Live Herbeleef de gemeenteraad in Middelkerke: woelig einde nadat Jean-Marie Dedecker niet mag interpelleren

11/05/17 om 15:24 - Bijgewerkt om 23:39

Na twee maanden kwam de gemeenteraad van Middelkerke donderdag opnieuw samen. Er waren onder meer vragen over de evacuatie van Sint-Pieters-Kapelle na de giframp in Zevekote.

Herbeleef de gemeenteraad in Middelkerke: woelig einde nadat Jean-Marie Dedecker niet mag interpelleren

© DJ

 • Matthias Feyen

  Turbulent einde

  Net als vorige gemeenteraad eindigde de zitting donderdag in mineur. Toen Jean-Marie Dedecker zijn eerste van drie interpellaties wou voorlezen - over het casinodossier, de afrekening van de subsidies aan vzw Westend TC Lacodam en de risicoanalyse van Mensura - nam voorzitter Michel Landuyt (Open VLD) het woord.

  "Aangezien Cobra, het interne systeem van de gemeente Middelkerke, maandag plat lag, konden de vragen niet gespecificeerd worden. Daardoor zijn de interpellaties van Jean-Marie Dedecker niet ontvankelijk. De tussenkomsten moeten uiterlijk 48 uur voor het begin van de gemeenteraad binnen zijn volgens het reglement", aldus de voorzitter.

  Jean-Marie Dedecker reageerde erg misnoegd en haalde zwaar uit. Hij sprak onder meer van corruptie, een doofpotoperatie en nieuwe trucjes om hem buitenspel te zetten. Daarop stapte de meerderheid op en eindigde de zitting in mineur. De raadsleden van de meerderheid zouden uiteindelijk nog terugkeren voor de twee punten in gesloten zitting, maar de sfeer zat onder het vriespunt. Ook sommige mensen in het publiek wilden aanvankelijk niet opstappen omdat het niet duidelijk was of de openbare vergadering al dan niet gesloten was.

  Meer over de gemeenteraad en het abrupte einde in Krant van West-Vlaanderen, editie De Zeewacht van vrijdag 19 mei.

 • Matthias Feyen

  Maar één kraam op de markt in Westende

  Sandra Van den Bossche (LDD) interpelleert over de markt op het Arthur Meynneplein in Westende. "De markt wordt elke week voor de helft verkeersvrij gemaakt voor één of twee marktkramen. Heeft dat enig nut?"

  Schepen Johnny Devey (Open VLD): "Sinds begin dit jaar proberen we de dagmarkt in Westende weer wat op te trekken. Er staat één marktkraam, een groentekraam. Soms is er ook een kippenkraam. We proberen de dagmarkt wat nieuw leven in te blazen. Op dit moment zitten we nog met een reglement uit 1991 dat zegt dat het hele plein vrijgemaakt moet worden om de dagmarkt te laten doorgaan. we houden twee parkeerstroken vrij. We willen dat reglement aanpassen volgens de bezetting van het marktplein, met vaste borden" aldus schepen Johnny Devey.

  "Twee stroken? Het gaat toch om zo'n 40 parkeerplaatsen die worden ingenomen", aldus Sandra Van den Bossche.

  "Er is vanuit de marktkramers geen interesse om naar Westende te komen. De parking van de Badenlaan is voor hen wel interessant", aldus nog Johnny Devey.

 • Matthias Feyen

  Communicatiefoutje bij evacuatie na gifwolk uit Zevekote

  "Ik heb geen bewijzen dat de burgemeester om 18.02 uur op de hoogte was", aldus de burgemeester. "Dat is gemakkelijk zo", stelt Jean-Marie Dedecker.

  Dirk De Poortere (LDD): "Ze zitten op dezelfde netwerken van Astrid! Ze moeten u inlichten. Uw personeel was fout, tout court."

  Schepen Johnny Devey (Open VLD): "Het gemeentelijk rampenplan is in voege getreden in Gistel. Volgens mij is één iets mogelijks te laat gebeurd, en dat is het provinciaal rampenplan dat te laat op gang kwam. Wanneer er iets gebeurt en je dat kent, dan ga je eerst het gemeentelijk rampenplan activeren. Ik was meer dan dertig jaar bij de brandweer betrokken, ik spreek uit ervaring" klinkt het. "Er was een communicatiefoutje", stelt de schepen.

  "We zijn het er allemaal mee eens dat er communicatieproblemen waren. Kan het zijn dat het probleem ontstond door het oorspronkelijk probleem verkeerd aan te pakken met verneveling, waardoor de pompen oververhit geraakten? Dat is mij uit vertrouwelijke bron verteld", aldus Geert Verdonck.

