Live Herbeleef de gemeenteraad Brugge: mobiliteitsplan goedgekeurd

26/01/16 om 12:09 - Bijgewerkt om 23:31

Dinsdag vond de eerste Brugse gemeenteraad van 2016 plaats. Op het programma stonden 22 punten - waaronder het mobiliteitsplan - en liefst 10 interpellaties.

 • Olivier Neese

  "Meer inspraak van gemeenteraad"

  Marleen Ryelandt (Groen) pleit voor meer inspraak voor de gemeenteraad bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. "Al in de fase van de visievorming zou er inspraak van de gemeenteraad moeten zijn, zeker als je een breed draagvlak wil. Hoe ziet de stad de aanpak van haar ruimtelijke planning en op welke manier kan er maximaal worden geparticipeerd?"

 • Olivier Neese

  "Niet verantwoord om te beschermen"

  Schepen Franky Demon: "Op 7 oktober 2014 werd de bewoning bezocht en daarbij werd door verschillende experten gezegd dat het niet meer verantwoord was om het pand te beschermen of te renoveren."

 • Olivier Neese

  Villa Slabbinck ligt tegen de vlakte

  Bruno Mostrey (Groen) laakt de sloop van Villa Slabbinck, het kubistische woonhuis annex atelier van kunstschilder Rik Slabbick langs de Sint-Pietersmolenstraat. "De stad maakte in 2011 bekend dat ze de bescherming zou aanvragen, maar nu blijkt dat dit nooit gebeurde. Ontstellend! Het nieuwe stadsbestuur had zelfs nog kunnen tussenkomen, want nog voor de sloop lag er op de bureau van de schepen een nota waarin stond dat er een koper het pand wilde restaureren, laten beschermen en een kunstzinnige functie wou geven. Maar de stad hield het been niet stijf wanneer de afbraakvergunning werd afgeleverd. Hoe is het mogelijk: eerst zeggen dat je het wil beschermen en daarna een sloopvergunning afleveren? En wat met die 81 andere dossiers waar de bescherming voor aangevraagd zou worden?"

 • Olivier Neese

  Wijzen op buurtinformatienetwerk

  Burgemeester Renaat Landuyt: "We proberen zo openlijk mogen te communiceren, zoals via Facebook. Een bericht over de autoinbraken werd liefst 35.000 keer bekeken. Naar ik hoor zou er in ons land één of twee groepen bezig zijn om de middenconsoles uit dure wagens te stelen. In de pers kwam een man uit Sint-Kruis aan het woord, dat een burgerwacht wil organiseren. Als burgers initiatief willen nemen, wijzen we op het buurtinformatienetwerk (BIN). We houden alle wijken in het oog en we bouwen het cameranetwerk - dat wagens kan herkennen - uit."

 • Olivier Neese

  Inbraken in Sint-Kruis en Sint-Andries

  Een week nadat burgemeester Renaat Landuyt en korpschef Dirk van Nuffel meedeelden dat het aantal woninginbraken met een derde gedaald zijn, interpelleert Jean-Marie De Plancke (Open VLD) over de recente inbraken in Sint-Kruis en Sint-Andries. "Ik ga ervan uit dat er na de goede cijfers van 2015 niet op de lauweren gerust zal worden. Worden de getroffen buurten extra gecontroleerd? Welke acties werden en zullen er ondernomen worden? Komt er in BruggeINspraak extra aandacht over inbraakpreventie?"

 • Olivier Neese

  "Productie kan starten"

  "Op 4 en 18 januari was er overleg met de drie kunstenaars, waarbij een longlist van locaties vastgelegd. Nu kan de productie starten. Het college heeft gesuggereerd om 3 april als streefdatum te gebruiken, maar qua timing is voor ons alles bespreekbaar."

 • Olivier Neese

  Wat met Street Art Festival?

  Sandrine De Crom (Open VLD) vraagt zich af of het Brugse Street Art Festival dit jaar wel zal plaatsvinden. "Het zou plaatsvinden op 3 april, maar er zou blijkbaar nog geen voorbereidingen gebeurd zijn of vergunningen afgeleverd zijn. Wat is de stand van zaken?"

 • Olivier Neese

  "Geen redenen voor labo"

  Schepen Mieke Hoste: "Naar aanleiding van de brand was er geen redenen om een labo aan te stellen voor het meten van asbest. Op de site wordt afvalhout opgeslagen, geen asbest. Net als bij elke brand kwamen er dioxines vrij, zoals bij elke brand. We hebben duidelijk gecommuniceerd om ramen en deuren gesloten te houden en groenten uit de moestuin goed af te spoelen voor gebruik. Er was geen gevaar voor de omliggende bedrijven."

 • Olivier Neese

  "Schuldig verzuim bij brand bij Geldof Recycling"

  Hugo De Bondt (N-VA) pleit ervoor om met spoed 'bemonsteringsapparatuur', die asbestvezels en dioxines kan waarnemen, aan te schaffen of te huren. "In functie van de volksgezondheid om zo de juiste voorzorgen en maatregelen te kunnen nemen."

