerkingen van de oppositiepartijen, Fietseling en andere verenigingen, de wijkraden... De enige partij van wie we niets op papier hebben gekregen, is Vlaams Belang."

  De schepen schetst het verloop van de procedure en verwacht de goedkeuring van het nieuwe mobiliteitsplan in april 2017. Vandecasteele overloopt ook enkele algemene principes, onder meer het invoeren van lusverkeer in het centrum. "Wat de randparkings betreft: de randparkings dicht bij de stad blijken een succes. Verder gelegen randparkings, zoals vroeger op de site-Media Center of aan het Frimoutcenter, werken minder goed. We willen de randparkings laten overlopen: eerst de dichtere, dan de verdere. Het principe op de betaalparkings is 30% parkeerboxen en 70% rotatieparkings."

  "Je hebt geen mobiliteitsplan nodig om grotere zaken te laten realiseren door het Vlaams Gewest", zegt schepen Vandecasteele. "Niet onbelangrijk, als je ons verwijt dat dingen uitblijven. Wij kaarten onder meer een ringweg al jaren aan bij het Vlaams Gewest. De tunnel onder de Elisabethlaan was geen voorstel van ons, maar van het Vlaams Gewest. De eerste gesprekken daarover dateren van 2006."

  "Het aantal verkeersvrije straten vindt u niet genoeg, maar het is nu al meer dan de stad Gent van plan is om in te richten", aldus Jean Vandecasteele. "Ik wil overal fietspaden aanleggen, maar de breedte van de weg moet het toelaten. Als de breedte het toelaat, laten wij de bewoners altijd kiezen. De Visserskaai willen we éénrichtingsverkeer maken, mogelijk gaan we deze zomer al experimenteren met een inrichting zoals het mogelijk zal worden. Maar mogelijk komt er een heraanleg van de kaaimuren, wat ook nieuwe mogelijkheden inhoudt voor de Visserskaai."

  "Over de Torhoutsesteenweg: we weten dat 20% van de mensen die daar rijden er niet moeten zijn. Maar we weten niet wie dat is. We zullen ons moeten beraden over hoe we dat oplossen, maar we weten nu al dat die ringweg een grote discussie wordt tussen de natuurliefhebbers en wie mobiliteit belangrijker vindt. Als de ringweg er komt, gaan we over de A10 langs de Gouwelozekreek tot aan het Van Glabbekeplein. We onderzoeken ook of we de Moreauxlaan deels kunnen ondertunnelen, wat een heel aantrekkelijk idee is voor de verbinding tussen de Vuurtorenwijk en de Oosteroever. Er is dus veel werk verzet, u zal dat zien. We zullen in december en januari twee of drie vergaderingen van de verkeersraad hieraan wijden om dan te landen in april."

 • Gillian Lowyck

  "Oplossing voor fileprobleem Torhoutsesteenweg nodig"

  Ook Christian Verougstraete (Vlaams Belang) komt tussen op de mobiliteitsvisie van de stad.

  "Bij het opstellen van het plan moet men rekening houden met enkele specifieke punten: Oostende is een toeristisiche stad, een winkelstad, een stad met een oudere bevolking en de ontwikkeling van de Oosteroever. Algemeen kunnen we ons vinden in de geplande uitbreiding van de autovrije winkelstraten."

  "De meest voor de hand liggende oplossing voor het parkeerprobleem ligt in de bijkomende ontwikkeling van randparkings. Verder moet dringend een oplossing gevonden worden voor het fileprobleem in de Torhoutsesteenweg. Een ringweg zou hieraan moeten kunnen verhelpen."

 • Hannes Hosten

  Ook Björn Anseeuw over mobiliteitsplan

  Björn Anseeuw (N-VA) komt ook tussen over het mobiliteitsplan. Hij herhaalt zijn pleidooi voor een ringweg. "Tellingen van enkele jaren terug gaven aan dat tot 30% verkeer op de Torhoutsesteenweg kan worden verminderd via een ringweg. In de 'gouden driehoek' rond de Nieuwpoortsesteenweg in Mariakerke pleiten we voor kortparkeren in combinatie met bewonersparkeren en we herhalen ons voorstel voor een randparking onder de Verenigde-Natieslaan. Het verheugt ons dat ook de collega's van Groen daar achter staan. Wij vinden ook dat een randparking onder de Albert I-promenade niet meer van deze tijd is. We willen ook betere parkeermogelijkheden voor zorgverstrekkers en een betere verbinding tussen de Oosteroever en de Vuurtorenwijk. We vragen ook om werk te maken van verbeteringen aan Petit Paris."

