22/06/17 om 11:54 - Bijgewerkt om 11:55

Brugge realiseert eindelijk zijn universitaire droom

Vijf pogingen had Brugge nodig om een universiteit binnen zijn muren te halen. Het is nu eindelijk zover. Vanaf volgend Academiejaar is de Brugse campus van de KU Leuven eindelijk een feit. Voor de Brugse arts dr. William De Groote, voorzitter van de Algemene Vergadering van de katholieke West-Vlaamse fusiehogeschool Vives, is dit tevens de realisatie van een levensdroom.

Brugge realiseert eindelijk zijn universitaire droom

Brugge koesterde in de middeleeuwen twee grote ambities: een zeehaven en een universiteit. Mooie ambities die de stad ondanks vele inspanningen moeilijk kan verzilveren. Ze blijken iets te hoog gegrepen. Zo betekent de geleidelijke verzanding van het Zwin het onherroepelijke einde van de ultieme havendroom in de 16de eeuw. De kosmopolitische handelsstad van weleer wachten nadien barre economische tijden. De lakenhandel stuikt in elkaar. De haven van Antwerpen neemt de fakkel over en floreert.

Delen

Brugge realiseert eindelijk zijn universitaire droom

Een universiteitsstad is Brugge evenmin geworden. Vijf initiatieven die de stad op de universitaire kaart moesten plaatsen, lopen uit op een sisser. Het eerste initiatief dateert van de 15de eeuw en gaat uit van de Augustijnen, die de leerstoel theologie van Leuven naar Brugge willen halen. Ei zo na lijkt de zaak beklonken, de pauselijke toestemming heeft Brugge al op zak, was het niet dat het Bourgondische hof stokken in de wielen steekt en Brugge voor de eerste keer haar universitaire droom moet opbergen.

Een tweede poging gaat terug tot de Renaissance. We schrijven 16de eeuw wanneer kanunnik Busleyden een Collegium Trilingue op het spoor wil zetten. Een humanistisch instituut voor de kritische studie van de Bijbel in de drie talen van de kerk: Latijn, Grieks en Hebreeuws. Maar ook die poging is niet meer dan een slag in het water, wanneer de Grote Raad van Mechelen in 1530 het monopolie voor een universiteit in de Nederlanden toekent aan rivaal Leuven.

Nog in diezelfde 16de eeuw ondernemen de Dominicanen een derde poging om in Brugge een universiteit uit te bouwen. Hun Collegium Bilingue, waarin de Fundatie Cuba een sleutelrol speelt, moet de studenten klaarstomen voor de theologie, rechten, medicijnen en zo uitgroeien tot een echte universiteit. Maar ook dit initiatief draait uit op een mislukking, door de godsdiensttroebelen. Dan wordt het stil. De universitaire ambities worden een tijdlang bevroren en pas in de Hollandse periode voor een vierde keer van stal gehaald. Tevergeefs. De Hollandse koning Willem I kiest op 25 september 1816 niet voor Brugge, wel voor het rivaliserende orangistische Gent. Op 9 oktober 1817 opent de Rijksuniversiteit Gent plechtig de poorten.

Toch zijn de kansen van Brugge in het midden van de 20ste eeuw nog niet helemaal bekeken. Brugge waagt dan opnieuw een gooi naar de verhoopte universiteit. Gangmaker is Monseigneur De Smedt die zijn schouders zet onder een vijfde ultieme Brugse poging. Zijn voorstel van 1955 wil een faculteit van de K.U.Leuven naar Brugge halen. Op de bisschoppenconferentie van 1959 voert bisschop De Smedt vurig campagne voor een spreiding van de Leuvense kandidaturen. Opnieuw vist Brugge naast het net. Niet Brugge, wel Kortrijk valt in de prijzen. Op 12 oktober 1965 gaat het eerste academiejaar van de KULAK van start, in Kortrijk.

Waarom is het anno 2017 dan toch eindelijk gelukt ?

De rol van Brugge op het vlak van het hoger onderwijs is nooit volledig uitgespeeld. In 1995 komt Brugge opnieuw aan zet met de fusie van 5 hogescholen in Noord-West-Vlaanderen tot de KHBO (Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende). Tussen 2002 en 2007 reikt deze KHBO de eerste academische titels uit aan licentiaten in de kinesitherapie. De aansluiting van KHBO bij de Associatie K.U.Leuven, een Vlaanderen overspannend netwerk van Hoger Onderwijs, vormt ongetwijfeld het koninginnenstuk, de wissel op de toekomst. De nieuwe campus aan de expresweg N31, betekent de fysieke consolidatie van het Hoger Onderwijs in Brugge. De KHBO gaat in 2013 samen met de KATHO op in de Westvlaamse fusiehogeschool KH Vives.

Vanaf 2011 wordt samen met de KU Leuven de transfer van de hoger onderwijs opleidingen in Oostende naar Brugge gepland. In 2017 komt eindelijk de campus Brugge van de KU Leuven aan het Brugse station klaar, voor de academische opleidingen in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) en de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Vanaf het academiejaar 2017-2018 wordt zo Brugges universitaire droom eindelijk gerealiseerd!

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!