Live Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: schepen geaffronteerd door vragen over personeelsbeleid

09/11/15 om 14:49 - Bijgewerkt om 23:24

Maandag kwamen de raadsleden van Kortrijk samen in het stadhuis voor de maandelijkse gemeenteraadszitting. Er stonden flink wat punten op de agenda maar het was vooral uitkijken naar de interpellatie van Stefaan De Clerck (CD&V). Die gaat een partijtje 'ringelen' met het stadbestuur over het personeelsbeleid van Kortrijk. Eén vraag staat centraal: "Waarom nemen de jongste jaren zoveel personeelsleden met een belangrijke functie ontslag?"

 • Axel Vandenheede

  Einde

  Einde van de gemeenteraadszitting.

 • Axel Vandenheede

  Papago

  Catherine Matthieu (Groen): "Hoe is het gesteld met het huis van Papago?"

  Wout Maddens (Open VLD): "Een gerechtsexpert heeft aanbevolen om de binnenkant gecontroleerd af te breken, met behoud van de gevels. Wat de verdere procedures betreft, is het nog afwachten."

 • Axel Vandenheede

  Carol Leleu (CD&V): "Ik heb drie mondelinge vragen. Wat betreft het eindejaar: is er een mogelijkheid om betaalbare taxi's voor jongeren te voorzien? Een tweede vraag gaat over 1777 en de traceerbaarheid. Drie: parking Haven is nog niet open, maar parking Appel is wel al dicht..."

  Schepen Philippe De Coene: "De vraag is bij 1777 altijd in behandeling. De steekproeven wijzen dat uit. Maar de ene keer komt het antwoord sneller dan de andere keer."

  Schepen Axel Weydts: "Parking Haven: er waren onvoorziene omstandigheden. Maar er is geen probleem: op parking Conservatoriumplein is het tarief ook 2,5 euro. Voor parking Haven is er wel veel interesse: er zijn al een 50-tal aanvragen voor een abonnement."

 • Eline Desmet

  Centrale 112

  Filip Santy (CD&V) : "Wat is je persoonlijke visie om met een keuzemenu te werken bij de 112."

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD) : "Ik ben blij dat er beweging komt in het dossier. Of dat keuzemenu het meest adequate middel is, moet blijken. Maar we willen het proefproject zeker een kans geven. Het is nog niet duidelijk of het in West-Vlaanderen dan wel in Limburg zal plaatsvinden."

 • Axel Vandenheede

  Vandalisme

  Hannelore Vanhoenacker kaart ook het blijvende vandalisme aan op het kerkhof van Marke. "Een biker springt op de graven. Dat kan toch niet. We vragen toch de nodige maatregelen."

  Schepen Bert Herrewyn: "Er is verhoogd toezicht op de kerkhoven begin november, maar we konden de persoon nog niet vatten. Maar de bevoegde diensten zijn er niet mee bezig."

 • Eline Desmet

  Meldpunt 1777

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) : "In de Pontstraat in Marke hebben buurtbewonesr samen 1777 aangesproken om een stukje asfalt opnieuw aan te leggen. Maar bij aankomst zijn de bevoegde diensten niet dat stukje maar een deel trottoir beginnen heraanleggen. Onbegrijpelijk. Wil je dit eens nagaan?"

 • Axel Vandenheede

  Mondelinge vragen

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Aan de kerk in Rollegem parkeren nog veel te veel mensen van MPI De Kindervriend, terwijl ze de parking aan De Weimeersen kunnen gebruiken."

  Schepen Axel Weydts: "Dat vraagt een mentaliteitswijziging. We kunnen daarover de school over aanspreken."

 • Eline Desmet

  Proefproject tijdens Week van de Mobiliteit

  Axel Weydts (SP.A) : "Als Heulenaar weet je dat we al een schoolstraat hebben. Voorts zijn we voor dit voorstel te vinden. In oktober hebben we zelfs al een werkgroep samengesteld."