  "Salpeterzuur is de vijand van water", laat Johnny Devey weten. "BASF is afgekomen uit Antwerpen om te kijken wat er juist moet gebeuren", laat de burgemeester weten na een tussenkomst van Jean-Marie Dedecker.

  De LDD-politicus haalt een getuigenis aan van een gezin uit Sint-Pieters-Kapelle. "De salpeterzuurwolken stoppen aan de grens van de gemeente", sluit Jean-Marie Dedecker de interpellatie ironisch af.

 • Matthias Feyen

  "Het staat op je Facebook, burgemeester!"

  Anthony Goethaels (N-VA): "De communicatie vanuit de gemeente Middelkerke was op zijn minst gebrekkig te noemen bij de gifwolk in Zevekote. Het duurde maar liefst zes uur voor er gecommuniceerd werd via sociale media. Op welke manier wordt in de toekomst de communicatie naar de burger en de pers voorzien als eerstelijnsbron van informatie?"

  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele: "We wisten eerst van niets. De pers was er vlugger bij dan de brandweer en de politie. De wind draaide rond 21 uur en toen werd ik opgebeld. Er was een kans dat de wolk zou draaien richting Sint-Pieters-Kapelle. Eerst was Gistel verantwoordelijk, maar wanneer er twee gemeenten of meer betrokken zijn, dan neemt de provincie over. Ik trok daarna naar Brugge. Na de ochtendvergadering zaterdag werd het gebied vrijgegeven en mochten de gemeenten weer zelf de communicatie in handen nemen. Die moest weer van nul starten. Volgende week hebben we een grote vergadering en met Gistel bij de gouverneur. Wat is er fout gelopen? De randgemeenten rond Gistel hadden geïnformeerd moeten worden. Wanneer de melding binnenkwam hier bij de brandweer? Dat weet ik niet."

  Anthony Goethaels: "Om 18.02 uur, dat weet ik."

  "Hoe weet jij waar ik was op dat moment", vraagt de burgemeester niet veel later. "Het staat op je Facebook", verheft Anthony Goethaels zijn stem, waarop hij de status van Janna Rommel-Opstaele voorleest.

 • Matthias Feyen

  "Terrein in Westende-Bad is een gemiste kans"

  De raad wordt gevraagd het ruimtelijk uitvoeringsplan Rauschenbergplein in Westende-Bad voorlopig vast te stellen.

  "Zijn jullie bereid om goed na te denken over de invulling van het terrein? Het lijkt mij een gemiste kans om een centraal terrein weer vol te steken met tennisterreinen. Westende-Bad verdient beter", komt Geert Verdonck (Progressief Kartel) tussen.

  "De zeedijk wordt verbreed en er komt een breed evenementenplein. De helft van de zone is voorzien voor sport, maar dat moet niet per se tennis of padel zijn", antwoordt schepen Liliane Pylyser-Dewulf.

  "U weet niet waarover dit punt gaat blijkbaar. Heeft u wel in het dossier gekeken", vraagt Geert Verdonck zich af. Intussen hekelt Linda Feys-Peelman (Open VLD) dat het oppositieraadslid de schepen niet laat uitspreken.

  "Het steekt hier weer gebrekkig in elkaar. Verdaag het punt gewoon, met dit amateurisme", stelt Tom Dedecker (LDD). "De schepen weet van niets en ik zie de voorzitter alle moeite doen om naar zijn broekspijpen te kijken om toch maar geen standpunt te moeten innemen."

  "Het sportpark zal mettertijd geen plaats bieden om een overdekte tennishal te hebben", laat Johnny Devey (Open VLD) even later weten. "Het punt wordt eenmalig verdaagd", besluit burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD).

 • Matthias Feyen

  "Defibrillatoren kunnen levens redden"

  Bij het agendapunt over de levering van een aantal defibrillatoren ijvert Anthony Goethaels (N-VA) ervoor dat de deelgemeenten niet vergeten worden. "Gaan we er in de toekomst nog meer aankopen", wil Lode Maesen (Progressief Kartel) weten.

  "Van de zes toestellen die aangekocht worden, is één toestel bestemd voor het gemeentehuis", reageert schepen Johnny Devey (Open VLD), wat voor hilariteit zorgt.

