Live Gemeenteraad Menen: discussies over budgetwijziging

27/06/16 om 14:25 - Bijgewerkt om 21:03

De laatste gemeenteraad voor de vakantie is er een met amper dertien punten op de agenda. Naast een budgetwijziging wordt de volgende stap gezet voor de verkaveling in de Ch. Cappellestraat. Daarnaast ligt een studie van Leiedal op tafel die een analyse maakt over de mogelijkheden voor privaat en sociaal wonen in Menen.

 • Mieke Verhelle

  Einde van de zitting

  Gemeenteraad afgesloten

 • Mieke Verhelle

  Speelpleintjes

  Kasper Vandecasteele (SP.A/Groen): "Het goed-gespeeld-charter werd goedgekeurd. Ik vraag me af welke speeltuigen op de speelpleintjes worden vernieuwd nu de vakantie voor de deur staat."

  Griet Vanryckegem : "U refereert op een van de acht actiepunten. We proberen inderdaad met de speelpleintjes in te zetten. We zetten in op duurzamere speeltoestellen. Elk jaar wordt een stuk hersteld, want de normen zijn enorm streng. Het budget is daarvoor zo goed als leeg, dus zullen we volgend jaar weer nieuwe middelen moeten zoeken daarvoor. We willen ook inzetten op spelen met natuurlijke elementen door heuvels of waterpoelen te creëren. We doen ons best."

  Kasper : "Ik zal anders een paar meldingen doen. Op meerdere pleintjes zijn er enkele zaken niet in orde. Op het Kersenplein was er een wip kapot, in de Meiweg waren er enkele kasseiën weg wat ook voor een gevaarlijke situatie zorgt. Aan de sporthal in Lauwe is er al een tijdje een toestel weg. Dat is geen ideale toestand. Ik hoop dat het niet bij het ondertekenen van het speelcharter blijft."

  Schepen Vanryckegem: "Het is inderdaad zo dat we toestellen waarvoor we geen geld hebben om te herstellen, zijn we verplicht om die weg te nemen. We doen ons best en het zal zeker niet bij het ondertekenen alleen blijven."

 • Mieke Verhelle

  Raadslid Philippe Mingels (SP.A-Groen): "In de vorige gemeenteraad heeft schepen Coppens naar aanleiding van de discussie over dagordepunt "7 Retributie op de uitvoering van werken voor derden" gesteld - en ik citeer de notulen - "dat hij ervan uitgaat het reglement wordt toegepast wordt en de kosten worden aangerekend. Dat was zijn antwoord op mijn vraag over het foutief gebruik van de publieke ruimte door Immokantoren. Hij heeft me toen ook aangeraden om daarover eens samen te zitten met de financieel beheerder. De tijd ontbrak me om daarover samen te zitten dus heb ik 18/06/2016 mijn vragen per mail gesteld. Ik mocht tot op vandaag daarover geen antwoord ontvangen. Daarom keer ik terug naar deze gemeenteraad met mijn vraag. Is het mogelijk om aan te geven hoeveel keer er tijdens deze legislatuur effectief is opgetreden ten aanzien van immokantoren, die misbruik hebben gemaakt van de publieke ruimte (borden aan verlichtingspalen, straatnaampalen, bomen,...) ? Er geen huurprijzen vermelden op "te huur"-borden die aan de Meense gevels hangen."

  Burgemeester Martine Fournier : "Ik moet u inderdaad teleurstellen omdat we geen manschappen kunnen vrijmaken daarvoor. Het politiekorps is heel zwaar bevraagd. Eerlijk, dat is momenteel geen prioriteit. Als we meer manschappen kunnen aanwerven en als er ruimte is bij de politie zal dat prioritair worden aangepakt."

  Philippe Mingels: "Ik ben er mij bewust van dat de politie het heel druk heeft. Ik wil u wel zeggen dat dit de makkelijkste manier is om de muziekinstrumenten van daarnet te financieren. Het adres van de overtreder staat zelfs op de overtreding. U kunt dat zelf via een administratieve boete beboeten. Het geld ligt voor het rapen in Menen. De arrogantie van bepaalde groepen is erg groot."

