Live Herbeleef de extra gemeenteraad in Brugge

23/05/16 om 13:02 - Bijgewerkt om 23:12

De Brugse gemeenteraad eindigde vorige maand in complete chaos. De voltallige oppositie vertrok om middernacht woedend omdat de meerderheid hun interpellaties niet wilde verplaatsen naar een andere dag. Met de reglementen onder de arm sleepte de oppositie een extra gemeenteraad - met enkel hun interpellaties - uit de brand.

 • Olivier Neese

  Tot volgende week dinsdag

  We sluiten af. De volgende gemeenteraad van Brugge vindt plaats op dinsdag 31 mei, vanaf 18.30 uur.

 • Olivier Neese

  Water: van kalk in drinkwater tot verhoging van zeespiegel

  Na een interpellatie van Bruno Mostrey (Groen) over het kalk in het water, stelt Charlotte Storme de vraag wat er ondernomen kan worden om de Brugge te beschermen tegen de verhoging van de zeespiegel. (Duur: 3'30")

  Schepen Mieke Hoste wijst naar de hogere overheden en het burgemeestersconvenant.

 • Olivier Neese

  Forse uithaal van Sammy Roelant

  Noelia Sanchez heeft haar interpellatie over toerisme in Brugge, op korte en lange termijn, ingetrokken. We gaan door met de interpellatie van Sammy Roelant (Groen) over het lichtplan van Brugge. (Duur: 3'22") Schepen Hilde Decleer (CD&V) stelt dat er al 22 monumenten energiezuinige verlichting kregen. Er staan nog acht projecten op stapel. "Als alles uitgevoerd zal zijn, zullen we een besparing hebben van 33.400 kg CO2-reductie per jaar." (Duur: 4'04")

  Sammy Roelant haalt fors uit wanneer hij geen antwoord krijgt op zijn vraag naar de kostprijs van een afgevoerd lichtplan. "Hoe kan dat nu? Het is een interpellatie van vorige maand en het staat er letterlijk in. Ik wil die cijfers niet toegestuurd krijgen, ik wil ze hóren. En ik ben blij dat je een visie hebt, maar déél die dan mee!"

  Voorzitter André Van Nieuwkerke beaamt dat het antwoord van schepen Decleer niet voldoet en "dat de kostprijs verweven had moeten zijn in het antwoord."

 • Olivier Neese

  Halen we opnieuw middernacht?

  Er staan nog vier interpellaties op de agenda. Aan dit tempo halen we middernacht.

 • Olivier Neese

  Werken van Elia op strand Zeebrugge

  Sabine Helleputte (N-VA) vraagt zich af waarom de werken van Elia, die hoogspanningskabels voor windmolens in zee aanlegt op het Zeebrugse strand, nu moesten gebeuren. (Duur: 3'22)

  Schepen Philip Pierins (SP.A) kadert het hele dossier: "Die werken, die op een hoger niveau worden beslist dan in Brugge, moeten gewoon vooruit. We konden niet anders." Daarna volgt een hele opsomming van alle maatregelen die de stad nam of oplegde om de hinder beperkt te houden. (Duur: 5'15")

 • Olivier Neese

  Kapotte zeilconstructie

  Interpellatie nummer tien. Jean-Marie De Plancke (Open VLD) heeft vragen over het wegnemen van een zeilconstructie in Zeebrugge. (Duur: 2'20")

  Schepen Philip Pierins (SP.A) geeft de volledige historiek van de luifel, van de fabricatie tot het moment wanneer het beschadigd werd. "Samengevat: het is zoals een auto die perte totale is. De constructie kon niet meer hersteld worden. We zoeken naar iets nieuws, waarbij ik bij deze aan iedereen een oproep doe." (Duur: 3'47")

 • Olivier Neese

  Structurele restauratie van het Belfort

  Burgemeester Renaat Landuyt: "De beslissing werd op het College rustig behandeld. In het verleden is het nog gebeurd dat er een vlag aan het Belfort gehangen. We hoeven niet altijd de adviezen te volgen, zo werkt het nu eenmaal. De materiaalkeuze werd door dezelfde firma als toen gemaakt. Vroeger werd dat met drie alpinisten aan het Belfort gehangen, nu met één. Wij hebben dat niet beslist."

