Live Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: jaarrekeningen 2016 op de agenda

12/06/17 om 15:06 - Bijgewerkt op 13/06/17 om 00:05

Het wordt vanavond een lange gemeenteraad in Kortrijk. Op de reguliere agenda staan liefst 60 punten. Er zijn ook drie interpellaties gepland.

Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: jaarrekeningen 2016 op de agenda

© JVGK

 • Axel Vandenheede

  Einde van de zitting

  Na een aantal korte mondelinge vragen wordt de gemeenteraad beëindigd.

 • Olaf Verhaeghe

  Kindvriendelijke horeca bevorderen

  Matti Vandemaele (Groen) heeft het over horeca en kindvriendelijkheid. "Er zijn veel horecazaken in onze stad die uitstekend omgaan met de jongste bezoekers. Maar het kan altijd beter.

  Daarom zouden we het volgende willen voorstellen: in overleg met de horeca zal de stad een set aan maatregelen uitwerken om de kindvriendelijkheid van de horeca te verhogen. Dat zou een label kindvriendelijke horecazaak kunnen zijn, extra speelelementen in de buurt van horecazaken die expliciet kindvriendelijk zijn, een gemeenschappelijke promo-actie voor kindvriendelijke zaken,..."

  Rudolf Scherpereel (N-VA) stelt dat het bestuur uiteraard een heel aantal maatregelen neemt om de kindvriendelijkheid in de lokale horeca te verhogen. "Als partner van de horeca moedigen we elke positieve maatregel vanzelfsprekend aan. De insteek familievriendelijkheid is mijn insziens een betere strategie.

  Niettemin heeft mijn team een stimulerend en sensibiliserend traject klaar. We gaan hierin een stap verder: we kijken niet enkel naar de horeca maar behandelen ook winkels of openbare evenementen. Een specifiek label lijkt ons iets te verregaand."

 • Olaf Verhaeghe

  Hoeveel kost zwempartijtje op Kortrijk Weide

  Matti Vandemaele (Groen) wil weten hoeveel zwemmen in het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide zal kosten. "Welke tarieven liggen al vast? Wanneer worden deze tarieven definitief vastgelegd? Zal een abonnement met parkeervoorzieningen mogelijk zijn en zo ja, wat zal het tarief zijn? Verder zou ik willen weten of er al duidelijkheid is over de openingsuren en of er al overleg is geweest of is voorzien met de zwemverenigingen en de huidige gebruikers van onze zwembaden?"

  Ann Vandersteene (N-VA): "Zowel de tarieven als de openingsuren zijn al voorgesteld aan het publiek en stonden al in de pers. Er is uiteraard overleg geweest. Die zijn eigenlijk zelfs al begonnen in april 2013. En daar stopt het niet: er zullen nog overleg- en infomomenten volgen."

 • Olaf Verhaeghe

  Discussie over Smart City Tool Box

  CD&V-raadslid Stefaan De Clerck behandelde het uitgebreide dossier rond de Smart City Tool Box in één vraag: "Het goede nieuws is dat er breed gedacht wordt, maar wat is het uitgangspunt, de globale visie? Voeren we niet beter eerst een studie naar onze ambities: even nagaan hoever we kunnen springen, wat ons budget is, hoe we de opdracht correct kunnen omschrijven en met wie we in zee gaan?

  Er worden hier vandaag al acht subcontracten gelanceerd. Ik vrees dan ook voor botsing en overlapping. Ik heb het gevoel dat we het algemene standpunt van het bestuur te weinig kennen."

  Philippe De Coene (sp.a): "Wat hier voorligt is de uitvoering van de drie reeds bestaande grote krachtlijnen. In plaats van een aantal dingen zelf te doen, hebben we overwogen ons aan te sluiten bij een aantal bestaande raamcontracten. Voor bijzonder specifieke toepassingen en waar we Kortrijk zijnde verder de voorhoede willen nemen in Vlaanderen en België - die zijn aanvullend - zoeken we de beste partner. We gaan telkens op zoek naar heel specifieke toepassingen en die hebben nu eenmaal een bepaalde ontwikkelingstijd nodig. De coördinatie blijft onverminderd uitgaan van dit bestuur. We gaan u alle documenten bezorgen. U kan altijd tot in het kleinste detail nagaan welke reden we aangeven voor een bepaalde aanpak of een specifiek systeem."

