Live Herbeleef de gemeenteraad in Izegem

22/03/16 om 13:50 - Bijgewerkt om 20:47

Dinsdagavond vond de gemeenteraad van Izegem plaats. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) wilde die laten uitstellen, uit respect voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem. Er werd echter gestart met een minuut stilte.

 • Philippe Verhaest

  Zitting ten einde

  De gemeenteraad wordt afgesloten. Tot de volgende keer!

 • Philippe Verhaest

  Terreurniveau 4: geen gevolgen voor Izegem

  Nick Verschoot (N-VA) vraagt zich af wat het terreurniveau 4 zal betekenen voor Izegem. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) pleegde vanochtend al kort overleg binnen de politiezone. "De politieposten zullen gesloten blijven zolang het hoogste niveau aanhoudt. Waarom is Izegem gesloten? Dat gebeurt in het kader van een tijdelijke reorganisatie, waarbij politiemensen telkens per twee op pad gaan en kogelwerende vesten te dragen."

  "Maar het is niet van die aard om in Izegem paniekvoetbal te spelen. Wat in De Leest gepland staat, gaat gewoon door. Ook de evenementen van jeugdbewegingen kunnen plaatsvinden en de politie zal in het weekend ook dat extra oogje in het zeil houden. Maar door overal extra politiemensen aan de deur te plaatsen, geven we een verkeerd signaal."

 • Philippe Verhaest

  Plaatsverbod voor agressors en vandalisme in de Marktstraat

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): "We zijn allemaal op de hoogte van het geval van zinloos geweld op een Izegemse notaris, afgelopen zaterdag. Kan u een plaatsverbod instellen voor de daders? Ik verneem dat ze niet aan hun proefstuk toe zijn. Ik verneem ook van enkele winkeliers in de Marktstraat dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag flink wat vandalisme is gepleegd. Kunnen de beelden van de bewakingscamera op de hoek van de Marktstraat met de Grote Markt gebruikt worden om de vandalen te identificeren?

  Burgemeester Bert Maertens: "De daders van de vechtpartij zijn inderdaad bekend. Een plaatsverbod kan ik inroepen, maar daarvoor is een stevig gestoffeerd dossier nodig. Ik heb de overste van de politiepost van Izegem gevraagd om een overzicht op te maken en dan kan ik eventueel aan de slag. Maar als het nodig is, zal ik dat zeker doen."

  "Wat het vandalisme in de Marktstraat betreft, zal ik nagaan of er bruikbare camerabeelden zijn."

 • Philippe Verhaest

  Kinderopvang in Izegem: voldoende capaciteit?

  Trui Tytgat (N-VA): "Een aantal weken geleden kregen veel ouders het nieuws dat een grote kinderopvang op de Bosmolens de boeken neerlegt. Is de stad hier van op de hoogte en wat kan er gebeuren om dit probleem op te lossen en zo toch voor opvang te zorgen?"

  Schepen van Jeugd Lothar Feys (N-VA): "We hebben het bericht ook gekregen. Er zijn zo'n 25 kinderen ingeschreven. Ik heb alle kinderopvang-initiatieven in Izegem aangeschreven om het aantal beschikbare plaatsen in kaart te brengen. Kind & Gezin is ook met een rondgang bezig en het ziet er naar uit dat sommige opvangplaatsen capaciteit zullen moeten inleveren. Eens deze opvang volledig is, zullen we actie ondernemen. Wij willen in elk geval met Kind & Gezin aan tafel gaan."

 • Philippe Verhaest

  Putten in Vaartstraat wegwerken

  Geert Leenknecht (Open VLD) heeft het nog over de putten in de weg van de Vaartstraat. "Kunnen die opgevuld worden?", vraagt hij aan schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez (SP.A). Die zal het doorgeven aan de betrokken diensten.

 • Philippe Verhaest

  Trage weg in Kachtem: net maken, aub!

  Filip Lombaert (Groen) wil de aandacht vestigen op een trage weg in Kachtem. "De verbinding tussen de Manestraat en Hogestraat ligt er erg slecht bij", zegt het raadslid. "Veel kinderen gebruiken die weg om naar school te gaan, maar is herschapen in een modderpoel. Kan die gereinigd worden?"

  De bevoegde schepen Kurt Himpe zal de diensten aan het werk zetten en de betrokken landbouwer contacteren.

 • Philippe Verhaest

  Inge Six (Open VLD) wil twee fietsstraten in centrum van Izegem

  Inge Six (Open VLD) stelt voor om van de Marktstraat en de Nieuwstraat een fietsstraat te maken. "Beide straten zijn zeer smal en daar is het omvormen van beide straten in een fietsstraat eenvoudig en goedkoop. Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor de fieters."

  Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA): "Het invoeren van een fietsstraat is meer dan een bord en wegmarkeringen aanbrengen", zegt hij. "In een fietsstraat moet het autoverkeer beperkt aanwezig zijn en ondergeschikt zijn aan het fietsverkeer. Maar in de Nieuwstraat rijden er ongeveer 3.500 wagens per dag."

