Live Herbeleef de gemeenteraad in Middelkerke: vrees voor toren van 18 verdiepingen op site Zon & Zee in Westende

13/07/17 om 13:36 - Bijgewerkt om 21:00

Herbeleef de gemeenteraad van Middelkerke, waar het casinodossier in afwezigheid van Jean-Marie Dedecker niet ter sprake kwam, maar wel de vrees werd geuit voor de bouw van een appartementstoren van 18 verdiepingen in Westende.

Herbeleef de gemeenteraad in Middelkerke: vrees voor toren van 18 verdiepingen op site Zon & Zee in Westende

© HH

 • Hannes Hosten

  Janna Rommel-Opstaele: "Heel uw leven draait om geld"

  "U regulariseert een illegale toestand waar u al die tijd niet tegen hebt opgetreden", aldus Tom Dedecker. "Ik verkoop geen leugens zoals u. Het college stelt dat aan de kwaliteitseisen is voldaan, de ambtenaren zeggen van niet. De waarheid is dat hier een cadeau moest worden gedaan."

  De discussie ontaardt in wat geroep. "Heel uw leven draait rond geld", bijt de burgemeester Tom Dedecker toe. Lode Maesen heeft het er vooral moeilijk mee dat de burgemeester de korpschef in de pers aanviel door te stellen dat die eeen vete heeft met de uitbater van La Terrazza.

  Daarmee is de laatste vraag afgehandeld en eindigt de zitting.

 • Hannes Hosten

  Burgemeester: "Wij regulariseren enkel een bestaande toestand"

  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele wijst erop dat het aantal parkeerplaatsen van tien naar zeven wordt verminderd en dat een al ruim 30 jaar bestaande toestand geregulariseerd wordt. Bovendien blijft de toestand maar drie jaar geldig, want dan gaat het rup Rauschenbergplein in voege. De parkeerplaatsen komen ook op privéterrein. De adviezen van de korpschef en de stedenbouwkundig ambtenaar zijn niet bindend, wij mogen daarvan afwijken in het belang van de veiligheid."

 • Hannes Hosten

  Tom Dedecker: "Waarom moest schepencollege hier een cadeau doen?"

  Tom Dedecker heeft een vraag over een door het schepencollege verleende bouwvergunning. Het gaat over de aanleg van zeven parkeerplaatsen rond de horecazaak La Terrazza in Westende-Bad en dit ondanks negatief advies van de eigen stedenbouwkundig ambtenaar en van de korpschef van de lokale politiezone. Ik deed een onderzoekje en vernam waarom die bouwvergunning moest en zou verleend worden. Een waarheid van de meerderheid blijkt dikwijls een gemaskeerde leugen. Een autostandplaats in Westende kost vandaag gemiddeld 20.000 euro. Het gaat dus over op zijn minst 210.000 euro. Moest de eigenaar hier nog eens voor 210.000 euro worden gevet?"

  "Vreemd dat dit werd aangevraagd door de uitbaters van La Terrazza en niet door de eigenaars. De autostandplaatsen zijn niet eens voor cliënteel, maar om te verhuren. Ook de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar oordeelt vernietigend over deze vergunning. Waarom is er in het verleden nooit opgetreden tegen de kennelijk illegale parkings? Waarom heeft het college nu een vergunning tegen het advies van de eigen stedenbouwkundig ambtenaar in? Waarom moest de ons bekende eigenaar nog eens een cadeau krijgen?"

 • Hannes Hosten

  "Middelkerke wil dat verbrandingsoven IVOO doorgaat"

  Anthony Goethaels vraagt uitleg over de stand van zaken van de verbrandingsoven IVOO. Volgens schepen Michel Landuyt wil Middelkerke dat de IVOO doorgaat en is een alternatief voor de verbrandingsoven in Oostende voorlopig totaal niet aan de orde.

 • Hannes Hosten

  Tom Dedecker: "Je kan net zo goed een crimineel zijn gerechtelijk onderzoek laten voeren"

  "Ik verschiet dat het schepencollege het plan MER laat maken door de bouwpromotor zelf", vervolgt Tom Dedecker. "Je kan net zo goed een crimineel zijn eigen gerechtelijk onderzoek laten voeren. Als dit er door komt, dan richt ik zelf een actiecomité op. Mocht ik het gemeentebestuur zijn, ik distantieer me daar onmiddellijk van."