  Arne Vandendriessche (Open VLD): "Je kunt als stad de dag van vandaag niet alles meer zelf doen of alles zelf weten. Dit soort contracten laat ons toe heel specifieke kennis binnen te halen. We moeten overigens geen mensen inhuren; we kunnen perfect inspelen op elke situatie."

 • Axel Vandenheede

  Buda

  Matti Vandemaele (Groen) over Buda. "Vanuit Groen zijn we de werking van de vzw Buda erg genegen. We gaan dit punt dan ook goedkeuren. Toch heb ik nog enkele vragen. Initieel was er 65.000 euro voorzien en dat bedrag werd naderhand opgetrokken tot 85.000 euro. Wat is daar de reden voor? En voor een consultantieopdracht was er vorig jaar plots een vraag om 25.000 euro te vergoeden aan de voorzitter. Ik heb begrepen dat die vergoeding niet forfaitair uitbetaald werd. Er zou gewerkt worden met een uurtarief en welomlijnde opdrachten. Kan ik te weten komen hoeveel er uiteindelijk betaald werd voor die opdracht? En loopt die opdracht nog door in 2017?"

  Christine Depuydt (CD&V): "Als we het ernstig nemen met het eiland, dan moeten we een tandje bijsteken. 85.000 euro mag een beetje verhoogd worden. We maken ons ernstig zorgen."

  Schepen An Vandersteene (N-Va): "85.000 euro is opgesplitst in 60.000 en 25.000 euro voor een consultingopdracht voor een opvolger. Die moet een inhoudelijk luik creëren (onder meer een internationale uitstraling en een inhoudelijke plan opmaken), een financieel en duurzaam luik (subsidiëring aantrekken, sponsors zoeken...) en een pr-functie vervullen."

  "Franky Devos gaat weg in september. Naar de Vooruit. We hebben de suggestie gedaan om de functie niet parttime in te vullen zoals nu, maar wel fulltime. Het is ook de bedoeling om vanuit de stad te bekijken welke financiële bijdrage we kunnen leveren."

 • Axel Vandenheede

  Museum X

  Steve Vanneste (onafhankelijke) komt tussen over het jaarverslag van de Stedelijke Musea. "Een van de belangrijkste zaken is Museum X. Ik vind daar weinig concrete zaken over terug. Er is wel een werkgroep. Er wordt ook notie gemaakt over de Guldensporenslag, maar er is niets concreet. Verder: hoe zit het met de naam? Het is ook niet duidelijk hoe het museum zal worden opgebouwd. Met spreekt over de thema's handel, ambitie en zorg."

  Schepen An Vandersteene (N-VA): "Per jaar of twee jaar zal er een tentoonstelling zijn waarbij er bepaalde thema's worden aangesneden. 1302 wordt zeker een onderdeel, maar de concrete uitwerking is voor de externe partner. Daarnaast hebben we de beeldende kunst uit Broel 6 en het verhaal van Kortrijk zelf. De ambitie van de vzw is dat wij willen gaan voor een landelijk erkend museum. Het voorziene budget is groot, maar niet reuzegroot. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De vzw maakt nu de oefening welke keuzes prioriteit zullen krijgen. Wat tonen we permanent en tijdelijk?"

  "Het nieuwe museum zal ook een trigger moeten zijn om het onroerend erfgoed van Kortrijk te ontdekken."

 • Olaf Verhaeghe

  Slechte betalers vooral buitenlanders

  Ook op de vraag rond slechte betalers had schepen Weydts een antwoord klaar. "Ik heb even nagevraagd wat onze effectieve realisatiegraad is. We zitten daar met Parko op bijna 95%, wat echt wel goed is. De mensen van wie we niets zien, situeren zich vooral in het buitenland. Dat geld vorderen, is erg moeilijk."

  Tot slot behandelde Weydts de zogenaamde verkoop van Parko. "Daar is absoluut niets van aan. Parko verkopen aan een privé-organisatie is niet aan de orde. Zolang ik schepen en Parko-voorzitter mag zijn, zal ik me met hand en tand verzetten tegen een dergelijke verkoop.

  Parko oprichten was één van de beste beslissingen van jullie (CD&V, red.) bestuur. Ik ben dan ook voorstander van het 100% in handen houden van het Kortrijks parkeerbeleid."

 • Olaf Verhaeghe

  Weydts stelt formeel: "Geen quota"

  De Mobiliteitsschepen ging verder: "Het klopt dat we vandaag een deel van het bovengronds parkeren voor doelgroepen reserveren. Tot op heden kreeg ik daar enkel positieve reacties over. Die bewonersparkings zijn trouwens voorzien van parkeersensoren. Niet om te controleren, maar om te evalueren. Binnen zes maanden kunnen we dan adequaat nagaan waar en wanneer de parkeerplaatsen leeg blijven."

