Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: "De toonzetting van de oppositie is pure vergiftiging van de publieke opinie"

12/12/15 om 09:23 - Bijgewerkt om 17:37

Ook op zaterdagmorgen volgt het team van kw.be de gemeenteraad in Oostende op de voet. Volg hier alles vanaf de eerste rij.

 • Hannes Hosten

  De gemeenteraad zit erop

  De marathonzitting is afgesloten.

 • Hannes Hosten

  N-VA en Groen tegen tweedeverblijfstaks

  Maxim Donck (N-VA) betreurt dat met de wijziging van de belastingverordening op tweede verblijven enkel de definitie wordt aangepast - en dit om misbruiken uit te sluiten. Donck had liever ook een diversifiëring van het tarief gezien naargelang de grootte en de ligging van het tweede verblijf. De rechter heeft een zo hoge tweedeverblijfstaks zelfs onwettig genoemd. Waarom komt daar geen aanpassing aan?

  Groen sluit zich aan bij de mening van Donck. "Wij vinden de tweedeverblijfstaks in Oostende niet rechtvaardig", aldus Wouter De Vriendt. "We moeten de tarieven diversifiëren."

  De meerderheid keurt de tweedeverblijfstaks toch goed.

 • Hannes Hosten

  Schuldherschikking wordt goedgekeurd

  De herschikking van een reeks leningen naar één gemeenschappelijke lening op 20 jaar ligt ter goedkeuring voor. Björn Anseeuw legde deze voormiddag al uit dat dit de stad 2,2 miljoen euro zal kosten en het een slecht voorstel is. Hij roept op om tegen te stemmen, maar de meerderheid gaat daar niet op in en keurt de herschikking goed.

 • Hannes Hosten

  Overdracht van gronden voor bouwproject Oosteroever

  Het stadsbestuur keurt een onteigening in der minne goed voor de gronden van het Vlaams Gewest op de kop van de Baelskaai en aan het Vuurtorendok. De gronden worden overgedragen aan het AGSO. Dit kadert in het bouwproject op de Oosteroever

 • Hannes Hosten

  Stadsbudget en meerjarenplan goedgekeurd

  Het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 wordt meerderheid tegen minderheid goedgekeurd

 • Hannes Hosten

  En dan weer over het Sociaal Huis

  Dan wordt de bespreking van het budget van het Sociaal Huis hervat. Manu Beuselinck (N-VA) herbegint met een pleidooi om werk te maken van de samenwerking tussen het AZ Damiaan en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende campus Henri Serruys. "Ik ben op de hoogte van de gesprekken daarover, maar ik hoor dat de politiek er nog niet klaar voor is. Maak hier absoluut snel werk van voor we geen enkele gespecialiseerde zorg nog in Oostende kunnen aanbieden", roept hij op.

  Collins Nweke (Groen) dringt aan op de dringende realisatie van het wijkgezondheidscentrum, permanente daklozenopvang en sociale kruidenier. Hij wil ook dat ouderen niet uit het oog worden verloren bij de verdere digitalisering van de stad.

  Vanessa Vens is blij met de vele complimenten, maar zegt dat voortgebouwd werd op het beleid van de jaren daarvoor. Ze wijst erop dat het aantal leefloners quasi niet gestegen is de laatste jaren. Elke sociaal werker in het Sociaal Huis doet aan fraudebestrijding en wij hebben een jurist aangeworven. Er waren schorsingen en ook 286 weigeringen van steun."

  "Op de Torhoutsesteenweg willen wij naast een sociale kruidenier heel wat functies in die locatie steken: leskeukens, want we moeten jongeren leren eten klaarmaken. Jammergenoeg hebben heel wat jongeren dat thuis niet geleerd. Het is een andere manier om aan maatschappelijk werk en activering te doen. Er zijn ook polyvalente ruimtes en burelen voor onze medewerkers. De sociale kruidenier op zich zal iets meer dan 200.000 euro kosten. Niet iedereen zal toegang krijgen tot de sociale kruidenier en de producten zullen niet gratis zijn, maar goedkoper. Wij weten dat armoede een heet hangijzer is en dat wij daar elke dag moeten rond werken. Een permanente daklozenopvang? Wij hebben geïnvesteerd in een goede winteropvang. Het wijkgezondheidscentrum hebben we niet zelf in handen, we zijn wel bereid om centen te investeren om een pand te kunnen huren. Maar op dit moment vinden de mensen van het wijkgezondheidscentrum geen dokter. Het is een moeilijk verhaal waar de dokters op blokkeren."

