Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: nieuw zwembad op site Vercaemerschool en containerpark

18/01/16 om 17:14 - Bijgewerkt om 21:22

Op de agenda van de Oostendse gemeenteraad stonden maar weinig agendapunten: 20 in totaal, waarvan 16 tijdens de openbare vergadering. De oppositie compenseerde dat door maar liefst acht interpellaties in te dienen.

 • Hannes Hosten

  Jean Vandecasteele: "Alternatief fietspad voor Slijkensesteenweg langs Oostkaai"

  Het antwoord komt van schepen Jean Vandecasteele. "Dit is een werk op een gewestweg, een werk van De Lijn. We hebben daar even veel te zeggen als u, niets dus. De Slijkensesteenweg is absoluut niet meer geschikt om in te richten als fietsweg. Hoe lossen we dat op? We hebben de mensen aangeraden tijdens de werken om het dubbel fietspad op de verbinding Kennedy-De Bolle te volgen en dan via de tunnels aan te sluiten op de Verenigde-Natieslaan."

  "De Oostkaai, de noordkant van het Vlot- en Houtdok, beschikt over meer dan voldoende ruimte voor een compleet autovrij fietspad en bevindt zich voor de blauwe bruggen, dus als die ooit enkele maanden omhoog moeten voor het groot onderhoud, dan zal de omleiding langs de Sloepenstraat niet meer nodig zijn. De fietsers komen dan uit op de lage De Smet de Naeyerbrug en kunnen zo aansluiten op de Graaf de Smet de Naeyerlaan. We kunnen daaraan beginnen van zodra de werken op de Oostkaai voorbij zijn. Het zal rond de 400.000 euro kosten. Ik denk dat ik daar een ideale oplossing heb."

 • Gillian Lowyck

  Wat met fietspad Slijkensesteenweg?

  Wouter De Vriendt (Groen): "We verwijzen naar de actie van Fietsgroep Fietseling. Eerst stond er dat het fietspad afgesloten zou zijn tot 18 december. Het is nog altijd niet open. Wanneer wel? Komt er overleg met Vlaanderen? Zou er een nieuwe fietsverbinding komen aan de Stapelhuisstraat? De omweg die fietsers moeten maken via de Sloepenstraat is onveilig. Kan de stad een inspanning leveren om die weg veiliger te maken?"

 • Hannes Hosten

  Johan Vande Lanotte: "We hebben een goede locatie voor het nieuwe zwembad"

  Johan Vande Lanotte: "Het Stadsatelier wordt niet buiten spel gezet. Zij worden betrokken van bij het begin van de procedure. Ze hebben gezegd: als wij moeten meedenken over de locatie, dan hebben we daar vier, vijf maanden voor nodig. Maar ze zullen het project wel van bij het begin opvolgen en meedenken volgens de manier die ze zelf voorstellen en die een goede manier is."

  "Ik heb ook niet gezegd dat het enkel over bussen en trams gaat. Je kinderen afzetten aan het zwembad zal geen probleem zijn. Rechts van de Northlaan komt een kiss & ride-zone. Maar met het hele gezin gaan zwemmen en je auto voor de deur parkeren, dat zal niet lukken. Daarvoor zal je wel zo'n 350 m moeten stappen", verwijst de burgemeester naar de parking van de Sleuyter Arena. "De eerste twee uur worden er nu gratis gegeven. We hopen dat vast te leggen in een overeenkomst."

  "Wij hebben het AGSO ook gevraagd De Schorre te onderzoeken, ze hebben ook daarover een analyse gemaakt. Die zullen we u morgen geven. Op 27 januari hebben we een vergadering met alle betrokken diensten om het programma opnieuw te bekijken en aan te passen. Volgens de Sportraad is een bad van 50 bij 25 een essentiële vraag. Er moet een recreatief gedeelte zijn, daarom geen Plopsaland II, er is een vraag van duikers en je hebt altijd nood aan een plonsbad. Dat is op dit moment de omschrijving."

  "Ik denk dat we een goede locatie hebben. Het containerpark verplaatsen is niet evident en het is jammer van het goede werk van de mensen van Woonwel en de Oostendse Haard aan het woonproject dat nu niet doorgaat", aldus Vande Lanotte.