  Wat het personeelsbeleid betreft, wilde Weydts heel formeel zijn: "Wij leggen geen - ik herhaal: geen - quota op aan onze handhavers. Elk jaar moet ik dat herhalen en elk jaar worden die geruchten door de oppositie opnieuw opgerakeld. Dergelijke onzin verspreiden is voor mij op het randje van laster.

  Parko houdt ook geen klopjacht via GAS-boetes. De mensen dienen simpelweg de wegcode te respecteren. Je kan niet een beetje voor verkeersveiligheid zijn. Ik heb dan ook maar één boodschap: parkeer correct, zet u in regel en zorg ervoor dat je de wet niet overtreedt."

 • Olaf Verhaeghe

  Weydts neemt loep bij de financiële resultaten

  "Ik ga proberen omstandig te antwoorden op de vele vragen en opmerkingen", opende schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) zijn repliek. "Allereerst wil de lofbetuigingen, hier op deze gemeenteraad, maar ook extern, onthouden. Dat toont aan dat we wel degelijk een strategische visie op parkeren hebben.

  Over de slechte financiële toestand wil ik heel eerlijk zijn: ik was ook geschrokken van het verliescijfer van 900.000 euro. Maar het is belangrijk om niet in paniek te schieten en op te zoek te gaan naar de oorzaken. Zo zijn de vele eenmalige afschrijvingen vorig jaar een belangrijke reden voor de rode cijfers. Als ik met een loep over de boeken ga, kijk ik vertrouwensvol naar de toekomst."

  De schepen ging ook in op de inhoudelijke opmerkingen van raadslid Leleu. "De daling op Schouwburg is te wijten aan de lange periode eenrichtingsverkeer waardoor de parking inderdaad minder goed bereikbaar was. Maar als we de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar erbij halen, zien we dat we aan een stevig inhaalmanoeuvre bezig zijn. Wat de Broeltorens betreft: daar parkeerden de personeelsleden van het Heilig Hart lange tijd. Zij verhuisden naar de Budabrug waardoor het aantal inritten op Broeltorens sterk afneemt."

 • Olaf Verhaeghe

  "Investeringen moeten renderen"

  Christine Depuydt focuste namens CD&V op het bedrijfseconomische luik van het Kortrijkse parkeerbedrijf. "Ik wil allereerst twee positieve punten benadrukken", stelt ze. "Enerzijds het investeren in fietsinfrastructuur en anderzijds de knappe resultaten wat digitale performantie betreft.

  Minder goed echter is de financiële situatie van Parko. Het feit dat ze jaar na jaar in het rood gaan, kunnen we allerminst toejuichen. Ik ken de speciallekes, maar los daarvan is de huidige situatie niet gezond, vandaar deze alarmbel. Er zijn goede investeringen, maar Parko moet die laten renderen.

  Mijn advies is het inzetten op het leiden van de mensen naar die ondergrondse parkings. Niet het verhogen van de tarieven of het opjagen van het personeel. Probeer de mensen de attitude bij te brengen om hun wagen onder de grond te zetten. Werk daarvoor desnoods met wedstrijden of een puntensysteem.

  Verder wil ik even wijzen op het hoogoplopende aantal slechte betalers. Ik zou willen vragen: volg dat alstublieft beter op.

  Tenslotte wil ik even de geruchten dat Parko verkocht zou worden aan de privé behandelen. Als CD&V zijn we daar absoluut geen voorstander van. Het parkeerbedrijf uit handen geven is de regie van je stad voor een groot stuk kwijtspelen."

 • Olaf Verhaeghe

  CD&V: "Parko-personeel te zwaar onder druk"

  Zowel raadslid Carol Leleu, Christine Depuydt (CD&V) als Catherine Waelkens (onafhankelijk) stelden zich enkele vragen bij het jaarverslag en de jaarrekening van parkeerbedrijf Parko.

  Leleu: "Wij stellen vast dat slechts één ondergrondse parking stijgt qua gebruik en omzet - Veemarkt -, maar zowel Schouwburg (-6%) en Broeltorens (-15%) laten negatieve cijfers optekenen. De steeds wijzigende rijrichting, door de vele werken, brengt de bereikbaarheid van de centrumparkings in het gedrang en leidt tot vele frustraties. Ik hoop dat dit van nabij kan worden opgevolgd.