  "Het invoeren van een fietsstraat betekent ook dat uit de verkeerscirculatie of het circulatieplan moet blijken dat het autoverkeer maximaal wordt geweerd. Fietsstraten liggen ook best op een fietsroutenetwerk, wat wel het geval is voor de Nieuwstraat, maar niet voor de Marktstraat."

  "Beide straten zijn nu zo smal dat een auto een fietser in de praktijk niet kan inhalen. De autobestuurder moet dus sowieso achter de fietser blijven. Deze straten omvormen tot een fietsstraat zou dan ook geen meerwaarde hebben voor de fietser, tenzij het parkeren uit de straten wordt gehaald en de fietsers op die manier in beide richtingen zouden kunnen fietsen. We kunnen dit voorstel dan ook niet goedkeuren, maar nemen de plannen wel mee naar de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan voor de stad."

  Filip Buyse (Vlaams Belang) treedt de schepen bij. "In beide straten is het nu al zo goed als onmogelijk om een fietser in te halen, als automobilist. Filip Lombaert (Groen) wil het complete plaatje bekijken en de fietsstraten niet enkel tot twee straten beperken. "Dat moet bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan gebeuren."

  Peter Defreyne (CD&V) steunt het voorstel van zijn Open VLD-collega volmondig.

 • Philippe Verhaest

  Brouwerij Van Honsebrouck krijgt eigen straat

  De gloednieuwe brouwerij Van Honsebrouck in Emelgem staat een stuk eigen weg af aan de stad. "Ze willen graag dat die straat dan Brouwerijstraat wordt genoemd", aldus schepen Caroline Maertens (N-VA). "We hebben dit voorgelegd aan de cultuurraad en er is geen enkel bezwaar."

 • Philippe Verhaest

  En nu Stefaan toch bezig is op Twitter...

  Een drukke Twitterdag voor Stefaan Sintobin. Hij geeft ook nog even zijn mening mee over de vraag van Peter Defreyne om de parkeermogelijkheden in de Marktstraat als priotair te beshouwen.

 • Philippe Verhaest

  Even tussendoor: Stefaan Sintobin is heelhuids uit Brussel geraakt

  Raadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is eveneens Vlaams parlementslid en beleefde de aanslagen in Brussel quasi vanop de eerste rij. En ondanks een moeilijke treinverbinding was hij net op tijd terug in zijn thuisstad om de zitting bij te wonen.

 • Philippe Verhaest

  Verhuurreglement voor infrastructuur ondergaat enkele wijzigingen

  Het verhuurreglement wijzigt licht, zegt schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA). "Nu is er een online-aanvraagformulier en we voeren ook een vaste waarborg van 250 euro in. In de tarievenlijst is nu ook de categorie fotoshoots opgenomen, omdat we daar veel vragen rond krijgen."

  Geert Leenknecht (Open VLD): "Wij vragen om voor de Izegemse verenigingen de mogelijkheid om 1 jaar plus 1 week om een zaal te boeken. Dit zou veel Izegemse verenigingen een voorsprong geven bij het boeken van een zaal."

  Ann Van Essche (CD&V) vindt het dan weer bizar dat verenigingen vooraf de zaal moeten betalen. "Zo spelen ze de bank van de stad."

 • Philippe Verhaest

  Marktstraat wordt komend najaar onder handen genomen

  De verloederde toestand van de Marktstraat wordt al een hele tijd door handelaars, bewoners en oppositiepartijen aangekaart.

  "Zoals beloofd willen we snel werk maken van de aanpak van de Marktstraat", aldus schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez (SP.A). "Vele politieke fracties staan aan de kant met kritische opmerkingen, maar helaas bieden ze zeer weinig concrete plannen. De ene bespeelt de bezoeker van de straat en de andere de handelaar. Ik wil dan ook de ontwerpers vrijgeleide geven bij hun voorontwerp. We weten uit vele studies dat een ongezellige straat een dode straat wordt en zullen rekening houden met deze kritiek."

  In het lastenboek worden er enkele duidelijke accenten gelegd waaraan de ontwerper zich moet houden. "De verschillende ontwerpers moeten een studie makenen rekening houden met het feit dat er meer harmonie moet zijn tussen geparkeerde wagens en toegankelijkheid enaantrekkelijkheid van de straat. Er moeten laad- en loszones voorzien worden en frisse ideeën zoals groen en mooi straatmeubilair worden meegenomen."

  Het totaalproject zal in nauwe samenwerking zal verlopen met de bewoners en de handelaars uit de straat. "Pas na voldoende inspraak zullen de werken worden opgestart. Een eerste inspraakmoment staat op 21 april gepland."