  "De vijf andere worden deze zomer op de hulppost geplaatst op het strand. Wanneer die sluiten, stelt de sportdienst voor om de toestellen naar onder andere de sporthal van Lombardsijde, Leffinge en enkele sportterreinen te verplaatsen. De sportdienst deed een voorstel om alle bestuursleden en voorzitters van de sportverenigingen EHBO-cursussen te laten volgen. Wanneer iemand een hartfalen krijgt, kunnen er dan zo levens gered worden", aldus Johnny Devey.

 • Matthias Feyen

  Tjevenstreken

  Er moet een vertegenwoordiger in de raad van bestuur en een vertegenwoordiger in het regionaal adviescomité van TMVS gestemd worden.

  "Wij hebben geen kandidaten ingediend, omdat ik vind dat de mensen die in TMVW zitten, ook in TMVS moeten zitten. Dat is dezelfde materie. Uit solidariteit zullen we stemmen voor onze collega uit de oppositie, Anthony Goethaels. Dat zijn tjevenstreken, ik geef het toe", stelt Jean-Marie Dedecker.

 • Matthias Feyen

  Leegloop bij personeel IVOO

  Ook bij het agendapunt over IVOO - de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger en standpuntbepaling - komt Jean-Marie Dedecker uitgebreid tussen. Minutenlang voert hij het woord, terwijl de rest van de raad in stilte luistert naar de uiteenzetting.

  "Ik ben een van de grootste pleitbezorgers om IVOO te laten voortbestaan", begint Michel Landuyt zijn repliek. "Het probleem is de bestaansduur van IVOO, door Oostende. Vanavond beslissen gewoon over de verlenging, en niets anders. Door onderhandelen konden we de termijn verlengen van 49 maanden naar 18 jaar. Anders gaat de leegloop van het personeel verder. We spreken hier trouwens enkel over het luik verbranding, maar IVOO doet veel meer dan dat. Het doet de communicatie naar de gemeenten, denk aan de afvalkalender, communicatie en preventie. De inzameling van het afval staat ook sterk onder druk door de nationale reglementering. Elke Vlaming moet 6 kilo restafval minder produceren. In de oven van IVOO wordt een deel bio-organisch afval verbrand. Daarvoor krijg je groenestroomcertificaten. Die kost komt op ons af. IVOO is een heel kleine intercommunale, het gaat om maar zes gemeenten. Elke kost die erbij komt, wordt gedeeld door zes in verhouding tot het aantal aandelen. Ik vind het niet onnozel om te kijken of we aan een goedkopere prijs kunnen geraken door samen te werken met een partner", gaat Michel Landuyt verder.

  "Al die monopolisten vragen wat ze willen", geeft Jean-Marie Dedecker mee. "Ik zat er ook drie jaar in. Oostende ging met bijna alles lopen", aldus Danny Van den Broucke.

  "Ik begrijp het personeel van IVOO. Je zal maar in de schoenen staan van de mensen die niet weten of ze na 49 jaar maanden nog werk hebben. Het doet mij een beetje denken aan wat jullie gedaan hebben met het personeel van het casino", sneert Tom Dedecker.

  Anthony Goethaels (N-VA) komt ook tussen bij het agendapunt over IVOO. "Ik weet dat uw vrienden in andere gemeenten daar anders over denken", zegt Michel Landuyt. "Ik heb overal vrienden", antwoordt het raadslid. "Ikke nie wi", geeft Jean-Marie Dedecker mee.

  "Andere gemeenten gaan nooit uit IVOO stappen", stelt Danny Van den Broucke, wat Anthony Goethaels in twijfel trekt.

  "Wij hebben geen probleem met de verlenging, want dat is een geruststelling. We weten echter niet wat op ons afkomt, zoals de LDD-fractie stelt. U bent ondervoorzitter van IVOO, u weet wat de achterliggende belangen zijn. Wat is het plan? Is het omdat we later misschien ooit geld nodig hebben? Dat is een zwak argument", stelt Geert Verdonck nog.

 • Matthias Feyen

  Middelkerke wil niet langer actief zijn in (W)Integratie

  "Door het wegvallen van het asielcentrum in het militair kamp Lombardsijde wordt het niet meer opportuun geacht om actief lid te zijn van (W)Integratie. Het is echter niet mogelijk om voortijdig uit te treden. De stad Veurne wil toetreden en de financiële verplichtingen van de gemeente overnemen. Bijgevolg stellen we voor dat Middelkerke vanaf 1 januari 2017 slapend lid van (W)Integratie wordt en de toetreding van Veurne goedgekeurd wordt via een addendum", stelt de meerderheid voor.

  Het punt wordt unaniem goedgekeurd zonder discussie.

