Live Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: "Kleine minderheid van uitschot keihard aanpakken."

12/09/16 om 15:03 - Bijgewerkt om 23:39

Vanavond vindt in Kortrijk opnieuw een gemeenteraad plaats. Op de reguliere agenda staan 23 agendapunten en de oppositie diende ook nog eens tien interpellaties in. Twee van die interpellaties gaan over veiligheid.

Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: "Kleine minderheid van uitschot keihard aanpakken."

© GF

 • Axel Vandenheede

  Preventie

  Vincent Van Quickenborne: "We zetten heel hard in op preventie. Er zijn vier buurtwerkers in de aandachtsbuurten, er zijn twee straathoekwerkers. Er zijn zes brugfiguren in het onderwijs, twee toeleiders in diversiteit, er zijn Okan-klassen..."

  "Maar we moeten wel grenzen opleggen. Camera's helpen daarin: ze zijn ongelooflijk belangrijk om feiten op te lossen. Denk aan de Burgemeester Reynaertstraat of het Pradopark. Ik apprecieer de suggestie van CD&V om een regionaal veiligheidsplan op te stellen. Ik ben daar voorstander van, want sommige criminelen komen uit andere gemeenten dan die van pz Vlas. Het komt erop aan om de kleine minderheid van uitschot keihard aan te pakken."

  Hannelore Vanhoenacker: "Het blijft een werk dat nooit ten einde zal zijn, maar het is wel de taak van de stad om een evenwicht te vinden. Ik zou graag hebben dat de gemeenteraad eens een fundamenteel veiligheidsdebat kan voeren."

  Steve Vanneste: "Drugsfeiten zijn in 2015 enorm gestegen, wooninbraken ook. En waarom heb ik schooltoelage vermeld? Ik weet dat de stad kan aandringen bij de federale overheid daarover. Verder fietst u rond de vragen. Ik vraag om de261 FTE waar de politie recht op heeft in plaats van de 241 en dan is een verhoging van de dotatie nodig."

 • Axel Vandenheede

  Veiligheidsnota

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "De veiligheid in onze stad is verbeterd. Op minder dan twee jaar tijd hebben we meer dan 80 camera's geïnstalleerd. We hebben na een vernietigende audit een nieuwe korpschef, met meer blauw op straat. Er wordt inderdaad een nieuw politiegebouw geplaats omdat dit nodig is."

  "Wat het veiligheidsgevoel betreft: veiligheid is een issue dat je elke dag moet verzekeren. Maar je kunt dat nooit 100 procent garanderen. En toch hoor ik hier een aantal maatregelen die niet er toe doen, zoals bijvoorbeeld de schooltoelage van bepaalde personen in te trekken."

  "Wat betreft de vechtpartij: de politie was snel ter plaatse en er werden snel plaats- en contactverboden uitgevaardigd. Iemand krijgt een plaatsverbod en een contactverbod met de 15 anderen voor vier maanden, de anderen krijgen ook een plaats- en/of contactverbod. Er waren bij de vechtpartijen geen illegalen, wel waren er enkele vluchtelingen bij. Dat hebben we gemeld in Brussel."

  "Criminele illegalen moeten we pertinent aanpakken en dat doen we ook. Tot slot wil ik zeggen dat er mooi werk is geleverd door een buurtwerker die beide partijen samenbracht. We moeten radicaal zijn op het vlak van preventie én repressie."

 • Axel Vandenheede

  Veiligheid

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) kaart de incidenten van de voorbije weken aan in Kortrijk. "Er was een heftige confrontatie tussen jongerenbendes, er waren problemen in het openluchtzwembad... We willen hier geen politieraaddebat of spelletjes spelen, wel een fundamenteel debat over de veiligheid van de Kortrijkzaan. Welke preventieve maatregelen neemt het stadsbestuur om dit in de toekomst te voorkomen?We willen dat het wettelijk kader zeer nauw gevolgd wordt en dat er meer blauw op straat komt. CD&V ondersteunt een harde aanpak en de uitbreiding van het cameranetwerk, maar pleit ook voor een zachte aanpak. Een integrale aanpak dus. We reiken als CD&V de hand om tot een regionaal veiligheidsplan te komen."