  "Er zijn voordelen, maar ook nadelen aan het concept : verkeersproblemen verschuiven en negatieve reacties als het dossier niet voldoende wordt gedragen door school, ouders, handelaars... Er zijn ook enkele belangrijke voorwaarden : enkel in straten die geen belangrijke verkeersfunctie vervullen en waar geen belangrijke bedrijven zijn gelegen. Dat begrijp je. Tot slot moeten er alternatieven zijn om leerlingen op andere plaatsen op te halen en af te zetten."

  "Er start een proefproject in vijftal scholen tijdens de Week van de Mobiliteit in 2016. Als dat proefproject positief wordt onthaald, stel ik voor om dat ook te gaan toepassen."

  Carol Leleu (CD&V) : "Begin september was er al een proefproject in de Beekstraat. Waarom is dat niet doorgegaan?"

  Axel Weydts : "Ik moet dat nagaan."

 • Axel Vandenheede

  Kort

  Intussen regent het 'kort'-s...

 • Eline Desmet

  Schoolstraat

  Matti Vandemaele (Groen) :

  "Om de leefbaarheid van de stad te verhogen zijn er verschillende straten met een apart statuut mogelijk. Kortrijk kent al : de autovrije straat; de speelstraat en de fietsstraat."

  "Een tijdje geleden stelden we vanuit Groen voor om te experimenteren met de leefstraat. Om het lijstje te vervolledigen, omdat we vorige maand op de Gemeenteraad aankondigden dat we het zouden doen, maar vooral omdat we geloven in het concept willen we vandaag een pleidooi houden voor de schoolstraat."

  "Een schoolstraat is een straat, in een schoolomgeving die bij aanvang/einde van de school een half uur vrij van gemotoriseerd verkeer wordt gemaakt. Dat heeft heel wat voordelen:

  Om van dit verhaal een succesverhaal te maken zijn er enkele voorwaarden:

  Wij zijn alvast helemaal fan om dit concept ook in onze stad in te voeren.

  Daarom:

  1. Is de meerderheid te vinden voor het idee van de schoolstraten? Zo nee, waarom niet?

  2. Welke timing voorziet de meerderheid?

  3. Welke omkadering (woon-schoolvervoersplan per school, informatie,...) voorziet de stad?

  4. Welke datum mogen de raadsleden in hun agenda schrijven voor de opening van de eerste schoolstraat in Kortrijk?"

 • Axel Vandenheede

  Landelijke wegen

  Filip Santy (CD&V) komt tussen over de toestand van de landelijke wegen in de zuidelijke deelgemeenten. "Het zijn brokkelige straten... In Aalbeke, Kooigem, Bellegem en Rollegem. Het is al diverse keren aangekaart: op infovergaderingen, op beheerscomités, bij gebiedswerkers... Veel zijkanten van de wegen zijn uitgereden en je hebt bijna een jeep nodig om heelhuids op je bestemming te raken. Wat zal het stadsbestuur doen om de wegen te herstellen en te verbeteren?"

  Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A): "De financiële middelen zijn niet oneindig en dus moeten we keuzes maken. We hanteren een aantal criteria, geven een score. Hoe hoger de score, hoe hoger de prioriteit om de weg te herstellen. Criteria zijn: aanwezigheid school, aantal inwoners in deelgemeente, verkeersintensiteit... In 2015 deden we al onder meer de Kazernestraat (Kooigem) en de Leuzestraat (Bellegem). Gepland in 2016: bijvoorbeeld de Tombroekmolenstraat in Rollegem, al moeten we nog overleg plegen met Moeskroen, de Zevekotestraat."

  Filip Santy: "Mijn bedenking is dat er door die criteria straten buiten de prijzen vallen. Denk maar aan de Steertstraat, waar een verjonging plaatsvindt. Ik stel voor om daar toch eens goed over na te denken."

 • Eline Desmet

  Onveilige situatie Kennedylaan

  Cathérine Mathieu (Groen) : "Het is heel gevaarlijk en onduidelijk voor fietsers en voetgangers in de Kennedylaan waar momenteel werken bezig zijn. Is het mogelijk om dat eens te bekijken?"

