Live Gemeenteraad in Brugge, deel 2: oppositie neemt budget onder vuur

28/11/16 om 15:12 - Bijgewerkt op 29/11/16 om 22:05

Dinsdagavond stelde financiënschepen Boudewijn Laloo (CD&V) het budget voor 2017 voor aan de gemeenteraad, daarna kon de oppositie daarop repliceren.

Gemeenteraad in Brugge, deel 2: oppositie neemt budget onder vuur

© belga

 • Stefan Vankerkhoven

  Liefdesverklaring

  "Ik zie u, Mercedes, te graag. daarom zal ik niet opstappen als financiënschepen. Ik wil zelfs na de verkiezingen van 2018 mijn verantwoordelijkheid blijven nemen in de volgende legislatuur." Met die liefdesverklaring aan het liberale oppositieraadslid eindigt financiënschepen Boudewijn Laloo het begrotingsdebat. Wat nu nog rest, is een detailsgewijze bespreking van het stadsbudget door wakkere gemeenteraadsleden. Enkel voer voor wie de 203 + 113 + 114 pagina's van de drie boekdelen van het stadsbudget wil en kan doorploegen. Wij nemen die 430 pagina's mee naar huis, voor onder ons hoofdkussen. Slaapwel ! Al zal een slaapmutsje vereist zijn na de uitschakeling van Blauw-Zwart....

 • Stefan Vankerkhoven

  Dedju Club is in de beker uitgeschakeld door Eupen : 3-2 in de 98ste minuut ! en dat terwijl Boudewijn Laloo het heeft over de autofinancieringsmarge en 'bullshit' leningen.... !

 • Stefan Vankerkhoven

  2-2

  Terwijl Eupen-Club Brugge 2-2 is, beantwoordt financiënschepen Boudewijn Laloo in detail de kritiek van alle oppositiepartijen. Blijft het voor Brugge zowel op sportief als op politiek vlak vanavodn een gelijkspel ? Zowel in het voetbal als in de gemeenteraad stevenen we af op verlengingen.

 • Stefan Vankerkhoven

  Sammy Roelant (Onafhankelijke) zegt dat we sinds 2008 in ons land in een structurele crisis verkeren : "Bovendien heeft de terreurdreging gezorgd voor minder inkomsten bij musea en parkings, de opbrengsten uit de bootjes zijn gezakt. Dat is een slok op de borrel en noopt de stad tot voorzichtigheid."

  "De schulden zijn gedaald met 36 miljoen euro. Dat is positief. Alleen jammer dat de elektriciteitsfactuur van de stad stijgt. Hoe komt dit ?"

  Ik wil enkele constructieve voorstellen doen : Dit wordt een leningsintensief jaar, in plaats van bij de banken te lenen kunnen misschien de Bruggelingen participeren en mee investeren in de stad. De stad zou hen in return meer kunnen bieden dan de intresten op spaarboekjes. Dat verhoogt de betrokkenheid van de burger bij de stad."

  "Voor de toekomst pleit ik voor een burgerbegroting : bepaalde posten voorleggen aan de Bruggelingen, die zo mee kiezen waaraan ons stadsgeld besteed wordt. Een burgerbegroting bestaat internationaal in meerdere steden."

  "Brugge moet investeren in duurzaamheid. In het kader van de ontgroening moeten we proberen om afdelingen menswetenschappen van universiteiten naar Brugge te halen."

 • Stefan Vankerkhoven

  Budget wordt gemanipuleerd

  Arnold Bruynooghe (VB) is van oordeel dat het stadsbudget gemanipuleerd werd om positief te ogen : "Er zijn een aantal posten verschoven om de cijfers op te krikken, zoals de verkoop van stadspatrimonium. Het stadsbestuur wou een negatief kasresultaat vermijden, want dat oogt niet goed."

  "De liquiditeitspositie van de stadskas is niet zo rooskleurig als financiënschepen Boudewijn Laloo laat uitschijnen. Er is onvoldoende transparantie bij de huur van het Huis van de Bruggeling."

