Live Herbeleef de gemeenteraad in Brugge: N-VA trekt onthoofd naar Brugse gemeenteraad

02/05/17 om 16:05 - Bijgewerkt om 23:37

Oppositiepartij N-VA trekt maandagavond onthoofd naar de maandelijkse Brugse gemeenteraadszitting in het stadhuis. Politica Ann Soete heeft ontgoocheld ontslag genomen als fractieleider. De reden ? Ze mag in oktober 2018 de N-VA lijst voor de Brugse gemeenteraadsverkiezingen niet trekken. Die strijd verloor zij van senator Pol Van Den Driessche.

Tijdens de raad zal financiënschepen Boudewijn Laloo de stadsrekening voorleggen. Eind 2016 kon Brugge pronken met een gunstige financiële toestand. Ook al kosten de werken aan 't Zand 3 miljoen euro meer dan voorzien.

(SVK)

Herbeleef de gemeenteraad in Brugge: N-VA trekt onthoofd naar Brugse gemeenteraad

© BELGA

 • Stefan Vankerkhoven

  De gemeenteraad gaat door tot het gaatje

  De gemeenterad wil de rest van de agenda afhandelen. Charlotte Storme (Groen) breekt een lans voro PLus Loft : seniorenwoningen in de ontwijde Sint-franciscuskerk in Sint-Kruis. De bouvergunnign voor dit burgerinitiatief blijft op zicjh wachten...

  Marleen Ryelandt (Groen) sluit de raad af met vragen over de opdrachten voor het gemeentelijk ontwikkelignsbedrijf. Amen en uit voor ons ! Slaap wel !

 • Stefan Vankerkhoven

  Doen we voort of niet ?

  Nog twee interpellaties te gaan. Voorzitter Annick Lambrecht roept de fractieleiders samen : doen we voort of komen we morgenavond opnieuw samen ? Want de gemeenteraad moet ook nog akte nemen van de jarverlsagen van de ombudsman, het meldpunt en de stedelijke musea...

 • Stefan Vankerkhoven

  Kinderarmeode stijgt

  De kinderarmoede is gestegen tot 12,8% Dat blijkt volgens Sammy Roelant (Brugse Vrijen) uit cijfers van Kind & Gezin. Hij stelt zelf op school vast dat de brooddozen van de leerlingen niet altijd gevuld zijn : "Gezonde voeding is nochtans een kinderrecht. Slechte voeding kan leiden tot vijf jaar minder lang leven. De stad kan ook inspanningen leveren, ik denk onder meer aan reftercheques. Of zelfs avondeten op school, net als in Griekenland. Het doel moet zijn de lege brooddozen van onze kinderen drastisch te verminderen."

 • Stefan Vankerkhoven

  Motorhomes niet welkom in Zeebrugge

  Jean-Marie De Plancke (Open VLD) laakt het feit dat Brugge geen standplaatsen voor het motorhometoerisme in Zeebrugge voorziet : "De enige, nog resterende camping zit overvol. Vroeger had je acht plaatsen in de strandwijk, die zijn allemaal afgeschaft. Brugge is de enige badstad die dit geen warm hart toedraagt."

  Renaat Landuyt (SP.a) antwoordde dat er lange tijd in Zeebrugge overlast was door motorhomes : "Hun bestedingsgedrag ligt trouwens op 37 euro per dag en ligt lager dan dagjesmensen. We willen motorhomes kaderen in een algemeen plan voor Zeebrugge."

 • Stefan Vankerkhoven

  Onveilig rond punt aan Ten Briele

  Zes maanden na een onbeantwoorde schriftelijke vraag eist Charlotte Storme (Groen) genoegdoening in de gemeenteraad : "Hoe zit het met de verkeersonveiligheid op het rond punt in Ten Briele in Sint-Michiels ? Er is nood aan meer veiligheid voor de fietsers !"

  Volgens burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) waren er in 2016 vijf ongevallen, de voorbije jaren veel minder : "Er zal een fietssuggestiestrook voorzien worden op het rond punt."

 • Stefan Vankerkhoven

  Kortparkeren

  Jasper Pillen (Open VLD) is benieuwd waar en wanneer het kortparkeren, na het geslaagd proefproject met sensoren in Sint-Michiels, zal ingevoerd worden. Georgina Denolf (CD&V) wil het ook in de binnenstad. Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) vroeg eventjes geduld : binnenkort wordt het dossier over het uitrollen van dit kortparkeren binnenkort behandeld in het college...

 • Stefan Vankerkhoven

  Verkeershinder bij Xaverianen

  Sint-Michiels vreest mobiliteitsproblemen, eens de nieuwe polyvalente zaal op de site Xaverianen gerealiseerd is. Die bezorgdheid uitte Jean-Marie De Plancke (Open VLd). Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) stelde hem gerust : "We zullen al dat verkeer niet door die wijk laten rijden en nemen besdchermende maatregelen."

