Live HERBELEEF de gemeenteraad in Kortrijk

14/09/15 om 15:29 - Bijgewerkt om 23:27

Maandagavond was er opnieuw gemeenteraad in Kortrijk. Er stonden 24 agendapunten op de agenda, plus maar liefst 12 interpellaties. Die gingen over onder meer de vluchtelingencrisis en leefstraten. Je kan het hier allemaal herbeleven.

 • Axel Vandenheede

  De gemeenteraad wordt afgesloten

  Einde van de zitting.

 • Axel Vandenheede

  Mondelinge vragen

  Carol Leleu (CD&V): "Langs het vernieuwd jaagpad Bossuit-Kortrijk is er geen verlichting." Schepen Axel Weydts: "Dat is de bevoegdheid van WenZ, ik geef het door."

  Matti Vandemaele (Groen): "De teneur van deze gemeenteraad was weer alles behalve. Meerderheid en minderheid moeten samen werk maken van een goede stad. De schepen van Financiën (Catherine Waekens - N-VA) trapt het gewoon af, de schepen van Cultuur (An Vandersteene - N-VA) doet haar mond niet open. De Kortrijkzaan verdient beter."

  Kelly Detavernier, fractieleider N-VA: "Wat betreft de heraanleg van De Kreun is er ongerustheid. Er zou geparkeerd moeten worden aan het oc. Misschien kan de stad iemand voorzien om toezicht te houden om de veiligheid van de kinderen te waarborgen." Schepen Weydts: "Ik neem deze goede suggestie mee."

  Koen Byttebier (Open VLD): "Schepen Waelkens had barstende hoofdpijn is na de gewone agenda vertrokken."

 • Axel Vandenheede

  "OC's moeten 81.000 euro besparen"

  Hannelore Vanhoenacker: "Ik ben blij over het nieuws van de Cobergerzaal en er nog meer infrastructuur bijkomt. Wacht daar niet te lang mee. U zegt dat u de verenigingen blijven ondersteunen. Maar de oc's moeten wel 81.000 euro besparen. De gebiedswerkers hebben volgens u een ondersteunende rol, maar er zijn er almaar minder. Chapeau voor hen, want zij moeten een enorm gebied coveren."

  Matti Vandemaele (Groen): "We zouden de suggestie willen doen om te besparen op de hardcore en niet op de mensen zelf."

  Steve Vanneste (onafhankelijk): "Ik heb een déjà-vu. De vzw Stedelijke Musea is hetzelfde verhaal. De vrijwilligers worden als schaamlapje gebruikt."

 • Axel Vandenheede

  Ontmoeten in de stad

  Hannelore Vanhoenacker, fractieleider CD&V: "Ontmoeten in de stad, het wordt almaar moeilijker. Hoe zal de stad dit opnieuw stimuleren? Waar kunnen verenigingen elkaar nog ontmoeten? Kan de Cobergerzaal door hen gebruikt worden?"

  Schepen Scherpereel: "De gebiedswerker is niet meer. De tijden veranderen, onze samenleving is in evolutie wat ontmoeten betreft. Denk maar aan Karamblas, Stadsboerderij, De Stuyverij. De stad heeft een andere rol. We moeten de vele spontane burgerinitiatieven bevorderen, zonder pamperend op te treden. We zitten op een scharniermoment. Enerzijds zijn er de traditionele verenigingen, anderzijds moeten we ons aanpassen. Daarom kregen de gebiedswerkers een andere functie, terwijl het team evenementen samen met de verenigingen de ontmoetingscentra runnen. De gebiedwerkers zijn actief betrokken bij Kortrijk Spreekt en daarnaast kennen zij hun gebieden. Dus: waar de gebiedwerker vroeger zelf initiatief nam, is hij of zij nu de regisseur. Wat de beschikbare lokalen betreft: de wegwijzers duiden er een dertigtal aan. Dit jaar en volgend jaar optimaliseren we het aanbod. We bekijken 1302, Texture, het dakcafé in het stadhuis... De Cobergerzaal kan in de toekomst misschien weer gebruikt worden door de verenigingen. Tot slot nog dit: ontmoeten gebeurt ook online en op die tendens speelt de stad in. Denk maar aan de gratis wifi of @llemaal digitaal."

