Live Herbeleef de gemeenteraad in Ieper: verlaat Johan Sanders (Vlaams Belang) de gemeenteraad?

05/10/15 om 14:47 - Bijgewerkt om 22:05

Oppositieraadsleden Philip Bolle (SP.A) en Emmily Talpe (Open Ieper) hadden een hele reeks opmerkingen bij de vernieuwde Ieperse stationsomgeving. De meerderheid bij monde van schepen Dominique Dehaene (CD&V) deelde het merendeel van de verzuchtingen. "We dringen constant aan bij het AWV om bij te sturen."

 • Pieter-Jan Breyne

  De zitting is afgelopen

  Na goed twee en een half uur verklaart voorzitter Jan Vercammen (N-VA) de zitting voor gesloten.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Jongeren leren in IFFM dat oorlog verkeerd is"

  Schepen Jef Verschoore (CD&V): "We ontvangen elk jaar vele jongeren die lessen krijgen in het In Flanders Fields Museum en er buitengaan met de gedachte dat oorlog verkeerd is."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Volg berichten op tv wat beter"

  Nancy Six (VB): "Als u, collega Breyne, van mening bent dat die cartoontentoonstelling haatdragend is, dan moet u hierover eens nadenken: er zou met alles gelachen mogen worden, maar niet met de profeet of de islam? In ons land mag men echter met alles lachen, hier heerst vrije meningsuiting. Als u denkt dat de islam enkel staat voor vrede, moet u de berichten wat beter volgen op tv."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Misschien de laatste gemeenteraad die ik bijwoon"

  Johan Sanders (Vlaams Belang) vindt het naar eigen zeggen doodjammer dat net Malala Yousafzai niet in Ieper geraakt om haar Vredesprijs persoonlijk te kunnen ontvangen. "Haar boodschap kan jammer genoeg niet voldoende overgebracht worden. Het is misschien de laatste gemeenteraad die ik zal bijwonen, door omstandigheden, maar dit raakt me persoonlijk."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Met hand en tand verzetten tegen tentoonstelling van Antwerpse goeroe"

  Jan Breyne (CD&V): "De suggesties van collega Lannoo zijn nuttig en we willen zeker mee nadenken over het oppoetsen van dit thema. In Ieper mogen we onze ogen niet sluiten voor het vluchtelingenprobleem. Het mag iets meer zijn. We zullen ons met hand en tand verzetten tegen de komst van de tentoonstelling van een Antwerpse goeroe (de Moslimcartoons-tentoonstelling van Filip Dewinter op uitnodiging van Nancy Six, red.)."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Vredesprijs 2014 raakt maar niet uitgereikt"

  "De Vredesprijs 2014 is nog altijd niet uitgereikt", gaat Ives Goudeseune verder. "Ze werd nochtans al in mei 2014 toegekend aan Malala Yousafzai. Ondanks vele pogingen ziet het ernaar uit dat ook in 2016 geen geschikt moment meer kan worden gevonden, omdat de vrouw in kwestie druk bevraagd wordt maar ook omdat ze haar studies aan het afmaken is. Moeten we niet durven een trapje terug te zetten en uitzien naar mensen die zich inzetten maar op een bereikbare afstand te vinden zijn? Misschien zou dat ook de aandacht van de pers kunnen aanwakkeren?"

 • Pieter-Jan Breyne

  "Wollige taal om gebrek aan daadkracht te verdoezelen"

  Voor SP.A reageert Ives Goudeseune. "Het mag gerust wat meer zijn dan de vermelding dat Ieper 50 plaatsen heeft voor huisvesting in het kader van het lokaal opvanginitiatief. Dat is wollige taal om een gebrek aan daadkracht en engagement te verdoezelen. Want u heeft die capaciteit van 50 plaatsen al geruime tijd. We hadden tenmiste gedacht dat Vredesstad Ieper in deze crisis meer deuren zou open zetten en de capaciteit zou uitbreiden."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Vredesstad moet meer doen voor de vluchtelingen"

  Vera Lannoo (Groen) vraagt dat er een en ander kan worden gedaan om de Vredesprijs meer te doen leven onder de Ieperse bevolking. "En wat Ieper doet in de vluchtelingencrisis vind ik maar pover. Als Vredesstad zou Ieper een voorbeeld kunnen stellen hoe een lokale gemeenschap hiermee kan omgaan. Maar nu moeten initiatieven haast komen bedelen om iets gedaan te krijgen."