  Steve Vanneste (onafhankelijk) heeft het dan weer over een stijgend onveiligheidsgevoel. "Drie, vier jaar geleden stelde het stadsbestuur dat het hard zou optreden tegen crapuleus gedrag. Helaas. Het is niet verbeterd, integendeel. De genomen maatregelen, een contactverbod en camera's, zijn totaal ontoereikend. Daarom stel ik voor om de dotatie aan politiezone Vlas te verhogen, zodat er meer blauw op straat kan komen. Er moet ook een speciale cel worden opgericht om illegalen op te sporen. En jongeren die vaak spijbelen moeten de kans lopen om hun schooltoelage kwijt te spelen."

 • Axel Vandenheede

  Parkeerproblemen

  Carol Leleu van CD&V kaart enkele parkeerproblemen aan. "Om vanuit de Burgemeester Mayeurlaan de Burgemeester Gillonlaan links op te rijden moet je als bestuurder tot over het fietspad rijden om iets te zien als er een auto geparkeerd staat op het laatste parkeervak. Heel gevaarlijk. In de Rekkemstraat in Marke idem als je vanaf de parking van de Carrefour komt en er een auto geparkeerd staat aan de linkerkant. Ik stel voor om die parkeerplaatsen gewoon te schrappen."

  "Verder wil ik opmerken dat er in de Oudenaardsesteenweg Shop&Go voorzien is waar er geen winkels te bespeuren zijn."

  Schepen Axel Weydts (SP.A): "Ik wil eerst wat reclame maken voor meldpunt 1777. Het inkleuren van een parkeerplaats is geen beleidskeuze, maar een technische keuze. Los van de politiek dus. Het zijn de mobiliteitsexperten die daarover oordelen. De parkeerplaats in de Gillonlaan blijft dus, die in de Rekkemstraat moeten we nader bekijken."

  "Wat Shop&Go betreft in de Oudenaardsesteenweg. Een Shop&Go-plaats is goed voor bewonersparkeren in de avond."

 • Eline Desmet

  Openingsuren bibliotheken

  Matti Vandemaele (Groen) blijft aan het woord en komt nu tussen over de openingsuren van de bibliotheek. "Sinds september zijn de bibliotheken minder lang open per week. Is dit een eindpunt of zullen de filialen in de toekomst nog minder vaak open zijn? Wat gebeurt er met de vrijgekomen uren? Hoe is de relatie met de adviesraad?"

  Schepen van Cultuur An Vandersteene (N-VA) : "Er is geen nieuwe aanpassingsronde van openingsuren. Het is niet de bedoeling om deze oefening jaarlijks te herhalen."

  "De bredere functie dan enkel en alleen het uitlenen van boeken is duidelijk opgenomen in het Plan Nieuw Kortrijk. 'De bib moet een ontmoetingscentrum zijn', zo staat er geschreven."

  "Het automatiseren van uitleenfuncties zorgt ervoor dat medewerkers ingezet kunnen worden op andere vlakken."

  "Tot slot : de integratie van de buurtbibliotheken in oc's en buurthuizen maakt dat gemeenschapsvormende functies van alle aanwezigen gedeeld kunnen worden."

  "In de bib zijn er steeds meer functies. De vrijgekomen uren van medewerkers worden daar aan besteed."

  "Op de adviesraad kan ik inderdaad niet altijd aanwezig zijn. Maar op 23 maart was ik aanwezig."

 • Eline Desmet

  Station Kortrijk

  Matti Vandemaele (Groen) vindt de NMBS-cijfers over het station van Kortrijk verontrustend. "Er wonen meer mensen in Kortrijk, maar er nemen wel minder mensen de trein in deze stad. Dat is vooral in het weekend zo. Bekijkt stad Kortrijk samen met de NMBS dit probleem en plannen ze samen acties? Welke acties gebeurden de voorbije jaren om het treingebruik te stimuleren?"

  Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A) : "Even nuanceren, want u schetst een beeld dat negatiever is dan de realiteit. Kortrijk heeft nog altijd een zeer druk station, zeker in vergelijking met andere centrumsteden. Ook wat de cijfers tijdens de week betreft, die zijn sinds 2013 met 4 procent gestegen. Het klopt wel dat de cijfers van het weekend gedaald zijn. Uit een snelle analyse blijkt dat diezelfde daling ook in Roeselare en in Waregem plaatsvindt. Het is dus niet echt een Kortrijks probleem, wat niet betekent dat we er niets aan zullen doen."

  "Wat studenten betreft : die zijn hier in het weekend niet aanwezig. De groei van het aantal studenten en het dalend aantal reizigers die in het weekend opstappen, kunnen dus niet aan elkaar gelinkt worden."