  "De kosten van de energiescans worden doorgeschoven. De personeelskosten betekenen 38% van de stedelijke uitgaven, hoewel het aantal stadsambtenaren daalt."

  "Het OCMW rijft meer stadsgeld dan de politie en de brandweer binnen, zelfs nog wat extra centen via achterpoortjes als de aparte verenigingen SAS, Blauwe Lelie, 't Sas, Spoor Brugge en de Schakelaar. Wees eerlijk en transparant en voeg dit openlijk bij de werkignstoelagen van het OCMW."

  "Wat de 73 miljoen aan investeringen betreft, zal dit cijfer in 2017 nooit gehaald worden. Tenzij de stad meer geld zal lenen. Want de kans is groot dat de verkoop van het stadspatrimonium minder oplevert dan gehoopt wordt. De financiële situatie van Brugge is niet zo schitterend als hier voorgesteld wordt. De stad zal verarmen door extra leningen en de vergijzing."

  "Brugge is gezond, zoals een 60-jarige. Brugge bruist niet, maar laat veel zaken op hun beloop.

 • Stefan Vankerkhoven

  Eupen scoort tegen Club

  Voor de Clubsupporters onder de gemeenteraadsleden : Eupen heeft gescoord tegen Club Brugge in de bekerwedstrijd ! Blauw-zwart is de rust ingegaan met een achterstand !

 • Stefan Vankerkhoven

  Brugge moet investeren in kleine bussen

  "Na vier jaar van investeringsluw beleid, schiet de huidige meerderheid pas in 2017 uit de startblokken", laakt Marleen Ryelandt (Groen). "De stad verkoopt haar patrimonium uit en de ingebruikname van het Huis van de Bruggeling kost handenvol geld. Vreemd genoeg wordt weinig geïnvesteerd in economie, het stadsontwikkelingsbedrijf blijft vleugellam. Er wordt bespaard op personeelskosten : het personeelsbestand daalt van 1350 naar 1200. Zal een goede dienstverlening en werking van de stadsdiensten gegarandeerd blijven ?"

  "In tegenstelling tot Gent legt Brugge geen bedrag opzij voor de aankoop van kleine stadsbussen. Nochtans zouden de opbrengsten uit de parkeerretributies hiervoor perfect kunnen dienen. Gent investeert hierin al 3,6 miljoen euro. Brugge heeft ambitieuze klimaatplannen, maar enkel op papier. In 2017 wordt hiervoor amper 25.000 euro uitgetrokken. Dat is bitter weinig, er is nood aan een inhaalbeweging. Hetzelfde geldt voor de opmaak van een strategisch plan voor toerisme. Daarvoor is amper 7.000 euro voorzien en voor een totaalvisie op het winkelen 2.500 euro. Waar blijven de initiatieven om de verschraling van het winkelaanbod om te buigen ?"

 • Stefan Vankerkhoven

  Pieter drinkt pint met Bruggelingen

  Volgens Pieter Maréchal (CD&V) gaat het goed met deze stad, maar daar win je geen Brugse zieltjes mee aan de toog op café.

  Hij ziet een kanteling : de ontgroening is stopgezet. "Brugge heeft slechts een toekomst als we de jongeren hier kunnen houden. Daarom investeert het stadsbestuur in de jeugd : er komt een studentenhuis. De samenwerking met de hogescholen verloopt goed, Brugge mag zich echt een studentenstad noemen."

  "'t Zand zal ingrijpend veranderen. Dat is de toekomst aanpakken. Het nieuw congresgebouw zal ervoor zorgen dat er meer zakentoerisme naar Brugge komt. De aankoop van de KTA site zal nieuwe impulsen geven aan het cultuurtoerisme via de realisatie van een expohal voor onze stedelijke musea."

  "Het Huis van de Bruggeling kent kinderziektes, maar het is de bewuste keuze van het college om de stadsadministratie naar de 21ste eeuw te loodsen. Dat doen zonder de belastringen te verhogen is positief", aldus Pieter Maréchal.

