Live Herbeleef de gemeenteraad Ieper: "Ik ben blij dat ik u tot een hoogtepunt heb gebracht"

08/05/17 om 13:40 - Bijgewerkt om 22:53

Maandag kwam de Ieperse gemeenteraad samen voor de eerste van twee zittingen deze maand. Er was een uitgebreide discussie over de toekomst van het voormalige openluchtzwembad en het voorstel van Emmily Talpe (Open Ieper) om een referendum te houden over de Leet werd door meerderheid én oppositie afgewezen.

Herbeleef de gemeenteraad Ieper: "Ik ben blij dat ik u tot een hoogtepunt heb gebracht"

© JL

 • Jeroen Laseure

  Afgelopen

  Na bijna 3,5 uur zit de gemeenteraad erop. Bedankt voor het volgen en meer verslag en duiding volgt vrijdag in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Ieper-Poperinge.

 • Jeroen Laseure

  Laatste vraag

  Ann-Sophie Himpe (Open Ieper) mag de gemeenteraad afsluiten. "Wil de stad Ieper toetreden tot het charter Sterk Fietsbeleid van Fietsberaad Vlaanderen? Daarbij zou de stad zich engageren tot het uitwerken van een sterk fietsbeleid."

  Schepen Dehaene: "Het doet met plezier dat uw fractie pleit voor de fiets. We kennen dit charter en veel van die acties zijn al in uitvoering. We kozen voor het SAVE-charter en niet voor dit charter. We hebben al heel wat fietsinitiatieven genomen."

  Ann-Sophie Himpe: "We zijn niet enkel pro-auto. Auto betekent ook niet automatisch contra fietsen. Het lijkt me toch aangeraden om het charter te ondertekenen. Zo worden de individuele acties beter zichtbaar."

 • Jeroen Laseure

  Hondendrollen

  Raadslid Valentijn Despeghel (SP.A) vraagt meer aandacht voor sensibilisering rond achtergebleven hondendrollen. "Sensibilering is essentieel, net als een geschikte infrastructuur. Er zijn al heel wat hondentoilletten voorzien, maar die worden steeds minder bezocht. Daarom denk ik dat het aangeraden is om hondenpoepbuizen te plaatsen op strategische plaatsen."

  Schepen Jan Delie (N-VA): "Het is zinvol dat u dit punt aanbrengt. Het is geen pijnpunt, eerder een aandachtspunt. Uw tussenkomst hier is al een deel van de sensibiliseringscampagne, op voorwaarde dat u de kranten haalt. Tot nu toe vinden we dat de problematiek voldoende opgevangen wordt door ons."

  Valentijn Despeghel: "U moet het niet laten afhangen van de stad of er sensibilisering komt. Laat ons een proefproject opstarten."

 • Jeroen Laseure

  Wat met Sint-Niklaaskerk

  Emmily Talpe (Open Ieper) vraagt naar de toekomstige invulling van de Sint-Niklaaskerk. "Wat kan of kan niet van de dienst ruimtelijke ordening?"

  Dominique Dehaene (CD&V): "Er zijn nog geen projectvoorstellen op de dienst voorgekomen. Meer kan ik niet zeggen."

 • Jeroen Laseure

  Blijven leeuwen staan?

  Patrick Benoot (Open Ieper) vraagt of het stadsbestuur geen replica's kan maken van de stenen leeuwen aan de Menenpoort. "Veel Ieperlingen vinden het jammer dat ze na 11 november zullen verdwijnen. En de replica's kunnen er komen via 3D-printing."

  Schepen Jef Verschoore (CD&V): "Er is veel enthousiasme over de leeuwen. De posts op de sociale media zijn niet meer te tellen. We nemen akte van uw suggestie, maar zullen onze tijd nemen hiervoor. We zullen dit idee ook toetsen bij de Australische overheid en de CWGC. De leeuwen blijven staan tot 11 november. Replica's zijn echter een grote ingreep. Het zou de historische aanblik van de Menenpoort ingrijpend veranderen. Maar we nemen akte en zullen de nodige rijpingstijd nemen."

  Patrick Benoot: "Ik apprecieer uw bereidheid om dit verder te laten onderzoeken."

 • Jeroen Laseure

  Basisbereikbaarheid

  Vera Lannoo (Groen) vraagt een stand van zaken in de vervoersregioraad basisbereikbaarheid Westhoek. Dominique Dehaene (CD&V): "In de commissie verkeer hebben we een stand van zaken gegeven. Er zijn vier bijenkomsten geweest. Daar is geen nieuws over te melden."

  Vera Lannoo: "Ik ben geen lid van die verkeerscommissie, wel iemand anders van Groen. Maar er is nog geen overleg geweest met de fractieleiders."

  Jan Vercammen: "Dan zullen we met de fractieleiders bijeenzitten daarvoor."

 • Jeroen Laseure

  Verkeerskussens

  Nancy Six (Vlaams Belang) komt nog maar eens tussen over de verkeerskussens die steeds los komen. "De kussens in de Plumerlaan, Minneplein en Augustijnenstraat zijn al helemaal verschoven of zelfs verdwenen. Wat is de oorzaak van die miserie en is er een oplossing?"