  "In het verleden heeft Ieper actief gereageerd op oorlogs- en vluchtelingenkwesties. In 1999 heeft de stad gereageerd op de oorlog in Kosovo. De burgemeester heeft toen een werkgroep opgericht. De stad en de technische dienst sprongen op de kar, en er werd geld ingezameld, door middel van een mailing ondertekend door de gemeenteraadsleden, met verwijzing naar de situatie van onze voorouders in 14-18. Die werd naar alle Ieperlingen verstuurd."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Misschien te weinig ambitieus geweest"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Ik wil gerust toegeven dat we misschien wat te weinig ambitieus zijn geweest. We zijn bewust low profile gestart. De datum speelt een rol, die hadden we niet zelf te kiezen. Een week na de Tooghedagen hebben we geoordeeld dat we veel kritiek zouden krijgen mochten we twee weken na elkaar de stad afsluiten."

  "Waarom dan niet tijdens de Tooghedagen? Dan gaat het initiatief natuurlijk verloren: dan is het centrum sowieso al autovrij en is er niet veel aandacht voor het initiatief."

  "Toch kunnen we terugblikken op een geslaagde editie. Ik heb ook vastgesteld dat mensen het initiatief steunen en uitbreiding vragen ervan. Dat kunnen we dan ook volgend jaar doen. Ik ben het met u eens dat we af moeten van die '60-procentregel'."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Autoloze zondag was mager beestje"

  Een mager beestje. Zo omschrijft Emmily Talpe (Open Ieper) de invulling die Ieper gaf aan de autoloze zondag. Evelyn Bouchaert (SP.A) hoopt dat er volgend jaar een "echte" autoloze zondag komt.

  Vera Lannoo (Groen): "Een vijftiental mensen wilden iets doen in een straat maar ze hadden niet de moed om alle huizen af te lopen om aan 60 procent deelnemers te komen. Die drempel moet je echt laten vallen."

  "De deelnemers aan de steegjesroute en de wandelroute waren op zich wel enthousiast, maar het feit dat de parcours zelfs niet verkeersvrij waren, kon op veel minder begrip rekenen. De groep werd halfweg in twee gebroken doordat een deel moest wachten om een rij auto's te laten passeren."

  "Qua communicatie errond kon het veel beter. En in alle mededelingen werd altijd gezegd dat het de eerste keer was dat Ieper deelnam. Klopt niet: in 2004 was er een open straat-dag. Toen waren alle centrumstraten verkeersvrij naar aanleiding van de heraangelegde Rijselstraat. Heel wat verenigingen werkten mee, alles was goed voorbereid. Probeer in volgende edities weer die richting uit te gaan."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Uw vragen zijn onze vragen"

  "In collegialiteit hebben we beslist dat de twee bevoegde schepenen, toevallig allebei van CD&V, daar van 's morgens de bewoners en pendelaars zouden gaan bedanken", aldus schepen Dominique Dehaene (CD&V). "Tot in den treure hebben we aan het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer, red.) de vragen gesteld die u net hebt gesteld. Sinds de lichten er staan is er geen week voorbij gegaan dat we niet aan het AWV gevraagd hebben om de verkeerslichten beter af te stellen."

  "Hetzelfde met de grijze coating die op de Poperingseweg moet komen voor fietsers. Die was al tegen 1 september vorig jaar beloofd, maar lag er ook op 1 september dit jaar nog altijd niet."

  "De bedoeling van de druppelrotonde is precies om de fietser midden op de rotonde te steken. Dat is even wennen maar is eigenlijk de veiligste manier, zo moet de autobestuurder de fietser zeker zien."

