Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: discussie over de toekomst van de uitgaansbuurt

25/04/16 om 14:38 - Bijgewerkt om 21:50

De gemeenteraad kwam op maandag 25 april om 19 uur bijeen in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda stonden onder meer drie interpellaties over de uitgaansbuurt.

 • Hannes Hosten

  Natacha Waldmann: "Is er nog communicatie met OHK?"

  Natacha Waldmann (Groen): "Er komen twee vragen bij mij naar boven. Waarom schrijft u dan het omgekeerde in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag? En Dog Eat Dog is inderdaad een wereldbekende groep, maar ook weer in de vergetelheid geraakt. Toch chapeau dat ze in de Elysée geweest zijn. Maar ik vraag me af of er nog communicatie is met het bestuur van OHK?

  Johan Vande Lanotte: "We hebben altijd gezegd dat OHK naar de lokalen in De Kim ging. Het bestuur van OHK heeft zijn akkoord gegeven, maar vroeg wel om ook nog bovengronds iets te hebben. Ik vind het belangrijk dat als een hele raad van bestuur ja zegt, dan ook zijn woord houdt. Er is ook geen tegenstelling in ons antwoord. Pas na het strippen van de kelder wordt concreet gekeken wat we er kunnen doen. Het bestuur van OHK heeft wel op een bepaald moment zijn kar gekeerd, maar dat is voor hun rekening.

 • Gillian Lowyck

  "Jeugdhuis OHK naar kelderverdieping De Kim"

  Schepen Deblauwe (SP.A): "Omwille van de verhuizing van de Openschool, zijn we op zoek naar een alternatieve locatie voor het jeugdhuis. In principe kan het jeugdhuis terecht in de kelder van De Kim."

  "Het OHK heeft een sterke werking op vlak van concerten, repititielokalen en muziek. Op de bestaande locatie is een dergelijke profilering niet mogelijk. De nieuwe locatie kan daar een antwoord op geven. Daarmee rekening houdend, zijn we van mening dat de kelderverdieping van De Kim, in combinatie met de Elysée een goede oplossing is."

  "Momenteel onderzoekt de stad ook de mogelijkheden om een aansluitend pand op straatniveau te voorzien."

 • Hannes Hosten

  Natacha Waldmann over jeugdhuis OHK

  Natacha Waldmann hoorde bezorgdheden bij dicht betrokkenen over jeugdhuis OHK. De plannen waren dat OHK de huidige gebouwen verlaat en een nieuwe locatie krijgt in De Kim. Ze stelde schriftelijk de vraag of dat nog altijd de bedoeling is en kreeg als antwoord dat voor de vroegere gebouwen van De Kim nog geen toekomstpad is uitgetekend. Dat is duidelijk in tegenspraak met de eerdere, maar recent herhaalde uitspraken. In de pers verschenen intussen reacties waaruit blijkt dat deze piste voor OHK niet voldoet. Wat zijn nu de plannen, wat is de timing en wordt daarover gecommuniceerd met het jeugdhuis?"

 • Gillian Lowyck

  Minder volk in de Langestraat?

 • Gillian Lowyck

  "Ik ben blij dat we nog eens worden uitgemaakt voor communist, dat was lang geleden"

  Krista Claeys reageert: "Er is een divers aanbod in Oostende. Jammer genoeg te weinig bekend, en zijn we gewoontedieren. Uitgaansgids ouderwets? Is de Guidogids uit Gent ouderwets?"

  "Kunnen we maatregelen uitleggen aan onze uitbaters? De rol van een stad is trekkend en sturend, maar ik heb het niet voor communistische maatregelen."

  Natacha Waldmann: "Ik ben blij dat we nog eens worden uitgemaakt voor communist, dat was lang geleden. Onze mening? Als er verkocht wordt, zorg dan dat er ook horeca in de plaats komt. Dat wij de uitgaansbuurt in een slecht daglicht stellen? We zeggen net duidelijk dat uitgaan in Oostende heel leuk is. Maar als we alle café's vervangen door woongelegenheden, is het vijf voor twaalf."