  Axel Weydts (SP.A) : "Ik vraag de bevoegde diensten om de signalisatie te optimaliseren."

 • Eline Desmet

  Ontsluiting Hoog Kortrijk

  Axel Weydts (SP.A) : "In het verleden was er weinig visie : er werd eerst ontwikkeld en gebouwd zonder aan mobiliteit te denken. Zeer jammer, want vandaag moeten we de fouten uit het verleden rechtzetten. Onze visie : we zijn vragende partij van een hoogwaardige verbinding openbaar vervoer en een goede ontsluiting van de regio in het algemeen. Ik hoop echt dat we zulke fouten in de toekomst niet meer maken. Dat we bij het creëren van nieuwe stadsdelen eerst nadenken over mobiliteit."

 • Eline Desmet

  Trambus

  Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A) : "Ik kan jammer genoeg nog geen cijfers bekend maken over de trambus. De Lijn is nog altijd bezig met die analyse. Het klopt dat de trambus niet kon rekenen op een volledige doorstroom, dat klopt, het ging ook over een voertuigtest. Dat er opstroppingen waren, is zeer correct, vooral in de spitsuren. Logisch, als je niet beschikt over aparte verkeersstroken."

  "Het tracé van de Doorniksewijk is het meest rendabel. Waarom? Het tracé van de Condédreef zou namelijk te veel aanpassingen vragen, met andere woorden té hoge kosten. Verder zag De Lijn weinig potentiële gebruikers/opstappers in de Condédreef."

  "Wat gaan we op vandaag doen : aan de hand van die voertuigtest stellen we een aantal microsimulaties op. Onze visie bestaat erin de verschillende functies langs dat tracé zoveel mogelijk met elkaar te laten verzoenen. Misschien kunnen we met enkele kleine ingrepen die doorstroming op dat tracé toch garanderen. Als een trambus aan een verkeerslicht aankomt bijvoorbeeld zou een verkeerslicht meteen op groen kunnen springen."

  "Op basis van die simulaties zullen we dan keuzes moeten maken. Vandaag is dat nog te vroeg."

  "Het volledige kostenplaatje is niet bekend. Sowieso komen de grote investeringen van De Lijn en de Vlaamse overheid. Maar ook wij zullen een bijdrage leveren."

 • Axel Vandenheede

  Hoog Kortrijk

  Roel Deseyn (CD&V): "De ontsluiting van Hoog Kortrijk moet aangewakkerd worden. Een heel belangrijk dossier. Hoe is die ontwikkeling van Hoog Kortrijk er gekomen? Omdat verschillende besturen de visie daarop verder hebben ontwikkeld en uitgevoerd. Maar nu is de zuurstofslang uit dat weefsel getrokken. Die visie ligt trouwens bij Leiedal."

  "De Lijn heeft ook een visie over Hoog Kortrijk, met daarin onder meer een snel een hoogwaardig vervoer op Hoog Kortrijk. Welk tracé en welk vervoersmiddel verkiest de stad? Wanneer kan de stad dit realiseren?" En wat is de visie over de zone binnen het Ei? Of laat u het over aan de bloemetjes en de bijtjes? Er zijn dus een heleboel concrete vragen en hoop op antwoorden die een beetje zuurstof bieden."

 • Eline Desmet

  Weg met ongelijkheid in personeelsbeleid

  Steve Vanneste (onafhankelijk raadslid) : "We vragen de stemming, want wij willen af van die ongelijkheid in het personeelsbeleid."

  Lieven Libeer (CD&V) : "We willen een gelijk loon voor gelijk werk. Wij vragen net als Steve de stemming."

 • Eline Desmet

  Maaltijdcheques

  Lieven Libeer (CD&V) : "Aan een aantal personeelsleden worden maaltijdcheques van 7 euro toegekend. Het lijkt ons evident dat niet alleen aan een aantal mensen maaltijdcheques worden toegekend, maar dat die aan iedereen wordt toegekend. Meer nog, eigenlijk is men dat wettelijk verplicht. Het verwondert mij dus dat de gouverneur daar destijds niet op heeft gereageerd."

