Partners tekenen intentieverklaring voor openruimtekwaliteit van de Westhoek

24/05/17 om 20:39 - Bijgewerkt om 20:37

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de provincie West-Vlaanderen hebben een evaluatiestudie laten maken van de voorbije 25 jaar die de resultaten en de impact van de investeringen door landinrichting en de gebiedsgerichte werking van de provincie in de landelijke Westhoek onder de loep heeft genomen.

Partners tekenen intentieverklaring voor openruimtekwaliteit van de Westhoek

Alle betrokken partners tekenen de intentieverklaring. © MVQ

Na 25 jaar wordt het project 'landinrichting van De Westhoek' afgerond. Het resultaat: het inrichten van fietsassen, wegeninfrastructuur, goed ontsloten landbouwgronden, recreatievoorzieningen, de inrichting van natuurgebieden zoals de IJzervallei, de Kom van Lampernisse en de Noordduinen heeft ervoor gezorgd dat de Westhoek een bijzonder dynamische streek is geworden die focust op de toekomst. De studie pakt ook uit met nieuwe toekomstuitdagingen, die tijdens de viering op 23 mei met alle betrokken partners tijdens verschillende workshops werd besproken. Het is de bedoeling dat alle partners zich blijven inzetten et een open blik op de omgevingskwaliteit in de Westhoek.

Delen

Er beweegt heel wat vandaag bij de overheidsinstanties die de voorbije 25 jaar betrokken waren bij landinrichting

De deelnemers konden discussiëren over de voorstellen van de studie, mochten commentaren geven of nieuwe ideeën voorstellen, die zullen worden meegenomen door de beleidsmakers. Er werd gediscussieerd over instrumenten die kunnen gebruikt worden, over welke modellen geschikt zijn voor een publiek-private samenwerking zoals streekfondsen, crowdfunding, 'visitor paybackmodel', over welke kansen en bedreigingen er bestaan voor de open ruimte in deze regio. Landbouw en klimaat moeten anders bekeken worden dan 25 jaar geleden, want er is op korte termijn heel veel veranderd. De deelnemers mochten zich voor of tegen uitspreken over betonstop, koolstofopslag, het integreren van bomen op akkers, veenvorming, over voorgestelde oplossingen voor waterbeheer...

Structurele verankering

Gastsprekers tijdens de viering waren Ir. Toon Denys (gedelegeerd bestuurder VLM) en gedeputeerde Guido Decorte. Toon Denys legt uit: "We zijn ons ervan bewust dat inrichting niet zonder beheer kan en dat een structurele verankering van de dienstverlening en samenwerking van gemeenten noodzakelijk is. Omdat de VLM zich mee wil inzetten voor de nieuwe uitdagingen, zullen wij mee de intentieverklaring voor de open ruimte in de Westhoek ondertekenen."

Zelfde verantwoordelijkheden

Guido Decorte ziet vandaag als een nieuwe start. "De druk op de open ruimte in de Westhoek blijft groot en dit zorgt voor vele uitdagingen. Er beweegt heel wat vandaag bij de overheidsinstanties die de voorbije 25 jaar betrokken waren bij landinrichting. Hoewel landelijke gemeenten een grotere oppervlakte hebben en een kleiner inwonersaantal dan stedelijke regio's en daardoor een lagere financiële slagkracht, hebben ze evenveel taken en verantwoordelijkheden als andere gemeenten. Altijd worstelen ze met een tekort aan middelen om de landschappelijke infrastructuur goed te onderhouden."

Aantal landbouwers daalt

"Nieuwe financieringswijzen of -vormen dringen zich op. De klimaatverandering kan het watersysteem uit balans brengen. Het aantal landbouwers blijft dalen en de bedrijfsgrootte neemt toe. Door schaalvergroting en intensieve, minder grondgebonden landbouwbedrijfsvoering dreigt de landbouw de hechte band met de omgeving te verliezen. Scherpe beleidsambities formuleren op het vlak van beheer en landschapsinrichting en engagement om de uitdagingen te realiseren zijn de grote uitdaging. Daarom zullen de betrokken overheidsorganisaties en partners een intentieverklaring ondertekenen, die onderstreept dat ieder zich vanuit eigen invalshoek en mogelijkheden blijvend zal engageren en bijdragen in de zorg voor ons landschap."

De woorden van de gastsprekers werden bezegeld met de handtekeningen van de aanwezige partners op de intentieverklaring: VLM, Westtoer, Regionaal Landschap IJzer&Polder, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en het Westhoekoverleg.

Lees meer over:

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!