Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: parkeerbeleid onder vuur

26/09/16 om 13:31 - Bijgewerkt om 21:58

De gemeenteraad kwam op maandag 26 september om 19 uur bijeen in het stadhuis van Oostende. Op de agenda stonden niet zoveel agendapunten, wel tien interpellaties, onder meer over het vernieuwde parkeerbeleid.

Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: parkeerbeleid onder vuur

© Hannes Hosten

 • Gillian Lowyck

  Einde van de gemeenteraad

  De gemeenteraad is ten einde. Een verslag kan je vrijdag lezen in De Zeewacht.

 • Hannes Hosten

  Wat met zwerfvuil in de zomer?

  Sofie Cloet (Groen) interpelleert over zwerfvuil in de zomer. "Door het mooie weer en door andere factoren circuleerde er meer zwerfvuil door de stad. Ik heb respect gekregen voor het werk van de reinigingsdienst en evenementen als TAZ en de Paulusfeesten, die echt werk maakten van een vermindering van het afval. Maar op andere plaatsen viel het vele zwerfvuil echt op. Op heel wat evenementen heerst een echte wegwerpmentaliteit."

  "Dank voor uw mooie woorden, die we zullen overmaken aan onze medewerkers", aldus schepen Jean Vandecasteele. "In de zomer komen er 250 extra afvalkorven bij. We hebben twaalf man extra personeel en daarenboven nog eens 14 jobstudenten om het strand rein te houden. Er zijn drie ophaalrondes per dag: 's ochtends, over de middag en 's avonds."

  "Op een drukke dag verzamelen wij 3,6 ton zwerfvuil per dag", vervolgt de schepen. "Wat sensibilisering betreft, er zijn heel wat sensibiliseringsacties, maar ik geloof heilig in boetes. De GAS-boetecircuits zijn goed georganiseerd en we eisen van organisatoren dat ze zelf instaan voor de opkuis van het strand na een evenement. Als zij dat niet doen en de stadsdiensten moeten het overnemen, dan krijgen de organisatoren de factuur."

  Maxim Donck (N-VA) sluit zich aan bij de lof van zijn collega Cloet voor de reinigingsdiensten. "Maar heel veel GAS-boetes worden niet toegekend voor zwerfvuil. Er zijn er per jaar meer dan 5.000 voor parkeren en slechts een 50-tal voor het achterlaten van vuil."

  "Een categorie mensen is vuil en onbeschoft en kent geen enkele gedragscode", reageert Jean Vandecasteele. "Ik geloof in het effect van boetes."

 • Gillian Lowyck

  Oostends budget

 • Gillian Lowyck

  Piranhas en Pirates willen samenwerken

  Ralph Deroo (N-VA) interpelleert over de vraag van de Piranhas en de Pirates naar eigen kleedkamers, bergruimte en kantine. "Beide clubs hebben een 300-tal stportbeoefenaars, maar werden verbannen naar een uithoek van De Schorre. Als schepen mag u dus blij zijn dat deze clubs hebben besloten om samen te hokken. Welke stappen zult u zetten om deze infrastructuur op een deftig niveau te brengen? Zult u dit doen voor Oostende Europese Sportstad wordt in 2017?"

  Schepen Arne Deblauwe (SP.A) antwoordt: "Beide teams beschikken op de Schorre over een eigen veld. Het veld van de Pirates is dit jaar heraangelegd, en de Piranhas hebben een van de grootste velden van België. Op korte termijn zullen we zorgen dat de teams over een stockagecontainer zullen bezitten. We hebben aan onze diensten gevraagd of we op de locatie iets kunnen inplannen. Dus we zitten nog in de onderzoeksfase."

 • Gillian Lowyck

  Wat als financiële constructie niet doorgaat?

  Björn Anseeuw reageert: "U kwam al vrij snel tot de conclusie dat de raming van de investeringen lager zal utivallen. Waar zal u schrappen, knippen? U trekt dus zelf al in twijfel of u die verkoop zal kunnen realiseren. Mijn vraag: wat is de mogelijke impact als u tot de vaststelling komt dat die 50 miljoen niet komt? Hoe kan u verzekeren dat de Oostendenaar de investering krijgt die u beloofd hebt? Ik denk aan kinderopvang, nieuwe voetpaden..."