  Sammy Roelant (Brugse Vrijen) vroeg een verbod op giftige glyfosaten voor de behandeling van Amerikaanse vogelkers, na de commotie over het bedrijf Monsanto de voorbije week. Schepen Philippe Pierins (SP.a) wees erop dat het gebruik van herbiciden sinds 2015 verboden is voor een openbaar bestuur : "Glyfosaten zijn momenteel de enige uitzondering. Er is discussie over de al dan niet toxisch karakter van dit product. Maar het wordt op een verstandige manier gebruikt om onze inheemse planten te beschermen tegen woekerende vogelkers. Tegen 2019 willen we er volledig komaf van maken, zoals ook Natuur & Bos wil."

 • Stefan Vankerkhoven

  Chroorarme zwemlbaden en strooiweide voor as van huisdieren

  Sandrine De Crom (Open VLD) pleit voor chloorarme zwembaden in Brugge : "In Dilbeek is er terzake al een proefproject. Chloor is immers niet zo gezond." Volgens schepen Hilde Decleer onderzoeken haar diensten de piste van gereduceerd chloor, met gebruik van spciale zouten : "Maar het vergt een nieuwe chloorinstallatie."

  Volgens Hugo De Bondt (N-VA) telde Brugge in 2014 maar liefst 8.000 honden en 14.000 katten : "Dat jaar zijn er voor 420 ton aan huisdieren gecremeerd. Ik pleit voor een strooiveld voor de as van huisdieren in het Beisbroeck of Ryckeveldebos." Schepen Philip Pierins stelt dat eigenaars de as mee naar huis mogen nemen en uitstrooien in eigen tuin. Er is trouwens een strooiweide in het gespecialiseerd crematorium voor dieren in Oudenburg. Dringender is een strontweide voor honden ! Terzake heb ik goed nieuws : als eerste realisatie komt er volgend jaar in domein De Koude Keuken een loopweide voor honden, met een plaatselijke hondenclub als peter.

 • Stefan Vankerkhoven

  25.000 euro voor 1212

  Schepen voor sociale zaken Dirk De fauw (CD&V) stelt voor dat de stad Bruggge 25.000 euro stort op de rekening van het Consortium 12-12 en Unicef voor noodhulp voor de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan.

 • Stefan Vankerkhoven

  Elektrische taxi's ?

  Brugge stapt mee in een proefproject van de Bond Beter Leefmilieu om e-taxi's te promoten. Dat kondigt schepen Hilde Decleer (CD&V) aan. Vlaanderen wil tegen 2020 10% van de taxivloot naar zero emissie brengen. Brugge draagt 4000 euro bij in netwerkmomenten en kostprijsonderzoek voor taxichauffeurs en wil indien nodig 5.000 euro investeren in snelladers op taxistandplaatsen.

 • Stefan Vankerkhoven

  Geen extra vergoeding ?

  Marleen Ryelandt (Groen) gaat ervan uit dat Brugse schepenen die in het bestuur zetelen van intercommunales voortaan geen extra vergoeding meer krijgen voor hun tweede mandaat.

 • Stefan Vankerkhoven

  KLeien stadsbussen

  Arnold Bruynooghe (VB) hoopt dat de nieuwe vertegenwoordiger van de stad in het algemeen bestuur van De Lijn krachtdadiger het Brugs stadpunt zal vertolken in de problematiek van de kleine stadsbussen.

 • Stefan Vankerkhoven

  Te weinig durf in het stedelijk beleid

  Volgens oppositieraadslid Marleen Ryelandt (Groen) voert de Stad een voorzichtig beleid, met de handrem op : "Er is meer durf nodig. Er zijn onvoldoende investeringen in een beter klimat en in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook inzke city marketing laat Brugge kansen liggen.

  Ook Arnold Bruynooghe (VB) miste een gebrek aan durf : "Zelfs kleine investeringen worden doorgeschoven."

  Sammy Roelant (Brugse Vrijen) feliciteerde het stadsbestuur met het financieel beleid : "Elke lening die wij niet moeten opnemen is een euro belastinggeld die niet naar de banken gaat. Alleen is het toch jammer dat de kinderarmoede stijgt op en moment dat de Stad Brugge er warmpjes bij zit"

 • Stefan Vankerkhoven

  Gratis openbaar vervoer voor de Bruggelingen

  Ik pleit voor gratis openbaar vervoer voor de Bruggelingen : er is geen alternatief en er zijn onvoldoende parkings. Dit verrast u wellicht van een liberaal, maar ritten van 3 euro zijn te duur voor de Bruggelingen. Brugge moet dat maar zelf organiseren met kleine shuttle busjes.