 • Matthias Feyen

  "Jullie steunen lokale handelaars niet"

  Jean-Marie Dedecker komt uitgebreid tussen bij de goedkeuring van de deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en spreekt van een Mexicaans leger. "De factuur gaat alleen maar omhoog", klinkt het aan het einde van zijn betoog.

  "Iedereen kookt zijn eigen potje; iedere gemeente betaalt zijn eigen btw. Dit is net goedkoper voor de gemeente. Ik ga niet verder discussiëren met u", komt Franky Annys (Open VLD) tussen.

  Jean-Marie Dedecker spelt het raadslid daarop de les. "De waterfactuur gaat de laatste jaren met 50 procent omhoog", herhaalt hij meermaals. "Wij kopen vijf soorten producten bij de TMVW, niet een hele lijst", komt Michel Landuyt tussen.

  "U stapt liever in een concurrentiële, marktverstorende situatie dan bij lokale handelaars te kopen. U kan op zijn minst een prijsbevraging doen", haalt Tom Dedecker uit.

  "We hebben dit alleen al eens gestemd in 2011", merkt Franky Annys op. "Toen zaten sommigen hier wel nog niet hoor", pikt Diego Demarcke (LDD) nog in.

 • Matthias Feyen

  Bedenkingen bij Projectvereniging Kusterfgoed

  Geert Verdonck komt tussen bij de jaarrekening van de Projectvereniging Kusterfgoed. "Middelkerke draagt maar 5.000 euro of zo bij, dacht ik, dus dat is mijn punt niet. Dit is een uitgebreid jaarverslag, want ze weten dat we op hun vingers kijken. Maar wat is eigenlijk de meerwaarde voor onze gemeente", wil het raadslid van Progressief Kartel weten.

  "De projecten Zeezegeningen en Zomer in Bloei vonden plaats in Middelkerke. Het gaat over strandbloemen, een traditie die aan het verdwijnen is. Je kan daar denigrerend over doen, maar het is wel een vorm van traditie aan de kust. Verder zijn er projectsubsidies voor een fotoproject, advies en verdere acties allerlei. Ik denk wel dat er daar hard gewerkt wordt", reageert schepen Michel Landuyt (Open VLD).

  Geert Verdonck: "De meerwaarde voor de deelnemende gemeenten is aan de magere kant, voor Middelkerke toch. Ik heb niets tegen papieren bloemen, maar het is wat weinig. Dit sluit aan bij jullie houding over erfgoed in het algemeen, de ambitie is laag. Dit gebouw alleen al ziet er schandalig uit van buiten", klinkt het, waarna het raadslid enkele gebouwen in Middelkerke opsomt.

  "Het gaat over gigantisch veel geld, waarover u spreekt. De Koninginnelaan in Middelkerke komt aan bod voor een belangrijke subsidie. De gemeentelijke bijdrage is deze week goedgekeurd in het schepencollege. Je kan niet aan werken beginnen zonder belangrijke subsidies."

  "Dat houdt ons toch niet tegen om onderhoudswerken te doen", stelt Geert Verdonck nog.

 • Matthias Feyen

  Geanimeerde stemming

  De rekening 2016 van de Protestantse Baptistenkerk Bethel zorgt voor een geanimeerde stemming. "Ik ga nee stemmen, ze moeten voor hun eigen kosten opdraaien", stelt Danny Van den Broucke (onafhankelijke).

  Lode Maesen stemt dan weer ja, sommige leden van LDD stemmen tegen en anderen onthouden zich. "Ik wist niet dat sommigen zo gelovig waren", lacht Jean-Marie Dedecker.

 • Matthias Feyen

  Wedstrijdreglement sociale media

  Het gemeentebestuur organiseert af en toe een wedstrijd die voor iedereen openstaat en waarbij er prijzen te winnen vallen. Dit gebeurt zowel op digitale als in analoge media. Deze wedstrijden vereisen een reglement zodat er geen discussie kan ontstaan over het verloop van de wedstrijd.

  "Het zullen geen politici zijn die in de jury zitten", verzekert de burgemeester op een vraag van Bianca Ryckewaert (LDD).

  "Waarvoor moeten wij hier eigenlijk in hemelsnaam stemmen", klinkt het bij Progressief Kartel. "Dat was een van de vijf punten vorige maand", lacht Jean-Marie Dedecker.