 • Axel Vandenheede

  Bewonersafval

  Groen-raadslid Matti Vandemaele: "We streven naar meer bewoners in de binnenstad dus moeten we die bewoners maximaal ondersteunen bij het 'leven in de stad'. Als we willen dat de inwoners van de stad kunnen leven zonder auto dan moeten we ook een aantal 'diensten' aanbieden in de binnenstad. Eén van die diensten is het eenvoudig 'afvoeren van afval'. Een optie zou een mini containerparkje kunnen zijn waar je te voet of met de (bak)fiets, maar even goed met de auto kan gaan als je binnen de R36 woont. Idealiter ligt het tussen de spoorweg en de Leie in een leegstaande plek in de binnenstad. Wellicht is een echt containerpark niet mogelijk. Er zal een alternatief moeten uitgedacht worden ( zoals bvb: enkele fracties inzamelen in het stadhuis, een alternatieve ophaling...)."

  Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "We hebben de oefening gemaakt, we vinden het niet interessant om dergelijke investering te doen. Waarom : belangrijkste fracties zijn pmd, rest en papier en karton, daarnaast groente fruit en tuinafval, glas en textiel. Het probleem van een mini-containerpark is dat je beperkt bent (geurhinder enzo). Waardoor mensen toch naar groot containerpark moeten gaan. Minicontainerpark moet bereikbaar zijn door vrachtwagens om die containers af te voeren en dat terwijl we zwaar verkeer willen weren uit het centrum. We moeten bestaande inzamelmogelijkheden promoten zeker wat betreft GFT-afval. Kan nog beter, dat weten we."

  Steve Vanneste vraagt aanvullend om te bekijken of er geen recuperatiepark op maandag open kan zijn. "Er zijn mensen die enkel op maandag daar naartoe kunnen gaan, mensen die in bijvoorbeeld de horeca werken." Schepen Herrewyn wil dit onderzoeken."

 • Axel Vandenheede

  Problemen bij Fluvia

  Raadslid Soens (CD&V) stelt dat er heel wat problemen zijn bij de brandweer, bij zowel infrastructuur, personeelsbezetting als opleiding. "Er zijn ook spanningen tussen de beroepsbrandweerlieden en de vrijwilligers. Onderkent u die problemen, burgemeester?"

  Burgemeester Van Quickenborne: "Ik antwoord in name van zone en voorzitter van de zone (Claude Croes) : we werken met fluvia sinds 1 januari 2015, eerste werkjaar is dus nog niet rond. Waarom er problemen zijn, is duidelijk: er is de erfenis uit het verleden (een oude brandweerorganisatie), plus: de federale regering moet nog meer dan 100 uitvoeringsbesluiten nemen. Wat het beleid van het stadsbestuur betreft: de koers wordt zonaal bepaald, door de zoneraad. Niet door stad Kortrijk dus. Wel kunnen we extra zaken doen: we zijn gestart met een proefproject voor aanwezigheid rookmelders. Plus 1000-en rookmelders aankopen en installeren bij ons meest kwetsbare burgers."

 • Axel Vandenheede

  Hard aangepakt

  Schepen An Vandersteene (N-VA) wordt al de hele gemeenteraad hard aangepakt door de oppositie. Die stelde al een aantal vragen waarvan ze had gedacht dat de schepen zou antwoorden, maar ofwel schepen Scherpereel, ofwel burgemeester Van Quickenborne antwoordde.

  Raadslid Stefaan De Clerck verwoordde het zo. "Over Be-Part zegt u niets. U bent nu schepen van Archief, gaat u zichzelf binnenkort archiveren?"

  Steve Vanneste (onafhankelijk) viseert de schepen zelfs al de hele avond. Onder meer toen Be-Part ter sprake kwam. "U antwoordt niet deze avond. U stond al de bevoegdheid onderwijs af, geldt straks hetzelfde voor cultuur?"

 • Axel Vandenheede

  Be-part

  Raadslid Stefaan De Clerck: "Be-Part is een culturele instelling in Waregem die ofwel door de stad Waregem, ofwel door Vlaanderen verder gefinancierd moet worden. Wat is de ambitie van Kortrijk? Hoe veel budget is Kortrijk bereid om te investeren?"

