Live Herbeleef de Brugse gemeenteraad: extra studie voor herbestemming Olympisite zet kwaad bloed

13/09/16 om 13:25 - Bijgewerkt om 23:42

De Brugse gemeenteraad werd in de zomervakantie volledig dooreengeschud. Bij Groen stapte fractieleider Bruno Mostrey op (en werd vervangen door Marleen Ryelandt) en koos Sammy Roelant voor onafhankelijkheid. Bij Vlaamse Belang zette Alain Quataert een stap opzij. Hij werd vervangen door Yves Buysse.

Herbeleef de Brugse gemeenteraad: extra studie voor herbestemming Olympisite zet kwaad bloed

© Filip Claus

 • Olivier Neese

  Vuurwerk achter de gesloten deuren?

  Met vragen over het SHIP-project door Mathijs Goderis, fractieleider van SP.A, wordt de openbare zitting van deze gemeenteraad afgesloten. De pers en het publiek wordt naar buiten begeleid, omdat er nu een personeelszaak behandeld moet worden. Het betreft een heikel dossier over een tuchtmaatregel bij de brandweer. Daarbij werd een technisch medewerker verbannen naar de politie, waar hij combi's moest poetsen. Die maatregel kwam er nadat aan het licht gekomen was dat meerdere personeelsleden in de werkplaats van de pompiers hun eigen auto's lieten herstellen.

  Het strafrechtelijk dossier werd geseponeerd door het parket. Inmiddels heeft de Raad van State de medewerker in eer hersteld door de tuchtmaatregel van het stadsbestuur te vernietigen. Eén van de redenen is dat de man in kwestie nooit gehoord werd en zich dus onvoldoende kon verdedigen tegen de aantijgingen. Wie wel gehoord werd, was de ACV-vakbondsafgevaardigde en adjudant van de brandweer. Mede op zijn advies vaardigde het schepencollege de tuchtmaatregel uit, die nadien - eind november 2014 - bekrachtigd werd door de Brugse gemeenteraad. Die vakbondafgevaardigde is de echtgenoot van schepen Martine Matthys (CD&V). Volgens Sammy Roelant (onafhankelijk) wekt dit een schijn van partijdigheid die een impact kan hebben op haar functioneren...

  Volgens meerdere oppositieleden werden de gemeenteraadsleden misleid, omdat die tuchtmaatregel voorgesteld werd als een doodgewone kaderwijziging bij de brandweer. Want de functie van technisch medewerker bij de brandweer werd geschrapt.

  Door de gesloten deuren kunnen we het mogelijke vuurwerk helaas niet live verslaan. Indien er nieuws is, lees je het meteen op www.kw.be.

 • Olivier Neese

  Provinciale Erfgoedbibliotheek naar Provinciaal Archief?

  Charlotte Storme (Groen) vraagt zich af waarom de stad de Provinciale Erfgoedbibliotheek niet overnam van de provincie en het daardoor mogelijk ziet verhuizen naar Kortrijk.

  Burgemeester Renaat Landuyt: "Ik ben niet zeker dat het naar Kortrijk verhuist. Ik denk dat een verhuis naar het Provinciaal Archief veel logischer is."

 • Olivier Neese

  "Herdenkingsmonument worden goed onderhouden"

  Martine Bruggeman (N-VA) laakt het onderhoud van het herdenkingsmonument voor de gefusilleerden. "Sommige Britse genodigden waren geschokt door het mos en de aarde op de monumenten."

  Schepen Philip Pierins: "We stellen alles in het werk om het patrimonium netjes te onderhouden. Ik ben gisteren zelf op schok geweest en mij lijkt alles in orde. Als ik er een percentage mag geven, dan geef ik 90 procent! Eén monument heeft een lichtgroene sluier wegens de aanwezigheid van een boom. Zeker bij herdenkingen doen we extra ons best. Ik heb ook nog geen enkele klacht binnengekregen. Integendeel, ik heb zelfs een bedankingsbrief gekregen van Britse nabestaanden."

 • Olivier Neese

  1.359 transmigranten opgepakt sinds april

  'Nieuwkomer' Yves Buysse (Vlaams Belang) wil weten welke maatregelen er werden/worden genomen om een mogelijke toevloed van vluchtelingen vanuit Calais naar Zeebrugge op te vangen.

  Burgemeester Renaat Landuyt: "De grenscontrole wordt uitgeoefend door de federale scheepsvaartpolitie. Het Brugse korps geeft enkel ondersteuning. De cijfers: tussen april en augustus werden 1.359 transmigranten opgepakt. Daar zitten ook herhalingen bij. Daarvan werden 58 mensen langer aangehouden, tegen 12 mensen liep of loopt een onderzoek wegens mensensmokkel. Er werden 17 transmigranten ondergebracht naar een gesloten centrum, met de vraag om het grondgebied te verlaten. En Calais: er is vrijdag een overleg gepland met de federale minister. We bereiden ons voor."

 • Olivier Neese

  Ruimte voor kunstenaars

  Martine Bruggeman (N-VA) en Marleen Ryelandt (Groen) vragen ruimte voor kunstenaars. "Er zijn veel leegstaande gebouwen. Het moeten niet altijd pop-upwinkels zijn."

