Live gemeenteraad Izegem: Marktstraat wordt toch dit jaar aangepakt

23/02/16 om 09:33 - Bijgewerkt om 22:47

Vanavond komt de gemeenteraad van Izegem voor het eerst dit jaar samen. In het Meilief worden enkele wissels bij CD&V doorgevoerd en waren Open VLD en CD&V van plan om samen te pleiten om de Marktstraat toch nog dit jaar opnieuw aan te leggen. Een idee dat het stadsbestuur ondertussen besliste uit te voeren.

 • Philippe Verhaest

  De gemeenteraad is ten einde

  Wij zien u graag een volgende keer terug!

 • Jos Remaut

  Aannemer van Eperon d'Or in gebreke gesteld : hij krijgt verbod om nog verder aan dit project te werken

  Caroline Maertens (N-VA) had helemaal op het einde van de raad een onthutsende mededeling: "Er zijn heel serieuze problemen met onze aannemer. We zijn anderhalf jaar ver, we zijn in fase 2. 60 % van de werken is uitgevoerd, maar het gebouw is nog niet wind- en waterdicht, dat moest normaal gebeurd zijn tegen eind november."

  "Probleem is dat de aannemer vooral een coördinerende rol heeft en dat een aantal onderaannemers niet bekend zijn of onbekwaam zijn. Het lijkt momenteel meer een klusjeswerf dan een echte bouwwerf. Er is al twee maal vaststelling gedaan door een deurwaarder. Tussenin is er bijna nog geen vooruitgang. Op 4 december was er een pv van vaststelling. Er waren maar liest 51 opmerkingen, waaronder grove tekortkomingen, ook van bouwtechnische aard."

  "Er zijn ondertussen al heel wat officieuze gesprekken gevoerd om uit de impasse te geraken, maar die hebben haast nog niks opgeleverd. We kunnen dus niet anders dan de hoofdaannemer van deze werf te halen en een andere aannemer te zoeken om de werf af te werken. Dit zal uiteraard flinke vertraging met zich meebrengen."

  "De voorbouw vlot wel goed", gaf Caroline Maertens nog mee : "op 24 april kan daar een eerste initiatief plaatsvinden."

 • Philippe Verhaest

  Te hoge prijzen in kantine van sportcentrum De Krekel

  Jan Verbeke (N-VA) heeft nog een vraag over de gehanteerde prijzen in de kantine van sportcentrum De Krekel. "Die moeten conform de prijzen in andere horecazaken zijn", zegt hij. "Er werd al een voorstel gedaan om de prijzen te verhogen, maar dat werd geweigerd. De kantine ligt immers in een complex van openbaar nut en kan rekenen op het gebruik van voorzieningen van de stad. Daarnaast worden ook de openingsuren niet nageleefd."

  "Wanneer wordt er door het schepencollege toegezien op het juist naleven van de openingsuren en kan er ook bekeken worden dat de prijzen sociaal aanvaardbaar zijn? Nu betaalt men 4 euro voor een witte wijn. Toch aan de hoge kant."

  Schepen van Sport Kurt Grymonprez: "Ik neem dit mee naar het schepencollege."

 • Jos Remaut

  Fietsenstalling achterzijde station : even ontstoppen aub !

  Filip Lombaert (Groen) : "De fietsenstalling aan de achterzijde van het station heeft een probleem wat de waterafvoer betreft : alles is daar nat, groen en glad door de overvloedige regenval. Kan onze eigen technische dienst eens niet passeren om de afloop te ontstoppen, we moeten hiervoor toch niet wachten op Infrabel ?"

  De schepen beloofde het nodige te doen.

 • Jos Remaut

  Kachtemse handelaars niet tevreden over vis- kippen- en pizzakraam

  Inge Six (Open VLD) vliegt er meteen in in de vragenronde en heeft ook nog een vraag namens de handelaars van Kachtem. Die zijn niet tevreden over de vele marktkramers op het Kachtemse Plein. "Drie dagen per week staat daar een viskraam, een kip aan het spit- of een pizzakraam en de handelaars zijn daar bezorgd over. De markt van Kachtem is toch geen ideale locatie. Kan er in overleg met de handelaars gekeken worden voor een andere locatie op een plaats waar iedereen zich in kan vinden ?"