  "Wat de Maloulaan betreft: het leek ons raadzamer om die straat pas aan te pakken na de heraanleg van de stationsomgeving. Vanmiddag hebben we beslist om binnenkort de toplaag te vernieuwen. Er komt ook een kiss-and-ridezone."

  "Die voorsorteerstroken naar de Dikkebusseweg? Ja, die vind ik ook wat kort."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Onvoldoende plaats om voor te sorteren"

  "De grootste opmerking is het ontbreken van voldoende voorsorteerruimte richting centrum", gaat Emmily Talpe verder. "Wie aan Het Perron of aan het station links wil afdraaien komende van de Fochlaan, blokkeert quasi altijd de wagens achter hem die rechtdoor willen. Hoe willen jullie dit oplossen?"

 • Pieter-Jan Breyne

  "Heel wat pijnpunten"

  "Visueel is dit zeker een opwaardering", geeft ook Emmily Talpe (Open Ieper) haar mening over de nieuwe stationsomgeving. "Maar daar stopt het positieve nieuws. Er zijn een aantal kinderziektes waar met wat goede wil op korte termijn iets aan kan worden gedaan. Grootste kinderziekte is het ontbreken van een efficiënte afstelling van de verkeerslichten. En er zijn dan nog eens drie verkeerslichten op een zakdoek bij elkaar. Deze verkeersmalaise kan gewoon niet blijven duren. Op jullie bedankingskaartje stond er ironisch genoeg een luchtfoto waarop de verkeersproblemen te zien zijn."

  "Er zijn nog pijnpunten. Ik verwijs naar het ontbreken van een duidelijke aanwijzing voor fietsers aan de druppelrotonde in de Capronstraat. Idem voor fietsers die van het station richting de Oudstrijderslaan rijden is het niet duidelijk, noch voor de auto's waar er plots een fietser kan opduiken. Idem voor voetgangers en fietsers. Gebruik een verkeersbord dat er een strook voor voetgangers is en een strook voor fietsers."

  De nieuwe stationsomgeving

  De nieuwe stationsomgeving © pjb

 • Pieter-Jan Breyne

  "Aansluiting is een draak"

  "Is het tijdstraject van Delhaize naar Colruyt verkort of net niet? Het antwoord is: net niet", aldus Philip Bolle (SP.A), die de minpunten opsomt van de vernieuwde stationsomgeving. "De kans dat je drie keer voor het rode licht staat, is reëel."

  "Wat is het doel eigenlijk van de druppelrotonde aan de Capronstraat? Dat is een pestmaatregel die enkel ergernis opwekt en extra verkeersstromen creëert."

  "De lichten zijn betuttelend geprogrammeerd: elke categorie - auto's, fietsers en voetgangers - hebben elk op hun beurt vrije baan. Iedereen ergert zich aan het nodeloze wachten."

  "De aansluiting van het nieuwe Noyellefietspad met het Scholierenpad langs de vaart richting Augustijnenstraat, is een draak. De middengeleider voor de overweg is fout en hinderlijk aangelegd."

  "Wat met de Maloulaan? Neem eindelijk eens de beslissing: wordt het een- of tweerichtingsverkeer, en zo ja, in welke richting?"

  "Was het toeval dat op het ontbijt op het stationsplein vorige week enkel schepenen van CD&V aanwezig waren? Waar haalt de partij het recht vandaan om dit te kapen op kosten van de stad?"

 • Pieter-Jan Breyne

  "Doet het ergste vermoeden"

  "De stad wordt een beetje de speelbal van belangen die onze stad ver overstijgen", aldus Philip Bolle (SP.A). "We zijn de enige stad in Vlaanderen die op een dergelijke manier onder vuur ligt voor de oprichting van een AGB. De BBI zal niet zomaar gezichtsverlies willen lijden. Het doet het ergste vermoeden dat ze Ieper gekozen hebben als testcase."