  Björn Anseeuw maakt nog wat voorbehoud: "Als de overeenkomst met de eigenaars van het winkelcentrum aan de Sleuyter Arena over de parking er niet komt, dan kunnen we niet spreken van voldoende parkeergelegenheid. Ik verneem uit uw antwoord dat dit nog altijd hoogst onzeker is."

 • Gillian Lowyck

  Wat met het Stadsatelier en parkeergelegenheid?

  Natacha Waldmann (Groen): "Wij zijn voorzichtig positief over deze locatie. Maar wat is de opdracht van het Stadsatelier? Op welke manier is dit Stadsatelier betrokken?"

  Björn Anseeuw (N-VA): "Mensen met de wagen moeten maar 400m stappen, begrijp ik. Of de parking betalen. Veelbelovend is dat niet. U gaat zeer gemakkelijk over de parkeergelegenheid."

 • Hannes Hosten

  Nieuw zwembad komt op site-Vercamerschool

  Johan Vande Lanotte herinnert aan een brief uit maart 2012 waarin het agentschap Onroerend Erfgoed zegt dat een sloop van het zwembad voor hen ondenkbaar is. "Dat advies is niet bindend, maar wel erg belangrijk. De enige optie, als we de brief niet carrément naast ons neerlegden, was renovatie", aldus de burgemeester.

  "We hebben dan verder gewerkt met de architecten. Dat was niet eenvoudig. Uiteindelijk bleef één bureau over. De gesprekken met dat bureau en met interne deskundigen maakten duidelijk dat het risico groot was dat we niet tegelijk de renovatie konden doen en het zwembad open houden. Het risico was groot dat we de renovatie zouden starten met het oog op het open houden, maar dan later hadden moeten beslissen om toch te sluiten. Tenzij mits heel wat extra kosten."

  "We hadden de laatste weken diverse overlegmomenten met het kabinet van minister-president Bourgeois en met het agentschap Onroerend Erfgoed. Wij wilden hun advies niet zomaar naast ons neerleggen, want wij zitten zowat elke maand samen met Onroerend Erfgoed. We hadden een goed contact met het kabinet-Bourgeois. Op 6 januari vernamen we van het agentschap Onroerend Erfgoed en het kabinet-Bourgeois dat zij zich konden vinden in een afbraak van het huidige zwembad. Op 11 januari hebben wij dan in het schepencollege beslist om de lopende procedure te stoppen. Wij hadden het voorstel van beslissing al enkele weken liggen, maar we moesten wachten op het fiat van Erfgoed."

  "Dat betekende ook dat we de lopende aanbesteding moesten stoppen, want die voorzag niet in een nieuwbouw. We hebben onderzocht of nieuwbouw kon in de bestaande aanbesteding, maar volgens juridisch advies kon dat niet. Er moet geen schadevergoeding worden betaald, maar het is natuurlijk spijtig voor de mensen die hieraan hebben gewerkt, ook bij de stad."

  "Als we zeggen dat we een nieuw zwembad gaan bouwen, zeggen we ook: niet op dezelfde plaats. Want nieuw bouwen kunnen we niet zonder eerst af te breken. Zo vallen we ook niet zonder zwembad, want wij hebben geen alternatieven. We zijn in december begonnen met het zoeken naar alternatieven. Daar is nogal wat tijd in gestoken. Op basis daarvan heeft het AGSO ons vandaag een lijst met alternatieven bezorgd. Dat zullen we u morgenochtend bezorgen."

  Johan Vande Lanotte zegt meteen dat de keuze al is gemaakt: het nieuw zwembad wordt voorzien op de site van de Vercamerschool en het containerpark. Daar wordt ook ruimte voorzien voor de radioamateurs en voor de BKO. Deze locatie is ideaal voor een nieuw stedelijk zwembad. De site is groot genoeg en voldoende bereikbaar, zowel met de fiets, auto als met het openbaar vervoer. Er is voldoende parking."