  Schepen Tom Verbeke (N-VA) : "Er is een advies van administratie, die kijkt of er binnen de omgeving een gelijkaardige activiteit wordt ontplooid. Er zijn echter geen pizzazaken in de buurt. Maar wij zullen nog eens in overleg treden met de handelaars en zien of we de situatie kunnen verbeteren."

 • Philippe Verhaest

  'Gynaecoloog' werkt aan Eperon d'Or

  Een van de aannemers van Eperon d'Or blijkt een louche bedrijf te zijn. "Dat zorgt nu voor redelijk wat problemen", zegt Inge Six (Open VLD). "Het gaat over een onderneming die zelfs aan een gynaecoloog gelinkt is. Bestaat er een procedure om dergelijke bedrijven uit de aanbestedingen te filteren?"

  Stadssecretaris Anton Jacobus: "In principe wordt dit bij de gunning grondig bekeken."

 • Philippe Verhaest

  Twitter-debacle Visie 2030 nog eens onder de loep

  Inge Six (Open VLD) heeft nog een vraag aan burgemeester Bert Maertens. "Na het Twitter-debacle op de voorstelling van Visie 2030, willen we er op hameren dat dergelijke situaties in de toekomst moeten vermeden worden. Misschien is een Twitter-wall niet de beste optie is. Niet alle aanwezigen hebben trouwens een account. Is het trouwens niet mogelijk om alle tweets naar alle aanwezigen te mailen?"

  Burgemeester Bert Maertens: "Ik wil deze zaak meteen laten rusten. Er is al genoeg inkt over gevloeid en persoonlijk ken ik er amper iets van. Ik speel het wel door aan onze IT-diensten, maar persoonlijk loop ik er niet warm voor. En is een Twitter-wall een goed medium voor dergelijke activiteiten? Ik denk dat de praktijk uw vraag beantwoord heeft."

 • Jos Remaut

  Pictogrammen ook in andere stadsgebouwen ?

  Trui Tytgat (N-VA) pikte in op de pcitogrammen die zullen worden gebruikt bij de vernieuwde inrichting van het stadhuis, en die onlangs werden vororgesteld. Wat ze alvast een erg goeie zaak vond voor de communicatie met mensen die bepaalde zaken moeilijk begrijpen.

  "Zal dit ook in andere gebouwen gebeuren ? Is dat voldoende voor mensen die problemen hebben met de taal ? Zal het gebruik van pictogrammen en het werken met eenvoudige taal ook gebruikt worden in andere vormen van dienstverlening ?"

  Trui wil ook dat kansarmen aangemoedigd worden om deel te nemen aan het sport- en verenigingsleven. Ze stelde voor dat de stad aan de verenigingen in kwestie advies zou geven.

  Schepen Lothar Feys (N-VA) : "Ook in de bibliotheek en in het JOC zijn er plannen om pictogrammen te gebruiken. Andere stadsdiensten denken daar nog over na."

  "In het budget 2016 is een post voorzien om met duidelijker taal te gaan werken in tal van aanvraagprocedures en reglementen. We weten wel nog niet of we dit in eigen beheer zullen doen, of toch zullen kiezen om dit uit te besteden."

  Ook de derde suggestie van Trui viond Lothar de moeite van het onderzoeken waard.

 • Philippe Verhaest

  Het venijn zit in de staart

  De openbaring dat een stedelijk comité als Externe Relaties zes jaar lang een verborgen rekening had, doet toch de wenkbrauwen fronsen. Het verklaart meteen het plotse en vage ontslag van de voormalige voorzitter. Tijdens de uitleg van schepen Himpe luisterden alle raadsleden in volledige stilte. De eerste keer tijdens deze gemeenteraadszitting.

  De kwestie raakt de N-VA'er ook persoonlijk. "Ik heb enkele keren op eigen kosten naar de feestweek in Bad Zwischenahn afgereisd. En dan moet ik horen dat het om een organisatie van een vriendengroepje gaat. Daar komt mijn haar van recht", briest hij.

 • Philippe Verhaest

  Comité Externe Relaties had zes jaar aparte en verdoken rekening

  Geert Leenknecht (Open VLD): "In het verleden lazen we over de groeiende ontevredenheid van het Herfstmuziekfestival. Nu horen we vanuit meerdere raden dat er gelijkaardige signalen komen. Wat is de reden van de voorzitter van het comité Externe Relatie haar ontslag heeft aangeboden? En loopt de werking in de verschillende raden nog goed?"