  Daarnaast dringen we aan op een samenhangend parkeerbeleid. De situatie van de verschillende kleurtjes, verscheidenheid aan tariefering en leegstaande parkeerzones roept toch vragen op. We stellen dan ook voor dat het bewonersparkeren tijdsgebonden gemaakt wordt zodat die plaatsen ook overdag gebruikt kunnen worden.

  Belangrijk is ook de druk op het personeel. De GAS-boetes en naheffingen swingen de pan uit. Wij willen absoluut niet gezegd hebben dat alles kan en mag, maar redelijk beboeten lijkt ons toch beter. Van verschillende medewerkers kregen wij ook te horen dat veel boetes uitschrijven beloond wordt met schouderklopjes, terwijl het niet halen van de zogenoemde quota tot uitbranders en zelfs sancties leidt. Het personeel loopt er teneergeslagen bij en dat is volgens ons nefast voor een goede werking.

  Tot slot wil ik stellen dat het huidige parkeerbeleid onze economie niet meteen ten goede komt. Handelaars klagen over steeds minder bezoekers op gewone werkdagen en weekends. Een logisch gevolg van verminderde bereikbaarheid en onvoorspelbaarheid."

 • Axel Vandenheede

  "Bijna halverwege"

  Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA): "Ik had me voorgenomen om tegen 21 uur aan de helft van de agenda te zitten en we zijn daar bijna in geslaagd. Als jullie verder jullie tussenkomsten punctueel houden..."

  Filip Santy (CD&V): "Als jullie de agenda beter zouden spreiden, dan zou dit niet nodig zijn. Op de gemeenteraad van vorige maand stonden er heel weinig punten op de agenda. Wij moeten toch ook ons werk kunnen doen."

 • Olaf Verhaeghe

  "Alsnog onderzoek starten"

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Ik wil gerust vragen aan de brandweer om alsnog het onderzoek naar de brand op de site te starten. De veiligheidsdiensten zelf beslisten om de oorzaak niet verder na te gaan omdat het gebouw toch zou worden afgebroken. Wel moet ik toegeven dat er een vermoeden van kwaad opzet is."

  "Laat ons wel duidelijk stellen: een onderzoek opstarten, betekent absoluut niet dat de man hier naast ons (Wout Maddens, red.) ook maar iets met de brand te maken zou hebben", glimlacht de burgemeester.

 • Axel Vandenheede

  Wout Maddens: "Ik heb de brand niet zelf aangestoken"

  Wout Maddens (Open VLD): "Er is nog geen bouwaanvraag. Ik ben ervan overtuigd dat dit een project is dat past binnen stedelijke verdichting. Deze site is ook een voorbeeld van vermenging van functies: wonen, werken, retail. De oude Leiearm, de Gecoro bevestigt dat er garanties gegeven werden dat de arm wordt uitgebreid. Met Agentschap Wegen en Verkeer maken we afspraken wat betreft mobiliteit, zoals de toegang tot de site."

  "We zijn effectief aan het werken aan een beeldkwaliteitsplan voor onze stad. Dat behelst onroerend erfgoed. In september kom ik met dat plan naar de gemeenteraad. Met erfgoed Vlaanderen is er gesproken over de gebouwen. De doorslaggevende reden is dat we gekozen hebben voor een bepaald inrichtingsplan. Het was geen holderdebolder beslissing. Ik hoop ook dat jullie suggereren dat ikzelf niet de brand heb aangestoken. Dat is een spijtige samenloop van omstandigheden."

  "Tot slot de retail: we zijn van 6.000 vierkante meter naar 5.000 vierkante meter gegaan. Als daar een supermarkt komt, trekt je die oppervlakte af van het totaal. Er is daar ook nood aan een buurtondersteunende supermarkt, die ook Heule en Bissegem bedient."

 • Olaf Verhaeghe

  Te gemakkelijk over erfgoedwaarde

  Filip Santy wijst namens CD&V op het 'slechte rapport' wat het erfgoedonderdeel van de stad Kortrijk betreft. "Door specialisten op het vlak van industrieel erfgoed wordt gewezen op het ontbreken van grondig onderzoek. Wij hebben het gevoel dat u à la tête du client uw argumentatie hebt laten opbouwen om tot deze beslissing te komen.

  De vraag is dan ook waarom u binnen de hele definitie van het RUP zo gemakkelijk over de erfgoedwaarde gaat? Een tweede bemerking maak ik met betrekking tot het inpassen in uw beleid en het werken met twee maten en gewichten. Het lijkt me interessant even na te gaan hoe de stad hierin te werk gaat."