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "De Vlaamse regering heeft onder meer de persoonsgebonden provinciale taken afgestoten. Men heeft een brief gestuurd vanuit het kabinet van minister Gatz naar de stad om over dit dossier te spreken. Dat gebeurt dit najaar. De beslissing zal pas in uitvoer gaan begin 2017. Wat de uitkomst ook mag zijn, we zullen dat in goede verstandhouding doen met de collega-gemeentes. De minister vroeg ons om geen uitspraken te doen om het dossier niet te schaden."

  Stefaan De Clerck: "Het is echt frappant dat de schepen van Cultuur opnieuw niet antwoordt. Wat Be-Part betreft: de dossiers moeten tegen 1 okober ingediend zijn. Wat met Kortrijk? Blijkbaar doet de stad dit niet... Ik trek daar mijn conclusies uit."

 • Axel Vandenheede

  Bouwvergunning site Atlas

  Raadslid Christine Depuydt (CD&V) stelt dat de bezwaarschriften tegen de bouw van een flatgebouw op de site Atlas wel degelijk op tijd werden ingediend. "De bewoners kregen te horen dat het bezwaar onontvankelijk is omdat het buiten de termijn van 30 dagen werd ingediend. Omdat zij wel recht van spreken hebben, lieten ze de stad per aangetekend schrijven laten weten dat hun bezwaarschrijften wel op tijd waren ingediend. Er is hier sprake van inderhaaste beslissingen."

  Schepen Wouter Maddens (Open VLD): "Er is een fout gebeurd binnen onze diensten omdat er een stempel werd vergeten zodat de datum van indiening duidelijk zou zijn. Maar er is geen sprake van een overhaaste beslissing. De rechten van de indieners van de bezwaren, want een van de buren heeft een bezwaar ingediend bij de deputatie. Daardoor wordt het volledige dossier opnieuw bekeken, met inbegrip van álle bezwaren. Wij hebben bovendien gevraagd dat alle indieners uitgenodigd worden op een hoorzitting."

  Raadslid Depuydt: "Ik ben blij dat u uw fout toegeeft. Wel wil ik aangeven dat er tal van overhaaste beslissingen worden genomen. Een voorbeeld: de Blekerijsite: de oorspronkelijk plannen hadden grondgebonden woningen in petto. Nu zullen we daar twee gigantische woonblokken krijgen. Naar wie gaat u hart uit? Naar de promotor of naar de Kortrijkzaan, naar de gezinnen. Zelfde verhaal met de CM-site, al is daar nu gelukkig een stokje voor gestoken."

  Schepen Maddens: "Het gaat hier niet om vergunningen, de dossiers Blekerijsite en CM-site zijn nog in voorbespreking."

  Raadslid Depuydt: "Ik vertegenwoordig mensen die gefrustreerd zijn. Veel mensen hebben de indruk dat u aan een heel strak tempo vergunningen voor gigantische woonblokken vergunt."

  Schepen Maddens: "Wat betrekking tot uw voorbeelden, hoe laag kan je vallen. Wat betreft de Blekerijsite: de handtekeningen van mezelf en Stefaan De Clerck staan erin. En in het SOK hebben we gezamenlijk over de CM-site beslist."

  Raadslid De Clerck: "Het is niet normaal dat u zich zo enerveert. Wat betreft de site Blekerij: ik ga er vanuit dat de brief waarin alle bepalingen staan door ons getekend is, gerespecteerd zal worden."

 • Axel Vandenheede

  Integratie stadsarchief

  Filip Santy (CD&V): "Tijdens een schepencollege van juli werd beslist om het stadsarchief niet te integreren in het erfgoeddepot. Recent werd bekend gemaakt dat het wel geïntegreerd wordt. Waarom nu plots wel?"

  Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA): "Er werd aanvankelijk beslist om het niet te doen, maar informeel werd op die beslissing teruggekeerd. Waarom? Het huidige gebouw is energieverslindend en niet geschikt als archief. De kosten om dat in orde te brengen wegen niet op tegen de kosten om de verhuizing naar het erfgoeddepot te doen. Bovendien: alles in een gebouw centraliseren biedt niets dan voordelen."