  Leenknecht vraagt zich ook af of het boekenbeurscomité voldoende werd betrokken bij de organisatie van de Boekenweek. "En neemt het college initiatieven om de breuken in Externe Relaties te lijmen?"

  Schepen Kurt Himpe (N-VA): "Er is een en ander gebeurd bij Externe Relaties. Bij de afrekening van de Bad Zwischenahner Woche werd door een comitélid een vraag gesteld over de opbrengst van de stand op de feestweek in de Duitse partnerstad. Naar aanleiding van die vraag heeft de financiële dienst de afrekening bekeken. Daaruit bleek dat er bepaalde uitgaven door de stad betaald werden, maar er waren geen inkomsten. Toen we meer uitleg vroegen, bleek dat er een aparte rekening bestond, waar de stad geen weet van had. Na een reeks gesprekken met de betrokkenen hebben we hen erop gewezen dat het bestaan van die aparte rekening niet kan getolereerd worden. We gaan wel uit van de goeie bedoelingen van de betrokkenen, want volgens hen was dit enkel een praktische oplossing."

  "Intussen is een deel van de aangekochte materialen overgedragen aan de stad. De leden die ontslag genomen hebben, waren betrokken bij de organisatie van de stand op de Woche en gaan niet akkoord met de zienswijze van de stad."

  "We kregen ook te horen dat de organisatie van de stand geen officiële activiteit van het comité Externe Relaties is, maar van een vriendengroep. Dat lijkt me erg bizar."

  "Er was volop gebrek aan transparantie, iets wat echt nodig is bij het comité. We zijn trouwens als sinds augustus 2015 bezig met de breuken te lijmen. Heel wat mensen hebben er al een pak tijd in gestoken. We hebben zelfs geprobeerd om een oplossing te vinden voor we het op de algemene vergadering van het comité Externe Relaties hebben gebracht. Toen werd ook duidelijk dat heel wat leden niks van de aparte rekening wisten. Tijdens die vergadering werd ook een nieuwe voorzitter verkozen, Anita Bade. Zij is zelfs afkomstig van Bad Zwischenahn."

  In 2016 zal er normaal weer een stand zijn op de feestweek in Duitsland. "Maar we zullen eerst de haalbaarheid verder onderzoeken en alles staat of valt met de bereidwilligheid van de leden van Externe Relaties om hieraan mee te werken."

  "Enkele uren geleden heeft onze financiële beheerder nog maar pas inzage gekregen in de rekeninguittreksels van het laatste jaar van de verdoken rekening. Dit bewijst hoeveel voeten in de aarde deze kwestie heeft."

  Wat de Boekenweek betreft: "Na de boekenbeurs in 2014 gaven enkele mensen van de organisatie aan om dit in 2015 nogmaals te organiseren. Er was ook een bijkomend probleem. De Standaard Boekhandel werkte niet langer mee aan lokale initiatieven. Vanuit die vaststelling hebben we een alternatief op poten gezet en alle leden van de boekenbeurs konden de overstap naar de Boekenweek maken. Met dit nieuwe initatief is er meer dynamiek en nu al zijn we bezig met de editie van 2016."

 • Jos Remaut

  En ... we zijn weer vertrokken rond een rondje gepalaver over Visie 2030 !

  Stefaan Sintobin vond het toch nog nodig om nog eens zijn discours te houden rond de recente ontwikkelingen in Visie 2030. Waardoor burgemeester Bert Maertens zich dan weer uitgedaagd voelt om hier en daar de puntjes op de i te zetten. Weinig tot geen nieuwe argumenten, het brengt maar weinig zoden aan de dijk...

  Tenzij dan de formele stelling van de burgemeester dat de Twitterrel een puur technische aangelegenheid was en dat betichtingen als werd de inspraak op die avond door ambtenaren gestuurd, absoluut niet door de beugel kunnen...

  Waarop Stefaan Sintobin : "Ik suggereer helemaal niks, maar u kunt het mij toch niet kwalijk nemen dat ik vragen stel. En geef toe : heel wat ambtenaren hebben toch wel hun eigen uitgsproken mening over een en ander, en bewust of onbewust sturen ze wel in een bepaalde richting."