  Johan Vande Lanotte over de ziekenhuissamenwerking: "Onze houding is heel duidelijk. We staan voluit achter een samenwerking. Wij hebben gezegd dat we akkoord zijn met een fusievoorstel met drie, maar het is niet door ons afgeblazen. Wel door anderen die voorstelden dat we eerst zouden defusioneren met Brugge en dat de campus Serruys dan zou aansluiten bij het AZ Damiaan. Maar het moet een fusie zijn, niet een afschaffing van een ziekenhuis. Voor een nieuwbouw op één campus weten wij van de minister dat er in de eerste vijf, zes jaar geen geld zal zijn."

 • Gillian Lowyck

  "Binnenkort weer 'vesche vis' op de nieuwe Vistrap", zegt schepen Martine Lesaffre

  Schepen Martine Lesaffre (Open VLD) over haar investeringen: "In 2016 wordt systematisch geïnvesteerd in de kwaliteit van het stedelijk patrimonium. Het vernieuwen van daken, dakgoten, schilderen van gevels... zulke zaken staan op het programma. Het paradepaardje wordt de afwerking van de Vistrap. Wij gaan er binnenkort weer onze vesche vis kunnen halen. We zullen in 2016 ook de gemeenteraadszaal en de Alice Freyzaal aanpakken."

 • Hannes Hosten

  Veel ergernis bij oppositie over onduidelijkheid rond zwembad

  Schepen Arne Deblauwe zal investeren in speelpleintjes in diverse wijken. De stad blijft zowel jeugdbewegingen als sportclubs op alle vlakken ondersteunen en investeert verder in de sportinfrastructuur, waarbij in 2016 vooral plannen worden gemaakt: een sportzaal in samenwerking met de politie in de Zandvoordestraat, een sportzaal in samenwerking met het GO! in de Maurits Sabbestraat en het zwembad. Er wordt ook verder geïnvesteerd in het sportpark De Schorre.

  "Het is graven en zoeken naar ambitie wat betreft jeugd", vindt Natacha Waldmann (Groen). "Ik lees dat 2016 een administratief jaar wordt waarin veel plannen gemaakt worden. Wat heeft u dan in de voorbije drie jaar gedaan, beste schepen? Zouden uw plannen na drie jaar al niet duidelijk mogen zijn? Dat is er toch me lachen? Wat is de stand van zaken betreffende het zwembad?

  Ook Charlotte Verkeyn (N-VA) is verrast dat 2016 vooral een administratief jaar wordt. "Het gebrek aan initiatief in uw beleidsdomein is toch wel stuitend. U steekt pas geld in iets als het echt niet verder kan, als men bij wijze van spreken door een balustrade zakt omdat die echt versleten is."

  Arne Deblauwe: "Wat het zwembad betreft, wij gaan in de komende weken communiceren en duidelijkheid geven. Natacha Waldmann: "Wat is dat hier eigenlijk? U weet al wat u gaat doen met het zwembad, maar u gaat het eerst aan de pers zeggen?" Ook Björn Anseeuw eist om meteen informatie te krijgen over de plannen voor het zwembad.

  Burgemeester Vande Lanotte zegt dat een en ander nog afhankelijk is van een beslissing die het schepencollege nog moet nemen. Enkele adviezen en meningen moeten nog gevraagd worden om te kunnen beslissen. Dan zal helemaal op het einde van het jaar of in het begin van het volgende jaar beslist worden. Op vandaag kunnen we daar niet op vooruitlopen."

 • Gillian Lowyck

  Kan er nog een appartementje bij in Oostende?

  Nancy Bourgoignie (SP.A) meldt dat ze blij en gelukkig is. "Alle woonpremies waren heel succesvol. Dat zetten we verder. Ook met het seniorenbeleid gaan we verder. De grootste hap uit het budget - 2,5 miljoen euro - gaat naar het nieuwe ontmoetingscentrum in de Mansveldstraat in de Vuurtorenwijk. Wij investeren in mensen", besluit ze.

  Charlotte Verkeyn (N-VA): "Wij willen ook investeren in mensen, en dan vooral in het aantrekken van jonge mensen. We moedigen alle initiatieven aan. Ik denk aan de acties rond woningen. Verkavelen stoot op grenzen, dus we moeten ook kijken naar de binnenstad. Deze initiatieven - bijvoorbeeld Bootsman Jonsen - zijn we weinig bekend." Schepen Bourgoignie reageert dat ze hier zal over communiceren en dat ze het voorstel van Charlotte Verkeyn goed en constructief vindt.

  Natacha Waldmann (Groen) stelt zich vragen bij de stijgende leegstand. "Uw collega's van ruimtelijke ordening dragen de boodschap uit dat er altijd wel nog een appartementje bij kan in Oostende. De stad wil woonprojecten stimuleren die gericht zijn op de huisvesting van éénoudergezinnen. Zijn dit tweekamerappartementen? Wat daar zijn we echt al verzadigd." Schepen Bourgoignie reageert: "We hebben naar de samenstelling van de Oostendse bevolking gekeken. Wij blijven op dezelfde manier streng maar rechtvaardig zijn qua leegstand."