  Burgemeester Martine Fournier : "We zullen dat zeker deze legislatuur nog aanpakken. We zullen wel niet meteen beboeten, maar eerst sensibiliseren."

 • Mieke Verhelle

  Hinder door werken aan voormalig klooster

  Er zijn nog wat opmerkingen over het verslag van de vorige zitting. En we zijn toe aan de mondelinge vragen.

  Rudy Nuytten (Open Stad) : "Mijn vraag gaat over de bouwwerken aan het oude klooster in de Ieperstraat. De voorbije weken was de overlast een binnenstad onwaardig. Bij regenweer was de smurrie te volgen tot in de G. Gezellestraat. De voertuigen staan in wacht opd e smalle troittoirs waardoor de voetgangers de weg op moeten. Wie draait hier op voor het vervuilen van het wegdek en het ingevaar brengen van de passanten."

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA): "De impact is inderdaad groot. Bij aaanvang van de werken was er een circulatieplan opgesteld om de veiligheid te garanderen. Er is geen andere mogelijkheid om de grond af te voeren dan met zware tractoren. De weersomstandigheden zitten niet mee. Dat zorgt inderdaad voor veel slijk. Wat de verkeerafwikkeling betreft, kunnen we daar niet veel tegen doen, het is een stresserend beroep voor die mensen om voortdurend af en aan te rijden. Er zijn vanuit de technische dienst al verschillende tussenkomsten geweest om de weg proper te maken. Dat gebeurt dagelijks, natuurlijk kan niet elke tractor door een veegmachine gevolgd worden."

  Rudy Nuytten : "Er bestaan installaties om werfverkeer schoon te maken vooraleer ze de weg opgaan. Heel die omgeving heeft recent een brief in de bus gekregen omdat ze hun trottoir niet proper hielden. Wat daar nu gebeurt, kan niet, want fietsers en mensen met een rolwagen zijn daar erg aan het sukkelen. Sluit de weg desnoods af voor doorgaand verkeer zodat enkel fietsers en voetgangers door kunnen."

 • Mieke Verhelle

  Geen gratis wifi in de stad

  Schepen Dirk Vanholme (N-VA) : "In verschillende gemeentelijke en OCMW-gebouwen stelt de stad draadloos internet ter beschikking. De dienst ICT stelt de gebruiksvoorwaarden ter beveiliging voor."

  Fatiha Habbaz (SP.A/Groen): "We willen allemaal van Menen een hippe stad maken, met masterplannen en marketing. Ik heb het al vaker gevraagd, nu nogmaals : waarom kan er geen gratis wifi in de stad."

  Schepen Vanholme : "Ik heb het al vaker gezegd : gratis wifi is niet gratis. Heeft iedereen eigenlijk wel op elk moment wifi nodig ? De kosten zijn te hoog."

 • Mieke Verhelle

  "De meest strenge normering"

  Mieke Syssauw : "Het RUP is in 2012 gewijzigd en dan is het licht op groen gezet voor die bestemmingswijziging. Nu wilt u dat wij de auto's die door het groen rijden, tegenhouden. Het zou ons en vooral de Meense belastingbetaler vele tienduizenden en zelfs honderdduizenden euro's kosten. In 2010 was er zelfs een vraag voor 21 loten, nu liggen er 14 op tafel. U hebt het dossier blijkbaar niet goed gelezen, want de voorschriften voor dat gebied zijn heel streng."

  "Wie daar gaat bouwen, zal geïnformeerd worden dat ze in watergevoelig gebied zullen bouwen. Dat is wettelijk bepaald."

  Philippe Mingels : "Mijn collega Debuck heeft gelijk op een punt. De oorspronkelijke fout is gebeurd toen één individu daar wou bouwen. TOen is het volledig als bouwgrond ingekleurd en dat was een fout die niet had mogen gebeuren. Als jullie het geld er niet voor over hebt om de fout recht te zetten, wees dan heel duidelijk : noem de verkaveling voor mijn part de Moeraswijk zodat iedereen weet waar ze gaan bouwen."

  Virginie Breye (Nieuw) : "Ik begrijp dat jullie dit niet kunnen tegenhouden, dus zal ik mij onthouden."

  Open Stad en SP.A-Groen stemmen tegen.