  Hij verwijst hierbij naar de grote brand bij Geldof Recycling langs de Pathoekeweg van augustus vorig jaar. "Toen heb ik via een schriftelijke vraag de luchtwaarden opgevraagd, maar er bleken geen metingen gebeurd te zijn op asbestvezels en dioxines. De burgemeester en zijn preventiedienst had een labo onmiddellijk de opdracht moeten geven om de nodige metingen uit te voeren voor het welzijn van de werknemers en de omwonenden. Dit is schuldig verzuim. De norm van fijn stof werd op 8 en 9 augustus alvast heel ernstig overschreden. De stad doet onvoldoende om haar inwoners duidelijk en eerlijk in te lichten over wat er is gebeurd."

 • Olivier Neese

  Antwoord van drie schepen

  Schepen Hilde Decleer: "U hoeft zich geen zorgen te maken, de inventaris is in orde."

  Schepen Philip Pierins: "De pictogramman werden in juni 2015 aangebracht."

  Schepen Mieke Hoste: "De brochure is beschikbaar bij de stadsdiensten en zal snel via BruggeINspraak verspreid worden, mogelijk in de editie van maart. Ook op onze site komt de informatie."

 • Olivier Neese

  Hugo De Bondt vreest asbest

  Hugo De Bondt (N-VA) wil meer duidelijkheid over de asbestopslag in de containerparken. "Als jarenlange vrijwilliger in de palliatieve zorg weer ik maar al te goed dat longvlieskanter een van de pijnlijkste kankers is.

  "De verplichte asbestinventaris is nog steeds niet in orde. Ik overweeg om de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg van deze nalatigheid op de hoogte te brengen. Bovendien hangen er aan rond de asbestcontainers nog steeds geen pictogrammen die wijzen op een rookverbod en werd de brochure 'Asbest in en om het huis' nog nooit toegevoegd aan het stedelijk infoblad. BruggeInspraak is een wierookvat om het eigen beleid te verheerlijken."

 • Olivier Neese

  Voorzetje aan partijgenoot

  Schepen Franky Demon (CD&V) krijgt met de vraag de kans om een hele reeks maatregelen op te sommen, die de stad al doet voor de jongeren en jonge gezinnen. De interpellatie van Pieter Marechal lijkt dan ook vooral op een voorzetje aan zijn partijgenoot. Binnengekopt, maar doorzichtig.

 • Olivier Neese

  Bouwgrond via erfpacht

  "Bied bouwgrond via erfpacht aan jongeren en jonge gezinnen aan." Dat is het voorstel van Pieter Marechal (CD&V) om jongeren, die nu geen betaalbare woning vinden, in de stad te houden. "Dat is een noodzakelijke voorwaarde om de toekomst van de stad te vrijwaren."

  Pieter Marechal verwijst hiervoor naar Genk, die onlangs een pilootproject heeft opgestart. "Het nadeel is dat die jongeren de grond niet kunnen verwerven, zodat de woning bij doorverkoop minder waard is. Maar met aankooprechten te integreren in de overeenkomsten, kan daar een mouw aan gepast worden."

 • Olivier Neese

  Geen interesse in de Bruggebon

  Schepen Hilde Decleer: "Het systeem van geschenkbonnen werd onderzocht, maar dit brengt een aanzienlijke administratieve last met zich mee. Het aantal handelszaken in brugge is veel groter dan de genoemde steden en gemeenten. We hebben de vraag nog voorgelegd aan de werkgroep Lokale Economie, maar daar was geen interesse wegens de werklast van allerlei soorten bonnen."

  De schepen denkt er wel aan om de huidige winkelapp uit te breiden en/of om te vormen.

 • Olivier Neese

  N-VA wil een 'Bruggebon'

  Geert Van Tieghem (N-VA) stelt voor om, naar analogie met andere steden zoals Knokke-Heist en Zedelgem, een 'Bruggebon' te lanceren. "Dit zijn geschenkbonnen - uitgegeven door de stad en liefst digitaal - die enkel bij de lokale handelaars gebruikt kunnen worden", legt hij uit. "Zo blijft de koopkracht bij de lokale middenstand. Dit kan trouwens ingebed worden in het stedelijk verloningsbeleid. Een Bruggebon kan bijvoorbeeld een mooi geschenkje kunnen zijn bij jubilarissen. We missen concrete acties om onze lokale economie te stimuleren. Nu gaat amper 0,3 procent van het stadsbudget naar het stimuleren van de lokale economie, het aantal faillissementen in Brugge is met 2 procent gestegen. We moeten de duizenden Brugse ondernemers ondersteunen."

  Groen, bij monde van Bruno Mostrey, is geïnteresseerd in het idee.

 • Olivier Neese

  Diefstal met geweld in Astridpark

  Sandrine De Crom (Open VLD): "Tussen Kerst en Nieuwjaar werd een dame beroofd in het Astridpark. Ze is zes dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Hoe vaak waren er al problemen in het Astridpark? En wat zal de stad ondernemen? Zelf stel ik het plaatsen van camera's voor."