  Schepen De Roo: "De losgekomen hoek heeft enkel te maken met de uitvoering en dat zal hersteld worden als het 12 graden is. Dat is de voorwaarde. Dat is op kosten van de uitvoerder, niet voor ons. De Plumerlaan zullen we uitstellen tot na de werken."

  Nancy Six dringt aan op een definitieve oplossing.

 • Jeroen Laseure

  Portret van burgemeester

  Philip Bolle (SP.A): "In het verleden kregen afzwaaiende burgemeesters een portret in de Lakenhallen, gemaakt door een plaatselijke kunstenaar. Nu is alles echter verhuisd naar het Auriscentrum. Zetten we de traditie van het burgemeestersportret voort? Lokale overheden investeren weinig in kunstenaars. Het zou jammer zijn als dat zou verdwijnen. Geven we wel voldoende kansen aan lokale kunstenaars?"

  Jan Durnez is intussen naar huis. Schepen Dieter Deltour (CD&V) valt in: "We moeten de nachtrust van Jan Durnez respecteren. Deze traditie willen we zeker in stand houden. We zullen de portretten een nieuwe plaats moeten geven. Een optie is de vleugel van het Nieuwerck. Voor het schilderij van de huidige burgemeester gaan we op zoek moeten naar een Ieperse portretschilder. Als we een Ieperling de kans zullen geven, zullen we dit zeker doen."

 • Jeroen Laseure

  Vragenrondje

  We zijn begonnen aan het vragenrondje.

 • Jeroen Laseure

  Kinderarmoede in Ieper

  Evelyn Bouchaert (SP.A) houdt een toelichting over kinderarmoede in Ieper. "De stad heeft op dit vlak al heel wat stappen ondernomen en dat is positief. Met SP.A hebben we hiervoor nog twee ideeën die we willen lanceren: voorzie een onderwijscheque voor de aankoop van schoolgerief en verwezenlijk een 1 euro-maaltijd op school. De scholen kunnen en moeten hierin een belangrijke partner zijn. Verder dringen we aan op maatregelen voor op lange termijn. We denken aan de oprichting van een echt sociaal restaurant, een aanmoedingspremie voor eigenaars die hun woning verhuren aan het sociaal verhuurkantoor en begeleiding van brugfiguren bij kwetsbare scholieren bij hun studies."

  Ann-Sophie Himpe (Open Ieper) vult aan. "Met Open Ieper willen we dit zeker onderschrijven. Onderwijs is hierin heel belangrijk. Onderwijscheques juichen we toe, net als 1 euro-maaltijden. Maar dan niet via scholen. Eerder via het sociaal restaurant met de ouders. Het hebben van een job is eveneens belangrijk. We zijn er voorstander van om actiever naar mensen toe te gaan."

  Schepen en OCMW-voorzitter Marieke Cloet (CD&V): "Met het OCMW doen we nu al veel tegen kinderarmoede. Zo geven we lessen Nederlands, komt de vrijetijdspas eraan, hebben een pamperbank opgericht... We zijn druk bezig. In het verleden zijn we niet ingegaan op de 1 euro-maaltijden, omdat we daar geen subsidies voor kregen. Uit een eerste Vlaamse evaluatie bleek dat er nu 70 zijn aangeboden over 9 gemeenten. Ook de onderwijscheque voeren we niet in, maar we steunen leerlingen op andere manieren. Het sociaal restaurant zijn we aan het onderzoeken, in samenwerking met de VDAB, Op 't Spoor en het volwassenenonderwijs. Onze dienst welzijn helpt gezinnen met kinderen die hulp nodig hebben. We kunnen niet alle problemen ineens aanpakken."

  Evelyn Bouchaert: "Wij willen hier serieus op inzetten. Het aantal geboorten in kansarme gezinnen is verdubbeld in Ieper. Dat is meer dan in West-Vlaanderen. We vinden dat er meer communicatie moet komen over de armoedecijfers. Mensen moeten daar meer voor open staan. In Kortrijk wordt 5,5 miljoen euro vrijgemaakt voor armoedebestrijding. Misschien moeten we eens gaan kijken bij onze buren."

  Schepen Eva Ryde (N-VA): "Nog een aanvulling. Op het vlak van informatie hebben we al stappen gezet. Zo was er vorig jaar al de inleefweek en er zijn al talloze vormingen doorgegaan.

 • Jeroen Laseure

  Ieperse vissen

  Valentijn Despeghel (SP.A) heeft een interpellatie over wie voor wat verantwoordelijk is op de Vestingen. "Er is onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het visbestand, het onderhoud van vispontons, aanleggen van schuilplaatsen tegen aalscholvers. We betreuren de gang van zaken. Jullie ontlopen jullie verantwoordelijkheid. En wie zal in de toekomst instaan voor de verkoop van visvergunningen?"

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "U haalt alle info door elkaar. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft inderdaad het beheer van het water overgenomen. Maar er is een voortdurende dialoog. Als er problemen zijn, maken wij die mensen daarop attent. En we krijgen altijd positief antwoord. Dat vergt echter veel administratie. Wij zijn het enige bestuur in Vlaanderen dat zo nauw betrokken is bij de vissers. Alles zal eindigen in een samenwerkingsakkoord."