 • Mieke Verhelle

  Verkaveling Ch. Cappellestraat : "Dit is moerasgebied"

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) : "De verkavelingsaanvraag werd al paar keer afgekeurd en gewijzigd. Nu ligt het openbaar onderzoek en het tracé der wegen op tafel."

  Rudy Nuytten (Open Stad) : "Dit dossier komt inderdaad voor de zoveelste keer op tafel te liggen. Dat is een teken dat het geen goed dossier is. In de adviezen van de dienst waterwegen lees ik dat het gebied in overstromingsgevoelig gebied ligt. Geluidshinder door de spoorweg is onvermijdelijk. HEt regent regelmatig en de voorbije weken hebben we er genoeg voorbeelden van gezien. Ik weet dat deze beslissing in de vorige legislatuur werd genomen, nu is het de tijd om een fout uit het verleden recht te zetten."

  Ook Philippe MIngels (SP.A-Groen) vindt de verkaveling langs een waterweg, een spoorweg en een kleine buurtweg geen goed idee. "De oplossingen die voorhanden zijn, dienen tot niets als de hemelsluizen opengaan. De verkavelaar zelf heeft zelfs gezien dat het moerasgebied is, want hij voorziet er moerasplanten. Hoeveel argumenten heb je nog nodig om te weten dat je daar beter niet bouwt ? De mensen die er zullen wonen, zullen vaak met de voeten in het water staan. Het is nu de kans om de fouten van de vorige legislatuur - eigenlijk een fout die nog niet gemaakt is - te herstellen. Er zijn tientallen bezwaren die heel pertinent zijn."

  Karl Debuck (Open Stad) : "Ik ben blij dat er ten minste een partij die hier rond tafel zit durft erkennen dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. Wij gaan dit niet goedkeuren als er veertien kavels voorzien zijn."

 • Mieke Verhelle

  Wat met leegstandsbelasting in toekomst ?

  Karl Debuck (Open Stad) : "Ik hoor de schepen positief bezig, maar de realiteit is heel anders dan een label. Huisvesting en middenstand zijn grote problemen. Er zijn enorm veel handelaars in het centrum die proberen te stoppen of hun handel willen overlaten en die dat niet kunnen en daardoor met een leegstand komen te staan. Ze moeten dan leegstandsbelasting betalen voor panden die ze gewoon niet kwijtgeraken. Vroeger werd die belasting opgelegd om speculatie tegen te gaan. HOe ga je daar in de toekomst mee om ? De economische realiteit is dat het niet zo gemakkelijk is om een pand te verhuren of te verkopen. Daar kun je toch niet blind voor zijn ? U bent daar zelf niet verantwoordelijk voor, maar wat gaan jullie daarmee doen in de toekomst ?"

  Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) : "Dit staat niet in dit dossier. Ik denk dat het nu niet mijn taak is om hierop te antwoorden, maar wel op het moment dat het beleid daarover een standpunt inneemt."

  Karl Debuck : "Het is uw stijl om antwoorden op vragen altijd uit te stellen tot latere datum. En intussen zijn we snel 2018."

 • Mieke Verhelle

  Woonstudie

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) : "Wij hebben geïnformeerd en wij kunnen de sectorstudie wonen niet goedkeuren, we zijn daarvoor niet bevoegd."

  De vraag tot goedkeuring wordt gewijzigd naar aktenaming.

  Schepen Tom Vlaeminck (Open VLD): "De studie bestaat erin om een woonplan met gerichte acties opmaken. De stad neemt een regierol waar voor het wonen. We hebben ons laten bijstaan door Leiedal. Er komen daarin enkele prioriteiten aan bod : Menen als regisseur in het woonbeleid, Menen kiest voor leefbaarheid en hoge kwaliteit, Menen consolideert het sociaal wonen en biedt kansen voor wonen en zorg."

  Herman Ponnet (SP.A-Groen) : "Ik heb de tijd genomen om de studie van de detailhandel te bekijken. Daarin zie ik dat de leegstand voor de detailhandel in Menen verhoogt, terwijl het in andere steden stagneert. Hoe komt dat ? Ook een goed initiatief waren de kwaliteitslabels, maar er zijn nog te veel C-labels, kunnen verhuurders gestimuleerd worden?"