  "Het containerpark in de Hooggeleedstraat zal worden uitgebreid en gemoderniseerd, onder meer met verzinkbare containers. Daarna zal het stadsbestuur het containerpark in de Nieuwpoortsesteenweg sluiten. Optioneel wordt aan de ontwerpers van het zwembad gevraagd een aantal sociale koopwoningen voorzien. Ter compensatie van het geplande woonproject op de Vercamersite wordt er ruimte voor sociale woningbouw voorzien op de site van het voormalige Sint-Jozefsziekenhuis - het deel dat voor wonen in aanmerking komt - en op de site Toekomststraat-Nieuwpoortsesteenweg."

  "We hopen in 2017 aan het zwembad te kunnen beginnen bouwen", besluit burgemeester Vande Lanotte.

 • Gillian Lowyck

  ... en ook aan fietsrekken

 • Gillian Lowyck

  Nood aan parkeerplaats bij het zwembad

 • Gillian Lowyck

  Vlaams Belang wil behoud van buitenbad aan de Koninginnelaan

  "Oostende heeft dringend nood aan een nieuw zwembad", zegt Patrick De Vyt (Vlaams Belang). "Dat de keuze gevallen is op een nieuwbouw was een noodzaak. Men kan in Oostende geen twee jaar zonder zwembad. We hopen dat de stad gaat voor een 50m-bad met mogelijkheden voor competitie op internationaal vlak, maar wij zijn geen experten. We laten dit over aan de vertegenwoordigers van de Oostendse clubs."

  "Is er al gedacht aan het behoud van het buitenbad met ligweide in de Koninginnelaan of is dit niet haalbaar?"

 • Hannes Hosten

  Bjôrn Anseeuw over het zwembad: "Goede beslissing genomen"

  Ook Björn Anseeuw interpelleert over het zwembad. Hij noemt het 'heuglijk nieuws' dat de stad een nieuw zwembad op een andere plaats wil bouwen. Dat is wat de N-VA al enkele jaren voorstelt. "Het heeft vier jaar geduurd, maar we gaan daar niet negatief over doen. Het is een goede beslissing en als voortschreidend inzicht zijn tijd nodig heeft, dan nemen wij dat erbij."

  "Een renovatie op de huidige plaats zal nooit tegemoetkomen aan de noden van vandaag. Er is nood aan meer zwemwater. Bovendien was renovatie van de huidige locatie niet mogelijk omdat we dan zonder zwemwater zitten tijdens de renovatie. De erfgoedwaarde van de Gaanderijen wordt bovendien verhoogd als het zwembad er verdwijnt. Parkeren is een drama aan het huidige zwembad, een parkeerbeurt kost meer dan een zwembeurt."

  "Maar dit zijn onze argumenten. Ik ben benieuwd naar de elementen die jullie overstag hebben doen gaan. We vragen ons ook af welke criteria jullie vooropstellen en welk zwembad u wil bouwen. Welke voorzieningen zal u er implementeren?"

 • Gillian Lowyck

  "Huidige locatie zwembad mocht voor ons behouden blijven"

  Natacha Waldmann (Groen): "We zijn tevreden met deze wending. Men kiest voor een nieuwbouw, op een andere locatie. Dit na jarenlang aanmodderen. Dit is een absoluut gebrek aan visie en langetermijnplanning, zodat er kostbare tijd verloren is."

  "Groen heeft zicht altijd neutraal opgesteld in dit dossier, maar we hebben enkele aandachtspunten. De huidige locatie kon voor ons best behouden blijven. Een van de troeven van Oostende is de locatie. Dicht bij het stadscentrum en bereikbaar voor veel mensen."

  "We hadden graag meer toelichting gekregen bij de plannen en beslissingen in dit dossier. Houdt de stopzetting van de Open Oproep in dat de stad een schadevergoeding moet betalen? Wordt het Stadsatelier ook betrokken bij de zoektocht naar nieuwe locaties?"

 • Hannes Hosten

  Oppositie: "Schande dat dit contract ooit werd afgesloten"

  Christian Verougstraete: "Wat de Oostendse belastingbetaler wil weten, is hoeveel dit zal kosten. Dit zal dus rond de 100.000 euro zijn. Ik blijf erbij dat het onverantwoord was van het Oostendse stadsbestuur een contract te ondertekenen waarbij het met handen en voeten gebonden is."