 • Stefan Vankerkhoven

  Laloo moet opstappen

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft het over vier verloren jaren en stilstand in Brugge omwille van de amateuristische aanpak van dit college : "Nu worden er eindelijk enkele knopen doorgehakt. Omdat er niks gebeurde, hebt u een grote spaarpot. Financiënschepen Boudewijn Laloo zou op zijn hoogtepunt moeten vertrekken, nu hij de schuldgraad van de stad verminderd heeft. Tegen 2019 daarentegen zal de schuld aangroeien met 50%. De volgende schepoen van financiën zal de minst populaire van de ploeg zijn : hij zal niet met een mooie spaarboek kunnen vertrekken."

  "Een aantal grote kosten voor het belangrijkste project, het stadiondossier, zitten niet in de meerjarenplannen : een op- en afrit en een parking voor het nieuwe voetbalstadion, geld voor de onteigening van de boeren in Sint-Pieters."

  "Wat zijn de realisaties van het huidig bestuur ? De aankoop van de Poortersloge, maar er is nog geen echte bestemming voor. Geef dat geld liever aan de arme Bruggelingen. En is de Bruggeling zo positief over de heraanleg van de Geldmuntstraat ?"

  "Ik ben om een nieuw paspoort geweest in het Huis van de Bruggeling : de mensen zijn daar echt ongelukkig. Aan de balie hoorde ik veel geklaag. Positief zijn wel de winterterrassen en de Triënnale."

  "Eindelijk is er na vier jaar een doorbraak in een dossier. Hoe wordt mijn stad bestuurd ? De mannen Landuyt en De fauw zijn al bezig met de strijd om de sjerp en willen dus niet met een mager palmares naar de kiezer. De aankoop van de KTA-site is een goede zaak, maar we moesten er lang op wachten. De Tir en de kazerne in de Peterseliestraat zijn al lang aangekocht, maar er is nog niks mee gebeurd. Er is evenmin beweging in de Weylerkazerne en het stadsontwikkelingsbedrijf was veel tamtam. En waar blijven de kleine stadsbussen ?"

  Het belangrijkste agendapunt van het stadsbestuur zou voor de komende jaren moeten zijn : creëer extra parkeerplaatsen ! Mooi zou zijn als de Bruggelingen mee kunnen belsissen wat de prioriteiten voor de komende jaren zouden zijn. Want de Bruggeling is ontevreden over de mobiliteit."

  "Brugge kampt met een echt socialistisch beleid, waarbij de CD&V'ers in de coalitie zich gedragen als christelijke socialisten. Als men bij de hond slaapt krijgt men zijn vlooien."

  "Mijn conclusie over het beleid : Renaat was tot nu toe te traag en De fauw te flauw", aldus Mercedes Van Volcem.

 • Stefan Vankerkhoven

  Virtuele SP.A toer door Brugge

  Mathijs Godderis (SP.a) nodigt zijn collega's gemeenteraadsleden uit op een virtuele toer in het Brugge van 2019-2020 : met start op het nieuwe stationsplein, via de waterpartij met fontein in het Koning Albertpark, naar 't Nieuwe zand, met stop aan de nieuwe congreszaal in de Hauwerstraat. Hij trakteert op een aperitief met hapje op de Vismarkt en fietst naar het Kanaaleiland waar de Cactus Club staat. Via de nieuwe fietstunnels gaat het naar de nieuwe hogeschool campussen aan het station, vervolgens leidt een nieuwe fietsroute naar de polyvalente site De Regenboog in Lissewege, waar er zelfs een bancontact automaat staat !

 • Stefan Vankerkhoven

  Nieuw parkeerplan is een straf

  Volgens Geert Van Tieghem (N-VA) juicht financiënschepen Boudewijn Laloo (CD&V) te vroeg : "Het is de plicht dat elke gemeente streeft naar een positief exploitatieresultaat. In 2016 zie ik weliswaar een positief saldo van 1 miljoen euro. Maar dat is een halvering in vergelijking met 2015. De reden is dat de ontvangsten van de stad dalen. Ik zie daarentegen dat Brugge alsmaar meer uitgeeft."