 • Axel Vandenheede

  Blekerijsite

  Opnieuw neemt David Wemel (Groen) het woord. "Het RUP Blekerij zullen we met de Groen fractie niet goedkeuren. Van bij het begin zijn we voor dit dossier zeer kritisch geweest. En ook vandaag blijven wij ons ernstige vragen stellen bij de keuzes die zijn gemaakt. De keuze voor retail begrijpen we nog steeds niet, gezien de grote leegstand in het centrum. Over de kwaliteit van het groen, met respect voor de biodiversiteit die er nu is, maken we ons ernstig zorgen. Niet in het minst wat betreft de oude Leiearm. Ook de impact van deze ontwikkeling op de mobiliteit en de leefkwaliteit in Bissegem baart ons zorgen."

  "Vandaag wil ik in het bijzonder ook nog eens ingaan op de manier waarop het industriële erfgoed in dit dossier is benaderd. Met het verdwijnen van alle gebouwen van de oude Blanchisserie de Courtrai verdwijnt één van de oudste getuigen van ons industrieel verleden. Vanuit verschillende erkende instanties werd herhaaldelijk gevraagd om te pogen om op zijn minst het witte gebouw en de schouw te integreren in de nieuwe projectontwikkeling."

  "Terwijl ik deze tussenkomst aan het voorbereiden was, werd ik echter ingehaald door de realiteit. Het 'witte gebouw' raakte ernstig beschadigd door een brand. In de krant lezen we dat er twee brandhaarden waren, maar dat de brand niet verder zal worden onderzocht omdat het gebouw toch gesloopt zou worden. Ik zou -naast uw repliek op deze tussenkomst- ook graag van u horen of de berichtgeving in de krant klopt en als dat zo is, of wij daar als stad vrede mee nemen. Indien er ook maar enig vermoeden zou zijn van kwaad opzet, dan kunnen we dat toch niet straffeloos laten passeren? Dan moeten we als stad toch op zijn minst aandringen op verder onderzoek lijkt me."

 • Axel Vandenheede

  "Stof laten neerdalen"

  Schepen Wout Maddens (Open VLD) reageert: "Als ik dat hoor, is het precies alsof er in Kortrijk niet geïnvesteerd wordt en enkel SOK investeert in Kortrijk. Ik ga niet akkoord dat u de financiële situatie zou bekijken op één jaar. De kernopdracht is ontwikkeling en dat doen we ook. Ik verwijs naar de CM-site. De verdienste van het SOK is geweest dat er geen dag leegstand is geweest. Ik verwijs ook naar het oude politiecommissariaat, het Amsterdams Poortje... Zo komen we automatisch bij een heikel punt: het SOK is aanwezig op plaatsen waar anderen niet durven aanwezig te zijn."

  "Het SOK heeft er opdrachten bij gekregen. Ik steek niet onder stoelen of banken dat we op het vlak van personeel niet overbedeeld zijn. Maar wat ik wil vermijden is het heimwee naar het verleden. Ik weet dat er heimwee, maar ik zou willen dat dit soort stemmingmakerij ophoudt."

  "Wat betreft temporiseren. Het is goed om soms eens het stof te laten neerdalen. Kijk maar naar Muster. Wij hebben toen gezegd dat er niet verkaveld mocht worden en dat is een succes gebleken."

 • Olaf Verhaeghe

  CD&V over SOK: "Geen daadkrachtige organisatie"

  Stefaan De Clerck (CD&V) over SOK: "De financiële situatie is een complex verhaal, maar men zou toch jaarlijks moeten streven naar een evenwicht. Het verzorgen van de financiën is in ons ogen toch een eerste belangrijk aandachtspunt.

  Exploitatie van cultuurgoederen is niet de kern van Stadsontwikkeling Kortrijk. Je komt in ander vaarwater en is strijdig met de kern. Het is simpelweg een andere business.

  Verder lees ik: AGB SOK zet in op 'verstandig temporiseren'. Dat is natuurlijk een fantastische zin (lacht). Ik zie vooral zwakke ontwikkelingen en het merendeel van de dossiers wordt van 2016 naar 2017 uitgesteld. Dossiers blijken niet vooruit te gaan, blijken te blijven haperen. Ik denk toch dat dit een stevig signaal is. De opdrachten leiden jullie af van de kerntaken van het SOK. Met dit jaarverslag lijkt dit bewezen te zijn."