  Het profiel van de straat blijft behouden. "Anders zouden we ook een nieuwe riolering moeten aanbrengen. Dat zou er voor zorgen dat de werken ruim een halfjaar tot acht maanden zouden duren en dat is niet aan de orde." De werken moeten normaal komend najaar van start gaan.

  Peter Defreyne (CD&V): "Ik wil de meerderheid bedanken om de werken al dit najaar uit te voeren. Ik heb echter drie kleinere bemerkingen. Wat de parkeergelegenheid betreft: de parkeermogelijkheid moet voorop staan bij de beoordeling van de ontwerpen. Daarnaast ontdekte ik dat het cameraonderzoek van de bestaande riolering van 1992 dateert. Kan er toch nog een extra check-up gedaan worden? En kan de ontwerper zich ook al over de Nieuwstraat buigen? Die zal op termijn ook onder handen genomen moeten worden en zo creëren we een uniformiteit."

  Geert Leenknecht (Open VLD) is eveneens tevreden. "U spreekt over een inspraakmoment met bewoners en handelaars op 21 april. Hopelijk is de ontwerper daar ook aanwezig."

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is eveneens bekommerd om de parkeergelegenheid in de Marktstraat. "Ik vind het wel frappant dat Peter Defreyne ook op die nagel slaat, aangezien CD&V verantwoordelijk is voor het verdwijnen van een pak parkeerplaatsen op de Grote Markt." Iets wat Defreyne zich niet zomaar laat zeggen. "Ik denk niet dat we lessen te krijgen hebben van iemand als Stefaan Sintobin, die nog een eerste voorstel inzake parkeren moet lanceren."

  Kurt Grymonprez stelt dat het cameraonderzoek bekeken zal worden. "Indien het zo oud is, volgt er een nieuw onderzoek.

 • Philippe Verhaest

  Organiek reglement De Leest onder handen genomen

  Na zes jaar De Leest is een update van het organiek reglement nodig. "Het voorstel is al besproken op de algemene vergadering van De Leest", aldus schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA). "Zo is het aantal denktanken wat afgeslankt."

 • Philippe Verhaest

  De zitting start met een minuut stilte

  Geert Bourgeois (N-VA), gemeenteraadsvoorzitter, opent de zitting. "34 landgenoten zullen deze lente niet - en nooit meer - kunnen beleven", verwijst hij naar de dubbele aanslag in Zaventem en Brussel. "Onze gedachten gaan naar hen en hun nabestaanden. Ook een woord van dank aan de hulpdiensten en de vele vrijwilligers die vandaag geholpen hebben."

  "We hebben te maken met terrorisme en wij mogen niet toegeven aan de angst. Terroristen willen onze samenleving ontwrichten, maar daar moeten wij het hoofd tegen bieden."

  Daarna volgde een pakkende minuut stilte.

 • Philippe Verhaest

  Gemeenteraad buigt zich over heraanleg van Marktstraat

  Vanavond neemt de gemeenteraad een beslissing in het dossier rond de heraanleg van de Marktstraat. De verloederde toestand wordt al een hele tijd door handelaars, bewoners en oppositiepartijen aangekaart.

  "Zoals beloofd willen we snel werk maken van de aanpak van de Marktstraat", aldus schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez (SP.A). "Vele politieke fracties staan aan de kant met kritische opmerkingen, maar helaas bieden ze zeer weinig concrete plannen. De ene bespeelt de bezoeker van de straat en de andere de handelaar. Ik wil dan ook de ontwerpers vrijgeleide geven bij hun voorontwerp. We weten uit vele studies dat een ongezellige straat een dode straat wordt en zullen rekening houden met deze kritiek."

  In het lastenboek worden er enkele duidelijke accenten gelegd waaraan de ontwerper zich moet houden. "De verschillende ontwerpers moeten een studie makenen rekening houden met het feit dat er meer harmonie moet zijn tussen geparkeerde wagens en toegankelijkheid enaantrekkelijkheid van de straat. Er moeten laad- en loszones voorzien worden en frisse ideeën zoals groen en mooi straatmeubilair worden meegenomen."

  Het totaalproject zal in nauwe samenwerking zal verlopen met de bewoners en de handelaars uit de straat. "Pas na voldoende inspraak zullen de werken worden opgestart."

  Het profiel van de straat blijft behouden. "Anders zouden we ook een nieuwe riolering moeten aanbrengen. Dat zou er voor zorgen dat de werken ruim een halfjaar zouden duren en dat is niet aan de orde." De werken moeten normaal komend najaar van start gaan.

  Eerder trokken Peter Defreyne (CD&V) en Geert Leenknecht (Open VLD) al aan de alarmbel.

  Eerder trokken Peter Defreyne (CD&V) en Geert Leenknecht (Open VLD) al aan de alarmbel. © Foto CLY

 • Philippe Verhaest

  In een notendop

  Samenstelling gemeenteraad Izegem

  Samenstelling gemeenteraad Izegem © IG

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!