 • Hannes Hosten

  "Het moet vooral leuk en charmant zijn"

  Charlotte Verkeyn (N-VA) zegt dat ze blij is dat haar uitgaansleven met de mantel der liefde bedekt blijft en dat ze zeker de les niet moet gespeld worden wat uitgaan betreft. "U blijft steken in de imagocampagne", vindt ze. "Als u het moet redden met een boekje met bonnetjes, ik denk dat dit in de jaren '70 al niet echt modern was. Ik hoor u zeggen dat het proper en net moet zijn, maar ik denk dat het vooral leuk en charmant moet zijn. Ik hoor u spreken over een brouwerijcafé en een themacafé in de Rialto, maar er zijn daar nog vier handelszaken."

  Voorzitter Bart Tommelein raadt de raadsleden aan om hun tussenkomsten wat bondiger te houden, "dat zou het voor iedereen leuker maken", vindt hij.

  Sara Casteur: "Ik heb niets met de mantel der liefde te bedekken en ik ben nog nooit beschaamd geweest als ik met vrienden van buiten Oostende uitga in Oostende. Zij zeggen dat ze dat niet hebben in hun eigen stad. Wij mogen wel eens trots zijn op onze stad."

 • Gillian Lowyck

  "Hinder voor Langestraat door werken Rialto zal beperkt worden"

  Kurt Claeys (Open VLD) reageert: "Is er een planning voor de Rialto? Ja, ondertussen zaten wij samen met de eigenaar en de eigenaar van de Tao. De bouwheer zal van achteruit werken zodat de hinder beperkt zal worden. De werken zullen sowieso niet starten voor de zomer."

  "Wat zal het stadsatelier doen in het kader van de Langestraat? Zij zullen daar een beeld over vormen en voorstellen doen."

 • Hannes Hosten

  "De Langestraat is helemaal niet dood"

  Sara Casteur (Open VLD) zegt dat Charlotte Verkeyn niet weet waarover ze spreekt, want dat ze haar nog nooit gezien heeft in de Langestraat. "Ik maak er een opdracht van om daar om de twee weken een pint te gaan drinken. Ik kan u zeggen dat de Langestraat leeft en dat het zelfs de enige straat is in West-Vlaanderen waar je in de week op café kan gaan en waar er volk zit. Ik nodig u uit om na de zitting een pint te gaan drinken in de Langestraat."

  Schepen Krista Claeys antwoordt dat ze inderdaad bekommerd is om de veiligheid en de kwaliteit van de uitgaansstraat. Ze wijst erop dat de Langestraat vroeger, toen het er nog niet verkeersvrij was, vooral een handelsstraat was en minder een caféstraat, met een slager en een bakker. Ze verwijst ook naar de lopende imagocampagne.

  "We brengen de uitbaters op geregelde tijdstippen samen. Het is van hun dynamiek en ondernemerszin dat we afhankelijk zijn. De Summer Kick-Off is daar een resultaat van. Heel wat café-uitbaters organiseren ook optredens en activiteiten. In de Rialto komt een themacafé rond de cinema en een brouwerijcafé. Dat zijn geen zaken die om 18 uur gesloten zullen zijn."

 • Gillian Lowyck

  Meer evenementen in de Langestraat?

 • Gillian Lowyck

  "Is de stad werkelijk voorstander van een heropleving van de uitgaansbuurt?"

  Charlotte Verkeyn (N-VA) start met een quizvraag. Ze noemt enkele zaken op: Potbelly's, De Tijd, Paris, Bubbels, Desperado's... "Wat hebben deze zaken met elkaar gemeen? Dit zijn uitgaansgelegenheden die we in de uitgaansbuurt zagen verdwijnen. De stille dood is voor ons definitief ingetreden sinds de bouw van het Nieuw Helmond."

