Live Herbeleef de gemeenteraad in Menen

31/08/15 om 15:21 - Bijgewerkt om 21:59

Vanavond vanaf 19 uur vindt de eerste gemeenteraad na het zomerreces in Menen plaats. De agenda telt 23 punten. Daarnaast zijn er twee N-VA-raadsleden die afscheid nemen. Je kan het hier allemaal van op de eerste rij volgen.

 • Mieke Verhelle

  Hoeveel ruimte nodig?

  Schepen Vanryckegem : "De daling in De Steiger ligt voor een groot stuk aan een arbeidsorganisatie die er lange tijd gelogeerd heeft. Dat moet er uitgefilterd worden."

  "We merken ook dat mensen bewuster gaan nadenken hoeveel ruimte ze nodig hebben. Dat drukt de verwarmingskosten."

 • Mieke Verhelle

  52 minder initiatieven

  Angelique Declercq (SP.A) : "Ik heb cijfers gevraagd en ik zie dat het gebruik daalt. Voor De Steiger waren er 52 minder initiatieven. In het LDC Rekkem was het verschil nog groter. Bij de jeugdorganisaties is er een stijging. De prijzen van de jeugdsites zijn een stuk lager en volwassen verenigingen verhuizen naar die jeugdsites. Voor bepaalde situaties is 5 euro inderdaad niet veel, maar in andere gevallen gaat het om meer dan 100 euro."

 • Mieke Verhelle

  "Prijzen liggen al behoorlijk laag"

  "De wijzigingen gaan vooral over materiaal", gaat de schepen verder. "De prijs zetten op basis van de vierkante meters, dat is niet haalbaar want de ruimtes zijn allemaal anders ingericht. Voor sommige lokalen vragen we amper 5 euro, dat vind ik niet veel. De prijzen liggen al behoorlijk laag, dus gaan we geen lokalen gratis aanbieden. We geven ook al veel subsidies aan onze verenigingen. De laagste subsidie bedraagt 140 euro."

  "Een grote wijziging is dat een vereniging niet langer lid moet zijn van een adviesraad om toegang te krijgen tot de gemeentelijke zalen. Elk ad hoc initiatief van inwoners worden toegelaten."

  "De staat van het cc in Lauwe is inderdaad bedenkelijk, maar toch blijft er personeel staan en moet die ruimte gepoetst worden. Dus blijven we er een prijs voor vragen."

 • Mieke Verhelle

  Elke adviesraad bevraagd

  Schepen Griet Vanryckegem: "Naar mijn aanvoelen is er nog nooit zoveel en zo vaak iets georganiseerd geweest."

  "Net iets langer dan een jaar geleden hebben we dat reglement goedgekeurd. Sindsdien hebben we elke adviesraad bevraagd. We hadden 54 vragen, opmerkingen. 23 gingen over de ruimte in het Dorpshuis. Daar werden de grootste wijzigingen doorgevoerd omdat het niet meer gratis is."

  "Nu zijn we bezig om alle opmerkingen op te lijsten en oplossingen te formuleren. We willen daar ook nog de scholen bij betrekken."

 • Mieke Verhelle

  Gratis ruimte?

  Angelique Declercq : "Een tijd geleden werd het gebruikersreglement van het zaalverhuur hier goedgekeurd. Er werd ons een evaluatie en bijsturing beloofd. Worden de prijzen gelijkgeschakeld tussen de drie gemeenten ? Kunnen vergaderingen in lokalen kleiner dan 50m2 gratis worden ? Kan de reglementering van het cultureel centrum in Lauwe pas ingaan na de bouw van het nieuwe centrum ?"

 • Mieke Verhelle

  Waar zijn de camera's?

  Herman Ponnet : "Enige tijd geleden werd toestemming gegeven aan twee casino's om zich te vestigen mits een financiële tegemoetkoming en het plaatsen van camera's. Wat is daarmee gebeurd ?"

  Burgemeester Martine Fournier : "Daar was twee keer 100.000 euro aan verbonden. Dat bedrag hebben we gebruikt om camera's aan te kopen. Die staan onder meer aan het Delorsplein en aan de rotonde van La Palma en nog op andere plaatsen in de Barakken. Er zijn nog toekomstplannen om camera's te plaatsen aan het zwembad, maar die werden al door het AGB bekostigd. Hopelijk op korte termijn komen er camera's aan het station, De Steiger en Grensland is ook vragende partij. Het is wel niet evident om camera's te plaatsen aan het station omdat de NMBS geen camera's van de stad op hun grond willen. En de NMBS heeft momenteel geen geld voor camera's aan het station in Menen. Dat is erg frustrerend. Toch willen we tot een compromis komen."

 • Mieke Verhelle

  Renaat Vandenbulcke : "Het Rode Kruis Opvangcentrum is momenteel volzet met 78 opvangcentrum. Er wordt extra personeel aangeworven omdat er meer niet-begeleide jongeren worden opgevangen. Er worden geen extra opvangplaatsen voorzien omdat het OCMW Menen de voorbije jaren geen plaatsen heeft afgebouwd zoals de naburige gemeenten. De vzw Seso zal een zestal gezinnen opvangen in onze stad. We voelen de toestroom bij onze stads- en OCMW-diensten."