  Valentijn Despeghel: "Ik ontken niet dat we een voorbeeld zijn voor Zillebeke-vijver. Maar werk ook op de Vestingen op die manier. En betrek ook de vissers daarbij."

  Schepen De Roo: "We houden elk jaar een vergadering en die heeft dit jaar nog niet plaatsgevonden."

  Valentijn Despeghel: "Ik zeg niet dat jullie slecht bezig zijn, maar werk beter samen met de stad, het VMM en de Ieperse vissers."

  Schepen De Roo: "Dat zal allemaal in dat samenwerkingsakkoord zitten."

 • Jeroen Laseure

  "Ik word er gek van"

  Philip Bolle mag nog antwoorden: "Nog een opmerkingen over die 75 procent behouden. Wij blijven bij ons standpunt dat die 75 procent arbitrair is. Neem de zone achter de Jansseniusstraat mee in de beginperiode. Later kan je die plaatsen laten verdampen en groen maken. Dan kunnen we landen op 75 procent."

  "Mevrouw Talpe, het klopt niet dat jullie de enige zijn die begaan zijn om het behoud van parkeerplaatsen in de binnenstad. Maar de toekomst van de stad is niet aan de auto, maar aan mensen op de straat. We komen er wel, de fundamenten zijn goed. In de toekomst kan u misschien wat gas terugnemen."

  Nancy Six: "Collega Talpe, u neemt het op voor Koning Auto. U hebt volgens mij een verkeerd beeld van de bezoekers van de stad. Een klein beetje wandelen lukt wel in andere steden, waarom zou dat niet bij ons kunnen?"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "De essentie is het verdwijnen van potentieel 90 plaatsen in de stad. Dat is gigantisch veel in de binnenstad. Ik word er gek van dat jullie daar zo licht over gaan. Ga maar zoeken naar die ene vrije plaats in de zijstraten. Daarom wilden we dit eerder voorleggen aan de Ieperling."

  Schepen Dehaene: "Nog enkele objectieve feiten. Ik wil de tellingen graag opnieuw doen. Maar onze tellingen zijn correct gebeurd. Wagens die geparkeerd staan op gearceerde zones, tellen wij niet mee, net als wagens die staan op minder dan 5 meter van een zebrapad. De gemiddelde parkeerdruk is 68 procent, daarom kozen we voor een mooie 75 procent behouden. U zegt ook dat wij een ondergrondse parkeergarage geschrapt hebben uit het voorstel. Maar wij hadden als voorwaarde gezegd dat er geen ondergrondse parkeergarage nodig was. We hebben hen ondanks het niet naleven van die voorwaarde toch gekozen. En de zone rond het Iers kruis zal inderdaad onderzocht worden."

 • Jeroen Laseure

  "Van hoogtepunt naar dieptepunt"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Van een hoogtepunt naar een dieptepunt. De diepere bevraging van een Ieperling blijkt niet aan de orde in de vorm van een referendum. Knopen zullen wel pas doorgehakt worden in 2018, hoor ik u zeggen, collega Dehaene. Blijkbaar doet de mening van de Ieperling er nu niet toe."

  "Ik weet ook niet in hoeverre bedenkingen worden meegenomen. We zijn straat per straat gaan tellen en volgens onze tellingen zullen er netto 90 plaatsen verdwijnen. Ik wil gerust met u een namiddag in de stad wandelen en we zullen er een leuke namiddag van maken. Voor ons is het een grote fout om de twee grote pleinen quasi verkeersvrij te maken. En dat terwijl de ontwerpers zelf een parkeergarage hadden voorgesteld. Een referendum zou nog altijd kunnen overigens, met een kleine inspanning zou dit gelukt zijn. Ik krijg alle zonden van Israël over mij heen. Misschien moeten we Open Ieper vervangen door PVDA: partij van de auto. De auto heeft nog altijd een belangrijke plaats en er is geen alternatief voor een stad als Ieper. We kunnen niet iedereen met de fiets op stap sturen."

  "Over de inspraak ben ik het niet eens met u. Het was geen transparante manier van inspraak."

  "En nog de kostprijs. Men wil het parkeerbeleid niet uit handen geven. In andere steden willen private partijen parkeergarages kostenloos bouwen als ze de uitbating krijgen. Laat ons dat toch onderzoeken."

  "Voor ons zal het in 2018 aan de kiezer voorgelegd worden. Leg het dan ook vast in jullie verkiezingsprogramma."

 • Jeroen Laseure

  "Geen plaats genoeg onder Astridpark"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Bedankt voor deze boeiende discussie. Participatie is heel belangrijk voor ons. We betrekken mensen bij onze beslissingen. We kunnen mensen hiervoor enkel de kans geven, in dit geval in liefst vier fases. Ik was tevreden over de eerste inspraakronde waarbij wij als stad onze nek hebben uitgestoken. Als je met een plan komt, zeggen mensen dat alles al beslist is en als we met een blanco blad komen, zeggen ze dat we niet weten wat we willen... Vraag is wat we doen met de bedenkingen die binnengekomen zijn. We geven die mee aan de ontwerpers en sturen een antwoord naar wie een opmerking gemaakt heeft. Het is nog steeds geen definitief plan. Daar zijn we ons ook zeker van bewust. Wij zien die opmerkingen ook en spreken die door. Volgende week komt er een nieuw voorstel en we gaan door tot het voldoet aan onze verwachtingen en die van de Ieperlingen. Het gaat om het verzoenen van zo veel mogelijk belangen. Honderd procent tevredenheid bij iedereen zal er nooit zijn."