  Tom Vlaeminck : "Het is jammer dat je zo'n dik bundel hebt en dan er iets uitpikt die er eigenlijk niet in staat. Het is inderdaad zo dat we leegstand hebben willen stimuleren door OnderMenen, iets wat we bij de Kortrijkse buren met Kortrijk Zaait hebben gehaald. Het project heeft wat tijd nodig om bekend te geraken. We zullen daar inderdaad bijkomend werk van maken om de verhuurders te stimuleren die panden te verbeteren. Ik wil wel benadrukken dat de kwaliteitslabels werken. Er zijn maar heel weinig met het C-label die de subsidies meepikken. Dergelijke woningen mogen wettelijk op de markt gebracht worden. Onze administratie doet heel veel om de mensen te stimuleren en hen begeleiden om van de panden tot A-labels om te turnen."

  "We willen ook het project van de renovatiebegeleiders verder uitbouwen, maar het is afgewezen door de provincie. Gelukkig is de woonclub wel geselecteerd. We zijn blij dat we daar voort kunnen op inzetten. Ik denk dat deze bundel veel meer is dan die renovatiebegeleiding. Het is een beleidsinstrument waar we als bestuur mooie keuzes kunnen uit maken om de stad leefbaarder te maken."

 • Mieke Verhelle

  Beheer rond Purgatoirebeek

  Schepen Mieke Syssauw : "Ook voor de grond en de boomgaard aan de Purgatoirebeek gaan we een overeenkomst aan voor het onderhoud van het gras, de haag en de boomgaard. Het beheer wordt toevertrouwd aan VELT en Natuurpunt."

  Philippe Mingels (SP.A-Groen) : "Misschien een idee om in de toekomst ook de buurt te laten mee participeren."

 • Mieke Verhelle

  Beheersovereenkomst met Natuurpunt over de stedelijke visvijver

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) : "Het is al drie jaar geleden dat de stedelijke visvijver buiten gebruik werd gesteld. In het kader van het Interreg-project Corrid'Or werden verschillende aanplantingen uitgevoerd. Het plan is om met Natuurpunt Menen-Wevelgem een beheersovereenkomst af te sluiten zodat zijn instaan voor het onderhoud van de visvijver."

 • Mieke Verhelle

  Huurgelden muziekinstrumenten academie duurder

  Schepen Griet Vanryckegem (N-VA): "Dit betreft de verhoging van huurgelden van instrumenten voor de stedelijke academie. De vraag kwam van de directeur en het huurgeld dateert nog van 2000. In vergelijking met andere academieën blijven onze prijzen heel democratisch. Voor de leerlingen van de lagere graad verhoogt het bedrag van 20 naar 25 euro, voor middelbare graad van 35 naar 40 euro en voor de hogere graad van 50 naar 60 euro."

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) : "We begrijpen dat er een prijsaanpassing is en dat de kosten verdeeld moet worden. We vinden het enerzijds jammer dat er een verhoging nodig is, anders begrijpen het wel. Anderzijds denken we dat het geld elders kon gevonden worden. Daarom onthouden we ons."

  Griet Vanryckegem : "Ik wil u wel op wijzen dat we daar nu al heel veel geld aan uitgeven. Instrumenten en het onderhoud ervan zijn duur. Mensen die er de middelen niet voor hebben, hebben heel wat mogelijkheden tot tussenkomsten."

 • Mieke Verhelle

  Actualisatie van subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen

  Schepen Griet Vanryckegem : "Met de cultuurraad hebben we beslist om een werkgroep samen te stellen om het subsidiereglement te actualiseren. Een projecttoelage voorzien we voor bijzondere sociaal-culturele initiatieven. Dat gewijzigde reglement kan ingaan vanaf 1 september. De principes van het reglement wijzigen niet, maar wel een actualisatie naar de huidige situatie. Het is de bedoeling dat die werkgroep blijft evalueren."

  Sofie Pringels (SP.A) : "We vinden het positief dat het systeem van projectsubsidies cumuleerbaar is met de werkingssubsidies, we keuren dat dan ook goed. We vinden het positief dat het reglement vereenvoudigd is en dat het tot stand kwam samen met de verenigingen."