 • Mieke Verhelle

  Philippe Mingels zou graag van het stadsbestuur vernemen hoe het stadsbestuur staat tegenover de vraag van staatssecretaris Theo Francken om vluchtelingen op te vangen.

 • Mieke Verhelle

  Nieuw dak sporthal Rekkem

  Het laag gedeelte van de dakbedekking van de sporthal in Rekkem wordt vernieuwd. De kostprijs wordt geraamd op 33.050 euro.

 • Mieke Verhelle

  Schepen Dirk Vanholme : "De weg bestaat al 35 jaar. De wegen worden heel intensief gebruikt. We kunnen de asfalt gewoon vervangen. Maar we willen de situatie grondig aanpakken en meteen ook de riolering onder handen nemen. Als ons dossier aan alles voldoet, krijgen we 85 procent subsidies."

 • Mieke Verhelle

  Schepen Dirk Vanholme vraagt de goedkeuring voor de financiering van de revitalisering van LAR.

  Jelle Janssens (SP.A) "Er zijn inderdaad een deel subsidies mogelijk, maar het stadsbestuur investeert toch ook een belangrijk deel. Hoe zit het eigenlijk met de aandeelhouders ? Dragen zijn ook bij ? Is het niet interessant om eens te kijken of er een private participatie mogelijk is."

  Voorzitter Caroline Vanraes neemt het op voor de aandeelhouders en zegt dat die al heel veel onroerende voorheffing betalen.

 • Mieke Verhelle

  Dirk Vanholme: "Bepaalde bewoners van Opstal vragen de opheffing van bepaalde stukken eenrichtingsverkeer. Volgens de verkeerscommissie en politie is dat niet veilig en wordt het eenrichtingsverkeer niet opgeheven. Er komen verbodsborden voor vrachtwagens groter dan 10 meter."

 • Mieke Verhelle

  Herinrichting nodig

  Herman Ponnet (SP.A) : "Het zou nuttig zijn om te denken aan een herinrichting van het plein. Dat plein is nu niet zo mooi en kan wel wat vernieuwing gebruiken."

 • Mieke Verhelle

  Spijtige zaak

  Philippe Mingels (Groen) : "Ik vind het jammer dat men in Lauwe de auto's nog meer ruimte zal geven. Het is een spijtige kwestie voor de mobiliteit en omwille van het plein op zich. In overleg met de handelaars rond het plein waren betere alternatieven mogelijk. Gelukkig is het iets wat we kunnen terugdraaien. Modder gerust wat aan, we zullen wel terugdraaien als we de kans krijgen."

 • Mieke Verhelle

  Voorplein Lauweplaats wordt parking

  Het voorplein op Lauweplaats wordt opengesteld om te parkeren. Het parkeren wordt ingericht met in- en uitgang ter hoogte van de kerk. De toegang vanuit de Larstraat wordt niet meer gebruikt.

 • Mieke Verhelle

  Schepen Herman Ponnet vraagt om vroeger uit te nodigen voor de vergadering van de straatnamencommissie. Schepen Vanryckegem belooft beterschap.

 • Mieke Verhelle

  Linnenstraat

  Voor de verkaveling Leiestraat in Lauwe ging de voorkeur van de straatnamencommissie naar Linnenstraat rekening houdende met de historische activiteit, namen met betrekking op textielnijverheid van de Witte Lietaer.

 • Mieke Verhelle

  Vierwereldhof of Wereldhof

  Voor de verkaveling Binnenhof opteerde de straatnamencommissie voor Vierwereldhof verwijzend naar de beek die daar liep en naar de naam van het café - eerste vermelding 1728. Het College van Burgemeester en Schepenen nam kennis van de naam Vierwereldhof in de zitting van 17 augustus 2015, aangezien het schepencollege geen connotatie wou wekken met de Vierde Wereld, werd de naam aanpast naar Wereldhof.

  Philippe Mingels: "Ik kan begrijpen dat u bezorgd bent over die connotatie, maar ik denk dat dat vooral in uw hoofd zit. Ik vind het jammer dat het bestuur er niet in slaagt om op een goede manier samen te werken met een adviescommissie. Waarom worden die mensen gepasseerd en niet eerst bij hen teruggekoppeld werd."

  Schepen Griet Vanryckegem: "Met het college proberen we nog altijd in eer en geweten te beslissen. Dat u er een princiepskwestie van maakt, dan is dat misschien een beetje vergezocht."

  SP.A/Groen stemt tegen.

 • Mieke Verhelle

  Brakelstraat

  Voor de verkaveling Driemo aan de Zwingelstraat heeft de commissie van straatnamen de Brakelstraat gekozen, verwijzend naar de vlasnijverheid en concreet naar het brakelen. Dat breekt de houtstengel in het vlas.

 • Mieke Verhelle

  Schepen Griet Vanryckegem geeft de raadsleden mee dat de gemeentelijke basisscholen een nieuwe naam kregen. Dat is Wonderwijzer in Lauwe en Barthel in Rekkem.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!