Vier slechtvalken geboren in een nest in de top van Ieperse Sint-Maartens-Kathedraal

28/04/17 om 13:19 - Bijgewerkt om 13:19

In 2005 werd op initiatief van de Ieperse stadsdiensten een nestbak voor slechtvalken geïnstalleerd in de torenspits van de Ieperse Sint-Maartenskathedraal, 90 meter hoog.

Vier slechtvalken geboren in een nest in de top van Ieperse Sint-Maartens-Kathedraal

© GF

Dit project kwam tot stand in samenwerking met het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels, dat sinds de jaren negentig ijvert voor het herstel van de slechtvalk in Vlaanderen. De slechtvalk verdween in Vlaanderen in het begin van de jaren vijftig door de toen nog legale jacht op roofvogels en de vergiftiging door pesticiden. Door hun bescherming en de afbouw van giftige sproeistoffen konden de roofvogels zich langzaam maar zeker herstellen. Pas in 1996 broedde er opnieuw een slechtvalk in Vlaanderen. Het aantal paartjes groeide elk jaar, momenteel zijn er ongeveer honderd koppels. Ze kiezen meestal voor de nestkasten die in de hoge kerktorens van historische steden worden gezet.

Noordelijke zijde

Sinds 2009 wordt regelmatig een slechtvalk waargenomen in het Ieperse. In 2010 en 2011 waren er broedpogingen ondernomen, maaar die mislukten omdat de vogels waarschijnlijk nog te jong waren. Pas in 2012 was er voor het eerst een succes: de vier eerste Ieperse slechtvalkkuikens werden geringd. Ook dit jaar is er weer een nest van vier valkjes. Wie de vogels wil waarnemen, richt de verrekijker het beste op de noordelijke zijde van de torenspits van de Sint-Maartenskathedraal. De vogels rusten vaak op de versieringen op de torenspits. Normaal zullen de jongen begin juni het nest verlaten. Daarna blijven ze nog enkele weken in de buurt rondzwerven en krijgen ze nog voedsel van hun ouders. In die periode zijn ze vaak goed waar te nemen op en rond de toren.

Meer nieuws uit

Lees meer over:

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!