Live Gemeenteraad Diksmuide: nieuwe wandel- en fietsverbindingen op sportpark

19/09/16 om 14:29 - Bijgewerkt om 21:41

Op het sportcomplex De Pluimen komen nieuwe wandel- en fietsverbindingen. Er worden hagen en meer dan 100 bomen aangeplant. Mountainbikers en cyclocrossers zullen zich kunnen uitleven op het bikeparcours en voor atleten is er een loopparcours.

Gemeenteraad Diksmuide: nieuwe wandel- en fietsverbindingen op sportpark

© Google

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is afgelopen

  De gemeenteraad is afgelopen

 • Tom Vandenabeele

  Werken Zadelstraat Lampernisse

  Marc Deprez (Idee2006) heeft vragen over de Zadelstraat in Lampernisse. "Zijn de werken uitgevoerd volgens het lastenboek?" Dat wordt bevestigd door schepen Martin Obin (CD&V)

 • Tom Vandenabeele

  8 publiek toegankelijke oplaadpunten tegen eind 2020

  Katleen Winne (Idee2006) vraagt naar de visie van Diksmuide voor wat betreft de laadpalen.

  "Het parkeerplan inzake de stadskern van Diksmuide is gebaseerd op het principe van roteren via blauwe zone", zegt schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open). "In het commerciële hart geldt 1 uur parkeren zonder bewonerskaarten. In de woonstraten geldt 2 uur parkeren mét mogelijkheid tot inzet van bewonerskaarten. Daaromheen zijn er de centrumparkings waar onbeperkt kan geparkeerd worden. Het ligt niet in de bedoeling van de stad om op dit ogenblik hiervan af te wijken ten voordele van elektrische voertuigen ten nadele van voertuigen met conventionele brandstofmotoren, dit door bijvoorbeeld elektrische voertuigen onbeperkt te laten parkeren in het commerciële stadscentrum."

  "Het is eigenlijk geen groot probleem. Ofwel woont de gebruiker van het elektrisch voertuig in een woonstraat waar de bewonerskaart kan ingezet worden en kan hij of zij op die manier onbeperkt parkeren en opladen, voor zover dit al niet in de eigen garage gebeurt. Ofwel woont de gebruiker van een elektrisch voertuig niet in een dergelijke zone en dient hij of zij net als iedere andere bestuurder zich aan het parkeerplan te houden. Dit lijkt mij ook logisch: we verminderen het aantal parkings op de Grote Markt en in de Generaal Baron Jacquesstraat en het zou zonde zijn voor de luttele elektrische voertuigen die er nu al lopen voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen met oplaadpunten te voorzien. Wat we wel doen is het voorzien van ondergrondse leidingen, zodat we in de toekomst flexibel kunnen inspelen, waar nodig."

  "De Vlaamse overheid lanceerde enige tijd terug het actieplan Clean Power for Transport. Via dit plan hebben de Vlaamse steden en gemeenten de mogelijkheid om oplaadpunten te voorzien via de distributienetbeheerders, bij ons Infrax. Voor Diksmuide gaat het om 8 publiek toegankelijke oplaadpunten tegen eind 2020. Infrax wenst er 2 per jaar te plaatsen."

  "In het schepencollege hebben we geopteerd om alvast 2 locaties vast te leggen voor 2017, namelijk in de Bortierlaan en op de sportsite De Pluimen en deze laadpalen te incorporeren in de op til staande werken. Inzake de andere locaties voor de jaren 2018, 2019 en 2020 verkiezen we nog even de kat uit te boom te kijken, maar wordt er overwogen ook oplaadpalen te laten plaatsen in de dorpen en deze strategisch te spreiden in bijvoorbeeld Woumen, Pervijze, Keiem en Esen. Bezitters van een mindervalidenkaart hebben extra mogelijkheden tot opladen, ook in straten waar de bewonerskaart niet kan ingezet worden. We kunnen echter bezwaarlijk bij iedere gehandicaptenparking een oplaadpunt voorzien. Tenslotte nog meegeven dat we geen specifieke oplaadpunten voor fietsen voorzien. De steeds langere autonomie van de fietsbatterijen maakt het niet nnodig dat hier publieke infrastructuur voor aangelegd wordt."

 • Tom Vandenabeele

  Meer vrachtwagens in Kaaskerkestraat sinds invoering kilometerheffing

  Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Ik heb de technische dienst gevraagd om metingen uit te voeren op de wegen na de invoering van de kilometerheffing. Voor de Kaaskerkestraat alleen is er een toename van 15,82% vrachtwagens en 23,82% vrachtwagens mét trailer. Ik doe een oproep aan de Vlaamse regering om hier iets aan te doen. Dit is een fundamenteel probleem. De files zijn structureel langer. Tot aan de Oude Barriere of de kerk van Kaaskerke. Dat hadden we vroeger niet."