  Schepen Mieke Hoste somt daarop een lange lijst van realisaties op, maar dat kan de twee dames van de oppositie niet bekoren. Martine Bruggeman: "Je somt enkel expositieruimtes op, maar wat ben je daar mee als je niet kan creëren?" Marleen Ryelandt: "Ik hoor dus dat je geen actief beleid zal voeren."

 • Olivier Neese

  Van Volcem pikt picknick niet

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft bedenkingen bij de picknick-actie op de Markt tijdens de komende Autoloze Zondag.

  Schepen van Evenementen Annick Lambrecht (SP.A): "Het idee komt uit de editie van vorig jaar én de burgerinitiatieven en -voorstellen, zoals Hack The City. Het is eigenlijk een act, met een kleed van 200 vierkante meter. Het is een heel concept, niet zomaar wat picknicken op de stenen. En voor alle duidelijkheid: het organiserende Brugge Plus houdt géén verkoop van drank of eten, om geen concurrentie te voeren met de lokale handelaars. De onduidelijkheid kwam door een brief, die niet door Brugge Plus of het stadsbestuur werd gestuurd."

  Schepen Hilde Decleer: "Ik heb die brief geschreven, uit naam van schepen Decleer." Ann Soete (N-VA): "Je bent toch lid van het bestuur?"

 • Olivier Neese

  Van dolfijnen naar de teken

  Hugo De Bondt (N-VA) pleit voor het plaatsen van informatieborden over de risico's van tekenbeten op strategische toegangswegen van bossen en natuurgebieden. Schepen Philip Pierins (SP.A) steunt de vraag naar meer informatie. Naast de eigen kanalen - zoals de website als de stadsfolder - wijst hij ook naar een samenwerking met de hogere overheden.

 • Olivier Neese

  De 'esthetische' vraag van Sammy Roelant

  Sammy Roelant (onafhankelijk) trekt ten strijde tegen het Dolfinarium in Sint-Michiels. "En ik wil ook wel eens weten welke taken een schepen van Dierenwelzijn heeft?" Hij krijgt de steun van zijn vorige partijgenoten van Groen. "Als er inbreuken worden vastgesteld, vind ik dat de stad moet ingrijpen", zegt Marleen Ryelandt.

  Schepen Mieke Hoste start haar antwoord met de problematiek van de berggorilla's en het ontwijken van de vraag. "Mijn taak is inderdaad niet omschreven. Ik wijs naar het beleidsprogramma van dit bestuur, zoals de samenwerking met onder meer het Blauwe Kruis." Daarna gaat het over het kastreren van de katten, het eten geven van verwilderde dieren...Op het einde van haar betoog komen toch de dolfijnen ter sprake, maar wordt er gewezen naar de hogere overheden. Ze vraagt zich ten slotte af of het geen 'esthetische' vraag is, waarbij we vermoeden dat ze 'ethisch' bedoelde. Het is wam voor iedereen...

 • Olivier Neese

  En wat met het tennistornooi op de Markt?

  De ellenlange discussie over het Kruidvat op de Markt wordt besloten door Pascal Ennaert (SP.A). "Over de Markt gesproken: ik wil wel eens meer uitleg krijgen van N-VA over het tennistornooi op de Markt. Wordt het een vijf- of een tienduizend dollar-tornooi?" Daarmee kietelt hij de N-VA-fractie, die namelijk niet wist van de ballonnetjes van partijgenoot Pol Van Den Driessche.

 • Olivier Neese

  "Waarom zelf niets gedaan, mevrouw Van Volcem?"

  Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) richt zich tot Mercedes Van Volcem: "Als het allemaal zo duidelijk was, waarom heb je daar dan zes jaar als schepen geen sikkepit aan gedaan? En je spreekt jezelf tegen: je wilt van de Steenstraat een handelsstraat maken, maar je bent er tegen als we procederen tegen een hamburgersketen. Dit is niet fair."

  Schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V): "We hebben onder meer de subsidiereglementen aangepast, de stedenbouwkundige verordering aangescherpt, het reglement van sluitingsuren en nachtwinkels goedgekeurd... Er gebeurt dus wel iets, er is wél een visie." Ze laat weten dat ze aan de hoofdzetel van Kruidvat heeft gevraagd waarom het geen socio-economische vergunning heeft aangevraagd. "Hierop kwam nog geen antwoord."

 • Olivier Neese

  "We moeten naar een maak-economie"

  Sammy Roelant (onafhankelijk): "Dit verhaal is symptomatisch. We moeten terug naar een 'maak-economie'. Dan zorg je ervoor dat die brol hier niet komt."

 • Olivier Neese

  "Zie je al een Kruidvat op het San Marcoplein?"

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) treedt Ann Soete bij. "Dit is een absolute A-locatie in Brugge. Zie je al een Kruidvat op het San Marcoplein? Dat is daar on-mo-ge-lijk. Er moet een ruimtelijk ordeningsplan komen, te beginnen voor onze belangrijkste plaatsen. Zo kan een stad bijvoorbeeld beslissen dat er op de gelijkvloerse verdieping enkel horeca mag komen. Dan krijg je geen Kruidvat. Daarbij zeg ik niet dat het college moet beslissen wie wat mag verkopen. Ik blijf achter de vrijheid van handel staan."