  "Dat een kanteel zo makkelijk eraf valt, dat vond ik niet normaal. We hebben nu versneld een restauratiedossier opgesteld voor het héle Belfort. Liever een structurele oplossing dan snel oplapwerk. Het is een leerzaam dossier geweest."

 • Olivier Neese

  Banner Ronde van Vlaanderen

  Jasper Pillen (Open VLD) en Paul Desender (N-VA) interpelleren de burgemeester over het ophangen van de banner van de Ronde van Vlaanderen, die schade toebracht aan het Belfort.

  Jasper Pillen: "De bewoners mogen geen potje aan de muur hangen, de handelaars moeten in de winter hun terrassen wegnemen om het mooie beeld te behouden. Dat de stad zelf eerst als een goede huisvader voor zijn monumenten zorgt. Hoe kon dit gebeuren? Wie zal dit betalen? Waarom legde de stad het negatief advies van haar diensten naast zich neer?" (Duur: 3'51") Collega Paul Desender sluit zich daarbij aan. (Duur: 1'32")

  Pascal Ennaert: "Wat zouden jullie doen als schepenen als de vraagt komt van De Ronde van Vlaanderen, de belangrijkste eendagskoers ter wereld die zijn honderste verjaardag viert? Maak niet van iedere tegenslag een aanslag."

 • Olivier Neese

  "Geen verbetering met komst A11"

  Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) erkent de problemen. "Er zijn te weinig parkeerplaatsen op de route Zeebrugge-Antwerpen. Dan is de vraag: moet de stad of het gewest dit doen? Of is dit een debat voor het federaal parlement? Als de A11 er komt, dan zal het fenomeen zeker niet dalen. We moeten druk zetten op de Vlaamse regering."

  Ann Soete repliceert: "Inbraken, afval, uitwerpselen... Dit heeft te maken met respect en fatsoen, niet met een gebrek aan parkeerplaatsen. Onderneem actie! Ik zeg niet dat je hen in de cel moet stoppen, maar doe iets."

 • Olivier Neese

  Geparkeerde vrachtwagens in industriegebieden

  Ann Soete (N-VA) interpelleert over de overlast van geparkeerde vrachtwagens in de industriegebieden. Haar interpellatie is voor het gros van de raad niet te horen, omdat de microfoon van Mercedes Van Volcem nog aanstaat en het gesprek tussen haar en haar partijgenoten de tussenkomst interfereert.

 • Olivier Neese

  Aantal transmigranten afgenomen

  Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A): "Eerst: de transmigranten hebben geen invloed op de trafiek voor de haven. Daarnaast zijn er tal van activiteiten in Zeebrugge. Hou de schepen van Evenementen tegen of ze somt straks alles op. Iedereen is zaterdag trouwens welkom op de Haventriatlon in Zeebrugge. De handelaars hebben geen korting op de terrastaks nodig, ze hebben volk nodig. Daarom organiseren we al die evenementen. we organiseren al zoveel dat we moeten zorgen dat we de cabinehouders niet storen. We moeten zorgen dat we geen negatief beeld van Zeebrugge geven. Ik geloof in een 'politiek naar boven'."

  "We zitten terug op het niveau van vóór de crisis. Van een 150-tal vaststellingen zitten we nu op een 40-tal per week. Dit zijn mensen die buiten het legale circuit acteren. We volgen een humane maar kordate aanpak."

  "Bewakingsagenten zoals in Knokke-Heist? Onze politie vindt dat we de kost van 50.000 euro netto per seizoen niet moeten maken. We hebben minder kilometers, minder cabines... En er worden momenteel geen problemen vastgesteld."