  Raadslid Santy: "Waarom de schepen bevoegd voor Archief (An Vandersteene) niet antwoordt, vind ik vreemd. Wat betreft de beslissing om de integratie toch te doen, is ook vreemd: alle cijfermateriaal was in juli voorhanden en jullie konden dus een beslissing nemen. Een paar weken later volgt er een U-turn... Op economisch vlak, moet ik zeggen, is de beslissing wel terecht, want het gaat om een verschil in prijs van 650.000 euro. Opvallend is wel dat het nieuwe gebouw pas in 2020 klaar zou zijn. U zadelt dus de volgende bestuursploeg, wie dat ook zal zijn, met een gebouw op."

  Steve Vanneste (onafhankelijk): "Wie zal de leiding nemen in dit dossier, de schepen van Archief of die van Roerend Erfgoed.

  Schepen Scherpereel: "Wij doen alles samen, maar ik ben al lang bezig met het erfgoeddepot. Dus is het normaal dat ik de antwoorden geef."

 • Axel Vandenheede

  Leefstraat

  Matti Vandemaele (Groen) pleit ervoor om leefstraten in te voeren. "In Gent richten ze leefstraten in, dit jaar al 25. Straten met weinig of geen doorgaand verkeer die voor een langere periode verkeersvrij worden gemaakt om terug in te gaan leven. Dit concept zou mogelijk ook een Kortrijkse toepassing kunnen kennen. Daarom stellen we voor om voor de zomer 2016 een projectoproep te lanceren waarbij geïnteresseerde straten zich kandidaat kunnen stellen."

  Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "We willen zeker de straten teruggeven aan de Kortrijkzanen. Denk maar aan de speelstraten of de groene straten. De leefstraten kunnen een handig instrument zijn en een positief effect hebben op de stad. Het is een initiatief dat van onderuit komt. Daarom willen we eerste het experiment in Gent goed bekijken. Heeft de stad bijvoorbeeld een oproep gelanceerd? Want het mag geen plicht zijn. Verder willen we de impact op mobiliteit bekijken. Er mag geen verschuivingseffect zijn als het om verkeer gaat."

 • Axel Vandenheede

  1777

  Roel Deseyn: "Graag nog een antwoord op mijn vragen over 1777. Hoe veel oproepen kreeg het meldpunt al? Welke inspanningen doet de stad om die oproepen te ondersteunen. En hoe zit het met de spreiding over de verschillende deelgemeenten."

  Schepen De Coene: "We hebben via 1777 in totaal 70 verschillende voorstellen van steun gekregen. We proberen dat zo goed mogelijk te begeleiden. Wat betreft spreiding: er is natuurlijk een overwicht voor het centrum van Kortrijk. Maar voor de rest lukt die spreiding wel."

 • Axel Vandenheede

  Oproep aan federale regering

  Schepen Philippe De Coene: "Aan de federale regering durf ik te vragen om rekening te houden met de tussencapaciteit tussen de dienst vreemdelingenzaken en Fedasil. Want Fedasil vangt niet langer een gezin voor één nacht op. Wij krijgen te horen dat een gezin zal aankomen, maar we weten niet wanneer... En verder: wie uit Syrië en Irak komt, heeft een heel grote kans om erkend te worden als oorlogsvluchtelingen. Maar... Ze mogen uiterlijk twee maand in een erkend LOI (lokaal opvanginitiatief) mogen blijven. Dat is heel moeilijk. Daarom zou dat iets langer mogen zijn."

 • Axel Vandenheede

  Vluchtelingencrisis

  Marc Lemaitre, fractieleider SP.A: "Kortrijk doet meer dan zijn deel wat betreft de opvang met 40 extra plaatsen. Ook het inzetten van buddygezinnen is een heel goede zaak. Verder vraag ik het stadsbestuur met aandrang om informatie te blijven verschaffen over hoe men de vluchtelingen aanpakt. Op sociale media wordt een verkeerd beeld opgehangen van de vluchtelingen."

