Kuurne voert aanmeldingsprocedure kleuter en lager onderwijs in

16/06/17 om 08:52 - Bijgewerkt om 14:32

Wie zijn of haar kind op 1 september 2018 naar de favoriete Kuurnse kleuter- of lagere school wil zien vertrekken, zal rekening moeten houden met een nieuwe aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. "Wij willen de bekende kampeertoestanden absoluut vermijden", stelt het bestuur. Twee van de drie onderwijsnetten doen, de Vrije Scholen beslissen maandag.

Kuurne voert aanmeldingsprocedure kleuter en lager onderwijs in

Inschrijven voor Kuurnse kleuter- en basisscholen ondergaat vanaf volgend jaar grote veranderingen. © OV

Schepen van Onderwijs Johan Bossuyt (N-VA) heeft meer dan anderhalf jaar gewerkt aan wat hij een uiterst belangrijk dossier voor de gemeente Kuurne noemt. "De centrale vraag is: hoe kan de gemeente zorgen voor een betere spreiding van kansarme kinderen, zogenaamde indicatorleerlingen over de verschillende netten heen. Op die manier willen we zorgen voor een betere sociale mix in de kleuter- en basisscholen zonder daarbij aan kwaliteit van onze werking in te boeten."

Delen

"De eerste keuze van de ouders is altijd prioritair" - schepen van Onderwijs Johan Bossuyt

Een belangrijke reden voor de grote verandering in het Kuurns onderwijs is het capaciteitsprobleem van de kleuterklasjes in Wijzer. "De school zit simpelweg vol en uitbreiden is geen optie", aldus de schepen. "Als er zich vandaag een 21ste kleuter wil inschrijven, moeten we dat echter toch doen. Met dit nieuwe aanmeldings- en inschrijvingsbeleid kunnen we daar aan tegemoet komen."

Procedure

De verschillende scholen in Kuurne, zowel het gemeentelijk onderwijs (Centrumschool, Pienter en Wijzer), het gemeenschapsonderwijs (GO!) als de Vrije Scholen, zullen hun maximumcapaciteit per leerjaar moeten bepalen. Broertjes, zusjes en kinderen van personeelsleden krijgen voorrang. De andere ouders zullen hun kinderen tussen januari en eind februari kunnen aanmelden bij de school van hun voorkeur. Daarna wordt nagegaan waar de aangemelde kinderen kunnen worden ingeschreven en zal men uitgenodigd worden. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met het percentage indicatorleerlingen per klas. "Op vandaag stellen we die vast op 35-65, maar we streven naar een 30-70-verhouding."

Het stappenplan voor de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

Het stappenplan voor de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure. © OV

Vanaf midden april loopt dan - mits vrije plaatsen - een open inschrijvingsperiode. "Een strakke onderverdeling is de enige werkbare manier", klinkt het bij Bossuyt. "Laat ons wel duidelijk zijn: de eerste keuze van de ouders is altijd prioritair. In tweede instantie wordt rekening gehouden met thuis- dan wel werkadres."

Delen

De Vrije Scholen beslissen maandag of ze meegaan in het verhaal. "Die kans is 50/50"

Dat Kuurne voor een dergelijk stappenplan opteert, heeft te maken met een belangrijke bezorgdheid. "Wij willen wachtrijen en kampeertoestanden absoluut vermijden. Een first come, first served-systeem zorgt alleen maar voor frustraties. Daar heeft niemand iets aan." Andere voordelen ziet men in het bestendigen van leer- en onderwijscomfort en het bewaren van kwaliteitsvol onderwijs. De 'reclameslag' tussen de scholen lijkt eveneens van de baan. "Er zijn natuurlijk ook nadelen. Een eerste keuze is niet langer een zekerheid. Dat wordt voor ouders, voogden en grootouders uiteraard wennen", erkent Bossuyt. "De gemeente zal een regisserende rol op zich nemen en de webapplicatie voor het aanmelden verregaand ondersteunen."

50/50

Zowel de meerderheid als de oppositie benadrukten het belang van een uitvoerige communicatie en begeleiding. "Zeker in het geval van anderstaligen of mensen in kwetsbare situaties. De expertise die het Sociaal Huis met de ouderbrugfiguur in dat opzicht heeft opgebouwd, zal hierin mee een cruciale rol spelen." (H)Eerlijk Kuurne, bij monde van Germain Vandesompele en fractieleider Carl Vereecke, spraken hun lof uit voor het werk van de schepen. "Wij hebben in Kuurne een lange traditie van kwaliteitsvol kleuter- en lager onderwijs. Ik hoop dat iedereen beseft dat we voor een belangrijk moment en spectaculaire vernieuwing staan", aldus Vandesompele.

Lieven Verhaeghe

Lieven Verhaeghe © OV

Centrumschool, Pienter, Wijzer en GO! gaven al hun akkoord en volgens de onderwijsschepen klinken ook positieve signalen vanuit de Vrije Scholen. Lieven Verhaeghe, coördinerend directeur van de Scholengemeenschap Heule-Kuurne spreekt echter ietwat andere taal. "Het vrij onderwijs in Kuurne werd geconfronteerd met dit initiatief en heeft tot vanavond (donderdagavond, vlak voor de gemeenteraad, red.) gewogen op het beleid. Wij hebben finaal meegegeven aan de verschillende partners op maandag 19 juni definitief te beslissen." De kans dat men bij de Vrije Scholen meegaat in het verhaal schat Verhaeghe minder hoog in: 50/50.

(MV)

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!