 • Olivier Neese

  Situatie transmigranten in Zeebrugge

  Interpellatie nummer 7. Ann Soete (N-VA) interpelleert over de transmigranten in Zeebrugge. "Kunnen we geen beroep doen op bewakingsfirma's, zoals in Knokke-Heist? Heeft dit gevolgen voor de trafieken in de haven? En wat zijn de gevolgen voor de kleinhandel?" Ze poneert enkele voorstellen: "Waarom geen strandbars in Zeebrugge? Waarom geen sportevenementen in Zeebrugge? En wil je de terrastaks voor dit jaar niet berekenen aan het wintertarief in plaats van het zomertarief?" (Duur: 5'48")

  Sammy Roelant (Groen) komt tussenbeide, met verwijzingen naar Europa en een nationale interpellatie van Wouter De Vriendt. (Duur: 4'13")

  Jean-Marie De Plancke (Open VLD) pleit voor een Masterplan voor Zeebrugge. (Duur: 3u07")

 • Olivier Neese

  Geen wijzigingen op de Puienbroeksite

  Noelia Sanchez (N-VA): "Op de Puienbroeksite zou een koloniale villa gesloopt worden voor een groot project van assistentiewoningen. De buurt startte intussen een petitie. Wat is de stand van zaken?" (Duur: 1'43")

  Guy Rogissart (CD&V) juicht de vraag van Noelia Sanchez toe. Hij wijst vooral op de waterhuishouding in het watergevoelig gebied. (58")

  Schepen Franky Demon (CD&V) zegt dat er geen dossier lopende is. Er werden sinds 2014 al meerdere keren een aanvraag gedaan, maar die werden telkens verworpen. (Duur: 2'30")

 • Olivier Neese

  Over de bloemetjes en de bijtjes

  De boog moet niet altijd gespannen staan. Na twee uur debat zijn we aan punt 5 toegekomen. Jasper Pillen (Open VLD) vraagt wat de stad organiseert voor De Week van de Bij. (Duur: 2'46")

  Philip Pierins (SP.A): "We doen niets tijdens die week, omdat we dat het hele jaar door doen. Zowel op het vlak van voedsel als van huishouding", waarbij de opsomming van een heleboel maatregelen volgt. De schepen citeert uit een boekje van de Vlaamse Imkersbond. "Deze stad heeft geen bijenplan meer nodig. Proficiat Brugge!" (Duur: 5'04")

 • Olivier Neese

  Eric Lagrou trekt interpellatie in

  Eric Lagrou (N-VA) trekt zijn interpellatie, waarbij hij pleitte voor een betere infrastructuur voor de Brugsche Rugby Club, in. Hij beseft dat zijn interpellatie door het tweevoudige uitstel ingehaald werd door de acutaliteit. "Op 2 mei besloot het College om maatregelen te nemen. Ik hoop dat mijn interpellatie toch een duwtje in de rug was." (Duur: 2'27")

 • Olivier Neese

  Stukje asbest in tuin in Sint-Kruis

  Hugo De Bondt (N-VA) vraagt naar een stand van zaken in een dossier, waarbij er asbest werd gevonden in een tuin in Sint-Kruis. Daarmee zet hij zijn persoonlijke strijd tegen asbest voort. (Duur: 3'40"). Iets waar Sammy Roelant (Groen) hem voor roemt in het begin van zijn tussenkomst. "Wij hebben een constructief voorstel: verplicht een onderzoek bij een sloopvergunning. Ze kunnen we meer preventief werken." (Duur: 2'03")

  Schepen Mieke Hoste geeft een overzicht van het dossier. "In plaats van teeltaarde werd er zeefaarde gebruikt bij de heraanleg van een tuin. Er werd daarbij een stukje, niet groter dan een stuk van 1 euro, gevonden. De bewoonster heeft de zeefwaarde laten verwijderen. Er was geen gevaar, de stad is niet tussenbeide gekomen." (Duur: 3'50")

 • Olivier Neese

  "Persoonlijke aanvallen moeten eruit"

  Ann Soete (N-VA) vindt de antwoorden van burgemeester Renaat Landuyt ontoereikend. "Je bent een zoon van een commerçant als het je past, net zoals je een supporter bent van Club Brugge als het je past. Denk aan de handelaars en hun personeelsleden. Je lacht de handelaars uit. Je moet respect hebben voor de handelaars."