 • Pieter-Jan Breyne

  'Meningsverschil' tussen AGB Vauban en belastingsinspectie nog niet opgelost

  Philip Bolle (SP.A) vraagt een stand van zaken in het 'blijvend meningsverschil' tussen de BBI en het Ieperse AGB (autonoom gemeentebedrijf) Vauban. Het gaat om een vordering van 1,569 miljoen euro, vermeerderd met intresten en boete zelfs 4,8 miljoen euro. "Heeft er al overleg plaatsgevonden tussen de BBI en het AGB Vauban? Hoeveel zal de stad in de begroting van volgend jaar inschrijven voor een eventuele boete?"

  Schepen Dieter Deltour (CD&V): "We hebben nog geen definitief antwoord op ons bemiddelingsverzoek. Er zal een overleg plaatsvinden, volgende week bij de BBI. Daar zullen we nogmaals ons standpunt verdedigen. Hopelijk weten we dan meer, maar ik kan daar niet op vooruitlopen."

  "We gaan er op dit moment niet van uit dat we volgend jaar een boete zullen moeten betalen. We houden dus ook nog geen budget vrij daarvoor. Dat kan indien nodig nog veranderen."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Mensen zullen op de hoogte worden gehouden"

  "We gaan de mensen wel betrekken en informeren", zegt schepen Stephaan De Roo (CD&V). "We gaan hen op de hoogte houden van de timing, de hinder, enzovoort. Zoals in de Pennestraat: daar hebben de bewoners een eigen werkgroep opgericht. U hebt gelijk: er moet degelijke info komen."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Betrek bewoners bij werken in hun straat"

  Philip Bolle (SP.A) stelt zich vragen bij de vernieuwing van de riolering in een aantal straten, zoals de Slachthuisstraat en de Surmont de Volsberghestraat: "We hadden meer tijd moeten uittrekken om de bewoners actief te betrekken bij de heraanleg van hun straat. Nu worden de straten opengebroken, riolen erin, dichtgooien en afwerken zoals voorheen, en hop, op naar de volgende straat. Waarom krijgt de Zonnebeekseweg twee infomomenten en moeten de andere straten het stellen zonder inspraak?"

  Vera Lannoo (Groen) sluit zich daarbij aan.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Voetpaden in mijn straat liggen te vaak open"

  Valentijn Despeghel (SP.A) vindt dat de voetpaden in zijn eigen straat, de Eigenheerdstraat, te vaak open liggen voor werken. "Drie keer in vier jaar."

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "Ik heb niks van je vragen begrepen, kun je trager en duidelijker spreken?"

  "Is er ergens een hoorapparaatje nodig", grapt Despeghel. "Men is nu al zes weken bezig en sommige putten liggen er al 3 weken onveranderd bij. Hoe komt dit?"

  "Wij gaan mee in synergie met de nutsmaatschappijen", zegt Stephaan De Roo.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Geen sjoemelsoftware in autodeelwagen"

  "Ik denk inderdaad dat hier moeilijk iemand tegen kan zijn", reageert Dominique Dehaene (CD&V). "Welke wagen het wordt? In deze tijden gaan we best vragen dat hij vrij is van sjoemelsoftware... Het wordt allicht een kleine stadswagen. Hoe meer de wagen gebruikt wordt, hoe minder de stad zal moeten betalen. Ook de stadsdiensten zullen er trouwens gebruik van kunnen maken. Cambio heeft veel ervaring, onder meer op het vlak van communicatie en promotie. Wat de duur betreft: die is net als elders vastgelegd op vier jaar. Dat heeft allicht te maken met afschrijvingen. We starten met één auto om geen financiële avonturen aan te gaan."

  "In tegenstelling tot een huurwagen bij een garagist betaal je hier enkel voor het traject dat je rijdt. Behalve wat werk voor onze dienst mobiliteit en de communicatiedienst zal het vooral Cambio zijn die dit project opvolgt."

  "Of één auto te weinig is? Ik ga ervan uit dat dat zo zal zijn, van de ene dag op de andere kunnen we een tweede inzetten. En zo misschien naar een derde en een vierde."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!