  "Van bij het begin hebben we enkele zaken meegegeven aan de ontwerpers. Zo moet 75 procent parkeerplaatsen behouden blijven. Daaraan zullen we ons ook houden. Over de plaatsen van de parking zoeken we naar compromissen. Voor de ondergrondse parking: we hebben ook ons huiswerk gedaan. Wij hebben alles onderzocht en veel wat collega Bolle gezegd heeft, is terecht. Zo hebben we de cijfers van Diksmuide. De kostprijs kwam daar op 10 miljoen euro. Ook voor het Astridpark hebben we een studie gemaakt en onder het Astridpark is geen plaats voor 214 plaatsen. Voor 4 niveaus is er maar plaats voor 117 plaatsen. Voor één bouwlaag zijn er maar 58 plaatsen en dat zou al 1,4 miljoen euro kosten. Bij een ondergrondse parking zouden we de parking op het Minneplein ook betalend moeten maken. En wie zit daarop te wachten? En hebt u een partij die zo'n parking wil uitbaten? Als er interesse was geweest daarvoor zouden we hen al lang gehoord hebben. Zo'n parking zou niet rendabel zijn."

  "De plannen moeten klaarliggen voor 2019, maar er gaat daarvoor geen spade in de grond. De moeder aller referenda is daarom voor oktober 2018. Dan horen we wel wat de Ieperlingen ervan vinden. En in geen enkele andere stad is er een referendum gehouden over mobiliteit of een ondergrondse parking, ook niet in Gent, waar uw blauwe vrienden in de macht zitten."

 • Jeroen Laseure

  "70 reacties is toch niet niets?"

  Nancy Six (Vlaams Belang): "Mevrouw Talpe, het siert uw vastberadenheid, maar wij zijn niet te vinden voor een parkeergarage. Er moet inderdaad soms een blokje omgereden worden voor een vrije parkeerplaats, maar er zijn voldoende randparkings. Hoe denkt uw fractie een parkeergarage te financieren? En liggen de Ieperlingen niet wakker van het plan of sluiten ze zich aan bij wat voorligt? En wat is de kostprijs van een referendum? Ik sta wel achter een referendum, maar niet voor de heraanleg van de Leet."

  Vera Lannoo (Groen): "Er is weldegelijk inspraak geweest. Wie zijn mening wilde geven, kon die geven. Meer dan 70 reacties is toch niet niets? Die inspraak kan tellen. Parking in het centrum betekent ook niet anders voor het draaien als handelsstad."

 • Jeroen Laseure

  "Wil u uw eigen agenda doordrukken?"

  Philip Bolle (SP.A) geeft zijn mening hierover. "Collega Talpe, er steken toch een paar kronkels in uw redenering. Bij de voorstelling van het project kreeg de Ieperling de kans om de plannen te evalueren en commentaar te leveren, maar, en daar waren we het allemaal over eens, die periode was onredelijk kort. Er kwam daar heel weinig respons op en dat weten we voornamelijk aan die te korte inspraakperiode."

  "Op 1 april dit jaar werd het aangepaste plan voor de Leet voorgesteld en nu kregen bewoners en adviesraden 1 maand de tijd om de oefening over te doen. Die mogelijkheid werd ook ruim bekendgemaakt via alle kanalen van de stad, inclusief sociale media. En opnieuw was er heel weinig interesse, om maar niet te zeggen, nog minder. U zegt het trouwens zelf: amper 7 individuele reacties en drie verenigingen namen de moeite om opmerkingen te formuleren."

  "Maar blijkbaar weet u meer, want 'het aangepaste plan baart de Ieperling ernstige zorgen' zo beweert u en ik vraag mij af waar u zich hiervoor op steunt, uw Facebookpagina even buiten beschouwing gelaten. U negeert dus straal de officiële werkelijkheid en vult die -zonder enig bewijs- in naar uw eigen goeddunken. Zou het kunnen collega dat de Ieperling een stuk verstandiger is dan u wilt laten uitschijnen en zou het kunnen dat u vooral uw eigen agenda wil doordrukken?"

  "U zegt in uw persbericht dat er 'krasse uitspraken gedaan worden rond de kostprijs van een ondergrondse parkeergarage, zonder enige studie of gesprekken met mogelijke private partners', maar u negeert straal de cijfers die ik hier in november vorig jaar heb gebracht. En er is niets 'kras' aan die cijfers en uitspraken, behalve dat wij ons huiswerk wél gedaan hebben en te rade zijn gegaan bij het parkeerbedrijf in Kortrijk. En ik herhaal wat ik toen gezegd heb op basis van een realistisch scenario:

  -De minimale capaciteit in functie van de rentabiliteit bedraagt 200 parkeerplaatsen;- Een ondergrondse parkeerplaats kost afgerond 30.000 euro per parkeerplaats, exclusief btw;- Het onderhoud kost jaarlijks afgerond 600 euro per parkeerplaats, eveneens zonder btw;- Een positief resultaat kan pas ingeschreven worden na aflossing van de leninglast, en die bedraagt al gauw 25 à 30 jaar. Alle voorgaande jaren zijn dus 100% zeker negatief;- En ten slotte, de bouw van een ondergrondse parkeergarage betekent het afbouwen van parkeercapaciteit in de onmiddellijke omgeving én -belangrijk- het in concessie geven van het bovengronds parkeren, met als gevolg hogere tarieven en constante controle indien private exploitatie."