 • Matthias Feyen

  Bitse discussie tussen Geert Verdonck en Liliane Pylyser-Dewulf

  Geert Verdonck (Progressief Kartel) haalt nog eens uit naar voorzitter Michel Landuyt (Open VLD) en wil de korpschef aanspreken. Hij brengt niet veel later een situatie ter sprake over de intussen bekende slagboom. "Als je de sleutel vraagt, dan krijg je die. Klopt dat", wil het raadslid weten.

  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V): "Ik heb aan niemand in heel Middelkerke een sleutel gegeven."

  "U hebt de toelating én de sleutel gegeven, dat werd mij bevestigd", aldus Geert Verdonck. "Stel dat de man die van u de sleutel kreeg, wil passeren en bijvoorbeeld twee oudere mensen treft tijdens een ongeval, wie is er dan verantwoordelijk?"

  "Ik niet alleszins, want ik heb hier niets mee te maken. Harde bewijzen gevraagd", roept de schepen.

 • Matthias Feyen

  Meteen ongenoegen van bij start

  Jean-Marie Dedecker (LDD) wil weten waarom er vorige maand geen zitting was. "Er waren welgeteld 5 punten, met inbegrip van de goedkeuring van het verslag. Een gemeenteraad organiseren kost meer dan 6.000 euro aan zitpenningen. Ik nam die verantwoordelijk op mij", zegt Michel Landuyt (Open VLD).

  "Jullie beslissen de agenda los van de interpellaties. We hadden bijvoorbeeld de giframp in de regio eind maart waarover we wilden tussenkomen. Als u niets op de agenda wil zetten, is er ook niets. Jullie willen de gemeenteraad gewoon afschaffen. Alles wordt in het schepencollege beslist. En wat die zitpenningen betreft, het steekt hier niet op 46 miljoen euro als je het casinoproject bekijkt."

  "Een gemeenteraad dient om beslissingen te nemen. Wij volgen het decreet", repliceert de voorzitter.

  Ook Geert Verdonck (Progressief Kartel) is not amused met het feit dat er vorige maand geen zitting was en verwijst naar het charter van de luchthaven in Oostende dat burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD) mee ondertekende.

  "In het verleden zijn er meer vergaderingen van het AGB geweest met amper twee punten op de agenda, maar daar is de pers niet aanwezig en gaat de jacht op de zitpenningen gewoon verder. De waarheid is dat deze meerderheid de controle van de oppositie vreest op jullie wanbeleid", komt Tom Dedecker (LDD) tussen.

  Ook Lode Maesen (Progressief Kartel) reageert op zijn beurt verbolgen en stelt dat er amper nog democratische controle kan gebeuren in Middelkerke. Ook de reactie van de meerderheid op het voorstel van de oppositie in verband met zitpenningen vorige raad, kan absoluut niet op zijn goedkeuring rekenen.

  Het verslag van de vorige zitting wordt afgekeurd door de oppositie, Danny Van den Broucke (onafhankelijke) onthoudt zich.

 • Matthias Feyen

  Straks interpellaties over het casinodossier

  Jean-Marie Dedecker interpelleert straks over... het Project Casino Middelkerke.

 • Matthias Feyen

  Interpellatie over evacuatie Sint-Pieters-Kapelle

  Onder meer Anthony Goethaels (N-VA) interpelleert vanavond op de gemeenteraad. Hij komt tussen over de evacuatie van de Middelkerkse deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle na de gifwolk in Zevekote.

  "De communicatie vanuit de gemeente Middelkerke was op zijn minst gebrekkig te noemen. Het duurde maar liefst zes uur voor er gecommuniceerd werd via sociale media. Op welke manier wordt in de toekomst de communicatie naar de burger en de pers voorzien als eerstelijnsbron van informatie?"

 • Matthias Feyen

  Uitgebreide agenda

  De agenda voor vanavond is behoorlijk gevuld. Verschillende belastingreglementen, de rekening van de Protestantse Baptistenkerk Bethel en het jaarverslag 2016 van de Projectvereniging Kusterfgoed zouden voor discussie kunnen zorgen.

  Daarnaast moeten er ook verschillende mandaten bepaald worden voor de vertegenwoordigers in de WVI, IVOO, Efin nv en IKWV.

 • Matthias Feyen

  Derde raad van het jaar

  De gemeenteraad van februari en april werd geannuleerd, dus vanavond vindt de derde zitting van het jaar plaats in Middelkerke. Er staan 32 punten in openbare zitting op de agenda en daarnaast zijn er nog enkele interpellaties.

 • Matthias Feyen

  In een notendop

  De samenstelling van de gemeenteraad in Middelkerke.

  De samenstelling van de gemeenteraad in Middelkerke. © KW

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!