  "Jullie hadden al lang moeten beslissen dat dit niet kan, maar jullie zwijgen", zegt Geert Verdonck. "Deze hele discussie is voorbarig", reageert schepen Liliane Pylyser-Dewulf. "Maar als het plan MER definitief is, zullen we daar heel belangrijke conclusies uit trekken."

  "Jullie tonen nogmaals dat jullie de stromannen zijn van bepaalde bouwpromotoren", aldus Geert Verdonck, en daar krijgt hij applaus voor.

 • Hannes Hosten

  Geert Verdonck: "Wat denkt schepencollege?"

  Geert Verdonck wil weten wat het standpunt van het schepencollege is over de plannen. "Ik geloof niet dat daar in het schepencollege niet over gepraat wordt", stelt hij. "Als een bouwpromotor een plan MER mag maken over zijn eigen project, dan zal die zichzelf wel wat bevoordelen, denk ik zo."

  "We hebben nog niet alle elementen", reageert schepen Pylyser-Dewulf. "Dus hebben we nog geen standpunt."

  Tom Dedecker sluit zich aan bij zijn collega Verdonck. "Men wil een appartementsgebouw bouwen in de duinen, 18 of 20 verdiepingen hoog, daar komt het op neer. Dat men het maar aandurft om zoiets voor te stellen! Dit leeft bij de Westendse bevolking, maar de meerderheid heeft geluk dat het nog niet genoegzaam bekend is. Maar dat komt, daar zullen wij voor zorgen."

 • Hannes Hosten

  Schepen Pylyser-Dewulf: "Wij wachten gewoon het plan MER af"

  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf antwoordt. "Het gaat niet over Zon & Zee, dat heeft er niets mee te maken. Het is wel als je vanuit de Essex Scottishlaan de Bassevillestraat inrijdt. In september-oktober 2014 is er een delegatie van Twin Properties op de technische dienst geweest met een masterplan Zon & Zee. Dat bestond uit 750 vakantiewoningen en een toren. Het bpa Westende-Bad laat enkel witte vissershuisjes toe, maar dat zagen zij niet zitten. Daarom werd een nieuw rup opgesteld en daarvoor is ook een milieueffectenrapport (plan MER) nodig. Maar het college liet dat volledig aan Twin Properties over."

  "Onlangs vernemen wij dan dat er een plan MER is opgestart. Wij hebben dat bekendgemaakt bij de bevolking zoals de wet voorschrijft. Maar voor de rest zijn wij als gemeentebestuur nog geen verbintenis aangegaan of hebben geen beslissing genomen. Wij wachten gewoon het plan MER af, maar ik kan niemand verbieden om initiatieven te nemen."

 • Hannes Hosten

  Appartementsblok van 18 verdiepingen op site Zon & Zee?

  Geert Verdonck (Progressief Kartel) heeft een vraag over het milieueffectenrapport voor dee site Zon & Zee. "Men is van plan om daar een appartementsblok te bouwen van 18 verdiepingen hoog of 70 m! We hebben plots nood aan 'bakens' en 'landmarks', maar wat is de meerwaarde daarvan voor Westende? Je gaat dat dorp volledig naar de knoppen helpen op die manier. Ik zou graag jullie standpunt hierover kennen."

 • Hannes Hosten

  Lode Maesen: "Speech burgemeester was allesbehalve"

  Lode Maesen is het niet eens met Michel Landuyt. "De jumelages zijn aangegaan met stads- en gemeentebesturen, niet met het Jumelagecomité. We weten dat u de jumelage met Epernay de belangrijkste vindt. Maar bij de aankomst van de groep uit Rauschenberg was u er niet. Ik voelde dat zij wat ontgoocheld waren. De speech van de burgemeester was allesbehalve, u had er nochtans één mee. Ik zou graag de tekst ontvangen. U antwoordt ook niet op mijn vraag over de toekomst van de jumelages."

  Burgemeester Rommel-Opstaele zegt dat ze een kopie van haar niet uitgesproken speech zal bezorgen.

 • Hannes Hosten

  Michel Landuyt: "Wat sleet op jumelages"

  Schepen Michel Landuyt antwoordt: "Wij hebben inderdaad zeven jumelages, ontstaan na de Tweede Wereldoorlog vanuit de vredesgedachte, en op de formule zit wat sleet. We hebben ook een Jumelagecomité waarin vrijwilligers zetelen. De rol van het gemeentebestuur is ondersteunend, zowel financieel als logistiek. Het beslissingscentrum is het Jumelagecomité."