  "Is het dit wat u wilt collega? Een ondergrondse parkeergarage voor 200 wagens van minimum 7 miljoen euro -of omgerekend pakweg 500,00 euro per gezin- met een jaarlijkse onderhoudskost van 120.000 euro en dat voor de komende 30 jaar, gekoppeld aan duurdere parkeerplaatsen bovengronds en verlieslatend voor de komende 30 jaar? Als u hiermee akkoord gaat, wil dat dan met zoveel woorden ook meteen zeggen. Het staat u natuurlijk vrij om onze cijfers tegen te spreken, maar dan liefst met bewijzen in de hand."

  "Ook uw uitspraak dat alle 13 centrumsteden een ondergronds parkeeraanbod hebben in hun centrum is vreemd, want wat heeft dat in hemelsnaam te maken met Ieper? Los van Turnhout dat 43.000 inwoners telt, hebben de overige 12 centrumsteden inwonersaantallen tussen de 61.000 en 517.000. We spreken dus over een andere dimensie en dat toont nog maar eens het absurde aan van Ieper de 14de centrumstad te noemen. Voor de volledigheid collega, er zijn los van de 13 centrumsteden, nog 13 steden en gemeenten in Vlaanderen die meer inwoners hebben dan Ieper."

  "En er steekt nog een contradictie in uw betoog. De stad heeft over de voorbije jaren grote inspanningen gedaan om randparkings aan te leggen of uit te bouwen. Ik heb het over de Esplanade, het stationsplein, de Leemput, de Kolve, de Leopold III-laan, de Rijselpoort en het Minneplein. En binnenkort wellicht ook nog het voormalig goederenstation aan de Dikkebusseweg. Tenzij ik mij vergis, heeft ook Open Ieper al die faciliteiten uiteindelijk mee goedgekeurd. En we hebben die goedgekeurd omdat we de druk van de ketel willen halen; de druk op de leefbaarheid in het historisch centrum van de stad én om het winkelen en wandelen aangenamer te maken. Dat er nog moet gesleuteld worden aan een en ander, is een feit. Bijvoorbeeld aan de overdreven parkeerduur in de winkelstraten en het gratis zijn van het grootste deel van de Esplanade. Eigenlijk ligt die te dicht bij het centrum om nog grotendeels voor gratis randparking te kunnen doorgaan, maar dat is voer voor een latere discussie. De besluitvorming over de voorbije jaren en uw instemming bij de realisaties, staat dus in schril contrast met uw huidig betoog dat de automobilist weggepest wordt uit het centrum omdat er mogelijk een aantal parkeerplaatsen zouden verdwijnen."

  "En zijn de parkeercijfers van collega Dehaene voor de Leet en omgeving definitief? Natuurlijk niet, want net zoals collega Dehaene al een aantal keer zeer tegen zijn zin, maar noodgedwongen, heeft moeten bricoleren aan zijn mobiliteitsplan, zo ook zal er aan het deelplan dat voorligt, gesleuteld worden. Ook wij hebben vragen bij de inplanting en het beperkte aantal parkeerplaatsen in het voorliggende plan, maar wij zien nog volop ruimte achter de kathedraal aan de kant van de Janseniusstraat. Het Iers monument kan moeiteloos verhuizen naar bijvoorbeeld het park en die schaduwrijke, tochtige zone herbergt nog een aanzienlijk potentieel aan parkeerplaatsen. Noteer alvast collega's, dat SP.A volop die kaart trekt."

  "Maar moeten we daarvoor een referendum houden? Het dilemma van vandaag is niet voor of tegen een put van 7 miljoen euro extra; dat is een absurde vraag. Het dilemma van vandaag is waar we die parkeerplaatsen bovengronds best situeren. Daarenboven weet u zeer goed dat dit referendum er niet komt, daar de tijd te kort is om het te organiseren. Eén jaar voor de verkiezingsdatum zijn referenda verboden. Wat wel kan, is dat de meerderheid een bevraging hierover zou organiseren, maar dan gelooft u nog in sprookjes. Het referendum of bevraging die de meerderheid zal organiseren heet 'verkiezingen'."

  "Wat niet wegneemt dat het organiseren van een actieve bevraging van de bevolking tegen eind dit jaar zeker mogelijk is. Maar dan niet over een geïsoleerd item zoals een parkeergarage, maar over de toekomst van de stad zoals die wordt beschreven in het nieuwe 'Meerjarenplan 20-40'. En in die bevraging kan een enquêtering over een ondergrondse parkeergarage en een nieuw openluchtzwembad perfect gekaderd worden. Met de bedoeling de resultaten van die bevraging beschikbaar te maken voor alle politieke partijen die deelnemen aan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Daar dient dan ook een budget voor voorzien te worden door het college. Ten ander, deze vraag, die verregaande burgerparticipatie inhoudt, werd unaniem goedgekeurd op 3 mei in de 'Commissie Inspraak', door alle politieke partijen, behalve Open Ieper, die haar kat stuurde."