  Roel Deseyn (CD&V): "Ik zou vragen hoe veel opvangplaatsen er opnieuw geactiveerd werden. Het buddygezin juich ik toe, maar ik hoop dat die gezinnen niet in het kransje van de schepen wordt gezocht. En hoe worden mensen aangemoedigd om hulp te kanaliseren via 1777?"

  Schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A): "Voor de afbouw waren er 140 plaatsen. Nu zijn er alweer 140 en die zullen we binnen afzienbare tijd binnen krijgen. De facto zijn er 63 nieuwe plaatsen en we hopen dat Fedasil er 40 erkent. Wat opvangplaatsen betreft kiezen we liever niet voor grote opvangplaatsen. Alleen al omdat de gezinnen vluchtelingen beter opgevolgd kunnen worden door buddygezinnen. Momenteel hebben we er trouwens 51. Eentje is inderdaad uit mijn eigen omgeving, maar de andere 50 niet. Deze week is er een bijeenkomst, een infoavond, voor alle kandidaat-buddygezinnen."

 • Axel Vandenheede

  Radio 2 moet in Kortrijk blijven

  Hannelore Vanhoenacker vraagt dat het stadsbestuur alle middelen inzet om Radio 2 in Kortrijk te behouden. "Pol Van Den Driessche roept al dat ze naar Brugge moeten komen. Ik hoop dat het stadsbestuur daar tegenin gaat."

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Radio 2 heeft een groot bereik en het zou niet verstandig zijn om daarin te snoeien. Het is belangrijk dat we tot de juiste beslissingen komen, in nauw overleg met de VRT. Meer dan dit kan ik daar momenteel niet over zeggen. Er wordt namelijk hard gewerkt achter de schermen."

 • Axel Vandenheede

  Motie over natuurgebieden

  Catherine Matthieu (Groen) kaart aan dat veel natuurgebieden zijn bedreigd. "Het Agentschap Natuur en Bos stelt voor om de financiering voor de aankoop en het beheer van natuurgebieden te hervormen. Voor Kortrijk staan Leiekant, 't Schrijverke in Marke, Kleiputten in Kortrijk, Heulebeekvallei, Natuurtuin Desloovere, natuurgebied De Neerbeek in Bissegem."

  Bert Herrewyn (SP.A): "We zijn heel bezorgd. Zeker voor het beheer krijgen we veel financiële middelen. Maar momenteel is er nog niets beslist. Voor de zomer hebben we daarom een overleg gehad met Natuurkoepel. In afwachting van het advies kan ik alleen maar zeggen dat iedereen hier, meerderheid en minderheid, zijn contacten aanspreekt in het Vlaams Parlement kan aanspreken om onze bezorgdheid mee te delen."

  Hannelore Vanhoenacker: "Joke Schauvliege hebben we al gesproken en ze benadrukt dat de natuurgebieden haar na aan het hart liggen."

 • Axel Vandenheede

  Taalgebruik aan stadsloketten

  Steve Vanneste (onafhankelijk): "Onze stadsdiensten maken gebruik van het Nederlands bij het contact met de burgers. Bovendien is de beste manier om taal te leren via sociaal contact. Hoe gebeurt deze opvolging van het correcte taalgebruik aan de loketten?"

  Schepen Koen Byttebier (Open VLD): "Er is de taalwetgeving natuurlijk. De algemene regelgeving is dat we Nederlands spreken en schrijven, er bestaat daarom een strikt kader voor onze medewerkers. Weinig centrumsteden werken daar trouwens mee. Er moet altijd gestart worden met een gesprek in het Nederlands. Er worden ook controlevragen gesteld om te weten of de boodschap is overgekomen. Indien niet, dan moet er een tolk aan te pas komen. We hebben in de stad zelf een aantal mensen ter beschikking die een andere taal spreken. Als men iemand meebrengt, wordt gevraagd dat die meerderjarig is. Reden: het gaat vaak om complexe dossiers. De dienstverlening kan niet in een andere taal gebeuren."

 • Axel Vandenheede

  Interpellaties

  De agenda is afgewerkt, tijd voor de 12 interpellaties.

 • Axel Vandenheede

  Afvaardiging expert luchthaven

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne wordt expert met raadgevende stem van de internationale luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Rudy Dewilde krijgt slechts twee stemmen.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!