  "Midden juni vond de viering van 50 jaar jumelage met Epernay plaats. Die ging gepaard met een busreis naar de hoofdstad van de Champagnestreek. Ook twee jumelages met Duitse steden draaien goed. Maar twee van de drie jumelages die we eind mei vierden, draaien op een laag pitje: Rauschenberg in Duitsland en Clevedon in de UK. De jumelage met Vresse-sur-Semois draait wel nog heel goed."

  "Maar de drie delegaties werden wel degelijk verwelkomd zowel door het Jumelagecomité als door mezelf. Op zaterdag was er ook een officiële ontvangst in De Branding. Iedereen werd er in zijn eigen taal bediend, maar op een gemoedelijke manier. Ik ben niet van plan om dat te wijzigen. In mijn speech gaf ik wel een onderliggende gedachte mee, zoals u aanhaalt. Nog meer speeches en formalisme waren van het goede te veel."

  "Alle activiteiten werden aangekondigd in De Sirene en iedereen kreeg de kans om in te schrijven. Alle delegaties waren trouwens erg tevreden over de ontvangst in Middelkerke."

 • Hannes Hosten

  Lode Maesen: "Wat met jumelages?"

  Lode Maesen heeft ook een vraag over het laatste weekend van mei, waarin drie festiviteiten rond de jumelages plaatsvonden. Middelkerke heeft liefst zeven verbroederingen, vele al ontstaan voor de fusies. "Wat is het beleid van de gemeente tegenover jumelages? Want de aanwezigheid van leden van het schepencollege was heel mager en op de gemeentelijke website wordt er geen gewag van gemaakt. Inderhaast uit het publiek gehaalde vrijwilligers moesten de - inhoudelijk wel heel sterke - speech van een schepen vertalen. Die jumelages lijken mij enkel in woorden, maar niet in daden. Wil u die jumelages verderzetten of niet?"

 • Hannes Hosten

  Burgemeester: "Geen misbruik bij Middelkerkse gemeenteraadsleden"

  De 24 agendapunten zijn afgehandeld. Dan is het tijd voor de vraagstelling. Lode Maesen (Progressief Kartel) komt terug op het voorstel dat hij in maart samen met Anthony Goethaels (N-VA) deed om de presentiegelden voor de gemeenteraadsleden enkel uit te betalen als iemand 70% van de zitting heeft bijgewoond. Eerst reageerde de meerderheid positief, maar plots werd op het schepencollege beslist om het voorstel af te voeren. Lode Maesen wil weten hoe dat komt. Hij vindt dit een belangrijk signaal aan de bevolking.

  Burgemeester Janna Rommel-Opstaele antwoordt dat er een simulatie is gedaan voor een reeks zittingen van 2016 tot en met januari 2017, 14 zittingen. "Dat zou een impact gehad hebben op zes zittingen en drie raadsleden", doet een medewerker de uitleg. "Dat is maar 2,25% van het totaal, maar er zijn wel een pak correcties denkbaar, zoals ziekte of andere gewettigde afwezigheden."

  "Er is dus geen misbruik", zegt de burgemeester. "De invloed is heel beperkt. En nu zouden we dat voor één jaartje nog moeten in gang steken? Wij hebben vertrouwen in onze gemeenteraadsleden dat zij nu in het laatste jaar hun tactiek niet zullen veranderen en niet plots zullen weglopen van de zitting."

  Lode Maesen reageert dat er vergaderingen van het AGB doorgaan die zeven minuten duren en waar slechts twee punten op de agenda staan. "Daar moet toch paal en perk aan worden gesteld", vindt hij. Tom Dedecker (LDD) sluit zich daarbij aan.

 • Hannes Hosten

  "Inspiratieloos voorstel"

  Ook Geert Verdonck (Progressief Kartel) vindt het dossier nog te vaag en inspiratieloos. "Het grootste deel van het plein wordt ingenomen door een tennisplein. Dit hoort niet thuis in het centrum van een kustgemeente. Dit is maar voor een heel beperkt aantal mensen. Alstublieft, kom de volgende keer met iets anders af. Het is jullie schuld dat jullie geen deftige voorstellen hebben gedaan aan het studiebureau."

  Schepen Pylyser-Dewulf zegt dat maximaal 50% met sport mag worden ingevuld, maar dat het ook minder kan zijn.