  "Enkel in het eerste deel van de Langestraat lokt nog een beetje volk. De nieuwe eigenaar van de Variététheater en de Van's plant er appartementen en winkels, geen horeca. Ook in de Van Iseghemlaan is er leegstand"

  "Voor ons ligt de nadruk op het rendabel maken van de uitgaansbuurt. Maar: veel woorden om eigenlijk niet veel te zeggen. Elke Oostendenaar voelt dat er een probleem is in de uitgaansbuurt. Schepen Claeys, uw plaat blijft haperen. U geeft toe dat er meer activiteiten moeten komen, maar u komt niet verder dan de Summer Kick Off. Er worden meer evenementen georganiseerd in het Leopoldpark dan in de Langestraat. En er is vandaag nog altijd geen degelijke fuifzaal voor de jeugd."

  Charlotte Verkeyn heeft enkele vragen:

  "Wat is het stappenplan voor de werken van de Rialto? Wordt er eerst aan de achterkant begonnen zodat de hinder berperkt is? Is de stad werkelijk voorstander van een heropleving van de uitgaansbuurt?"

 • Hannes Hosten

  Ook Christian Verougstraete over Langestraat

  Ook Christian Verougstraete (Vlaams Belang) interpelleert over de 'teloorgang van het Oostendse uitgaanskwartier'. Hij stelt dat het Nieuw Helmond-complex de straat in twee heeft gesneden en dat de Langestraat een deuk heeft gekregen door criminele feiten, hoewel daar een einde aan is gekomen door de sterke aanwezigheid van de politie. Hij pleit voor een goedkoop avondparkingtarief en het vrijstellen van het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing voor nieuwe zaken die zich willen vestigen in de uitgaansbuurt.

 • Gillian Lowyck

  Over uitgaan in Oostende

  Natacha Waldmann (Groen) stelt zich vragen over de uitgaansbuurt. "Recent zagen we weer vier zaken sluiten in de Langestraat. De neergang is gestart met het Nieuw Helmond. Nu hebben we de Rialto, dat eveneens zal vervangen worden door een woonproject. Er komt horeca voor jong en oud: ik versta daar een tearoom onder."

  "Tot nu toe pakt u uit met veiligheid. Maar wat met sfeer? Wat met aanbod? Met alle respect, maar 'Uitgaan moet veilig, gezond en plezierig' zijn, kan men bezwaarlijk een wervende quote noemen. Het is een onvoorstelbaar bejaard klinkende slogan."

  Natacha Waldmann wil een antwoord op volgende vragen: "Heeft de stad uitgeschreven strategische doelen die veiligheid en gezondheid overstijgen? Is er een visie betreffende het karakter van de zaken die zich in die buurt vestigen? Kan het Stadsatelier ook ingeschakeld worden? Is de stad bereid om actief stimulerende maatregelen te nemen voor het behoud van het uitgaansbuurt?"

 • Hannes Hosten

  Natacha Waldmann: "Niet wachten tot iedereen vriendjes wordt"

  Maxim Donck (N-VA): "Stilte is niet altijd slecht, maar stilstand wel. We zijn blij dat u het dossier intussen goed kent en dus geen gebouwen meer zal vergunnen met te hoge bouwdiepte. Ik vraag me af waarom u omtrent de leegstandtaks anders reageert dan in andere dossiers. En ik vraag me ook af hoelang de luifels zullen blijven."

  Kurt Claeys: "Wat die luifels betreft: het was dit of de voorgevel slopen. En de leegstandtaks is niet onze bevoegdheid, maar die van het Vlaams Gewest."

  Natacha Waldmann: "We zullen niet ver geraken als we hier gewoon wachten tot iedereen vriendjes wordt." Maxim Donck blijft bij zijn vraag waarom dit dossier niet meteen naar het gewest is doorgestuurd en andere dossiers wel.