  Burgemeester Renaat Landuyt: "Er was in 2015 één diefstal met geweld - het feit dat je zopas vermeldde -, twee drugsfeiten en vier fietsdiefstallen. Ooit is het anders geweest. Sinds 2003 werd de controle, zeker op vlak van drugs, opgedreven. In de week na de diefstal met geweld werd de controle verstrengd. Hoe de situatie zich nu evolueert, zijn camera's niet nodig. We zullen met dezelfde middelen het Astridpark verder blijven controleren. Zeker op vlak drugs, met onmiddellijke minnelijke schikkingen, zoals het West-Vlaams parket zopas bekend maakte."

 • Olivier Neese

  22.25 uur: we starten aan de tien interpellaties

  Een kort overzicht:

  Sandrine De Crom (Open VLD) zal de onveiligheid in het Astridpark aankaarten en vraagt zich af of het Street Art Festival wel zal plaatsvinden. Partijgenoot Jean-Marie De Plancke zal de burgemeester interpelleren over inbraken in Sint-Andries.

  Bij N-VA zal Hugo De Bondt het hebben over de asbestopslag in de containerparken en luchtvervuiling tijdens de brand bij Geldof Recycling. Geert Van Tieghem zal pleiten voor het invoeren van een 'Bruggebon', een betaalmiddel om de lokale handelaars te ondersteunen.

  Bruno Mostrey (Groen) zal hard van leer trekken over de sloop van Villa Slabbinck. Zijn partijgenote Marleen Ryelandt zal meer inspraak vragen bij de ruimtelijke planning.

  Bij Vlaams Belang zal Arnold Bruynooghe interpelleren over het provinciaal kantoorgebouw op de Burg, waar de stad wel geïnteresseerd in zou zijn.

  Tot slot neemt ook één lid van de meerderheid het woord: Pieter Marechal (CD&V) wil van het stadsbestuur weten of ze geenbouwgrond in erfpacht kan geven aan jongeren, om de stadsvlucht tegen te gaan.

 • Olivier Neese

  Oostendse Steenweg wordt heraangelegd

  De Oostendse Steenweg (van Blankenbergse Steenweg tot Tempelhof) wordt heraangelegd. Het roept wel vragen op. Georgina Denolf (CD&V) schuift drie punten naar voor. "De werken zullen een lange periode duren. Kan er op toegezien worden om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Verder denk ik aan de bereikbaarheid van de handelaars. Het plan voorziet een 'overrijdbare middenstrook'. Wij suggeren om te onderzoeken om grasdalen met waterinspijpeling te gebruiken. En tot slot zijn er bekommernissen over het in- en uirijden van de garageboxen in de Rustenburgstraat en de Hendrik Waelputstraat."

  Philip Pierins reageert gepikeerd. "Waarom zie ik jullie nooit op de inspraakvergaderingen? Mensen die wel geïnteresseerd zijn, komen daarop af. Het zal in verschillende fases gebeuren, zodat de hinder tot het minimum wordt beperkt. Alle ideeën, zoals dat van de grasdalen, neem ik mee. En de garageboxen: als het nodig is, dan voeren we op de gevoelige plaatsen een parkeerverbod in zodat iedereen vlot zijn garage kan in- en uitrijden."

 • Olivier Neese

  Het verschil tussen straat- en parkbomen

  Schepen Philip Pierins (SP.A) : "Elke gekapte boom wordt vervangen door een boom, die meer gepast is in de straat. Want je hebt straat- en parkbomen. En straatbomen gaan gemiddeld maar 13,5 jaar mee. Elke nieuwe boom komt op dezelfde plaats van de gekapte boom."

  Bruno Mostrey (Groen) herhaalt zijn vraag voor de aanschaf van een apparaat, dat de gezondheid van bomen kan meten. Philip Pierins: "Op het ogenblik overwegen we zo'n aankoop niet, want we doen nu beroep op gespecialiseerde mensen. In alle parken, waar er veel volk komt, wil ik trouwens een onderzoek. We gaan, zoals in het beleidsplan staat, een bomenplan opstellen."

 • Olivier Neese

  Felle kritiek van oppositie op boomkap

  Het ontwerp van schepen Philip Pierins, voor het verjongen van de bomen, krijgt felle kritiek van de oppositie. "Hoe moeten wij het beleid vertrouwen?", zegt Bruno Mostrey (Groen). "Er is geen enkel onafhankelijk rapport dat de bomen ziek zijn. Dat is immers het meest gebruikte argument om de bomen te kappen. Wij stellen voor om een apparaat aan te schaffen dat de gezondheid van de boom meet. Dan heb je tenminste een objectieve maatstaf. En trouwens, een zieke boom moet niet meteen gekapt worden."

  Noelia Sanchez (N-VA): "Voor elke gekapte boom moet er een nieuwe in de plaats komen. Maar waar komen die? Op dezelfde plaats? Wat is het actieplan van de stad?"

  Arnold Bruynooghe (Vlaams Belang): "Is er een inventaris? We kunnen geen goedkeuring geven om gezonde, jonge bomen te kappen voor enkele ambetantigheden voor enkele bewoners. Die bomen worden dan vervangen door exemplaren, die binnen tien jaar weer voor ambetantigheden zullen zorgen."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!