 • Mieke Verhelle

  "Een mini'tje voor de Protestantse kerk

  Schepen Laurent Coppens (CD&V) geeft uitleg bij de rekeningen van de Protestantse kerk. "Het gaat over een mini'tje. De rekening 2015 is afgesloten met een positief resultaat van 1.322,87 euro. Wij betalen als stad 26.074,66 euro zoals voorzien in het budget."

 • Mieke Verhelle

  "Liever zes jaar naar de ARdennen dan drie jaar naar Benidorm"

  Angelique Declercq (SP.A) : "U kon ook drie jaar wat minder besparen en het voor iedereen wat leefbaarder houden in plaats van nu eerst drie jaar keihard te snoeien en dan luxueus te leven. U vergelijkt het met een gezin dat eerst drie jaar niet op reis gaat om daarna weer op reis te kunnen gaan; U kunt ook zes jaar naar de Ardennen gaan in plaats van naar Benidorm, zodat iedereen er kan van mee profiteren."

  Schepen Laurent Coppens : "Over de keuzes kan er inderdaad gediscussieerd worden, maar we moesten zoveel snoeien om in orde te zijn voor de toezichthouder."

 • Mieke Verhelle

  "Er ging meer geld buiten dan er binnenkwam"

  Schepen Laurent Coppens (CD&V) : "Ik denk dat de oppositie ook bezig is met 2018, het stemt me droevig dat hier geen inhoudelijke discussie wordt gevoerd, maar het politiek gespeeld wordt."

  "Menen is inderdaad budgettair beperkt. We zijn ons daar van bewust en houden daar rekening mee. Van als er wat financiële ademruimte is gebruiken we dat om wat meer te doen. Het is dan niet fair om te zeggen dat we nu wel iets kunnen doen wat we in het begin van de legislatuur niet konden. Het eerste jaar van deze coalitie ging er meer geld buiten dan er binnenkwam. We hebben besparingen moeten doorvoeren en nu beginnen we daar de vruchten van te plukken. ZEggen dat dat niet nodig was, vind ik een stap te ver."

  "De vrijetijdspas draait blijkbaar goed, dus moeten we daar meer middelen voor voorzien, dus doen we dat. De Groene Ridders vinden wij belangrijk en we wilden altijd al als bestuur op inzetten daarop van als er financiële ruimte was. We voorzien inderdaad extra subsidies voor Summer@Lauwe, gedragen door vrijwilligers, omdat dat mag onderstuend worden."

  Schepen van Openbare Werken Dirk Vanholme (CD&V) : "Volgns mij was er al altijd 200.000 euro voorzien voor de Noordstraat. Die 60.000 euro was voor de studie. Ik wil de exacte cijfers wel nog eens bij de technische dienst laten opvragen."

 • Mieke Verhelle

  Angelique Declercq : "Kosten Noordstraat lopen hoog op"

  Angelique Declercq (SP.A) : "Het budget voor de Noordstraat was 70.000 euro en nu is dat al 200.000 euro. IK denk dat ze stilaan wordt doorgetrokken tot de Grote Markt. Er waren vroeger een aantal dingen verdwenen om dingen te organiseren, maar ik zie dat er nu in 2016 weer budget is voor feestjes van de bewoners. Er komt nu eindelijk een inhaalbeweging voor materiaal voor de groendienst. Ook hier vraag ik me af of de verkiezingen van 2018 daar iets mee te maken hebben."

 • Mieke Verhelle

  Raadszitting geopend met budgetwijziging

  Schepen Laurent Coppens (CD&V) heeft het over de eerste budgetwijziging 2016. "Ook in het najaar komt er nog een budgetwijziging."

  "Het financieel meerjarenplan raakt niet geïnfecteerd. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de doelstellingen of de strategische nota. De wijziging in het exploitatiebudget leidt niet tot een noemenswaardige stijging. Er zijn enkele minimale kredieten. Bij de uitgaven en de inkomsten is er geld voorzien voor de bestrijding van de geweldadige radicalisering."

  "Dankzij het positief resultaat van de kasbasis is de leningslast lager. De lagere rentevoet leidt er ook toe dat we minder moeten 'afkorten' op jaarbasis."