  Wouter De Vriendt (Groen): "Ik baseer me liever op rekeningen, in plaats van ramingen. Ik begrijp uit uw antwoord dat het niet zeker is dat die financiële constructie doorgaan. In 2016 zou, in dat geval, Oostende 25 miljoen euro minder hebben dan verwacht."

 • Hannes Hosten

  Verkoop toekomstige opbrengsten uit aandelen nog niet zeker

  Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A): "Ik kan begrijpen dat mijn collega van de N-VA nogal bezig is met het gat in de begroting, zijn collega in de federale regering heeft daar mee geëxperimenteerd, maar Oostende niet. Ik heb het een beetje gehad over de sfeerschepping over de financiële toestand van de stad Oostende, die zeer goed is."

  "We zullen hoe dan ook ons meerjarenplan moeten aanpassen. De startpositie voor de periode 2016-2018 is 7 miljoen euro beter dan voorzien, zoals blijkt uit de jaarrekening. De gecumuleerde uitgaven zullen 3 tot 5 miljoen - minstens - lager liggen dan voorzien. De netto-investeringen die we voorzien hadden, waren ruim geschat op 68 miljoen euro voor die drie jaar, maar op basis van de huidige ramingen zullen we voor alle projecten samen een minder bedrag nodig hebben, maar ik durf me nog niet uitspreken over een definitief cijfer. Ook het resultaat 2016 zal een effect hebben."

  "Ik hoop de komende weken meer duidelijkheid te krijgen over de verkoop van onze toekomstige opbrengsten uit aandelen. Een eerste voorstel werd in juni niet goedgekeurd door de raad van bestuur van het betrokken bedrijf en sindsdien gaan de onderhandelingen verder. Daarna zullen we hierover overleggen met Vlaams minister Homans. Als de operatie doorgaat, zal onze schuld de op een na laagste zijn van Vlaanderen. Dan is onze financiële situatie extreem positief. Als de operatie niet doorgaat, blijven we bij onze doelstelling van maximum 100 miljoen euro schulden, zoals in het bestuursakkoord afgesproken. Dat is nog altijd een goed cijfer in vergelijking met andere steden. Dan nog kunnen al onze geplande investeringen doorgaan."

 • Gillian Lowyck

  "Gat van 50 miljoen"

  Björn Anseeuw (N-VA) komt tussen over het gat van 50 miljoen euro in de meerjarenplanning van de stad voor de periode 2016-2019. "Wat is hier aan de hand? Na de uitverkoop van wat we hebben zijn we gestart met de uitverkoop van wat we nog niet hebben."

  In december van vorig jaar stelde het stadsbestuur dit plan voor: om de toekomstige inkomstenstroom uit aandelen van IMEWO - nu jaarlijks 2,8 tot 3 miljoen euro - te verkopen aan een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Dat moet, gespreid over de komende drie jaar, 50 miljoen euro opleveren.

  Björn Anseeuw vraagt dus naar de stand van zaken, net als Wouter De Vriendt (Groen).

 • Hannes Hosten

  Strandreddingsdienst wordt uitgebreid

  Schepen Nancy Bourgoignie meldt dat het schepencollege een voorstel heeft goedgekeurd om redders te voorzien in de weekends van juni en september in drie badzones. Op de weekdagen van juni en september wordt gewerkt met een pool, waardoor de hoofdredders redders zou kunnen oproepen om bij mooi weer aan de slag te gaan. Het is een principieel voorstel dat nu verder moet worden uitgewerkt.

  Over de oriëntatiepalen: "Het IKWV stelt voor om oriëntatiepunten te voorzien op de stranden, maar laat de steden en gemeenten voor de rest vrij. Wij zetten ons beleid verder met verdwaalpalen en verdwaalarmbandjes, zowel op het strand als aan het station en op evenementen."

  Natacha Waldmann (Groen) merkt nog op dat er ook in de paasvakantie en de verlengde weekends van mei behoefte kan zijn aan strandredders.