  "De reden voor die daling is volgens ons de wijziging van het vervoersplan van de NMBS eind 2014. Wat het aanbod betreft : de verbinding met Rijsel moet beter en ook de verbindingen richting Brugge en Oostende moeten beter en vlotter. Wat kunnen we zelf doen als stad? Als we promotie maken rond evenementen in de stad moeten we mensen stimuleren om met de trein naar onze stad te komen. We moeten dat nog meer doen dan vandaag het geval is."

  Matti Vandemaele : "We moeten ons bewust zijn van het feit dat ons station in het hart van onze stad ligt en dus heel veel potentieel heeft op het vlak van bezoekers."

  "We moeten daarnaast nog meer de ambitie hebben om samen met de scholen meer studenten (pendelaars dan) op de trein te krijgen. Ik wil dus een pleidooi houden om daar actief werk van te maken."

  Fractieleidster Hannelore Vanhoenacker (CD&V) : "Hoe zit het nu eigenlijk met het stationsproject?"

  Axel Weydts (SP.A) : "Over de vertraging van het stationsproject hebben we binnenkort een overleg. Eens we meer weten gaan we daarover uiteraard communiceren."

 • Axel Vandenheede

  Open stadhuis

  CD&V-raadslid Roel Deseyn heeft vragen bij de nieuwe invulling van het stadhuis. "Vanaf 3 oktober kunnen Kortrijkzanen voor een groot aantal transacties enkel nog op afspraak langs gaan. CD&V is daarover bezorgd. Wat met complexe transacties? Hoe zit het met afspraken 's avonds en op zaterdag? En wil de burgemeester het stadhuis nog altijd afschaffen?"

  Schepen van Bevolking Koen Byttebier (Open VLD) : "Het is sinds de aanvang van deze legislatuur dat we wachttijden willen inkorten. Zo worden ergernissen vermeden. We proberen de inwoners van de stad op allerlei manieren te informeren hierover: via sociale media, media, brieven..."

  "Op 3 oktober start dus stadhuis op afspraak. We vertrekken vanuit de noden van de klant. Een belangrijk voordeel is dat de wachttijden volledig afgebouwd worden. Ook zullen onze medewerkers het dossier kunnen voorbereiden."

  "We weten dat het ondenkbaar is dat iedereen op 3 oktober zal weten hoe het werkt. Dan zal de dienst 1777 een heel belangrijke rol spelen. We willen ook zo veel mogelijk documenten die online beschikbaar zijn ook online beschikbaar stellen. Wie dringend geholpen moet worden, zal kunnen langskomen: er zijn bepaalde tijdsslots daarvoor voorzien."

 • Axel Vandenheede

  Wijk Sint-Elisabeth

  Christine Depuydt (CD&V) stelt dat de wijk Sint-Elisabeth enkele belangrijke sites telt waarvan nog niet duidelijk is wat de toekomst zal brengen. "Er is het sportcomplex, er is het containerpark... Wat zijn de plannen met deze sites?"

  Schepen Wout Maddens (Open VLD): "Ik woon daar en ik kom daar ook mensen tegen. Het is de bedoeling dat eind 2018 het nieuwe zwembad open gaat en dan komt het zwembad Mimosa vrij. Maar het is vrij moeilijk om nu al te zeggen wat er daarmee zal gebeuren. Idem met dossier recuperatiepark. Die dossiers hangen trouwens samen met andere dossiers. Zoals het doortrekken van de R8, want het containerpark is gelegen op dat tracé. En er zijn er nog: er is het onderzoek naar de nood aan sportaccommodatie, er is de oefening over de ideale inplanting van de containerparken in deze stad..."

  "We hebben nog even tijd. Als we tegen eind 2018 met een goed plan komen voor het zwembad en de sporthal Mimosa, zal dat goed zijn. Het spreekt voor zich dat de buurt daarbij nauw betrokken zal zijn."

  Christine Depuydt: "We kunnen de mensen dus nog niets meegeven?"

  Axel Weydts (SP.A), schepen van Mobiliteit. "Wat betreft de doortrekking van de R8: onze ambtenaar is in overleg met Ruimte Vlaanderen en de Vlaamse minister van Mobiliteit. We hopen dat we eind dit jaar over dit project een beslissing kunnen nemen. Maar wanneer het project zal landen, is een andere vraag."

 • Eline Desmet

  Erfgoedbibliotheek en Be-Part

  CD&V-raadslid Filip Santy heeft vragen bij het nieuws dat zowel de provinciale erfgoedbibliotheek als Be-Part (deels) naar Kortrijk verhuist. "Wie besliste dat? Wat zijn de budgettaire consequenties voor de stad? Hoe komt het dat er geen bouwvergunning is voor het erfgoeddepot? Hoe zal Be-Part samen met Waregem worden gerund?"