 • Hannes Hosten

  Ook Björn Anseeuw over mobiliteitsplan

  Björn Anseeuw (N-VA) komt ook tussen over het mobiliteitsplan. Hij herhaalt zijn pleidooi voor een ringweg. "Tellingen van enkele jaren terug gaven aan dat tot 30% verkeer op de Torhoutsesteenweg kan worden verminderd via een ringweg. In de 'gouden driehoek' rond de Nieuwpoortsesteenweg in Mariakerke pleiten we voor kortparkeren in combinatie met bewonersparkeren en we herhalen ons voorstel voor een randparking onder de Verenigde-Natieslaan. Het verheugt ons dat ook de collega's van Groen daar achter staan. Wij vinden ook dat een randparking onder de Albert I-promenade niet meer van deze tijd is. We willen ook betere parkeermogelijkheden voor zorgverstrekkers en een betere verbinding tussen de Oosteroever en de Vuurtorenwijk. We vragen ook om werk te maken van verbeteringen aan Petit Paris."

 • Gillian Lowyck

  Wouter De Vriendt (Groen) over het mobiliteitsplan

  De volgende interpellaties starten.

  Wouter De Vriendt (Groen) pleit voor een moderne, groene mobiliteitsvisie. "Op de wijkraden is een aanzet gepresenteerd naar het mobiliteitsplan. Is er al een plan beschikbaar? Ik zou graag willen weten in welke mate Oostende verveerkvrij/luw wordt? Hoe zal men het fietsverkeer stimuleren? Wat met de randparkings?"

  "We moeten gaan voor duurzame mobiliteitskeuzes. De inwoner die te voet of met de fiets wil gaan komt voor ons op de eerste plaats. Wat we tot nu toe hebben gezien is weinig overtuigend. De laatste jaren is trouwens heel wat gelanceerd in de pers, zaken die nog niet zijn gerealiseerd. Ik denk aan de verlaning van de A10, de verbinding stad-Oosteroever...

  De stad wil de verkeersvrije straten - zoals Christinastraat, Kapellebrug... - uitbreiden, maar volgens Wouter De Vriendt is dit veel te weinig. Hij stelt zich ook nog vragen over de aanpassingen aan Petit Paris, en pleit ervoor om in de woonwijken naar zone 30 te gaan.

  Hij heeft het ook over randparkings: "De parking onder de Albert I-promenade wordt randparking genoemd, wat het natuurlijk niet is. Ik voorspel verkeerschaos tot en met. Ook de parking aan het station wordt aangekondigd als randparking."

 • Gillian Lowyck

  Johan Vande Lanotte neemt het over

 • Hannes Hosten

  Vande Lanotte: "Niet één persoon, maar tien gezinnen"

  Johan Vande Lanotte (SP.A): "Er worden dingen gezegd die niet kloppen. Vooreerst: het gaat niet over één persoon, het gaat over tien gezinnen. Ik heb ze zelf ontvangen, zij zeggen dat ze hier in de huidige context niet meer terecht kunnen. Wij hebben toen zelf een voorstel gedaan om twee clubs de piste te laten gebruiken. Maar Ostend BMX Clubs heeft op papier gezet dat dat niet ging en dat later nog eens herhaald. Dan hebben wij een andere oplossing gezocht. Het feit dat wij het contract wilden ontbinden heeft er nu toe geleid dat de club tenminste toch wil praten. Een compromis houdt in dat je moet overeenkomen. Wij moeten de komende dagen bemiddelen om tot een compromis te komen. Maar een compromis is niet wat één iemand zegt. Wij nemen het voorstel van Ostend BMX Club ernstig, maar wij gaan proberen tot een compromis te komen."