  "Rest uw opmerking collega Talpe dat de stad met haar werkwijze de volgende bestuursploeg mogelijk voor voldongen feiten stelt. Daar hebt u een punt, of beter, een half punt. Vóór 1 januari 2019 is er geen euro begroot voor de verwezenlijking van het voorliggende plan. Wel voor studiewerk en dat studiewerk gaat niet verloren. Wie ook deel uitmaakt van het toekomstig bestuur, hij of zij zal nog steeds op voldoende wijze de handen vrij hebben om de plannen bij te sturen. Dus collega, laat de Ieperling maar beslissen in oktober 2018, maar dan liefst op basis van correcte argumenten en nuchtere cijfers."

 • Jeroen Laseure

  Referendum over de Leet

  Emmily Talpe houdt haar interpellatie over de Leet.

  "De toekomstplannen voor de Leet en omgeving laten niemand onberoerd. Na de heraanleg van de Grote markt eind vorige eeuw, is dit dan ook het tweede grootste project voor de binnenstad."

  "Een project dat het beeld van Ieper maar ook de leefbaarheid en de toekomst van onze stad - minstens voor de volgende 30 jaar - zal bepalen. Met andere woorden, een momentum waar we de bal echt niet mogen misslaan. Het zal dan ook niemand hier verbazen dat onze fractie aan de alarmbel trekt. We hadden nog enige hoop bij de voorstelling van de vier plannen vorig jaar. In het bijzonder dan bij het plan A dat voorzag in een ondergrondse parkeergarage."

  "Maar toen we op 1 april de aanpassing van plan A onder ogen zagen - en realiseerden dat het geen flauwe 1 aprilgrap was - sloeg de angst ons om het hart.Niet alleen omdat onze fractie zich absoluut niet kan vinden in de beslissing om tientallen parkeerplaatsen te schrappen in de binnenstad zonder degelijk alternatief maar ook en vooral angst omwille van het besef dat wij hier en nu het lot van onze stad bezegelen. En misschien, misschien... heeft Open Ieper het bij het verkeerde eind en is dit voor Ieper op termijn wél een goeie zaak ... maar we kunnen evengoed het doodvonnis tekenen van onze stad. En die verantwoordelijkheid, beste collega's, is verpletterend."

  "Niet dat we het niet zagen aankomen. De eerdere en vaak hevige reacties van zowel meerderheid als mijn waarde collega-oppositie fractieleiders, hadden al aangetoond dat onze fractie in deze gemeenteraad momenteel nog alleen staat met haar pleidooi om voldoende parkeergelegenheid in de binnenstad te behouden. Begrijp ons niet verkeerd, wij hebben niets tegen open ruimte, groen in de binnenstad, gezellige waterpartijen, ruimte voor terrassen, een mooiere aanblik op onze prachtige historische gebouwen, maar wij bedanken voor een kaalslag in het al krappe aanbod parkeerplaatsen."

  "Het is niet mijn bedoeling om hier het plan in detail te gaan analyseren, dat is ook niet de essentie van mijn interpellatie, maar de keuze om het mes te zetten in bijna alle parkeerplaatsen op het Vandepeereboomplein en meer dan de helft van de plaatsen op het Sint-Maartensplein is voor ons onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. En ja er wordt gedeeltelijk gecompenseerd maar dan wel op een bijzonder onhandige en onwenselijke manier. De wagens worden massaal in de straten rond het Astridpark geduwd, wat ongetwijfeld zal zorgen voor heel wat bijkomend zoekverkeer. En zo ook meer stadsverkeer, meer geluids- en milieuhinder en de bewoners van de binnenstad zijn kop van jut. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. En dan heb ik het nog niet over de impact op de aantrekkelijkheid van Ieper als toegankelijke, makkelijk bereikbare winkelstad."

  "Maar goed dat is onze mening en onze fractie pretendeert niet de wijsheid in pacht te hebben, maar dat met alle respect, dat heeft niemand hier.Daarom vragen wij om te bezinnen eer we beginnen. Waarom moeten we zo snel schakelen, het brandt nergens, laat ons de tijd nemen om een voldragen dossier voor te bereiden, om doordacht knopen door te hakken. En vooral laat ons de Ieperling ernstig bevragen.Want laat ons eerlijk zijn, schepen Dehaene, de inspraakmomenten waren een slag in het water. De eerste ronde was al magertjes met 70 meningen, de tweede ronde met amper 7 reacties moet toch ook uw ogen hebben doen open gaan."