  De biertjes in de keuken blijven dus nog even koel....

 • Jos Remaut

  Extra gemeenteraad rond Visie 2030 op dinsdag 17 mei

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) wil extra bijeenkomst rond Visie 2030. Dit vraagt hij in een interpellatie. Het mag voor hem gerust zonder zitpenning zijn. "We zouden dit punt nu ook nog kunnen aansnijden, maar dat zal uren duren en ik wil de pret van de receptie niet bederven voor het talrijk aanwezige publiek."

  Burgemeester Bert Maertens (N-VA) antwoordt : "Er is op 4 februari een voorstelling geweest, en daar werden 10 voorstellen geformuleerd. Nu is daar een adviesronde rond opgestart. Laat ons nu eerst die participatieronde afwerken, en daarna zullen we een extra gemeenteraad houden op 17 mei. Daar kan ten gronde gediscussieerd worden. Maar eerst de adviesronde afwerken dus."

  Daarna deelde de burgemeester aan alle raadsleden een CD uit waarop de presentatieronde van 4 februari nog eens te herbekijken en herbeluisteren is.

 • Philippe Verhaest

  Op naar de interpellaties!

  De 'gewone' agenda is afgewerkt, maar er volgen nog drie interpellaties. We starten met Stefaan Sintobin over Visie 2030. "Ik beloof het kort te houden, want de mensen snakken naar de receptie", beseft de man.

 • Philippe Verhaest

  Arne Allosserie wil velden vol klaprozen in Izegem

  Arne Allosserie (N-VA) laat zijn natuur- en geschiedenishart spreken. "Ook de natuur draagt de sporen van de Eerste Wereldoorlog", legt hij uit. "Het Agentschap voor Natuur en Bos zal de volgende jaren de link tussen natuur en de oorlog in de verf zetten. Dit zal gebeuren met een project waarin de klaproos centraal staat. Het bloeien van klaproosvelden moet mensen doen stilstaan bij wat honderd jaar geleden is gebeurd, maar belicht ook de kracht van de natuur die vanuit de vernieling nieuw leven heeft doen ontstaan."

  "Enkele tientallen gemeenten en bedrijven gingen in op de vraag van het agentschap om te participeren in dit herdenkingsproject door zelf velden in te zaaien. Naast de ruim 41 hectare in de eigen natuurdomeinen van het agentschap, leverde dat nog eens 20 hectare extra klaproosplezier op."

  "Ik vraag aan het stadsbestuur om hieraan deel te nemen en enkele sites door te geven. Ik denk bijvoorbeeld aan het kasteel Wallemote. Als bezegeling heb ik alvast voor iedereen een chocolade poppy mee."

  Geert Leenknecht (Open VLD): "Een prachtig voorstel dat we volmondig steunen."

  Schepen Nadia Staes (SP.A): "We bekijken dit voorstel en zijn zeker van plan om hierop in te gaan."

 • Jos Remaut

  Site Rebry in de Krekelstraat wordt avontuurlijke en natuurlijke groene ruimte

  De gemeenteraad beslist om een ontwerper aan te stellen voor het masterplan voor de site Rebry.

  Schepen Lothar Feys (N-VA) licht toe : "In augustus 2015 hebben we deze site al aangekocht. Ze is 3.200 vierkante meter groot."

  "De stad wil de leefbaarheid en de woonkwaliteit verhogen door het creëren van meer groene ruimtes. Met de aanleg van een nieuwe groene ruimte op de site Rebry wil de stad tegemoetkomen aan bovenstaande doelstelling. De oude industriële gebouwen zullen afgebroken worden om plaats te maken voor een groen speelterrein en natuurlijke speelelementen."

  "De hoofdreden voor de aankoop van deze site is de vraag van de speelpleinwerking naar extra groene avontuurlijke speelruimte voor de kinderen. De kinderen van de speelpleinwerking hebben in de zomervakantie van 2015 een eerste aanzet gegeven van wat er allemaal mogelijk is op het terrein.""

  "De wens van de speelpleinwerking is niet om een 'afgelikt' speelterrein te krijgen, maar een avontuurlijke en natuurlijke groenzone, met wat reliëf, groene speelelementen (wiglo, klauterplaatsen, boomhut,....). Op deze wijze wordt ook het groene karakter van de gehele recreatiezone opnieuw versterkt."