 • Gillian Lowyck

  "Als het om erfgoed gaat, moet de stad een standpunt innemen"

  Natacha Waldmann (Groen): "Er wordt opnieuw gesproken over een geërfd dossier. Ik vind dat geen argument. Als je een dossier erft ben je niet met handen en voeten gebonden. Het stadsbestuur neemt hier geen standpunt in. Hier heb ik vragen bij. Als het om erfgoed gaat, moet de stad een standpunt innemen."

  "Afbraak of opbouw? Kijk naar de Roma in Borgerhout, de staat verschilt niet veel meer met Hotel du Louvre. De bouwfysische stand kunnen we natuurlijk niet negeren. Maar de projecten die nu zijn ingediend, zijn er enkel vanuit economisch standpunt."

  Natacha Waldmann maakt verder nog zorgen: "De luifels die nu zijn toegevoegd doen denken aan de Oosteroever: het Velokot en de gebouwen van de reinigingsdienst werden op burgemeestersbevel gesloopt onder het mom van openbare veiligheid. Wat als het stadsbestuur deze kaart trekt?"

 • Hannes Hosten

  Kurt Claeys: "Wij willen tot een consensus komen over Hotel du Louvre"

  Schepen Kurt Claeys antwoordt over Hotel du Louvre: "Iedereen weet dat ik dit dossier geërfd heb. Maar ik heb het goed onder de loep genomen en ken het intussen heel goed. Er wordt met een beschuldigende vinger naar de stad gewezen. De stad heeft een vergunning afgeleverd, maar een burenruzie leidt telkens weer tot beroepen. Maar ik begrijp de buren wel."

  "Ik heb ondertussen met de bouwheer en zijn architect samen gezeten en ook met de buur links van het gebouw samengezeten. Ook de buren rechts zijn uitgenodigd voor een gesprek. Ik wil hun verzuchtingen kennen en de histories achter de schermen waar wij niets van weten. Ik heb intussen zowel met de bouwheer als met de buur links een heel goed gesprek gehad en ik denk dat daar consensus uit komt. Als iedereen rond de tafel het verleden achter zich laat, dan komen we vooruit. Ik doe een oproep aan de buren, de eigenaar, de ontwerper om samen te zitten en tot een consensus te komen. Het behoud van het gebouw zoals het er nu staat, wordt heel moeilijk. Ik zou wel graag willen dat het uitzicht behouden blijft als dat kan. Ik zal geen druk uitoefenen op de buren of op de eigenaar. We gaan in vergadering samen tot een consensus komen. Van de leegstandtaks heeft de stad de provincie op de hoogte gebracht, wij kunnen daar verder niets aan doen. Wat de foto's betreft: de toestand is nog verslechterd, maar eigenlijk was de toestand bij de verkoop al heel slecht."

  "De luifels zijn er gekomen na een klacht over vallende brokken. Er moest opgetreden worden ter bescherming van de mensen op het voetpad", aldus Kurt Claeys. "Stilte is niet altijd slecht, stilte kan ook betekenen dat er achter de schermen gepraat wordt."

 • Gillian Lowyck

  "Is er licht op het einde van de tunnel?"

  Maxim Donck (N-VA) interpelleert ook over Hotel du Louvre.

  "We wilden u de tijd geven om tot een oplossing te komen. Maar in de periode dat u schepen bent hebben we nog geen noemenswaardige vooruitgang gezien. We betreuren dat. Het is een ruïne geworden. We zijn het spelletje van vergunningen schorsen, intrekken... beu. Er is nood aan een oplossing."

  "We vrezen dat het rond dit dossier voor een lange periode windstil zal blijven. Een definitieve oplossing is nodig. Waar gaat u heen met dit dossier? Is er licht op het einde van de tunnel?"

  "Het stadsbestuur handelt in dit dossier substantieel anders dan in andere dossiers over leegstand. Waarom?"