  Björn Anseeuw: "Dank voor de duidelijkheid van uw antwoorden, maar echt blij word ik er niet van. U zegt dat er geen evaluatie komt, maar dat de Rock Strangers blijven staan waar ze staan omdat u gebonden bent aan het contract en Arne Quinze niet wil dat ze verplaatst worden. Het is een schande dat dit contract ooit werd afgesloten. De beeldengroep is niet bestand tegen de klimatologische omstandigheden, wat eigenlijk een constructiefout is. Maar ook daarover niets in het contract. Mijn vraag is wat u zal doen om onder dit contract uit te raken of berust u in het feit dat we ten eeuwigen dage gebonden zijn aan de grillen van Arne Quinze?"

  Sofie Cloet: "Er is sprake van graffiti terwijl de kunstenaar heeft gezegd dat het kunstwerk daartegen bestand is. De Oostendenaar draait op voor de kosten terwijl de kunstenaar vrijuit gaat. Laat daar absoluut een einde aan komen. Ik vraag me ook af of de vergadering met de kunstenaar nu de beloofde evaluatie was? Is daar een verslag van? Luister astublieft naar de Oostendse opinie!"

  Voorzitter Tommelein sluit de interpellatie af, tot ongenoegen van de oppositie.

 • Gillian Lowyck

  Verplichte kost

 • Gillian Lowyck

  De Rock Strangers zullen niet verplaatst worden

  Schepen Bart Plasschaert (CD&V): "Van zodra ik schepen werd, kreeg ik direct brieven en mails met de vraag tot verplaatsing. Ondertussen hebben we een vergadering gehad met Arne Quinze. Hij is in het buitenland tot eind januari en dan zitten we samen, zullen we verder onderhandelen."

  "Wat betreft de dagvaarding: ik wens een belangrijke kanttekening te maken. De uitspraak van de rechtbank zou het niveau van dit kunstwerk kunnen overstijgen. Mensen kopen een appartement voor een ligging. Als die man gelijk krijgt, zal het vanaf dat moment klachten regenen. We zouden terechtkomen in een ruimtelijk immobilisme. Maar laat ons de uitspraak afwachten."

  "Wat met de evaluatie? Het schepencollege heeft het besproken en we komen tot de conclusie dat we de Rock Strangers niet zullen verplaatsen. Waarom niet? De verplaatsing zelf is een enorme kost. Niet alleen op het Zeeheldenplein, maar ook op de eventuele nieuwe locatie. In het contract staat ook dat het enkel mag verplaatst worden met toestemming van Arne Quinze zelf."

  "Het bedrag voor herstelling was ongeveer 100.000 euro. We vonden die kostprijs te hoog. We verwachten ook dat Arne Quinze in de buurt van Oostende bedrijven opzoekt om de herstellingwerken uit te voeren. Hier laten we ons niet onder druk zetten. Die renovatie is niet simpel."

 • Hannes Hosten

  Sofie Cloet: "Kan deal over Rock Strangers opnieuw worden onderhandeld?"

  Sofie Cloet (Groen), ook over de Rock Strangers: "De Rock Strangers bevinden zich duidelijk in slechte staat. Behalve roestvorming is de verflaag hier en daar op grote oppervlaktes aan het verdwijnen. Ook is er op grootschalige wijze graffiti aangebracht, terwijl bij aanvang werd gezegd dat de sculpturen graffitibestendig waren."

  Sofie Cloet wil weten wat de geraamde kostprijs van de herstellingen is en wat er op de vergadering met de vennootschap van Arne Quinze beslist is. Ze vindt het onbegrijpelijk dat de stad zelf moet instaan voor herstellingswerken en onderhoud en dat de kunstenaar hierbij volledig vrijuit gaat, terwijl de factuur voor de belastingbetaler blijft oplopen. "Is er een manier om deze deal opnieuw te onderhandelen of om de stad beter te beschermen?", vraagt ze zich af.