  "Brugge kent een meevaller : de Vlaamse Regering meldde vorige week dat de inkomsten uit het Gemeentefonds voor Brugge gevrijwaard blijven. Dit hing als een zwaard van Damocles boven de hoofden van alle Bruggelingen. Maar financiële waakzaamheid blijft geboden. Brugge moet maandelijks het financieel beleid kunnen bijsturen, zoals elke private firma doet. Anders bestaat het gevaar dat de stad de vooropgestelde cijfers niet haalt. Alle uitgaven moeten kritisch gescreend worden, zodat er ruimte is voor bijsturingen en besparingen."

  "Ondanks de daling van het personeelsbestand met 10%, blijft de loonkost stijgen. Positief is dat Brugge de vorbije jaren zuinig omsprong met leningen."

  "En 2017 ? Het nieuwe parkeerplan zal de mensen die in Brugge werken zwaar straffen. Zij zullen 5 euro per werkdag moeten betalen. Dat is een straf. Het parkeerplan dreigt banenverlies te veroorzaken. We hopen op een aanpassing van het parkeerplan."

 • Stefan Vankerkhoven

  Veel wegenwerken op komst

  Brugge voert jaarlijks 6 miljoen euro aan wegenwerken uit. Maar in 2017 zal het om 14 miljoen euro aan wegenwerken gaan. De zwakke en minder zwakke weggebruikers zijn gewaarschuwd. Nieuwe files op komst ?

 • Stefan Vankerkhoven

  Stadsbudget in evenwicht

  Financiënschepen Boudewijn Laloo lichtte het stadsbudget voor 2017 en de investeringen voor de komende jaren toe : "Ons budget bouwt verder op de afspaken in ons bestuursakkoord, met als uitgangspunt een gezond en orthodox financieel beleid. We presenteren een begroting in evenwicht én kunnen volgend jaar 73 miljoen euro investeren. Een uitschieter is de aankoop van de KTA site in de Jacobinessenstraat voor een de realisatie van expohal voor onze musea."

  Brugge zal in deze legislatuur, de periode van 2014 tot 2019, 282 miljoen euro investeren, zonder de belastingen te verhogen. "Bovendien zullen we eind 2019 beschikken over 66 miljoen euro voor ons toekomstfonds (onder andere het nieuw stedelijk sportstadion in Sint-Andries), ons museaal investeringsfonds en een nieuwe beurs- en congreshal. We denken dus nu al aan de volgende legislatuur, de nieuwe ploeg na de gemeenteraadsverkiezingen krijgt dat bedrag al van ons !", aldus Boudewijn Laloo.

 • Stefan Vankerkhoven

  Populisme van Groen

  Volgens Mercedes Van Volcem (Open VLD) staat de Brugse politie zwaar onder druk, omwille van de terreurdreiging. Zij vindt dat de politie overbevraagd wordt : "Er is een verzuring bij de mensen die te pas en te onpas de politie voor onbenulligheden opbellen. Dat mag niet ten koste van de wijkwerking gaan."

  "Het is populistisch te zeggen dat de voetbalwereld de poiltie zelf moet betalen. Echte veiligheid kan nooit geprivatiseerd worden. Als men de veiligheidskosten doorrekent wordt zo'n populaire sport onbetaalbaar voor de gewone man. We zijn een solidaire samenleving. Ik pas voor het voorstel van Charlotte Storme."

  Sammy Roelant (Onafhankelijke) reageerde : "De financiële voordelen die voetballers krijgen, getuigen niet van solidariteit met de gewone man."

 • Stefan Vankerkhoven

  Brugse politiek levert goed werk...