  "Er zijn enkele extra investeringen zoals materiaal voor de groendienst en de Groene Ridders. Er zijn ook een aantal subsidies die we ontvangen hebben zoals voor de werken in Lauwe en de verbouwing van de gemeenteschool in Rekkem. Tot slot hebben we beslist dat de sporthal Lauwe door het AGB zal worden gebouwd. Hoewel het AGB de lening aangaat, dragen wij wel die last."

  Schepen Coppens rekent tot aan 2021. "We weten dat de taxshift op ons afkomt en in 2016 al minimaal zal zijn. Nu hebben we al een minimale buffer van 400.000 euro hebben aangelegd om de pensioenen aan te leggen. We weten dat de Leiewerken er aan komen. Daar zullen ook een aantal investeringen van onze kant voor nodig zijn. Daarom hebben we een voorzichtig financieel plan."

 • Mieke Verhelle

  Raadszitting geopend met budgetwijziging

  Schepen Laurent Coppens (CD&V) heeft het over de eerste budgetwijziging 2016. "Ook in het najaar komt er nog een budgetwijziging."

  "Het financieel meerjarenplan raakt niet geïnfecteerd. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de doelstellingen of de strategische nota. De wijziging in het exploitatiebudget leidt niet tot een noemenswaardige stijging. Er zijn enkele minimale kredieten. Bij de uitgaven en de inkomsten is er geld voorzien voor de bestrijding van de geweldadige radicalisering."

  "Dankzij het positief resultaat van de kasbasis is de leningslast lager. De lagere rentevoet leidt er ook toe dat we minder moeten 'afkorten' op jaarbasis."

  "Er zijn enkele extra investeringen zoals materiaal voor de groendienst en de Groene Ridders. Er zijn ook een aantal subsidies die we ontvangen hebben zoals voor de werken in Lauwe en de verbouwing van de gemeenteschool in Rekkem. Tot slot hebben we beslist dat de sporthal Lauwe door het AGB zal worden gebouwd. Hoewel het AGB de lening aangaat, dragen wij wel die last."

  Schepen Coppens rekent tot aan 2021. "We weten dat de taxshift op ons afkomt en in 2016 al minimaal zal zijn. Nu hebben we al een minimale buffer van 400.000 euro hebben aangelegd om de pensioenen aan te leggen. We weten dat de Leiewerken er aan komen. Daar zullen ook een aantal investeringen van onze kant voor nodig zijn. Daarom hebben we een voorzichtig financieel plan."

 • Mieke Verhelle

  Raadszitting geopend met budgetwijziging

  Schepen Laurent Coppens (CD&V) heeft het over de eerste budgetwijziging 2016. "Ook in het najaar komt er nog een budgetwijziging."

  "Het financieel meerjarenplan raakt niet geïnfecteerd. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aan de doelstellingen of de strategische nota. De wijziging in het exploitatiebudget leidt niet tot een noemenswaardige stijging. Er zijn enkele minimale kredieten. Bij de uitgaven en de inkomsten is er geld voorzien voor de bestrijding van de geweldadige radicalisering."

  "Dankzij het positief resultaat van de kasbasis is de leningslast lager. De lagere rentevoet leidt er ook toe dat we minder moeten 'afkorten' op jaarbasis."

  "Er zijn enkele extra investeringen zoals materiaal voor de groendienst en de Groene Ridders. Er zijn ook een aantal subsidies die we ontvangen hebben zoals voor de werken in Lauwe en de verbouwing van de gemeenteschool in Rekkem. Tot slot hebben we beslist dat de sporthal Lauwe door het AGB zal worden gebouwd. Hoewel het AGB de lening aangaat, dragen wij wel die last."

  Schepen Coppens rekent tot aan 2021. "We weten dat de taxshift op ons afkomt en in 2016 al minimaal zal zijn. Nu hebben we al een minimale buffer van 400.000 euro hebben aangelegd om de pensioenen aan te leggen. We weten dat de Leiewerken er aan komen. Daar zullen ook een aantal investeringen van onze kant voor nodig zijn. Daarom hebben we een voorzichtig financieel plan."

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!