  Steven Vanneste (onafhankelijk raadslid) : "Het gaat hier inderdaad over het gelijkheidsprincipe. Het is alleen maar rechtvaardig dat het stadspersoneel ook maaltijdcheques krijgt. Bovendien is de werkdruk niet enkel bij Parko maar ook bij mensen van het OCMW en de stad heel hoog. Daarom mijn heel concreet voorstel : verhoog maaltijdcheques naar 8 euro en ken in het kader van Kortrijk Klimaatstad ecocheques toe aan alle personeelsleden van de stad Kortrijk. Nu is de situatie op papier dat mensen van Parko harder zouden werken dan de mensen van de stad, terwijl dat toch niet zo is."

  Koen Byttebier (Open VLD) : "Zoals je weet moet ik rekening houden met het budget. Op vandaag kunnen wij geen grote uitgaven doen. Toch heb ik laten uitrekenen wat de impact zou zijn mochten we ingaan op deze voorstellen."

  "Een verhoging van de maaltijdcheques van 8 euro betekent een totale meerkost van meer dan 800.000 euro. Om dat te realiseren zouden we 15 mensen moeten ontslaan. Dat willen we niet en gaan we ook niet doen."

  "Wij stellen voor om stemming niet te vragen en als je dat toch doet kunnen we daar niet op ingaan."

 • Eline Desmet

  CD&V steunt schepen Herrewyn

  Filip Santy (CD&V) ; "Wij staan volledig achter de manier van werken van de schepen, de methodiek om in overleg zaken te realiseren. We staan niet achter de motie en zullen die dan ook niet goedkeuren."

 • Eline Desmet

  Naïef

  Patrick Jolie (CD&V) : "Ik denk niet dat de bal in Brussel ligt, maar in het schepencollege. Er moeten hier stappen ondernomen worden. De voorbije 20 jaar hebben we bewezen dat met goed overleg veel gronden gerealiseerd kunnen worden."

  Schepen Bert Herrewyn : "Ik ben even ontgoocheld in je reactie meneer Vandemaele. Geloof je echt dat zo'n motie een verschil zal maken? Ik denk en weet dat je zo naïef niet bent."

  "Wij kiezen voor nuttigere instrumenten dan een motie. Daarom hebben we een concreet project voorgelegd. Want dat is hoe wij concreet te werk gaan. Gaan we zo onmiddellijk kunnen overgaan tot onteigening? Neen. Zo naïef ben ik niet. De volgende stap is het maken van een ruimtemonitor. Maar, intussen zitten we niet stil. In 2016 zullen twee planacties plaatsvinden in Bissegem."

  "Stad Kortrijk heeft op dit moment geen middelen om te besteden aan stadsrandbos, de initiatiefnemer is Vlaanderen. Maar toch gaan we kijken of er gronden zijn in de rand. We hebben afgesproken met A&B om die stukken in kaart te brengen, soort monitor op te maken, en zo bekijken of we die gronden eventueel ook kunnen bebossen en zo een bijdrage te leveren aan de stadsrandbos. Dat wij geen budgetten willen vrijmaken, vind ik flauw, we zijn effectief meer groen aan het realiseren, meer dan de voorbije zes jaar."

  Matti Vandemaele : "Wat zijn de concrete effectieve realisaties van nieuwe groenzones in de stad?"

 • Eline Desmet

  Gebrek aan politieke wil

  Matti Vandemaele (Groen) : "Klimaatstad Kortrijk, het klinkt elke dag wat holler. We zijn met onze fractie dan ook erg ontgoocheld met het antwoord van de stadscoalitie. We moeten hier niets onderzoeken of in kaart brengen, het is tijd om te realiseren. Het is namelijk heel duidelijk : er is een gebied, er zijn centen, het ontbreekt enkel aan politieke wil en durf."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!