  Burgemeester Renaat Landuyt trapt de gemeenteraad af met de voorstelling van de politiebegroting. De stad betaalt in 2017 zo'n 27,75 miljoen euro voor de financiering van de lokale politie. "Het totaal budget van onze politiezone bedraagt 43,2 miljoen euro, want er is onder meer een federale bijdrage van 12,8 miljoen euro."

  De lokale politie telt 254 manschappen, 80% van het budget gaat naar personeelskosten. Volgens de burgemeester streeft Brugge naar een betere politiewerking via een opgedreven wijkwerking, meer opleiding en een betere communicatie."

  Geert Van Tieghem (N-VA) stelt de stadsdotatie in vraag : "Brugge hoest twee derden van het budget op, dus moet de politie ten dienste staan van alle Bruggelingen. Verkeersveiligheid moet de prioriteit zijn."

  Charlotte Storme begon met een lapsus : "De Brugse politiek levert goed werk. Eu, ik bedoel de politie." Die verspreking leverde haar applaus op.

  Zij laakt het personeelstekort bij de politie. "De stad moet goed nadenken : wijkwerking is belangrijk, daarom vind ik dat voetbalclubs moeten bijdragen in de kosten van de veiligheid bij risicomatchen."

  Yves Buysse (VB) hekelt de vele overuren bij de politie : "Zal Brugge op termijn bepaalde taken overhevelen aan private bewakingsfirma's ?"

 • Stefan Vankerkhoven

  Verkort Koning Voetbal de gemeenteraad ?

  Zal Koning Voetbal invloed hebben op de duur van de Brugse gemeenteraad vanavond ? Ook al durven veel Brugse gemeenteraadsleden zich niet te outen (groen of blauw bekennen), er zitten veel Clubsupporters onder de lokale politici. Die zullen wellicht de bekermatch van Club op Sint-Truiden willen bekijken op tv. De match start om 20.30 uur....

 • Stefan Vankerkhoven

  Met welk kruid schiet oppositie op het stadsbudget ?

  De gotische zaal van het stadhuis stroomt langzamerhand vol gemeenteraadsleden. Politiek Brugge is klaar voor het tweede luik van de dubbele gemeenteraadszitting van november. Financiënschepen Boudewijn Laloo stelt het stadsbudget voor. Vindt de oppositie gaten in de begroting ? Welke kritiek zullen zij uiten op de cijfers van Boudewijn Laloo ? We zijn benieuwd naar hun buskruit, u ook ? Blijf ons volgen...

 • Stefan Vankerkhoven

  Laatste wapenfeit

  Charlotte Storme mag het laatste wapenfeit van deze gemeenteraad op haar conto plaatsen : zij hekelt het feit dat het stadsbestuur in de Brugse binnenstad geen zichtbare zonnepanelen toelaat. Dat staat haaks op het klimaatplan !

 • Stefan Vankerkhoven

  Oef nieuw item : fietsen

  Marleen Ryelandt mag het woord nemen. Zij dringt aan op een fietsverbinding naar het noorden van Brugge. De fietsersbond heeft indertijd bezwaar ingediend tegen de A 11 zolang er geen fietsverbinding is. Nu is de A 11 bijna klaar, maar hoe zit het met die fietsverbinding ?

  Ook Alexander Devos vindt dat Brugge nood heeft aan een veilige fietsverbinding richting Zeebrugge.

  Fietsschepen Annick Lambrecht wijst erop het Agentschap Wegen en Verkeer nieuwe fietswegen voorziet en aanlegt

 • Stefan Vankerkhoven

  De gemeenteraad ontaardt

  Mercedes Van Volcem en Franky Demon hanteren andere cijfers over de ontgroening van Brugge en versmachten de gemeenteraad in een welles nietes spelletje over jaargangen, cijfers en de interpretatie van de cijfers... Daarbij verwart Franky ontgroening met de daling van de ontgroening - dsu meer jongeren...

  André van Nieuwkerke, voorzitter van de gemeenteraad, indien u dit leest : maak een einde aan de discussie.... help.... SOS....

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!