  Dat het SOK verder een daadkrachtige organisatie is, lijkt De Clerck wat vergezocht. "Een stelling die volgens ons onterecht wordt weerhouden in het verslag. Ik denk dat jullie beter back to basics gaan met Stadsontwikkeling Kortrijk. Jullie lijken bezig te zijn met fiscale regelingen terwijl jullie immobiliëre dossiers zouden moeten kunnen afhandelen en bezig zijn met de toekomst van de stad.

  Door de versplintering van de activiteiten en door gebrek aan goede organisatie vrees ik voor het einde van dit initiatief."

 • Axel Vandenheede

  "SOK, te veel nevenactiviteiten"

  David Wemel (Groen) komt tussen over het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk. "Na het lezen van het zeer summiere jaarverslag, zou ik hier toch nog eens ons pleidooi willen herhalen om met het SOK terug meer te focussen op de kernopdracht, met name stadsontwikkeling. De uitdagingen die op dat gebied voor ons liggen zijn immers groot. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de rol die het SOK gespeeld heeft ivm de CM site ervoor gezorgd heeft dat we een deel van het programma mee hebben kunnen bepalen, maar ze gebiedt ons ook te zeggen dat die rol eerder beperkt was. En het tweede dossier met een strategisch belang in de binnenstad, met name de Zwevegemmsestraat, heeft een jaar lang stilgelegen. De binnentuin, waarvoor in 2015 een heus project met de buurt werd opgezet, ligt er nu maar verloren bij..."

  "Voor ons hebben de magere resultaten op gebied van stadsontwikkeling vooral te maken met de vele nevenactiviteiten die vanuit het SOK zijn opgezet, of die aan het SOK zijn toevertrouwd, zoals het marktverhuurkantoor en de exploitatiepoot. We roepen op om de komende jaren eens écht te focussen op de essentie. Om een degelijke visie op stadsontwikkeling te maken en om de rol van het SOK als belangrijke actor daarin duidelijk te vertalen in concrete acties en projecten."

 • Axel Vandenheede

  Marquette

  Groen-raadslid David Wemel wil de verkaveling van de site Marquette, het voormalige sterrenrestaurant, niet goedkeuren: "In de eerste plaats zijn er de verschillende bezwaren en bedenkingen die gemaakt worden bij de waterhuishouding op het terrein. Deze worden stuk voor stuk weerlegd met technische argumenten, maar het blijft een probleem. Ons lijkt het niet zo'n goed idee om op deze plek opnieuw extra te gaan verharden. Ik meen me te herinneren dat de betonstop in Kortrijk al een feit was?"

  "Daarnaast wordt hier een type kavels voorzien waarvan we er in deze stad op overschot hebben. Grote kavels met vrijstaande woningen raken elders (denk maar aan het nabijgelegen Rodenburg) moeilijk verkocht. Volgens de schepen omdat de vraag naar dat soort woningen steeds kleiner wordt en omdat de kosten aan de huizen die nu op die kavels staan, vaak behoorlijk groot zijn."

  "Een pasklare oplossing hiervoor formuleren is niet eenvoudig, maar dat je het probleem enkel groter maakt door net naast de Rodenburg nog extra kavels van hetzelfde type te voorzien, lijkt ons redelijk duidelijk. Conclusie: terwijl we geld uitgeven aan studie-opdrachten en de inwoners van Kortrijk zoet houden met zogenaamde inspraak-avonden, verkavelen we vrolijk verder en blijven we de problemen van morgen organiseren."

  Schepen Wout Maddens (Open VLD): "Groen blijft in clichés spreken. Laat ons heel duidelijk zijn: woongebieden blijven woongebieden. We richten onze pijlen op woonuitbreidingsgebieden. Op de Rodenburg staan inderdaad huizen te koop op heel grote loten. Maar de Marquette is anders. De kavels zullen maximaal 1.300 vierkante meter zijn, alle gelegen in woongebied."

  "Het antwoord dat wij bieden is niet het probleem vergroten, maar wel ingaan op de behoeften. Ik verdedig dit punt dus. Waar ik wel aandacht voor vraag, is de ontsluiting via het Cannaertshof. Dat moet veilig kunnen gebeuren. Dat zal verkeerstechnisch opgelost worden."

  David Wemel: "De argumenten die wij gebruiken, gebruikt u als het u goed uitkomt. Anders zijn het groene clichés. Voor ons is dit niet het juiste antwoord op de woonvraag van morgen."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!