  Sofie Cloet herinnert ook aan de aangekondigde evaluatie en wil weten of die evaluatie er komt en hoe die georganiseerd zal worden.

 • Gillian Lowyck

  "Arne Quinze heeft het voor het zeggen op het Zeeheldenplein"

  "De Rock Strangers blijven voor beroering zorgen", zegt ook Björn Anseeuw (N-VA).

  "Samen met ons zijn er nogal wat Oostendenaars die het moeilijk hebben met de plaats van de 'rode blokken'. De stad heeft blijkbaar een contract getekend met Arne Quinze waardoor hij er eigenlijk het voor te zeggen heeft op het Zeeheldenplein."

  "Waarom bent u met dit soort voorwaarden akkoord gegaan in de tijd? Nu staan ze - die blokken dus, maar de meerderheid ook - daar af te bladderen en te verkleuren. "U hebt zich met handen en voeten laten binden, en de huissleutels en portemonnee van de stad op tafel gelegd. Hoe wil men nu verder in dit dossier de belangen van de stad verdedigen?"

 • Hannes Hosten

  Christian Verougstraete: "Rock Strangers smet op vernieuwde Zeeheldenplein"

  Over de Rock Strangers zijn er drie interpellaties. Christian Verougstraete (Vlaams Belang) mag het vuur openen. Hij herinnert eraan dat het Vlaams Belang zich al bij de aankoop in 2011 kantte tegen de te dure aankoop van 484.000 euro. "Uit het contract blijkt dat Oostende met handen en voeten gebonden is. Alle herstel en onderhoudswerken zijn ten laste van de stad, ook de schade door overmacht is voor rekening van de stad en het kunstwerk mag enkel verplaatst worden met toestemming van Arne Quinze. Hoe heeft de stad zo'n contract kunnen ondertekenen?"

  "Nu blijkt dat deze elf beelden niet bestand zijn tegen zeewind en zand en zien we dat de kleur van de beelden verbleekt en de verf afbladdert. Na meer dan drie jaar is de beeldengroep een smet geworden op het vernieuwde Zeeheldenplein", aldus Verougstraete, die wil weten waarom de aangekondigde evaluatie van het kunstwerk uitblijft, wie de evaluatie zal doen, hoeveel de herstelofferte van Arne Quinze bedraagt en of de optie is voorzien om de beeldengroep een andere plaats te geven.

 • Gillian Lowyck

  Verenigingen zoeken lokalen

  Johan Vande Lanotte (SP.A): "Voor zover ons bekend zijn het alleen de North Sea Band, Habbekrats en Ostend Sea Freeze die een probleem hebben met accomodatie. North Sea Band is een specifieke situatie en we gaan zoeken of we ze niet met andere harmonieën kunnen combineren. We willen de Thermae Palace en de Gaanderijen grondig renoveren. Daarom was er voor Habbekrats geen plaats meer. We gaan op zoek naar een oplossing. Bij Ostend Sea Freeze is ook heel specifiek en omvangrijk. Zij zoeken naar een grote ruimte."

  Natacha Waldmann (Groen): "U spreekt over de Albertschool,maar geldt dit ook voor Den Anklap?"

  Johan Vande Lanotte: "Den Anklap zou naar De Grote Post gaan. Er zal ook een lokaal zijn dat de Cultuurraad kan beheren."

  Schepen Bart Plasschaert (CD&V) vult aan: "Die verhuizing zal gebeuren in juni. Tegen dat Theater aan Zee begint, zit de Cultuurraad in De Grote Post."

 • Hannes Hosten

  Natacha Waldmann over lokalen voor verenigingen

  Natacha Waldmann interpelleert over de beschikbaarheid van lokalen voor Oostendse verenigingen. Ze baseert zich op een artikel in onze krant 'De Zeewacht'. Ze wil weten hoeveel verenigingen die in 2013 nog over een lokaal van de stad beschikten, nu geen alternatief hebben. Ze wil ook weten hoeveel nieuwe verenigingen er lokalen van de stad vragen, hoeveel verenigingen uitbreiding van hun lokalen vragen en welke verenigingen prioriteit krijgen.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!