 • Olivier Neese

  Ann Soete staat op ontploffen door Kruidvat op de Markt

  Ann Soete (N-VA) betreurt de 'verkatelijnisering' van de Markt, nu bekend raakte dat Kruidvat zijn intrek zal nemen in het voormalige bankkantoor. "Sommige restauranthouders doen er alles aan om het bedoezelde imago van de Markt op te krikken en dan dit... Dit is een slag in hun gezicht. Ik weet dat het een overeenkomst tussen eigenaar en huurder is, maar kon de stad niets méér doen? Waar blijft de visie van de schepen van Lokale Economie?"

 • Olivier Neese

  Extra gemeenteraad voor toerisme

  Vooraleer Mercedes Van Volcem (Open VLD) haar vraag naar het strategisch plan voor de horeca en toerisme stelt, vraagt ze of het mogelijk zou zijn om een extra berek of gemeenteraad te organiseren voor zo'n belangrijk thema. Ze krijgt steun van N-VA, Groen en Sammy Roelant (onafhankelijk). Ook burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) kan zich erin vinden, waarop voorzitter André Van Nieuwkerke aankondigt dat dit zal worden georganiseerd.

 • Olivier Neese

  't Is tijd voor de interpellaties

  Na bijna 3 uur is het tijd voor de interpellaties. Op de planning staan er 12 interpellaties.

 • Olivier Neese

  3D-print van vuilnisbak

  Van de nieuwe vuilisbak werd een 3D-print gemaakt, die nu van raadslid naar raadslid wordt doorgegeven.

 • Olivier Neese

  Nieuwe afvalmanden in Brugge

  Er komt een 'Brugse afvalmand', zijnde aluminium afvalmanden, waarbij het afval gescheiden kan worden. Die moeten de sommige zeer beschadigde vuilnisbakken vervangen. In totaal gaat het om 427 bakken, waarbij de belangrijkste bakken het eerst vervangen zullen worden. Dit zou 1,1 miljoen euro kosten.

  Patrick Daels (N-VA) vraagt zich af of de stad zich voldoende geïnformeerd heeft bij het bestellen van deze manden en somt de voordelen van 'intelligente' vuilnisbakken op.

  Sammy Roelant (onafhankelijk) betreurt dat er voor aluminium wordt gekozen, wegens de grote ecologische voetafdruk. "Maar aluminium kan wel hergebruikt worden. Ik pleit dan ook dat er bij de aanbesteding voor gerecycleerd aluminium moet worden gekozen."

  Ann Soete (N-VA): "Werd er gedacht aan de mensen, die plastieken zakjes met huisafval in de openbare vuilnisbakken dumpen." Schepen Philip Pierins: "Dat wordt moeilijker en moeilijker, maar als we de gaten te klein maken, dan zetten die mensen hun zakjes gewoon naast de vuilnisbak. En dat is ook geen oplossing."

 • Olivier Neese

  Pleidooi voor vaste taxiprijs

  Het taxireglement ondergaat enkele wijzigingen. Zo wordt het aanbrengen van logo's/firmagegevens op de voertuigenmogelijk, komt er een strikter moraliteitsonderzoek, strengere voorwaarden voor uitbaters en chauffeurs zoals kennis Nederlandse taal en slagen in een test en kledijvoorschriften.

  Jean-Marie De Plancke (Open VLD) dringt aan voor een vaste taxiprijs, zeker voor de cruisetoeristen die aanmeren in Zeebrugge. "Nu gebeuren daat zaken die echt niet kunnen. Het loopt de spuigaten uit."

  Schepen Hilde Decleer: "We hebben dit al aangehaald en zullen onze vraag, om de correcte prijzen uit te hangen, nog eens herhalen."

  Burgemeester Renaat Landuyt erkent het belang van een correcte prijs. "Taxichauffeurs zijn meestal de eerste contactpersonen van toeristen. Dan is een goeie en correcte behandeling zeer belangrijk."

 • Olivier Neese

  Het SNT wordt brandveiliger

  Omdat de school niet meer voldoet aan de bepalingen op vlak van brandveiligheid werd een ontwerp opgemaakt voor het uitvoeren van brandpreventiewerken. Aan de gemeenteraad werd gevraagd het ontwerp en de wijze van gunnen goed te keuren.

  Raming (inclusief btw):

  - Werken: 369.017,68 euro

  - Veiligheidscoördinator: 3.569,65 euro

  - Ontwerper: 29.486,60 euro

 • Olivier Neese

  Avanti Brugge naar Olympiasite?

  Sammy Roelant (onafhankelijk): "Basketbalclub Avanti Brugge speelde vorige zondag een wedstrijd voor bijna 2.000 mensen. Als dat multifunctioneel stadion er ooit komt, moet er misschien rekening mee gehouden worden dat ze tegen dan weer in eerste nationale zitten en daar misschien onderdak kunnen krijgen."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!