  "Nochtans hebben heel wat Ieperlingen hierover een mening. Dat hoor je op straat, in de winkels, op de trein, en dat lees je op sociale media. De meningen verschillen soms sterk en dat is normaal, iedereen bekijkt dan vanuit zijn eigen perspectief, zijn eigen gewoontes en patronen, zijn eigen buikgevoel. Als het dit stadsbestuur dus écht menens is wat betreft inspraak over dit belangrijke project voor de binnenstad dan vraagt ze de mening van elke Ieperling én laat u de kiezer hierover in 2018 beslissen. Dan kan de volgende legislatuur met een sterk mandaat, gesteund door de Ieperlingen, het project uitvoering geven. De Auris-nalatenschap ligt bij velen nog altijd zwaar op de maag, ik neem aan dat we toch willen leren uit de fouten van het verleden."

  "Hoewel het uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen bovenal onze voorkeur wegdraagt, kan u het dossier ook op korte termijn aan de Ieperling voorleggen, door het organiseren van een volksraadpleging of referendum in de volksmond. Het gemeentdecreet geeft aan de gemeenteraad de mogelijkheid om op eigen initiatief te inwoners te raadplegen. Als we dit hier samen beslissen dan vervalt de verplichting om 10% handtekeningen te verzamelen wat maakt dat we dit nog kunnen organiseren voor de sperperiode van 1 jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen."

  "Beste collega's, onze vraag is dan ook simpel, vinden jullie samen met ons dat dit dossier dermate belangrijk is voor de toekomst van onze stad dat we het plan op een ernstige manier aan de Ieperling moeten voorleggen. Kan de gemeenteraad zich akkoord verklaren om dit dossier uit te stellen tot de start van de volgende legislatuur of is er bereidheid om op korte termijn een referendum te organiseren met uiteraard het engagement om de uitslag te erkennen en te honoreren?"

 • Jeroen Laseure

  Slechte staat van trottoir

  Nancy Six (Vlaams Belang) houdt een interpellatie over de slechte staat van het trottoir bij Huize Wieltjesgracht.

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "We zijn al een tijdje bezig met de planning voor de heraanleg van de Hoge Wieltjesgracht. We gaan in de nabije toekomst hier dan ook geen grote kosten doen. Maar we hebben al 65 kilometer nieuwe trottoirs aangelegd."

  Nancy Six: "Akkoord, maar het is soms toch een kleine moeite om een borduur te verlagen? En een verzakking kan je toch ook oplappen?"

  Stephaan De Roo: "We gaan daaraan werken."

 • Jeroen Laseure

  "Ik ben blij dat ik collega Talpe tot een hoogtepunt heb gebracht"

  Ook Emmily Talpe (Open Ieper) heeft een tussenkomst.

  "Onze fractie is in ieder geval tevreden dat er rekening werd gehouden met onze bemerking in de GR van februari. Ook wij, collega Bolle, hadden toen opmerkingen gemaakt. Collega Bolle, ik val overigens bijna van mijn stoel dat u nu ook een openluchtzwembad zit zitten. Ik weet nog dat u zei dat ik aan het dromen was. Misschien kunnen we er een dubbel referendum van maken? De keuze van het stadsbestuur is welgekend, geen nieuw openluchtzwembad. Zoals de beschrijving van de opdracht nu voor ligt, lijkt er weinig ruimte voor marge. Is flexibliteit nog altijd mogelijk?"

  Nancy Six (Vlaams Belang): "Wij zijn het deels eens met SP.A en Open Ieper, maar zijn niet voor een nieuw openluchtzwembad. We moeten de financiële gevolgen in de gaten houden."

  Vera Lannoo (Groen) is wel positief en keurt dit punt goed. "Wij geloven niet in het doemscenario van collega Bolle."

  Jan Durnez (CD&V): "Collega Bolle, we hebben in februari het punt al teruggetrokken, nadat u ons op de fout had gewezen. Dit blijft ook een beschermde omgeving. De mogelijkheden zijn beperkt. Om daar opnieuw een openluchtzwembad mogelijk te maken, is het heel moeilijk op vlak van milieuvergunningen. Het is daar zelfs niet meer mogelijk om daar een eigentijds openluchtzwembad te maken. Dat heeft onder meer te maken met de stroming van het vestingwater. Schepen Deltour merkte net op: gelukkig is hier een dokter aanwezig, want er is sprake van verkiezingskoorts. Als de Ieperling echt een nieuw openluchtzwembad wil, kan dit misschien beter aan de Leopold III-laan."

  Philip Bolle: "Ik ben blij dat ik collega Talpe tot een hoogtepunt heb gebracht, het is de eerste keer. U moet echter niet selectief luisteren. Wij willen een nieuw openluchtzwembad steunen als de Ieperling daarvoor kiest. Wij willen een bevraging doen met uitleg over kosten en de locatie. Het hoeft niet eens daar te zijn, meer over het principe van een openluchtzwembad. Een stad moet kunnen dromen en een nieuw openluchtzwembad is zo'n droom. Het gaat om investeren in puur plezier. Niet de zotste kosten, maar om de volgende legislatuur iets terug te doen voor de Ieperlingen na de zware investeringen. Maar het belangrijkste voor ons is de vraag."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Ons standpunt blijft ongewijzigd. Wij blijven gaan voor een openluchtzwembad. Ik ben voorstander van een bevraging van de Ieperling. Voor de locatie van het zwembad zelf: het is niet omdat het beschermd is, dat het daar niet meer zou kunnen. Je kan daarvoor heel veel subsidies krijgen. Als het niet haalbaar is, wil ik dat zien na studies van experts. Voor de locatie is het ook nieuws voor mij dat er plaats zou zijn naast het huidige zwembad. Maar daar staan we ook open voor."