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) : "Be-Part is een platform voor hedendaagse kunst. In het Plan Nieuw Kortrijk staat dat er meer plaats moet zijn voor hedendaagse kunst, meer bepaald op het Buda-eiland. Waregem, waar Be-Part is gevestigd, heeft te kennen gegeven dat ze Be-Part een warm hart toedragen. In plaats van in conflict te gaan is het beter om samen te werken : dat is de goede spirit. We zijn een princiepsakkoord overeengekomen met Waregem om activiteiten te verdelen tussen beide steden. Hoe dat concreet wordt uitgewerkt, ligt nog niet vast, we zijn er volop mee bezig. Be-Part komt van de provincie naar de lokale overheid op 1 januari 2018. We zijn in elk geval heel blij dat dat ontbrekend puzzelstukje gevonden is."

  "De erfgoedbibliotheek in Brugge bevat een hele grote collectie met manuscripten over de geschiedenis van de provincie. In dat dossier zit de vork anders aan de steel. De gesprekken over het geven van een plaats van die collectie in onze stad zijn nog volop bezig."

  "In beide situaties - Be-Part en de erfgoedbibliotheek - hebben we onze verantwoordelijkheden opgenomen."

  "De bouwvergunning van het erfgoeddepot is verleend op 17 augustus. De vertraging is het gevolg van het feit dat het een complex dossier is. De verhuizing is gepland in 2018. Die timing komt niet in het gedrang."

  Filip Santy (CD&V) : "Ik hoop dat het lukt om met Waregem tot een overeenkomst te komen, wat Be-Part betreft. Verder, de gedeputeerde van Cultuur van de provincie West-Vlaanderen zou blijkbaar niet bij de onderhandelingen over het Tolhuis betrokken zijn. Ik vraag me dus af met wie u overleg heeft gepleegd?!"

  Christine Depuydt (CD&V) : "Ik ben al jaren vragende partij van meer beeldende kunst op het Buda-eiland. Maak dus alstublieft geen flauw compromis met de stad Waregem."

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD) : "Ik heb u gezegd dat er nog volop discussie is over het Tolhuis in Brugge. Wij reiken een helpende hand naar de Vlaamse overheid, we vinden het een opportuniteit, maar dat moet zijn beslag nog krijgen."

  "Ik spreek in naam van alle collega's heel duidelijke taal. Enkele maanden geleden heeft uw partij gezegd :'Je moet Be-Part afnemen van Waregem en het naar Kortrijk halen'. Wij gaan in overleg, we doen dat samen. Ik vraag u meneer Santy en mevrouw Depuydt dat als je het echt meent met cultuur om dan naar je collega's in Waregem te stappen en een goede deal te maken. Pas zo geraken we verder."

  Stefaan De Clerck (CD&V) : "Ik heb gevraagd om overleg te plegen, niet om Be-Part af te nemen van Waregem. Verwijt ons niet dat we tegenstrijdige standpunten innemen. Wij pleiten voor overleg."

 • Axel Vandenheede

  N50c

  Stefaan De Clerck (CD&V): "Het dossier rond de verkaveling Imroder in Heule, dat al 50 jaar oud is, is fundamenteel veranderd sinds het tracé van de N50c is geschrapt. Ik zou willen voorstellen om een workshop te organiseren met zowel de bewoners van de omgeving, Leiedal, de stad als Imroder. Zo kan tot een gemeenschappelijk programma worden gekomen wat betreft de ontwikkeling van de gronden. Intussen werd Leiedal aangeduid om een RUP op te maken. Nu hoop ik dat dit verder wordt opgevolgd door het college. In de vorige legislatuur maakte Leiedal daar trouwens al een studie over, in 2011."

  Wout Maddens (Open VLD), schepen van Ruimtelijke Ordening: "De voorbije jaren zijn er inderdaad al heel wat inspanningen geleverd om dit tracé uit te bouwen als een belangrijke drager voor de zachte mobiliteit. Er is inderdaad al talrijke keren overleg geweest. Het is geen kwestie van grond af te staan en mogelijkheden te creëren. Het RUP moet definitief dit tracé schrappen. Er is al overleg geweest en er komt er nog via Kortrijk Spreekt en de inspraak bij een openbaar onderzoek."