 • Gillian Lowyck

  Over redders buiten het seizoen

  Ook Jeroen Soete (SP.A) komt tussen over dit onderwerp. "Gezien de mooie zomerweken in september, zou het stadsbestuur de optie moeten overwegen bewaking in bepaalde zones in te zetten, ook buiten de zomermaanden. Daarnaast kreeg ik ook vragen begin september van verstokte strandgangers over de strandfaciliteiten: zoals vuilnisbakken, toiletten... Is het mogelijk om die faciliteiten ook buiten de zomermaanden uit te breiden?"

  Natacha Waldmann (Groen) heeft ook enkele vragen: "Hoeveel mensen zitten er in de werfreserve? Is het mogelijk om redders flexibel in te zetten? Kan de stad hier een aanpak opmaken en stappen nemen zodat de veiligheid van zwemmers en strandgangers gegarandeerd is?"

 • Hannes Hosten

  Interpellaties over zee en strand

  Katty Tournoij (Vlaams Belang) stelt vragen over de verdwaalde kinderen aan de kust. Volgens de cijfers zouden in Oostende deze zomer gemiddeld zeven kinderen per dag verloren zijn gelopen. Ze wil weten of de verdwaalpalen volgend jaar terugkomen en wat Oostende zal doen aan een uniform verdwaalbeleid aan de kust.

  Maxim Donck (N-VA) wil meer weten over het gebruik van zee en strand in september. "Ook Oostende kan perfect redders voorzien buiten het seizoen, dat gebeurt al in de weekends van juni. In september is er een rechtsonzekere situatie. Het aantal vuilnisbakken vermindert ook in september, wat leidde tot overvolle vuilnisbakken. Is het stadsbestuur bereid de faciliteiten in september uit te breiden?"

 • Gillian Lowyck

  Boetes aan het zwembad

  Björn Anseeuw (N-VA): "Ik zou willen dat de pesterijen die onlangs zijn opgestart aan het zwembad ophouden. De controles op de ouders die er hun kinderen afzetten met de wagen zijn opgevoerd."

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "Dit is een laad- en loszone. Ouders mogen hun kinderen daar dus afzetten, maar mogen er niet parkeren."

 • Hannes Hosten

  Wouter De Vriendt: "Goede zaken, maar nog heel pril"

  Wouter De Vriendt zegt dat enkele goede zaken in de pijplijn zitten, maar dat het nog heel pril is en de verandering niet meer voor deze legislatuur zal zijn. "De parking onder de zeedijk is geen randparking, maar ligt in het midden van de stad. Het is geen goed idee om extra auto's naar het centrum te lokken. En het verlengen van de parkeertijd met een uur is een stap achteruit."

 • Gillian Lowyck

  Vragen van Werner Verbiest

  Werner Verbiest (N-VA) reageert: "Ik vind dat er aan de rand van de stad te weinig inspanningen gedaan worden. Ik vraag ook een aparte kleur van de belijning voor de parking voor korte termijn. Daarnaast zijn alle kaarten voor zorgverstrekkers in de rest van Vlaanderen 150 euro, en in Oostende 300. Hoe komt dat?"

 • Hannes Hosten

  Bovengronds duurder, ondergronds goedkoper

  Schepen Jean Vandecasteele (SP.A) reageert dat de mens die een perfect parkeerbeleid kan uittekenen nog geboren moet worden. "De filosofie is dat het oppervlakteparkeren moeilijker en duurder wordt en het ondergronds parkeren makkelijker en goedkoper. Het gratis ultrakort parkeren op een 100-tal plaatsen in het centrum is een verbetering. Uit de test in Mariakerke blijkt dat 86% van de wagens minder dan 15 minuten parkeert, maar het gratis parkeren wordt overal 20 minuten."

  "Het is niet te doen om het contract met Indigo vervroegd op te zeggen, maar in de volgende legislatuur is dat wel een mogelijkheid en het AGGB zal intussen ook voor een stuk parkeerbedrijf spelen, zodat we ervaring kunnen opdoen om een en ander voor te bereiden."

  Wat het Mijnplein betreft, zegt schepen Vandecasteele dat hij er niet tegen is om de bovengrondse parking er te laten verdwijnen. Hij wijst er wel op dat het geen groene oase kan worden omdat er ook markten, de foor en andere activiteiten plaatsvinden. Over het uur langer betalend parkeren reageert de schepen met het noemen van enkele steden waar je nog langer moet betalen om te parkeren, waaronder Brugge.

