Carl Devos
Carl Devos
Politicoloog en UGent-ambassadeur in West-Vlaanderen
Opinie

12/04/17 om 19:18 - Bijgewerkt op 13/04/17 om 10:11

Het is ons menens met de West-Vlaanderenplannen van UGent

Politicoloog Carl Devos trekt de boer op langs West-Vlaamse velden. Als 'ambassadeur van UGent voor West-Vlaanderen' moet hij de banden aanhalen tussen de universiteit en het economisch weefsel van onze provincie. Tweewekelijks brengt hij verslag uit van zijn kruistocht. In deze kolommen, op kw.be.

Het is ons menens met de West-Vlaanderenplannen van UGent

Op Campus Brugge zal UGent gebruik maken van gebouwen van het Grootseminarie. © Google Street View

Op dinsdag 28 maart schreef de Raad van Bestuur van UGent West-Vlaamse geschiedenis. De Raad keurde in die zitting de aankoop goed van een flink stuk grond in Kortrijk. Dat is de eerste grond die UGent in volle eigendom in West-Vlaanderen zal hebben.

Op Campus Brugge maken we gebruik van gebouwen van het Grootseminarie (aan de Potterierei 72, via de kerkfabriek en de provincie), op Campus Oostende beheren we het domein van het grote technologiepark op Plassendale in erfpacht.

Op 28 maart 2017 zette de Raad van Bestuur dus het licht op groen voor het eerste echte 'UGent-grondgebied' in West-Vlaanderen. Een historische beslissing, die kadert in de nieuwe West-Vlaanderenstrategie van de universiteit van West-Vlamingen in Oost-Vlaanderen. De forse investering illustreert ook het engagement van de UGent in onze provincie.

Delen

Deze forse engagementen illustreren dat UGent voor zeer lang tot het West-Vlaams patrimonium zal behoren

Op Campus Kortrijk, aan de Graaf Karel de Goedelaan, koopt de Ugent die grond om er later meerdere gebouwen op te zetten. Bedoeling is om er een onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur te voorzien, voor onze studenten en medewerkers van de industriële wetenschappen van de campus. Het is een investering van vele miljoenen, die ingebed wordt in het nieuwe masterplan voor de hele campusomgeving. Daar is uiteraard ook onze partner HoWest en Stad Kortrijk bij betrokken.

Die zal een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site maken. De bedoeling is om die duidelijk te organiseren, met hoofdtoegang via de Graaf Karel de Goedelaan, en een aantal adressen per onderwijsinstelling. Deze laan wordt de centrale as, waarrond zich telkens een erf situeert met beperkte parkeerfaciliteiten. De hele buurt wordt in een globale visie opgenomen, en zal er op termijn heel aangenaam uitzien. Het wordt echt een concentratieplaats voor hoger onderwijs en onderzoek in Kortrijk.

Delen

Langs de straatzijde komt een gebouw dat meer uitstraling biedt aan de campus van Kortrijk en UGent in het bijzonder

Op de terreinen van o.a. Houthandel Lagae (vandaag nog eigendom van HoWest) die Ugent koopt, zal plaats zijn voor drie grote bouwinitiatieven, waaronder Veg-I-Tec. Waarover later nog meer tekst en uitleg komt. Daar komt het eerste gebouw, vooral voor wetenschappelijk onderzoek waar de voedingsspecialisten van UGent (en andere instellingen) nauw zullen samenwerken met deze voor onze regio zo belangrijke sector.

Dat gebouw komt op de achterzijde van het terrein. Omdat het om een (weliswaar belangrijke) onderzoeksloods gaat, opteert de UGent er voor om Veg-I-Tech niet op de zichtlocatie langs de straat te bouwen. Daar moet op termijn een 'mooier' gebouw komen, dat meer uitstraling biedt aan de campus in het algemeen en de UGent in het bijzonder.

Delen

Onderzoekers en studenten moeten in optimale omstandigheden kunnen werken

Maar we gaan al het hele domein klaar maken. Welk gebouw er later nog voorzien wordt, is momenteel onderwerp van studie en reflectie aan de UGent. We zijn ook van plan om de labo's van onze medewerkers in de gebouwen van HoWest te renoveren, daar is al geld voor voorzien. Zo kunnen onderzoekers en studenten er in optimale omstandigheden werken.

Deze forse engagementen van UGent op Campus Kortrijk illustreren dat het ons menens is met onze West-Vlaanderenplannen. En dat de UGent er voor zeer lang tot het West-Vlaams patrimonium zal behoren.

Meer nieuws uit

Lees meer over:

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!