Hervormingsplan Roeselaarse Sint-Michielscholen wordt afgevoerd

29/06/17 om 15:19 - Bijgewerkt om 20:53

De raad van bestuur en de directies van de scholengroep Sint-Michiel in Roeselare voeren het hervormingsplan voor tien middelbare scholen in de stad af. Dat hebben zij vanmiddag op een persbijeenkomst meegedeeld.

Hervormingsplan Roeselaarse Sint-Michielscholen wordt afgevoerd

Amper drie dagen na de bekendmaking van het hervormingsplan trok al een grote betoging door de straten van Roeselare. © STEFAAN BEEL

"Er is op dit moment te weinig maatschappelijk draagvlak om de voorgestelde reorganisatie uit te voeren. Iedereen is bezorgd over het onderwijsaanbod in onze stad en wil in die zin betrokken worden," stelde voorzitter Jan Vincent Lefere daarnet op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Hij sprak namens de volledige raad van bestuur en de directies van de tien betrokken scholen, die op het persmoment aanwezig waren.

"De raad van bestuur en de directies hebben dan ook de beslissing genomen om het voorstel van structuurplan in de huidige vorm stop te zetten en het in samenspraak en constante dialoog met de stakeholders ten gronde bij te sturen met respect voor de eigenheid van de tien scholen. Het voorgestelde structuurplan wordt in zijn huidige vorm niet weerhouden."

Wat in de praktijk zoveel wil zeggen als : alle concrete plannen en structuren die op 6 juni werden gelanceerd (het hele verhaal van die ene grote school met vier campussen) worden ingetrokken, het bord wordt gewist, er wordt vanaf 15 augustus met zijn allen gewerkt aan een hele nieuwe oefening, in een opbouwende en serene sfeer.

Toch is alle moeite volgens de voorzitter niet voor niets geweest : "We zijn ervan overtuigd dat het voorbereidende werk over de onderwijsvisie, los van de structuur en organisatievorm, een belangrijke inhoudelijke input kan leveren. Dit denkwerk zal in overleg met alle partners ingebracht worden in de gesprekken die zullen worden opgestart", aldus Jan Vincent Lefere, die toch nog even opmerkt dat het plan van 6 juni nooit als definitief is voorgesteld, maar als krijtlijnen

Voorzitter Jan Vincent Lefere leest de persmededeling voor, geflankeerd door twee leden van de raad van bestuur : Griet Desmet (links) en Caroline Flipts (rechts). De directeurs van de scholen en coördinerend directeur Damienne Cottens zien we op de achtergrond.

Voorzitter Jan Vincent Lefere leest de persmededeling voor, geflankeerd door twee leden van de raad van bestuur : Griet Desmet (links) en Caroline Flipts (rechts). De directeurs van de scholen en coördinerend directeur Damienne Cottens zien we op de achtergrond. © STEFAAN BEEL

.

"De juiste focus"

"We hopen dat deze mededeling een duidelijk en krachtig signaal is", besloot de voorzitter, die ook nog meegaf dat de raad van bestuur met deze nieuwe wending niet zwicht voor druk. "Nee, het is onze uitdrukkelijke wens om het onderwijs weer in de kern van het debat te plaatsen, met de juiste focus : grote zorg voor leerlingen die aan onze scholen zijn toevertrouwd. Dat kan enkel vanuit rust en respect voor elke partner in het onderwijsveld."

Coördinerend directeur Damienne Cottens van de scholengroep Sint-Michiel, die stilaan zowat de kop van jut aan het worden was in heel dit bewogen verhaal, was bij deze verklaring aanwezig maar heeft zelf het woord niet gevoerd. De overlegontmoeting die ze voor morgenochtend had gepland met de mensen van de Nieuwe Groote Storinge en vertegenwoordigers van de scholen vervalt.

"Er staat momenteel maar één datum meer geprikt", aldus Jan Vincent Lefere, "en dat is de bijeenkomst van het OCSG (Overlegcomité Scholengemeenschap) eind augustus."

Het groepje geëngageerde leerkrachten dat buiten voor de deur had postgevat reageert alvast positief op deze wending. Begrijpelijk, want ze krijgen wat ze vragen : voor de uitrol van de concrete organisatie van de onderwijshervorming zal vertrokken worden van een blanco bord. In die optiek is hun vraag tot ontslag van Damienne Cottens minder relevant geworden.

Het protest tegen het grote fusieplan heeft zijn vruchten afgeworpen, ook al beweert de raad van bestuur dat men niet gezwicht is voor druk.

Het protest tegen het grote fusieplan heeft zijn vruchten afgeworpen, ook al beweert de raad van bestuur dat men niet gezwicht is voor druk.

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!