 • Tom Vandenabeele

  "Timing werken?"

  Jurgen Van Collie reageert: "Het siert Diksmuide en de organisatie dat er afgelopen weekend veel volk was. Moeten we elke zondag een autoloze zondag houden? Maar mijn vraag gaat over de timing en daar heb ik weinig antwoorden op gekregen."

  Katleen Winne (Idee2006): "Ik woon daar. Met alle respect voor alle inspanningen maar één dag een goed-nieuwsshow brengen is een beetje gemakkelijk. De informatie en signalisatie is verbeterd. Wat coördinatie betreft, moet ik dezelfde vraag stellen als mijn collega. In Wevelgem zijn er ook grote werken aan de gang. De gemeente kocht stadsfietsen, bakfietsen en plooifietsen aan. Wie met de trein komt, kan die fietsen gebruiken."

  Schepen Bieke Moerman: "Het is niet gemakkelijk voor de handelaar. Maar je kan toch niet zeggen dat we de winkelstraten daarom niet gaan aanpakken. We houden de periode zo kort mogelijk. We houden de straat zo lang mogelijk toegankelijk. Kijk naar het archeologisch onderzoek. We proberen zo snel mogelijk vooruit te gaan."

  Jurgen Van Collie: "We mogen ons niet enkel beperken tot de handelaars. Het is voor iedereen moeilijk. Het kan dat iedereen door de zure appel moet bijten. Maar ik heb nog altijd geen antwoord gekregen op mijn vraag."

  Schepen Bieke Moerman: "We asfalteren bijvoorbeeld tijdelijk om de straten toegankelijk te houden."

  Eric De Keyser (SP.A-Open): "Met dit punt op de agenda te brengen steun je de handelaars niet. Je stelt het heel negatief voor. Ik stel het niet zo vast. Ik zou oproepen om wat positiever te zijn over onze stad. Je doet alsof het een catastrofe is, alsof er hier niets meer bereikbaar is."

  Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk): "Waarom is wat de fasering betreft alles veranderd in het begin van de Generaal Baron Jacquesstraat? Iedere handelaar zou eerst maar vier maanden niet bereikbaar zijn. Nu is dat acht maanden..."

  Schepen Bieke Moerman: "De situatie toont wel aan dat het heel moeilijk is om te plannen. Aanvankelijk zou de winkelstraat nu nog niet afgezet zijn. Het archeologisch onderzoek heeft dat veranderd. De weg werd afgesloten. Het onderzoek is klaar en de straat is weer open. Ik hoef niet uit te leggen hoe vaak dat allemaal kan veranderen. Alles hangt daar met alles samen. Het kan waarschijnlijk nog tien keer veranderen."

 • Tom Vandenabeele

  N-VA: "Verkeersinfarct in Diksmuide voorkomen"

  Jurgen Van Collie (N-VA): "Diksmuide stevent af op een verkeersinfarct. Welke voorbereidingen heeft Diksmuide getroffen om te voorkomen dat bij het samenvallen van grote openbare werken, Diksmuide stilvalt. Nu al lijkt Diksmuide verlaten door de werken in de Generaal Baron Jacquesstraat."

  Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open): "Met de autovrije zondag zag het centrum er allesbehalve verlaten uit. Het werd duidelijk gesmaakt door de bezoekers. Er was veel volk en er waren veel positieve reacties. We hebben een ander beeld van de stad. Ik panikeer niet omdat er eens geen file stond in de winkelstraat."

  "Er komen inderdaad nog veel openbare werken", gaat Bieke Moerman verder. "We investeren in ons centrum en in onze dorpen om een Diksmuide te maken dat aantrekkelijk is. Uiteraard brengt dat hinder met zich mee. Ook voor handelaars, bezoekers en bewoners. We doen er alles aan om die hinder zo beperkt mogelijk te houden. We zetten in op communicatie. We hebben daarvoor een website gelanceerd. Daarnaast hebben we ook bewonersbrieven en nieuwsbrieven. Het is in het verleden niet altijd vlekkeloos verlopen. Maar we hebben veel goede stappen gezet en we zijn op de goede weg. Het archeologisch onderzoek ter hoogte van de Halve Maanstraat was vlugger afgewerkt. Dus konden we de straat sneller openstellen: een voorbeeld van kort op de bal spelen. We hebben goede contacten met de handelaars. We zitten wekelijks samen met een buurtvertegenwoordiger. In de Generaal Baron Jacquesstraat ondervinden de handelaars hinder. Maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er hier een negatiever beeld wordt opgehangen dan bij de mensen in de straat zelf."

 • Tom Vandenabeele

  Zeven defibrillatoren in Diksmuide

  Gaby Verstraete (CD&V) wil uitleg over de nieuw aangekochte defibrillatoren. "Kunnen we een lijst bekomen met de plaatsen waar er zijn geïnstalleerd? Kan die lijst worden gepubliceerd in Info Diksmuide."

  Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "Er hangen er in het zwembad, De Pluimen, de voetbaltribune, bij de IJzervaarders, bij de brandweer een mobiel toestel in de ambulance en een in het wijkkantoor van de politie in de Sint-Sebastiaanlaan. Een toestel kost ongeveer 2.000 euro. Het onderhoud gebeurt op verscheidene wijzen omdat die op verscheidene momenten en door verscheidene instanties zijn aangekocht. Voor sommige toestellen is er een onderhoudscontract. Voor de andere gebeurt het onderhoud door het personeel. De personeelsleden die op de sites werken, zijn ervoor opgeleid om ermee te kunnen werken. Het is goed om een algemene opleiding te herhalen. Niet alleen voor het personeel van stad en OCMW dat op de sites werkt, maar voor al ons personeel. Het is onze bedoeling om bij de voorstelling van de volgende begroting opnieuw wat centen te voorzien om enkele toestellen bij te kopen. We zijn graag bereid om de lijst van de toestellen in Diksmuide Info te zetten en onze verantwoordelijkheid te nemen voor de opleidingen."

  Jan Van Acker (Idee2006): "Zijn er cijfers van hoeveel keer die toestellen zijn gebruikt?"

  De burgemeester zal het nagaan.

 • Tom Vandenabeele

  Omgevingswerken sportpark

  Schepen Marc De Keyrel (CD&V) stelt de omgevingswerken in het sportpark voor. "We willen het domein vergroenen en er een echt sportpark van maken. Er worden 150 bomen en heesters en hagen aangeplant. Er komt een nieuwe buffervijver. We voorzien nieuwe fiets- en wandelpaden. Voor de fietsers komt er een ruime fietsparking. Ook voor de auto's en bussen wordt er een ruime parking voorzien. De bestaande parkeerplaatsen in de Pluimstraat blijven ook behouden. Waar nodig komt er een nieuwe omheining. Er wordt een nieuw bikeparcours aangelegd voor fietsers en mountainbikers. Er komt ook een joggingsparcours."

  Bert Laridon: "Waarom zijn de parkeerplaatsen voor andersvaliden niet zo dicht mogelijk bij de ingang gesitueerd?"

  Schepen Marc De Keyrel: "Er zijn er acht voorzien bij de ingang van het gebouw."

 • Tom Vandenabeele

  Nieuwe verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Hoge Brug en Dodengang

  Er komt een nieuwe veilige verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de Hoge Brug en de Dodengang.

  Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "We hebben het hier over het deelproject vanaf de Hoge Brug tot aan de Dodengang: het comfort en de veiligeheid van voetgangers en fietsers verhogen. We willen een betere beleving van het landschap, het silhouet van Diksmuide benadrukken, net als het zicht op de IJzertoren, de jachthaven en het waterleven vanop het wat wandelpad."

  "Het project wordt in verschillende zones opgedeeld. Voor wat betreft de doorgang voor fietsers en voetgangers onder de brug: de tegels worden uitgebroken, de metalen balustrade wordt gereoveerd en de oversteekplaats wordt geaccenteerd. Tussen de weg en de IJzer is er nauwelijks een oever. Vandaar dat we in het eerste deel het bestaande voetpad behouden. Er komen fietssuggestiestroken. Dan komen we in de omgeving van de Calvarieberg. Die is intussen gerestaureerd. Er komt een fietsenstalling, een picknickplaats, een bloemenperk, enz. Ter hoogte van Delva komt een nieuw knooppunt. Het voetpad gaat vanaf daar aan de kant van het water over in een fiets- en wandelpad. De talud is daar al iets breder. De hellingsgraad is groot. Over 250 meter zal er gewerkt worden met een vlonderbrug, een houten constructie. Die zal voorzien worden van een antisliplaag. Aan de kant van het water komt er een reling. De breedte van de weg zal daar iets smaller zijn. De weg blijft evenwel 5,20 meter. In het laatste stuk is de talud breder. Daar kunnen we een volledig pad maken van 2,20 meter in beton. De overgang naar het Stiltepad wordt geaccentueerd. Er komen uitwijkstroken voor het zwaar verkeer. Halverwege het traject is er een rustbank voorzien. Er worden 15 bomen gerooid en 30 nieuwe zwarte populieren geplant. Ter hoogte van de Dodengang komt er een betere busparking."

  Bert Laridon (N-VA): "Het houten pad krijgt een antislip. We stellen een coating in epoxy voor.

 • Tom Vandenabeele

  Verkaveling Roeselarestraat

  Naar aanleiding van de goedkeuring van de wegenis van een verkaveling in de Roeselarestraat zijn er diverse tussenkomsten van de oppositie.