 • Hannes Hosten

  Energiebesparende maatregelen in stadsgebouwen

  Schepen Germonpré kondigt enkele belangrijke investeringen aan. Onder meer in kinderopvang, ook het budget voor 'kansen voor kinderen' wordt verhoogd. Er is budget voorzien voor de uitbreiding van het stadsrandbos. Voor een bedrag van om en bij de 1,8 miljoen euro zullen we investeren in de stadsgebouwen om het energiegebruik te beperken."

  Sofie Cloet (Groen) is erg blij met de investeringen in energiebesparing in de stadsgebouwen. "Onze oppositie heeft gewerkt", concludeert ze tevreden. "Maar de meest logische actie vinden we niet terug: het adequaat winddicht maken van vensters in het stadhuis?"

  Collins Nweke vraagt quota in het personeelsbestand van de stad om het aantal mensen uit etnisch-culturele minderheden op te drijven. Volgens Nweke is schepen Germonpré daar niet voor te vinden.

  Tom Germonpré over de energiebesparende maatregelen: "Wij hebben gekozen voor de meest verstandige maatregelen, die het meest energiebesparing opleveren. Nieuw glas in het stadhuis heeft een terugverdieneffect van 48 jaar, andere maatregelen zijn te realiseren met een veel kleinere investering. Wij kiezen voor de meest efficiënte maatregelen."

  Over quota rond etnisch-culturele minderheden in het stadspersoneel: "Er zijn al heel wat maatregelen om mensen uit die minderheden te doen solliciteren bij de stad en we werken goed samen met de betrokken organisaties. Wij vinden op vandaag niet dat er quota moeten komen."

 • Gillian Lowyck

  Jean Vandecasteele over heraanleg van straten, voet- en fietspaden

  Jean Vandecasteele (SP.A) overloopt de investeringen van het Openbaar Domein: "We starten met de aanleg van verschillende fietspaden. Onder andere aan de Steensedijk, en we zorgen voor de dichtmaking van het Groen Lint."

  "Verschillende straten worden opnieuw aangelegd: de Kuipersstraat, Sportstraat, Frans Musinstraat, Velodroomstraat... Ook op de Vuurtorenwijk worden veel straten vernieuwd. In het voorjaar van 2016 starten we met de heraanleg van de Koninginnelaan."

  "We trekken 1,4 miljoen uit voor onderhoudswerken, 1 miljoen voor nieuwe voetpaden en er komen 180 nieuwe hondenpoepbuizen."

  "Het wijkpark aan de Nieuwe Koers krijgt vorm, we starten met de aanleg van de tuinen van Stene en de bouw van de sterrenwacht."

  Werner Verbiest (N-VA) stelde de schepen vragen over het nieuwe mobiliteitsplan. "In Oostende blijft het plan zeer vaag. Het enige domein waar men concrete voorstellen doet is het fietsbeleid. We lezen niets over bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid van de binnenstad. Parkeerbeleid? Nergens een visie gevonden. Dit verkeersplan is geen concrete leidraad voor de toekomst." Schepen Vandecasteele: "Het mobiliteitsplan wordt pas in het voorjaar van 2016 besproken. Dien uw voorstellen in en we zullen ze bespreken."

  Sofie Cloet interpelleerde de schepen ook over de plannen rond de aanleg van het fietspad aan de Keignaert en het stadsrandbos. Ze verwijst daarbij naar het fragiel ecologisch evenwicht. "Voor het fietspad zullen we een compromis vinden tussen natuur en fietsers", antwoordde schepen Jean Vandecasteele.

 • Hannes Hosten

  "Oostende hinkt economisch achterop"

  Steven Nagels (N-VA): "Oostende hinkt economisch achterop. Er is nood aan een ommezwaai. We moeten iets doen aan de rampzalige armoede- en werkloosheidscijfers. Het Economisch Huis kost meer dan 1 miljoen euro, maar slaagt er niet in om voor een ommekeer te zorgen.

  Collins Nweke (Groen) ziet enkele positieve bewegingen op economisch vlak. Er werd een doorlichting van het Economisch Huis doorgevoerd en de raad van bestuur kreeg een nieuwe vorm. "We hopen dat er nog meer doorzichtigheid komt in de werking van het Economisch Huis", aldus Nweke. Voor Groen zou het Economisch Huis best een extern verzelfstandig agentschap worden.