 • Eline Desmet

  Parking FOD Financiën

  Roel Deseyn (CD&V) opent de ronde interpellaties. "In de buurt van het station is het heel moeilijk voor buurtbewoners om een vrije parkeerplaats te vinden. Uit een vraag aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) blijkt dat het mogelijk is dat stad Kortrijk een overeenkomst sluit met de FOD Financiën om de parking van de dienst in de Hoveniersstraat te gebruiken. Daarom wil ik volgend voorstel voorleggen: het cbs neemt alle nodige initiatieven om de onderhandelingen met alle betrokken partijen zo snel mogelijk aan te vatten, om zo extra parkeercapaciteit te creëren in de stationsomgeving."

  Schepen van Mobiliteit Axel Wedyts (SP.A) : "Je wekt de indruk dat er nog geen stappen zijn gezet, terwijl het tegendeel waar is. Ik stel wel voor om het voorstel van raadslid Deseyn goed te keuren."

 • Eline Desmet

  Het antwoord van schepen Bert Herrewyn

  Schepen van Jeugd Bert Herrewyn (SP.A) : "Het belangrijkste is het uitgangspunt van Unicef : 'Als je een stad kindvriendelijk kan maken, dan is die eigenlijk goed voor iedereen'. Als je inzet op een veilige verkeersomgeving voor kinderen, dan is die omgeving veilig voor iedereen. We sluiten ons bij die stelling aan."

  "Vervolgens, rond structurele participatie, uiteraard willen wij daar werk van maken. We zijn er zelfs vanaf dag 1 mee bezig : Budget Games, Jong Kortrijk Spreekt... Meer nog, het is de bedoeling om kinderen en jongeren niet alleen binnen het jeugdbeleid, maar ook binnen het beleid leefmilieu te betrekken. Dat is echte participatie, dat willen we op heel veel domeinen doen. Ook bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit, denk bijvoorbeeld aan de schoolstraat en de leefstraat. En inderdaad, we denken erover na om de jeugdraad kom te vormen tot een orgaan waarbij kinderen en jongeren structureel in alle domeinen kunnen participeren."

  "We hebben er voor gekozen om binnen elk domein budgetten vrij te maken voor kindvriendelijke acties. Ik denk dat dit een veel interessantere manier van werken is dan 'gewoon' een budget te voorzien."

  "Hoe maken we het verschil en hoe volgen we de plannen op? Onze programmaregisseur is een belangrijke pion. We hebben iemand aangesteld nog voor we het label hebben binnengehaald. In andere steden en gemeenten met het label gebeurde dat meestal pas nadien."

  "Wat veiligheid betreft, het is niet een van onze vier doelstellingen, maar het zit wel in onze andere beleidsuitdagingen opgevat : mobiliteit, publieke ruimte..."

 • Axel Vandenheede

  Actieplan kind- en jongerenvriendelijke stad

  Matti Vandemaele (Groen) komt tussen over het actieplan Kind- en jongerenvriendelijke stad. "Als jonge papa en ex-jeugdraden en ex- jeugdwerker heb ik dit document met veel aandacht gelezen. Wie het jeugdbeleid in ons land kent weet dat Kortrijk jarenlang mee aan kop heeft gelopen in dit beleidsdomein. Dat er nu een nieuw beleidskader is waarin we het toekomstige jeugdbeleid willen organiseren stemt onze fractie hoopvol. Vanuit onze fractie willen we graag nog enkele aanvullingen suggerer."

  "Kindvriendelijk en jeugdvriendelijk zijn niet noodzakelijk gelijken van elkaar. De onduidelijkheid over de leeftijdsafbakening kan verkeerde verwachtingen scheppen. Immers waar plaatsen we de leeftijdsgroep 15-25? Valt die in het plan of toch niet? Ik hoorde op de raadscommissie dat het document handelt over kinderen en jongeren tot ergens begin de 20-er jarigen. Onze fractie wil pleiten om het beleidskader voor het jeugdbeleid en dus ook voor dit document uit te breiden tot 30. De structurele inspraak van jongeren blijft voor Groen belangrijk. Het model van de klassieke jeugdraad werkt blijkbaar niet meer in onze stad (en in andere steden). Ik ben niet de oude knar die wil vasthouden aan het model waarin ikzelf samen met nog wat mensen uit deze zaal hebben kunnen participeren. Toch enkele belangrijke elementen in het debat om tot een nieuw participatie model te komen."