  Jan Vercammen (N-VA): "Met de avant-premières van een aantal kiesprogramma's leg ik dit punt ter stemming voor." Er zijn elf onthoudingen.

 • Jeroen Laseure

  Wat met openluchtzwembad?

  Er komt een nieuwe aanbestedingsprocedure voor het voormalige openluchtzwembad.

  Philip Bolle: "In tegenstelling tot wat voorlag op de raadszitting van februari, waar u in besloten kring uit 5 kandidaten al 3 ontwerpers had geselecteerd, stelt u hier een procedure voor die van begin af aan moet hernomen worden en dit is inderdaad de enige correcte manier. Uw voorstel van februari was -zoals ik uitgebreid had uiteengezet- onwettig en had mogelijk grote gevolgen gehad, zo een ontwerper -die niet geselecteerd was- klacht had ingediend. Wij hebben de stad dus voor mogelijk forse schadeclaims behoed, maar een woord van dank hiervoor van uwentwege is blijkbaar een brug te ver. Rest ons de tevredenheid dat een alerte sp.a alsnog een troef is voor de stad en haar inwoners."

  "Wat het inhoudelijke betreft, wijkt u echter niet af van uw oorspronkelijke intentie. De opdracht wordt omschreven als "een rustig verblijfspunt creëren met ruimte voor een picknick, een zit- en ligweide met gepast meubilair en ruimte voor een waterspeelzone voor kinderen. Een aantal herkenbare elementen van de originele zwembadarchitectuur moeten behouden blijven en tenslotte moet er ook ruimte zijn voor een artistiek project dat de visualisering van 'Ieper Vredesstad' vormelijk en inhoudelijk verbeeldt". In dit hernomen dossier is geen sprake meer van 'participatie door omwonenden', maar wel van 'vastleggen van een participatietraject'. Dit is wellicht ruimer en dus een stap vooruit, maar het komt nauwelijks tegemoet aan onze voornaamste bemerkingen die wij reeds eerder uitten in februari. Zoals, is er wel behoefte aan wat u voorstelt en zou dit project geen betere invulling kunnen krijgen in de omgeving van de Fenix? Daar hebben we al de ligweide, de ruimte om te picknicken, te barbecueën, daar hebben we sanitair, daar hebben we speeltuigen. Misschien vraagt de Ieperling gewoon dat u het horecagedeelte van Ieper Strand behoudt en een ruim terras aanlegt aan het water met zicht op de Menenpoort. Wij in elk geval staan voor alles open, op voorwaarde dat de inwoners eerst aan het woord komen in dit dossier, maar dit is duidelijk niet uw intentie."Waar we ons wel achter scharen, is de doelstelling om de verbinding van het vestingwater met de Wieltjesgracht te realiseren, maar dit kan evengoed ondergronds gebeuren."

  "U vult zoals gezegd dit project al dusdanig in dat van enige participatie nauwelijks nog sprake zal zijn, behoudens wat punten en komma's en ik voorspel u nu al dat u averij zult oplopen. U onderschat de emotionele waarde die de Ieperling hecht aan deze plek. De helft van de raadsleden heeft er leren zwemmen, heeft er vrienden gemaakt voor het leven of een partner gevonden. U zult op uw info- en participatiemomenten bestookt worden met vragen over de realisatie van een nieuw openlucht zwembad en dat is de ware reden waarom u dit project niet durft toevertrouwen aan de Ieperling; dat is de reden waarom u niet met een blanco blad durft te beginnen ondanks uw wervende slogan 'teruggeven van de site Open Lucht Zwembad aan de Ieperling'."

  "SP.A wil net zoals zoveel Ieperlingen eindelijk eens van u horen in cijfers en argumenten waarom een nieuw openluchtzwembad niet wenselijk of mogelijk zou zijn. Want een stad moet durven dromen en ook wij zijn gevoelig voor de lokroep. Niet uit nostalgie, maar vooral omdat het een plaats is die veel mensen ongedwongen samenbrengt; het heeft die magische charme van mooi weer, sport en ongedwongen plezier, over de generaties heen. En ik weet ook wel, die combinatie is er hooguit van april tot september, maar misschien zijn er in een nieuw bad andere mogelijkheden om de wintermaanden mee te vullen. De stad heeft de voorbije 20 jaar noodgedwongen zwaar geïnvesteerd in de academie, de bibliotheek, het IFFM, in de Auris, in nieuwe wegen en rioleringen en binnenkort in het Ypermuseum. Stuk voor stuk mooie, maar vooral noodzakelijke projecten omdat de stad tot stilstand was gekomen. Maar misschien is het nu tijd om opnieuw wat meer te investeren in puur plezier. Overtuig ons dus met verve van de niet-wenselijkheid of laat de Ieperling beslissen of hij daar zijn centen wil in steken. En als de Ieperling na bevraging overtuigend kiest voor een nieuw openluchtzwembad, dan gaat SP.A volop voor de verwezenlijking ervan."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!