Milieuverenigingen dagen regering voor de rechter voor bescherming poldergrasland

29/09/16 om 11:27 - Bijgewerkt om 15:33

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen (S.O.S. Kustpolders) en de West-Vlaamse Milieufederatie starten een polderrechtzaak.

Milieuverenigingen dagen regering voor de rechter voor bescherming poldergrasland

© Wim Dirckx

Doel is om de Vlaamse regering te verplichten om de natuurwaarden in àlle poldergraslanden te beschermen en de huidige halfslachtige regelgeving te verbeteren.

In maart 2016 stelden de verdedigers van de unieke poldernatuur de Vlaamse regering schriftelijk in gebreke voor de beslissing die ze nam over de bescherming van de poldergraslanden. Deze beslissing biedt volgens de drie verenigingen, samen het 'polderfront', immers onvoldoende bescherming voor de natuurwaarden in de unieke poldergraslanden en zorgt voor de aftakeling van de maatschappelijke waarde van deze gebieden.

Begin juni 2016 keken de verenigingen reikhalzend uit naar een reactie van de Vlaamse Regering op deze brief. Het bleef echter stil tot 28 september, ruim 3 maanden na de voorziene antwoordtermijn. Daarenboven is het late antwoord van de regering niet bevredigend: de modaliteiten van de genomen beslissing worden eenvoudigweg opgelijst, terwijl prangende juridische vragen, bijvoorbeeld over de ongelijke bescherming van de poldergraslanden buiten natuurgebieden, volstrekt onbeantwoord blijven.

Er rest dan ook geen andere mogelijkheid dan de volgende stap in de procedure te nemen. Dit is de behandeling van de klacht voor de burgerlijke rechtbank. Een procedure zoals de zogeheten Klimaatzaak.

Oud beleid in een nieuw kleedje

20 jaar lang al wordt de bescherming van de graslanden als een hete aardappel doorgeschoven. Als gevolg van dit uitstel verdwijnen honderden hectares van het typische polderlandschap. Op 27 november 2015 nam de Vlaamse regering het langverwachte besluit over de 12.000 hectare aan poldergraslanden. Ze besliste om 5.000 hectare te beschermen via de natuurwetgeving (die waren evenwel al beschermd) en 3.000 hectare via de Europese landbouwwetgeving. Een halfslachtige beslissing, want wat beschermd was, blijft beschermd. 4.000 hectare blijft vogelvrij en 3.000 hectare krijgt een valse bescherming via de landbouwwetgeving.

In de praktijk zal er dus weinig veranderen. Het vernietigen van kruiden en planten die typisch zijn voor de streek, met herbiciden, blijft bijvoorbeeld toegelaten. Ook het land frezen blijft mogelijk, wat het meest unieke aspect van graslanden, het reliëf, onherroepelijk vernietigt. Bovendien kunnen landbouwers ieder jaar opnieuw vragen om percelen te laten verwijderen van de poldergraslandenkaart.

Delen

Zonder het reliëf van polders zouden kustgemeenten, en zelfs steden als Diksmuide en Brugge, na zware regenval onder water staan

Tot slot gelden de huidige bepalingen in de Europese landbouwwetgeving maar tot 2020, dat is nog slechts 4 jaar. Daarna rijst de grootste onzekerheid, zowel voor de natuur als voor de landbouwers.

De drie verenigingen vragen om de poldergraslanden die buiten natuurgebied liggen ook te beschermen via de natuurwetgeving, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Deze zijn immers niet minder uniek. Die vraag sluit trouwens aan bij de twijfels die de Raad van State heeft over de toepassing van het gelijkheidsbeginsel in het besluit.

Als de polders verdwijnen, vinden vele vogelsoorten geen thuis meer. Reliëfrijke poldergraslanden beschermen de kustgemeenten bovendien tegen overstromingen vanuit het binnenland, maar ook vanuit de zee. Zonder het reliëf van polders zouden kustgemeenten, en zelfs steden als Diksmuide en Brugge, na zware regenval onder water staan. Poldergraslanden verwijderen tot slot ook heel wat nitraten uit het oppervlaktewater.

"Een zoveelste slag in het gezicht van betrokken landbouwers"

Landbouworganisatie Boerenbond is niet opgezet met de actie van Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen (S.O.S Kustpolders) en de West-Vlaamse Milieufederatie. "Een zoveelste slag in het gezicht van de betrokken landbouwers in de Polders", aldus Boerenbond. "Het is omwille van het decennialang beheer door die landbouwers dat er zoveel duizenden hectares waardevolle graslanden in de Polders aanwezig zijn", oordeelt Boerenbond. "Natuurverenigingen worden voor het beheer van diezelfde soort graslanden zwaar gesubsidieerd, terwijl het voor landbouwers zoeken is naar een methode om deze op een rendabele manier uit te baten. Logisch dus dat Boerenbond in aanloop naar de beslissing altijd gevraagd heeft naar een regeling waarmee een economisch rendabele graslanduitbating mogelijk blijft."

"Met de beslissing is de Vlaamse regering daar op ingegaan, enkel voor de graslanden buiten beschermde gebieden. Die regeling bood het een compromis, hoewel het een zware dobber voor de landbouwsector inhield. Het werd een aanvaardbaar evenwicht tussen landbouwuitbating en natuurbescherming", zegt Boerenbond, die uit de juridische stappen van Polderfront vooral besluit dat de natuurbeweging er vooral op uit is, door onhaalbare beperkingen op te leggen deze gronden voor landbouw waardeloos te maken zonder enige vorm van compensatie.

(Belga)

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!