  Site Rebry grenst aan heel wat sportinfrastructuur. De site Rebry is onlosmakelijk verbonden met het gehele sport- en recreatiegebied. De onderlinge samenhang is dan ook belangrijk.

  De Izegemse hondenclub 'de natte neuzen' gebruikt al een 10-tal jaren een achterliggend stuk braakliggend terrein van de site Rebry als uitloopweide voor de honden. Het stadsbestuur heeft reeds een aftastend gesprek gehad met de hondenclub 'de natte neuzen'. De club is inschikkelijk en bereid om een eventuele wissel of herschikking van de beschikbare ruimte te doen.

  Aan de site grenst ook nog de schuttersclub. Zij zullen een klein stuk van de site gebruiken om hun aanwezig lokaal uit te breiden (recht te trekken).

  Het unieke aan dit project is dat het een reconversie is die niet gericht is op nijverheid, wonen of handel, maar integendeel op het opnieuw vergroenen van een oude industriële site. Van wezenlijk belang voor de stad is dat het park moet een ontmoetingsplaats worden voor de buurt. Hierbij wordt eventueel gedacht aan een samentuin tussen buurt-speelterrein en scholen, een pluktuin, openbare barbecue, enz....

  Het stadsbestuur hecht bij alles veel belang aan communicatie en participatie van alle betrokkenen. Er zal dus een stevig inspraaktraject worden opgezet.

  Tegen eind dit jaar mpoet er een afgewerkt plan zijn en het gebiouw gesloopt. In 2017 moet er dan kunnen worden begonnen met de effectieve heraanleg.

  De kosten voor het ontwerpdossier worden op 15.000 euro, incl. BTW geraamd. Er is gekozen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voklgende firma's zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingspricedure : Fris in het Landschap uit Gent, Studio Basta uit Kortrijk, G.R.A.S.-landschap uit Gent, en Bureau voor Vrije Ruimte, eveneens uit Gent.

  Er waren geen vragen of opmerkingen, dit punt werd unaniem goedgekeurd.

 • Philippe Verhaest

  Izegem lanceert buddysyteem om vluchtelingen te begeleiden

  Schepen van Integratie Lothar Feys (N-VA) licht het nieuwe buddysysteem toe. "Dit is geen gemeentelijke verplichting, maar het is wel onze maatschappelijke plicht", zegt hij. "Het buddysysteem wil anderstalige nieuwkomers helpen integreren. Vandaag zijn er 37 opvangplaatsen in Izegemse woningen. Volgens het spreidingsplan komen er de komende maanden 9 extra. "Hoewel het huidige aantal beheersbaar is, moeten we van die nieuwkomers een goede integratie in onze samenleving afdwingen. Daarbij ligt een grote verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Het aantal mogen we dan wel niet in de hand hebben. De wil om van hun inburgering een positief verhaal te maken, dat kunnen we wel in de hand hebben."

  "Vreemdelingen die in onze stad komen wonen, moeten zo snel mogelijk onze Nederlandse taal machtig worden en een job uitoefenen, zodat ze voor hun eigen welvaart en welzijn kunnen instaan en daarvoor niet op de samenleving moeten rekenen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat ze zich vlot integreren in ons verenigingsleven en in hun woonbuurt."

  "Daarom wil het stadsbestuur het buddy-systeem op poten zetten: een systeem waarbij Izegemnaars op vrijwillige basis nieuwkomers assisteren bij zaken die verder reiken dan de begeleiding door het OCMW. Het OCMW ondersteunt de nieuwkomers bij de primaire noden zoals asielprocedure, financiële situatie, huisvesting,...Het kan immers niet de bedoeling zijn om onze stad of OCMW nog extra financieel onder druk te zetten als gevolg van de vluchtingencrisis."

  "Buddy's ondersteunen nieuwkomers op andere vlakken die hun integratie in Izegem verbeteren. Informatie over de stad, kennis van ons uitgebreid aanbod in het sociale en culturele leven, samen naar de supermarkt om de goedkoopste producten te leren kennen, uitleggen hoe het openbaar vervoer werkt, op welke manier wij correct ons afval sorteren, enzovoort."