 • Gillian Lowyck

  "Overwinning voor de Oostendenaars"

  Ook Sabine Friederichs (Open VLD) komt tussen: "Mijn voorgangster, Sara Casteur, heeft gedurende meerdere jaren haar nek uitgestoken om tot een goed parkeerbeleid te komen."

  Ze overloopt alle punten in dit plan en waarom ze dit een goed plan vindt. "Dit is een overwinning voor de Oostendenaars", zegt ze.

 • Hannes Hosten

  Vlaams Belang: "Vooral Oostendenaars getroffen'

  Christian Verougstraete (Vlaams Belang) vindt het nachttarief in de parkings Visserskaai, Mijnplein en de Centrumparking een stap voorwaarts, maar niet voldoende. Het tarief van 5 euro is immers duurder dan in Kortrijk, waar je van 20 tot 8 uur slechts 2,50 euro neertelt, ongeacht de parkeerduur. Hij is positief over de invoering van het parkeertarief per minuut en de parkeerkaart voor zorgverstrekkers.

  Maar de Vlaams Belang' heeft kritiek op het feit dat het bovengronds parkeren duurder wordt en dat er een uur langer betaald zal moeten worden, tot 20 uur. "Vooral de Oostendenaars zullen door deze maatregel hard getroffen worden", merkt hij op.

 • Gillian Lowyck

  "Parkeerbeleid is financieel beleid"

  Ook Werner Verbiest (N-VA) komt tussen over het parkeerbeleid. "Dat het stadsbestuur voor een eerlijk parkeersysteem gaat, lijkt me de normaalste zaak ter wereld. Maar vandaag is het oneerlijk. Men heeft hier gewoon een rekenkundige oefening gemaakt. Dit parkeerbeleid is een financieel beleid. Als het vier jaar duurt om een beleidsnota voor parkeren te maken, mag het wel beter zijn", zegt hij.

  Werner Verbiest overloopt heel wat punten die volgens hem niet door de beugel kunnen. Zo pleit hij onder meer voor een verkeersvrij Mijnplein, ondergronds parkeren in de Verenigde Natieslaan...

 • Hannes Hosten

  Interpellaties over het parkeerbeleid

  De drie oppositiefracties interpelleren over de wijzigingen aan het parkeerbeleid. Wouter De Vriendt (Groen) opent met de stelling dat de berg een muis heeft gebaard. "Heel veel pijnpunten blijven onaangeroerd", vindt hij. "Het betalen per minuut, de regeling voor zorgverstrekkers... zijn goed, maar heel wat punten worden niet aangepakt, zoals de monopoliepositie van Indigo. Ik denk dat we de markt absoluut moeten laten spelen. Indigo maakt heel veel winst op kosten van de Oostendenaar. Ik zou ook durven pleiten voor betere verbindingen tussen de randparkings en het centrum. Blijkbaar wordt op dat vlak alle heil verwacht van de nieuwe parking aan het station. We lezen ook niets over het Mijnplein. De bovengrondse parking daar is ons een doorn in het oog. We kunnen veel meer doen met die openbare ruimte. Dat mensen tot 20 uur moeten betalen in plaats van tot 19 uur vinden we een uitschuiver van formaat. Dit hebben de Oostendenaars niet verdiend. Als het aan ons ligt, mag dat onmiddellijk geschrapt worden."

 • Hannes Hosten

  Nieuw huishoudelijk reglement van de agenda na 40 minuten discussie

  Bart Tommelein verdedigt het nieuwe huishoudelijk reglement en wijst erop dat heel wat verzuchtingen van de oppositie wel zijn opgenomen. Björn Anseeuw (N-VA) wijst erop dat de voorzitter met zijn betoog flink over de spreektijd is gegaan die hij zelf in het nieuwe reglement voorstelt. Wouter De Vriendt (Groen) merkt op dat Tommelein de eerste gemeenteraadsvoorzitter zal zijn die een nieuw huishoudelijk reglement er meerderheid tegen oppositie doorduwt, zonder consensus. Hij vindt het beperken van de spreektijd 'overdreven regelneverij'. Gemeenteraadsvoorzitter Tommelein besluit na een discussie van 40 minuten om het punt van de agenda te halen, zoals de oppositie vraagt.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!