 • Gillian Lowyck

  Bart Bronders vs. Arne Deblauwe

  Bart Bronders (SP.A) reageert tegen schepen Deblauwe en gaat hard in tegen zijn meerderheid: "Ik ken niets van sport, en ga daar niets over zeggen. Maar ik weet wel iets van recht. En ik zou u sterk aanraden om wat u nu doet, juridisch, niet meer te herhalen. Wat hier gezegd wordt, klopt gewoon niet. Dit dossier getuigt van onkunde."

  Bart Tommelein (Open VLD) hamert nog eens op het feit dat wie geen informatie krijgt van de meerderheid, dat ook aan hem mag vragen.

 • Hannes Hosten

  Natacha Waldmann: "Dit begint heel sterk op pesterijen te lijken"

  "Ik hoor enkele zaken waar mijn haar van kan rechtstaan", reageert Natacha Waldmann (Groen). "U zegt dat de stad de overeenkomst contractueel niet kan verbreken, maar dat het gebeurt in het algemeen belang. Maar ook de bestaande club neemt initiatieven om alle Oostendenaars er te laten trainen. Ik erken dat het niet ideaal is om dat toe te vertrouwen aan één club, maar waarom hebt u het contract dan net daarvoor stilzwijgend verlengd? Maar opeens komt daar één persoon, die in conflict gekomen is met de Ostend BMX Club, die daar ook wil bmx'en. En dan gaat de stad, zonder ook maar iets te onderzoeken, het contract eenzijdig opzeggen. In welke andere dossiers gebeurt dat nog? Ik hou daar mijn hart voor vast. De Ostend BMX Club toont zijn goodwill, maar ik kan begrijpen dat zij haar drie trainingsdagen voor de jeugd wil behouden. En dan wil de nieuwe club plots net diezelfde dagen! Dit begint heel sterk op pesterijen te lijken. Ik kan er niet tegen dat het stadsbestuur enkel uit het oogpunt van één partij redeneert. Ik word hier heel, heel kwaad van."

  Charlotte Verkeyn reageert ook nog eens en neemt het woord 'belangenvermenging' in de mond. Ze klaagt aan dat ze de documenten over klachten, een akkoord met de wielerbond... niet krijgt of dat ze niet bij het dossier zitten. Eenvoudig: omdat ze niet bestaan! Er is nu een zwart gat na 1 december, want er is nog geen andere club. Maar de club die de piste wil onderhouden, mag het gewoon aftrappen!"

 • Gillian Lowyck

  "Hopelijk komen we alsnog tot een positief resultaat"

  Arne Deblauwe (SP.A): "Op 25/3/2011 keurde de gemeenteraad een overeenkomst met de Ostend BMX-club goed. Op dat moment was dat de enige club in Oostende. De club was van dichtbij betrokken bij het ontwerp en de aanleg van de piste en kreeg het exclusief gebruik over deze piste toegekend."

  "Vandaag is er echter meer dan één vereniging in Oostende die een BMX-werking heeft of er één wil uitbouwen. KVC Noordzeemeeuw wil zijn werking verder uitbreiden en ook BMX aanbieden. Op basis van contractuele bijdragen kan de overeenskomst met Ostend BMXclub niet zomaar beëindigd worden. Maar de doelstelling om zoveel mogelijk georganiseerde Oostendenaars te laten gebruik maken van de infrastructuur wordt niet behaald. Een BMX'er die nu geen lid is van OstendBMXclub moet nu uitwijken naar Gent of Calais."

  "De eerste optie was dat de stad Oostende de BMX-piste weer in eigen beheer zou nemen. Wielerbond Vlaanderen verklaarde zich akkoord."

  "In juni deed de BMXclub een tegenvoorstel waarbij de overeenkomst behouden werd, maar ze wel bereid waren afspraken te maken met andere clubs. We zaten samen op 17 augustus met de twee clubs. Maar tijdens dit overleg weigerde de OstendBMXclub akkoord te gaan met samenwerking met een andere vereniging. In september heeft het stadsbestuur een nieuwe uitnodiging tot overleg gestuurd. Dit werd geweigerd."

  "Daarom heeft het schepencollege besloten de overeenkomst te ontbinden. Maar de komende weken zullen we blijven bemiddelen om alsnog tot een postief resultaat te komen."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!