  Marc Deprez (Idee2006): "Idee2006 blijft op dezelfde nagel kloppen: het aanbod aan alleenstaande woningen in Diksmuide moet groter worden."

  Bert Laridon (N-VA): "We moeten compacter gaan bouwen. De stad moet een signaal geven en stoppen met verkavelingen aan te leggen."

  Katleen Winne (Idee2006): "Jammer dat het lint nog verder moet worden opgevuld."

  Bert Laridon: "Er ligt een vluchtheuvel net achter een bocht. Dat lijkt me gevaarlijk."

  Schepen Bieke Moerman (SP.A-Open): "Sowieso wordt dit altijd besproken met AWV. Als er opmerkingen zijn, zullen ze die geven. Wij maken die verkavelingen niet. Het is nog altijd de private ontwikkelaar. We kunnen niemand verplichten. De opmerkingen die hier gegeven zijn, o.a. zuinig ruimtegebruik, wordt meegegeven."

  Eric De Keyser (SP.A-Open): "In de dorpen is het niet evident om nog veel functies te mengen. En Katleen, het is nu eenmaal bouwgrond. We gaan daar nu toch geen groen van maken? Het is een beetje goedkoop om dergelijke opmerkingen te maken."

  Schepen Bieke Moerman: "Onze visie voor de stationsbuurt toont hoe we met de ruimte omspringen."

 • Tom Vandenabeele

  Mondelinge vragen

  Idee2006 en N-VA hebben nog mondelinge vragen. N-VA zegt ook nog een voorstel te hebben.

 • Tom Vandenabeele

  De gemeenteraad is begonnen

  Voorzitter Johan Allyns opent de vergadering van de gemeenteraad.

 • Tom Vandenabeele

  Katleen Winne: "Waar komen de laadpalen?"

  Katleen Winne (Idee2006) wil de visie van het stadsbestuur van Diksmuide kennen over laadpalen. "Waar zullen ze komen?", wil ze te weten komen via een bijgevoegd agendapunt. "Is dit voorzien in het masterplan of moeten die plekken dan weer opnieuw worden opengebroken?"

  "Volgens de parkeervisie zouden de laadpalen op de randparkings moeten staan", aldus Katleen Winne. "Voor verdere verplaatsingen kan men tijdens het boodschappen of een kop koffie toch weer tot 70 à 100 kilometer opladen. Wat met mindermobielen en andersvaliden met een elektrische wagen? Waar zullen de fietsoplaadpalen staan?"

  Katleen Winne wil weten waar de laadpalen zouden komen.

  Katleen Winne wil weten waar de laadpalen zouden komen. © GF

 • Tom Vandenabeele

  Vanaf april 2017 wandel- en fietsverbinding tussen Hoge Brug en Dodengang

  Op de agenda ook het lastenboek, kostenraming en wijzie van gunnen voor de uitvoering van een wandel- en fietsverbinding langs de IJzerdijk in Kaaskerke tussen de Hoge Brug en de Dodengang. In de werken zijn ook de omgevingsaanleg van de Kalvarieberg inbegrepen, de oversteekzones ter hoogte van de Hoge Brug, het winkelcentrum en het Stiltepad inbegrepen. In het eerste deel komen ook fietssuggestiestroken. Voor het zwaar verkeer zijn er langs het tracé van 2,2 kilometer drie uitwijkplaatsen voor zwaar verkeer voorzien.

  Er is een toelage voorzien van 560.000 euro door Toerisme Vlaanderen en de Provincie. Op een totaal investeringsbedrag van 1.057.000 euro is de bijdrage van de stad Diksmuide 500.000 euro. De werken moeten klaar zijn in april.

  Er komt een wandel- en fietsverbinding langs de IJzerdijk, tussen de Hoge Brug en de Dodengang in Kaaskerke.

  Er komt een wandel- en fietsverbinding langs de IJzerdijk, tussen de Hoge Brug en de Dodengang in Kaaskerke. © Google

 • Tom Vandenabeele

  N-VA: "Door zware langdurige openbare werken vermijdt bezoeker nu al Diksmuide"

  Ook de oppositie heeft punten aan de agenda laten toevoegen. Jurgen Van Collie (N-VA) zal vragen welke acties het stadsbestuur voorbereidt om tijdens het uitvoeren van de langdurige werken in het centrum "een volledig stilvallen van het commerciële hart van Diksmuide te vermijden."

  Werken op de Grote Markt in Diksmuide

  Werken op de Grote Markt in Diksmuide © a-ACK

 • Tom Vandenabeele

  Bijgevoegde agendapunten

  Voorlopig een eerder korte gemeenteraadsagenda maar er zijn een aantal bijgevoegde punten. Ook een vanuit de meerderheid. Raadslid Gaby Verstraete (CD&V) wil meer weten over de defibrillatoren die werden aangekocht.

  In een notendop

  In een notendop © IG

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!