 • Hannes Hosten

  Oppositie: "Rup Rauschenbergplein is te vaag"

  De voorlopige vaststelling van het rup Rauschenbergplein in Westende ligt ter goedkeuring voor. Lijst Dedecker onthoudt zich. "Het dossier blinkt uit in enorme vaagheid", vindt Tom Dedecker. "Het is voorlopig, niet bindend, eventueel... Wij hebben slechte ervaringen met het tekenen van blanco cheques. We willen niet meer het verwijt krijgen dat we dit eerst hebben goedgekeurd en later dwarsliggen. Als het punt in de toekomst meer concreet voorligt, sluiten we niet uit dat we het alsnog goedkeuren."

  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf wijst erop dat het nog maar een voorlopige goedkeuring is. "Er worden weer adviezen ingewonnen, er komt nog een plenaire vergadering en een openbaar onderzoek en dan keren we terug naar de gemeenteraad voor de definitieve goedkeuring."

 • Hannes Hosten

  Vragen bij reeks Belgische kampioenschappen wielrennen

  Dirk De Poortere (LDD) heeft vragen bij de beslissing om het Cyclocrosscomité Middelkerke te ondersteunen bij de aanvraag om een reeks kampioenschappen wielrennen te organiseren. Lijst Dedecker is wel voorstander van deze grote evenementen.

  Het gaat om een reeks wedstrijden van 2017 tot 2022: het BK strandrijden in 2017, het BK MTB trail in 2018, het BK tijdrijden dames en heren elite in 2019, het BK dames en heren junioren op de weg in 2020, in 2021 nog eens het BK MBT trial en in 2022 het BK op de weg dames en heren elite en het BK veldrijden alle categorieën. Dit voorstel zal nu aan de Wielerbond worden gedaan en de gemeente is bereid dit financieel te ondersteunen.

  "Het gaat om een totale kostprijs van minstens 600.000 euro", zegt Geert Verdonck (Progressief Kartel). "We hadden interesse in het BK veldrijden, maar krijgen nu een heel pakket, te nemen of te laten. Dit is overkill. Ik denk dat jullie daar veel te makkelijk in mee zijn gestapt. Jullie binden ons ook voor data in de nieuwe legislatuur."

  Geert Verdonck wil net als Dirk De Poortere weten waar de brief is van het Cyclocrosscomité, want die steekt niet in het dossier. Hij vraagt zich af welke handtekening er onder die brief staat en of het comité zich niet laat gebruiken. Hij suggereert ook dat het Cyclocrosscomité over een zwarte kas beschikt.

  Schepen Devey weigert zijn uitleg verder te zetten omdat Geert Verdonck hem onderbreekt. De uitspraak over een zwarte kas vindt hij wel niet gepast. Het punt wordt dan door de meerderheid en Lijst Dedecker goedgekeurd.

 • Hannes Hosten

  Op een drafje

  We zitten al aan punt 13 van de 24 punten in openbare zitting. Alle agendapunten zijn tot nu toe zonder probleem goedgekeurd.

 • Hannes Hosten

  Eedaflegging politiecommissaris

  De zitting begint met de eedaflegging van Frank Delva als commissaris bij de politie van Middelkerke.

 • Hannes Hosten

  Jean-Marie Dedecker is er niet

  Voorzitter Michel Landuyt opent de zitting. LDD-fractieleider Jean-Marie Dedecker is er niet bij vanavond.

 • Hannes Hosten

  Sommige punten voor tweede keer op agenda

  Op de agenda staan 24 punten in openbare zitting. Voor sommige agendapunten is artikel 26-tweede lid van het gemeentedecreet van toepassing. Dat betekent dat er over kan beslist worden als de gemeenteraad niet in aantal is. Dit kan enkel omdat deze punten ook al op de agenda stonden van de vorige gemeenteraadszitting. Omdat de raad voor de tweede keer wordt samengeroepen over dezelfde agendapunten, voorziet het gemeentedecreet dat er over mag gestemd worden, ook als er niet genoeg raadsleden aanwezig zijn.

  De zitting van juni moest voortijdig worden beëindigd omdat de meerderheid niet in aantal was en de oppositie ook besloot om op te stappen. Mocht het nu weer zover komen, dan heeft de meerderheid een stok achter de deur om deze punten toch te kunnen goedkeuren, ook als de raad niet in aantal is.

 • Hannes Hosten

  Eerste zitting met Natacha Lejaeghere als onafhankelijke

  De kans is klein dat de oppositie de gerechtelijke feiten zomaar laat passeren. Het wordt ook de eerste zitting van Natacha Lejaeghere als onafhankelijk raadslid. Zij verliet haar partij Open VLD door de casinoperikelen. Het maakt dat de meerderheid maar over 13 van de 25 zetels meer beschikt en dus erg krap is.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!