  "Mede-eigenaarschap als doelstelling. Maak kinderen, jongeren en hun organisaties mede-eigenaar van het beleid en beleidsdocumenten als deze. Ik heb het gevoeld dat we voor dit document geluisterd hebben maar dat we niet de ambitie hebben om hen mede-eigenaar te maken. Ik denk dat in het stedelijk beleid van de toekomst en zeker met kinderen en jongeren het mede-eigenaarschap doorslaggevend zal zijn."

  "Mijn 4e aanbeveling is misschien de meest gedurfde. Ik heb dit plan net zoals het fietsplan met veel plezier gelezen. Ik kan er mij in herkennen. Maar: hoe zal een document als dit het verschil maken? Zou het beleid in onze stad minder kindvriendelijk zijn zonder dit document? Welke instrumenten hebben we om dit plan en haar ambities te doen slagen? Eerlijk: een plan zonder centen met goeie intenties en met weinig instrumenten: ik hou mijn hart vast..."

  "Tot slot: veiligheid blijkt een belangrijk punt bij ouderen en jongeren, maar dat vind ik niet terug."

 • Axel Vandenheede

  Groenonderhoud

  Cathy Matthieu (Groen) komt tussen over het onderhoud van groenzones. "Dat is een kerntaak van de stad, maar de voorbije jaren is er daarover geen visie." Aan de hand van een aantal foto's toont het raadslid probleemsituaties. "Ik twijfel niet aan uw goede wil, meneer Herrewyn, maar er is wel degelijk een probleem."

  Carol Leleu (CD&V) pakt ook uit met een aantal foto's. "Zo is er een probleem met onkruid langs de spoorweg." CD&V-raadslid Roel Deseyn sluit zich daarbij aan. "Het trottoir langs de Bellegemsestraat in Bellegem is abominabel met onkruid en zwerfvuil. Honderden meters aan een stuk. Doe daar gewoon iets aan. Het is ook nooit zo erg geweest."

  Bert Herrewyn (SP.A), schepen van Leefmilieu: "Dit bestek wordt net aangenomen om meer middelen vrij te maken. Vanaf 2017 zal er een extra ploeg worden voorzien. Dat komt neer op 22 mensen extra die bezig zullen zijn met het beheer van openbaar domein. Die foto's zijn niet nieuw voor mij, maar laat ons eerlijk zijn; het is soms een momentopname. Het is ook zo dat groenonderhoud in Vlaanderen deze zomer veel moeilijker gaat. Je mag niet meer met pesticiden werken, wel met mensenhanden. Je kan nooit meer hetzelfde niveau bereiken, al is het natuurlijk wel veel gezonder."

 • Eline Desmet

  Besparingen oc's

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) : "We vragen om de tweede besparingsronde niet te laten plaatsvinden. Het is echt niet aan de vrijwilliger om het duurzaamheidsbeleid van de stad te implementeren, bijvoorbeeld door ledverlichting te betalen en te installeren."

  Steve VAnneste (onafh.) : "Zijn er al concrete besparingen gepland?"

  Rudolf Scherpereel (N-VA) : "Ik nodig je uit om de verslagen van de beheerscomités te lezen."

  Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) : "In de meerjarenplanning zijn er geen verdere besparingen in de oc's opgenomen."

 • Axel Vandenheede

  Gaselwest en Eandis

  Zowel Matti Vandemaele (Groen), Catherine Waelkens (onafh.), Roel Deseyn (CD&V) als Marc Lemaitre komen tussen op punt 1: bepalen mandaat vertegenwoordiger naar buitengewone algemene vergadering van 3 oktober wat betreft Gaselwest en Eandis Assets. Het gaat om een technische kwestie rond een fusie. Iedereen heeft een aantal bedenkingen. Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts geeft daarna een aantal antwoorden. Het punt wordt aanvaard: 21 stemmen voor, 16 onthoudingen, drie tegen.

 • Axel Vandenheede

  Veiligheid

  Zowel Hannelore Vanhoenacker (CD&V) als Steve Vanneste (onafhankelijk) komt straks tussen over het thema veiligheid. "Het einde van de zomervakantie was in Kortrijk nogal incidentrijk", aldus raadslid Vanhoenacker. "Welke preventieve maatregelen zal het stadsbestuur nemen?" Raadslid Vanneste: "Ik stel voor om de dotatie aan politiezone Vlas te verhogen, zodat er meer blauw op straat is. En spijbelen aan te pakken door bijvoorbeeld de schooltoelage bij frequent spijbelen in te trekken."

 • Axel Vandenheede

  In een notendop

  Gemeenteraad Kortrijk

  Gemeenteraad Kortrijk © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!