 • Hannes Hosten

  Nog maar eens Hotel du Louvre

  Natacha Waldmann (Groen) en Maxim Donck (N-VA) interpelleren over het Hotel du Louvre. "De stad werd teruggefloten na haar beslissing om een sloopvergunning uit te reiken. De eigenaar bood zelf een oplossing door de bouwaanvraag in te trekken. Maar de vraag is: wat nu? Iedereen zou gebaat zijn bij een oplossing."

  "Wij hebben één vraag voor het stadsbestuur: wat weegt door, het belang van de eigenaar of dat van de Oostendenaar? Er is nu geen enkel lopend dossier rond Hotel du Louvre, een gouden kans voor het bestuur. De stad had zich in een onhoudbare en heel partijdige positie gemanoeuvreerd, maar kan nu starten van een blanco blad."

  "Een krachtig bestuur zou nu overwijld in dialoog gaan en duidelijke randvoorwaarden opleggen aan de renovatie van het gebouw. Het is niet aan de stad om de oefening te maken of de bouwheer wel voldoende winst zal maken op het project. Groen wil de werken zien starten voor het einde van deze legislatuur en vraagt het stadsbestuur actief te bemiddelen bij de eigenaar of om een nieuwe koper te vinden. Het wordt tijd om kleur te bekennen."

  "Welke stappen zijn al genomen door de stad? Wat is het uitgangspunt van de stad bij hernieuwde besprekingen? Zal de stad erop toezien dat er nu leegstandtaks worden geheven, nu geen enkele procedure hangende is?"

 • Gillian Lowyck

  Scherfijsmachine Vistrap past niet

  Werner Verbiest (N-VA) komt tussen op het punt van schepen Lesaffre, over het leveren van een scherfijsmachine en opslagbunker voor stockage in de Vistrap en Banjul.

  "De ijsmachine in de nieuwe Vistrap past er niet. De aanpassing kost 2.238 euro meer. U wijst niet op de verantwoordelijkheid van architect en aannemer, maar betaalt gewoon."

  Martine Lesaffre (Open VLD): "We hebben de ijsmachine moeten demonteren en opnieuw in elkaar moeten steken. Is dat zo erg? Ik vind van niet. Een kleine extra kost, en volgens mij een verantwoorde kost."

  Werner Verbiest vraagt de stemming. Opvallend: Yves Miroir (SP.A) onthield zich. Het punt wordt goedgekeurd.

 • Hannes Hosten

  Beëindiging overeenkomst bmx-piste van agenda afgevoerd

  Schepen Arne Deblauwe: "De overeenkomst hangt als bijlage aan het dossier. Ik lees hier de overeenkomst. Ik heb mij juridisch laten adviseren en men heeft gezegd: OK, dat kan. De opzeg moest gegeven worden in september, maar in september was de vraag van de nieuwe club nog niet bekend. Wij hebben hun vraag onderzocht en zijn ervan overtuigd dat deze club als tweede gebruiker op de piste kan worden toegelaten."

  Sara Casteur (Open VLD) sluit zich aan bij de oppositie en zegt dat ze de bijlage ook niet vindt in e-besluit. Ze vindt ook dat het punt beter verdaagd zou worden en stelt zich vragen bij de toegankelijkheid van de piste voor iedereen."

  Charlotte Verkeyn (N-VA): "Hebben uw adviseurs u ook geadviseerd hoeveel schadevergoeding u moet betalen als u een overeenkomst voortijdig opzegt? Het zou ook voor u beter zijn om dit dossier te verdagen."

  Natacha Waldmann (Groen): "Vindt u het goed beleid dat er plots een nieuwe club van start gaat en meteen een bestaande overeenkomst wordt opgezegd?"

  Johan Vande Lanotte: "Het is geen opzeg, het is een beëindiging en die komt er omdat heel wat Oostendse bmx'ers niet op de piste kunnen rijden door allerlei intriges. Maar ik denk inderdaad dat het punt beter verdaagd wordt."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!