  Deze merkwaardige uitspraak komt van raadslid Mercedes Van Volcem (Open VLD)

 • Stefan Vankerkhoven

  Barbecues in stadsparken

  Maak van Brugge een belevingsstad, waar je aangenaam kunt eten, drinken en winkelen. De vesten moeten de grote tuin van de Bruggelingen kunnen zijn, met picknick banken. En laat barbecues toe in stadsparken. Dat zegt Mercedes Van Volcem (Open VLD) in haar evluatie van.... de jaarrekening 2016

 • Stefan Vankerkhoven

  Pas parkeerplan deze zomer aan

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) betreurt dat het schepencollege erg laag van start ging : "Dat zie je aan de onbenutte kredieten van de voorbije jaren. Maar liefst 26 miljoen euro. Amper 53% van de projecten worden geraliseerd."

  "I het positief dat er zo weinig geleend wordt doro de stad ? de rente is historisch laag. Van zodra die opnieuw stijgt, zullen investeringen meer kosten."

  "Er zijn nog 17 doelstellingen nodig voor 17 maanden voro de verkeizingen. Voor onze partij zijn de volgende zaken prioritair : een betere coördinatie van openbare werken. We dringen aan op een vroegere evaluatie - eind juni - van het parkeerbeleid. Zo kunnen in de zomer al maatregelen genomen worden."

 • Stefan Vankerkhoven

  Verloedering van Zeebrugge gaat verder

  We merken helemaal niet uit de jaarrekeningen en uit het meerjarenplan dat Zeebrugge ernstig wordt genomen door het stadsbestuur. Ik pleit voor een totaal relanceplan. De verloedering van Zeebrugge gaat verder. Dat zegt Geert Van Tieghem (N-VA). Hij bespeurt evenmin geld voor het nieuw voetbalstadion in het meerjarenplan van de stad Brugge.

 • Stefan Vankerkhoven

  Stad wil veel patrimonium verkopen

  De kosten van het stadiondossier zijn niet terug te vinden in het meerjarenplan van de stad Brugge. Dat hekelt Geert Van Tieghem in zijn evaluatie van de jaarrekening. Maar hij blikt ook vooruit.

  "Het Brugs OCMW heeft 16 miljoen euro aan leningen te lopen, het OCMW 10 miljoen euro. Hoe zullen die terugbetaald worden, eens beide openbare besturen moeten fusioneren ?

  In 2017 wil Brugge voor 19 miljoen euro aan stadspanden verkopen. Een absoluut record. Dat is één tiende van het stedelijk patrimonum. Is dit een manier om kunstmatig de cijfers op te krikken ?", aldus Geert Van Tieghem.

 • Stefan Vankerkhoven

  Meer inkomsten uit belastingen

  Geert Van Tieghem (N-VA) laakt het feit dat hij amper twaalf dagen had om 650 bladzijden over de Brugse jaarrekening door te nemen : "Er is te weinig respect voor de oppositie."

  "De jaarrekening van 2016 stemt mij blij, er is sprake van een positieve evolutie. In 2013 zag het plaatje er nog heel anders uit. Deze kentering was wel noodzakelijk."

  "De stijging van de inkomsten te danken aan de vermeerdering van de fiscale ontvangsten met meer dan 3 miljoen euro. U moet dus de belastingen betalende Brugelingen bedanken. Het is dus een bewijs dat er meer Bruggelingen aan het werk zijn."

  "Een andere belangrijke inkomst voor de stad zijn de parkeergelden, die maar liefst 4,16 miljoen euro opbrachten in 2016. Ik vrees dat met het nieuwe parkeerpmlan velen Brugge zullen mijden. Met alle gevolgen vandien."

 • Stefan Vankerkhoven

  Brugge is financieel gezond

  Financiënschepen Boudewijn Laloo legde aan de gemeenteraad een gezonde financiële toestand van de stad Brugge voor : "We voldoen beter aan de decretale verplichtingen dan geraamd werd."

  "Ondanks besparingen van hogere overheden blijft Brugge financieel gezond", zei Boudewijn Laloo. "Door Vlaamse besparingen krijgen wij jaarlijks 230.000 euro minder subsidies voor jeugd, sport en cultuur. We vangen die tekorten zelf op, de Bruggelingen lijden er niet onder."

  Boudewijn Laloo gaat er prat op de stadsschuld de voorbije jaren met meer dan de helft verlaagd te hebben : "Ten opzichte van 2015 alleen al is die verminderd met 9,5 miljoen euro of 11%. Ook onze personeelsuitgaven zijn perfect onder controle : met 96,1 miljoen euro zitten we nog altijd onder het niveau van 2012. Momenteel werken er nog 1529 koppen bij de stad. In 2012 waren dat er nog 1886 of ruim 350 personeelsleden meer. De daling komt er onder meer omdat we elke pensionering niet meer automatisch vervangen en door de overdracht van het brandweerpersoneel."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!