  Maar ook op het vlak van taal kan een buddy van waarde zijn. "Taal is niet zomaar een element in het inburgeringstraject. Kennis van onze taal is de sleutel tot succes. Buddy's zullen de nieuwkomers er voortdurend op wijzen dat het echt belangrijk is om naar de Nederlandse les te gaan en oefenen onze taal ook met hen tijdens hun bezoeken in onze stad" verduidelijkt de schepen."

  "Vanaf maart gaat de stad in samenwerking met het OCMW op zoek naar geschikte buddy's. Vrijwilligers die zich aanmelden, worden begeleid door de maatschappelijk werkers en krijgen vorming door ervaringsdeskundigen. Reclame is gemaakt via: Izine, Facebook, de stedelijke website en de lijst van al aanwezige vrijwilligers werd aangeschreven."

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): "Ik stel me alvast geen kandidaat. Dit is geen taak van een stad om dit te begeleiden en te organiseren. Sowieso zal dit iets kosten. Waarom kunnen onze maatschappelijk werkers de asielzoekers niet begeleiden?"

  "Ik wil in de marge van dit dossier het volgende vragen: het gerucht doet de ronde dat de Sint-Rafaëlskerk zou ingericht worden als opvangplaats voor asielzoekers. Wat klopt hiervan?"

  Ann Van Essche (CD&V): "Wij steunen het buddysysteem. Hopelijk gaan buddy's niet enkel mee winkelen, maar helpen ze ook het verenigingsleven uit de doeken doen en helpen ze bij de scholenkeuze. Dit kan een mooie en waardevolle aanvulling zijn voor wat onze maatschappelijk werkers nu al doen."

  Lothar Feys: "Het verbaast me dat Stefaan Sintobin geen kandidaat is, want via Twitter las ik dat u alle vluchtelingen wilde begeleiden naar hun veilige thuishaven. Ik zou het trouwens spijtig vinden mochten we deze nieuwe mensen niet integreren in onze maatschappij. U hebt het trouwens over 36 asielzoekers, maar het zijn er een pak meer."

  Over de Sint-Rafaëlskerk is Lothar Feys formeel: 'Daar brengen we geen vluchtelingen in onder. De pastorie naast de kerk is wel een optie om tot een LOI-woning omgevormd te worden."

  "Ik ben alvast geen kandidaat om buddy te worden"Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)
 • Jos Remaut

  'Wagenmakerstraat' definitief aangenomen

  En dit voor de nieuwe straat op de gronden van de voormalige betoncentrale Wimac in de Meensesteenweg. De naam verwijst naar het feit dat er in de buurt vroeger nog een wagenmakerij is geweest. Anders dan bij Borstelmakersplein, Pekkersstraat en Vlasserstraat, is Wagenmakerstraat in enkelvoud aangenomen. Blijkbaar was er daar maar één wagenmaker aan de slag vroeger....

 • Philippe Verhaest

  Binnenkort nieuwe straat in Izegem: De Vlasserstraat.

  De gemeenteraad keurt de aanvraag van een wegenisdossier voor 30 loten bouwgrond in de buurt van de Blekerijstraat goed. "Het voorstel ziet er goed uit", aldus schepen Caroline Maertens (N-VA). "De voorgestelde naam is Vlasserstraat."

  CD&V is akkoord met de aanleg, maar betreurt dat de aanleg van de wegenis niet op de commissie Openbare Werken gekomen is.

 • Jos Remaut

  "Windmolens zijn een tijdelijke constructie"

  Schepen Caroline Maertens (N-VA) in een repliek op de opmerking van Geert Leenknecht over de zware impact van windmolens, in het kader van het punt over het beroep dat de deputatie onlangs aantekende tegen het planologisch attest dat Izegem afleverde ter herwaardering van de bedrijfssite Decof aan de Noordkaai. "Dat is inderdaad niet onze bevoegdheid, maar de hogere overheid argumenteert dat zij die windmolens zien als een... tijdelijke constructie !"

 • Philippe Verhaest

  Ruimelijk Uitvoeringsplan D'Arta unaniem goedgekeurd

  Schepen Caroline Maertens (N-VA) buigt zich over het RUP D'Arta. "We zullen dit positief adviseren omdat het Ardooise bedrijf goed ontsloten is en de verkeersstromen geen problemen veroorzaken voor Izegem."

  Het punt wordt unaniem goedgekeurd.

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!