  André Van Nieuwkerke komt razend tussen. "En jij moet respect hebben voor de burgemeester, die antwoordt op vragen en niet lacht met de handelaars. Dat is jouw interpretatie. Die persoonlijke aanvallen moeten er hier uit. Het is hier geen vismarkt!"

 • Olivier Neese

  Record voor Mercedes Van Volcem: 15 minuten

  Ann Soete (N-VA): "Zowel de CD&V-jongeren als de CD&V-senioren vragen in de media aanpassingen aan het mobiliteitsplan. We verheugen dat je coalitiepartner de fouten in het plan wil aanpassen", waarop ze enkele al bekende punten aanhaalt. "We zitten op dezelfde lijn als CD&V, dus we kunnen dit aanpassen. Is deze meerderheid bereid om dit op de gemeenteraad van juni te agenderen." (Duur: 4'08")

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) pikt erop in met een hele reeks voorbeelden, die ze eerder al ten berde bracht. Haar lange tussenkomst werd even onderbroken door de rinkelende gsm van haar buurman Jean-Marie De Plancke, tot hilariteit van de zaal. Voorzitter André Van Nieuwkerke vraagt om haar interpellatie kort te houden, waarop Mercedes Van Volcem reageert dat ze nog niet aan haar eigen punt bezig is. "Dit is nog maar een tussenkomst op het punt van Ann Soete." (Duur: 15'10" - EEN RECORD!)

  Pieter Marechal (CD&V): "Er wordt gewezen naar een actie van ons. Het verbaast me dat er telkens verwondering is als we iets construtiefs voorstellen. We staan achter de geest van dit mobiliteitsplan, maar we mogen gaandeweg toch nog extra voorstellen doen? En dat is geen interne oppositie of wat dan ook." (Duur: 1'02").

 • Olivier Neese

  Stickers voor zorgverstrekkers

  Hugo De Bondt (N-VA) houdt een pleidooi om de zorgverstrekkers niet te vergeten in het mobiliteitsplan. Hij wijst naar het voorbeeld van Roeselare en pleit om het daar geldende systeem met stickers in te voeren, waarbij verpleegkundigen kunnen parkeren voor de opritten of garages. (Duur: 4'42").

  Lieve Mus (CD&V) steunt het voorstel. (Duur: 2'37"). Net als Bruno Mostrey (Duur: 35") en Mercedes Van Volcem : "Waarom steunt CD&V dit? Spreken jullie dan niet met elkaar? Waarom stond het er niet in? Waarom wordt getalmd? (Duur 55"). Ook Vlaams Belang schaart zich achter dit voorstel (Duur: 15")

  Annick Lambrecht (SP.A): "We zijn het CD&V-SP.A-bestuur van Roeselare genegen, maar Roeselare is Brugge niet. We hebben een Collegebeslissing genomen om een overleg te organiseren met de gezondheidssector. Maar ik hoor dat iedereen, ook binnen mijn diensten, het idee genegen is." (Duur: 2'09")

 • Olivier Neese

  Een strenge gemeenteraadsvoorzitter

  De oppositie wil verder reageren over de beschikbaarheid van de Collegebeslissingen, maar voorzitter André Van Nieuwkerke sluit de debatten ("Alles is gezegd") en gaat over naar het volgende punt. De vorige gemeenteraad zit nog vers in het geheugen...

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!