  Burgemeester Johan Vande Lanotte: "De werkloosheid is 1,63 keer de gemiddelde werkloosheid in Vlaanderen, meer dan de factor 1,5 die wij vooropstellen. Nochtans is ons economisch klimaat goed. In Oostende is de stijging van de werkgelegenheid groter dan in de centrumsteden. Ons doel is twaalf extra bedrijven aan te trekken. Het grote probleem is onze arbeidsmarkt: zelfs als er jobs gecreëerd worden, gaan die niet naar Oostendenaars. We moeten werken op mobiliteit en taalkennis. De werkloosheid van autochtonen is, in tegenstelling tot in Vlaanderen, gedaald in Oostende. We voorzien drie jaar aan een stuk - 2016, 2017, 2018 - centen voor het activeren van onze nieuwe mensen. Het is de enige weg - maar ook de moeilijkste weg - die we kunnen bewandelen."

  "Een van de pistes rond het Economisch Huis is er een dochter van de haven van te maken, maar ook in de haven is een auditcomité aan het werk. We moeten kijken hoe realistisch dat is."

  Volgens Steven Nagels is het gemiddelde van de werkloosheid in de centrumsteden 1,34 keer het Vlaamse gemiddelde. Oostende scoort slechter dan de centrumsteden. Burgemeester Vande Lanotte belooft dat te laten nazien.

 • Gillian Lowyck

  Sara Casteur volgt de gemeenteraad op afstand

 • Hannes Hosten

  De zitting hervat

  Na de lunch wordt de zitting om 14 uur hervat.

 • Hannes Hosten

  Pilootproject rond bestrijding van drugs bij sportclubs

  Krista Claeys: "Het budget voor landbouw blijft hetzelfde als in de voorgaande jaren. Ik wil de bestaande landbouw zoveel mogelijk blijven ondersteunen. Ook de budgetten van juridische zaken en verzekeringen blijft hetzelfde. Er is een juriste aangeworven voor een betere opvolging van de geschillen die we hebben. Drugbeleid: we starten dit jaar een pilootproject rond de bestrijding van drugs in sportclubs, ook bij de ouders. We vinden het belangrijk dat kinderen veilig thuis geraken. Er komen ook gratis schoolvoorstellingen rond drugs in De Grote Post voor de derde graad van het lager en de eerste graad van het secundair onderwijs. We werken ook verder aan een beter imago voor de uitgaansbuurt. Voor alternatieve straffen en maatregelen blijft het budget gelijk, ook voor het MSOC, dat zich wel meer en meer profileert als expertisecentrum rond drugs."

  De voormiddagzitting wordt iets na 12.30 uur afgesloten.

 • Gillian Lowyck

  Kurt Claeys: "Digitalisering, nieuwe woonvormen en erfgoedbeleid"

  Kurt Claeys (Open VLD) vertelt over zijn bevoegdheden:

  "Digitalisering is een stokpaardje voor Oostende. Het is een middel om te organisatie te verbeteren. We investeren in de interne en externe werking. De Wi-Fi wordt verder uitgebouwd: in alle stads- en sportgebouwen zal er gratis Wi-Fi zijn."

  "Qua ruimtelijke ordening wordt het Stadsatelier verder gezet. We zijn daar ambitieus in. Het Stadsatelier zal ook meehelpen met het ontwikkelen van nieuwe woonvormen: kangoeroewoningen, co-housing..."

  "In de verordening zijn er drie luiken: nieuwbouw, verbouwen en erfgoed. Mensen die zeggen dat we geen beleid hebben van erfgoed in de bouw: we werken daar momenteel aan."

  Op de vraag van Collins Nweke (Groen) - hij vroeg zich af hoe het zit met de senioren die geen internetaansluiting hebben - antwoordde de schepen dat er zal blijven ingezet worden op Oostende@internet om de Oostendse senioren op het internet te krijgen.

 • Hannes Hosten

  Fractieleiders meerderheid aan het woord

  Ook de fractieleiders van de andere meerderheidspartijen komen nog aan het woord.

  Jeroen Soete, fractieleider SP.A: "Ik vind de toonzetting van de oppositie pure vergiftiging van de publieke opinie. Het beeld dat geschetst wordt van de financiële toestand strookt totaal niet met de werkelijkheid. Onze schuld per inwoner zit dicht bij het gemiddelde van de andere centrumsteden. We halen meer inkomsten uit de belastingen hoewel ze niet verhoogd worden. De operatie-IMEWO: the proof of the pudding is in the eating, we zullen moeten afwachten wat dit oplevert."

  Hilde Veulemans, fractieleider CD&V en voormalig schepen van Begroting, feliciteert haar opvolgster op Begroting Martine Lesaffre en haar ex-collega's in het schepencollege met het geleverde werk. Ze is positief over de gelegde accenten en heeft het over moedige beslissingen, onder meer over de afschaffing van het gratis openbaar vervoer voor 60-tot 65-jarigen.

 • Gillian Lowyck

  Respect in de gemeenteraad

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!