De lepelaar maakt een kolonie op de Blankaart

28/06/17 om 10:19 - Bijgewerkt om 10:17

Vanaf volgende week start een nieuwe fase van de natuurinrichtingswerken op gronden van Natuurpunt. Op de percelen langs de Stenensluisvaart (nabij de klepstuw) worden watergangen (laantjes) gegraven en grachten geruimd en verbreed. 2 Percelen worden volledig afgegraven zodat ze het hele jaar door plas-dras staan. Het gaat om hetzelfde soort werken als diegene die vorig jaar in het Nekkersbroek (langs de Kerkwegel) zijn uitgevoerd. De Steltkluten vonden dat alvast prima.

De lepelaar maakt een kolonie op de Blankaart

Dat belooft voor volgende lente. Steltlopers zullen nog meer ruimte krijgen. Dit voorjaar hoorde ik een paar keer baltsende Watersnippen. Een goed voorteken. Ook de Kemphaan bleef weer lang op post. Het ziet er naar uit dat de vogels de inspanningen van Natuurpunt voor natuurherstel in de IJzervallei nabij de Blankaart sterk weten te waarderen. Zeker de lepelaar maakt dankbaar gebruik van de kansen die hem geboden worden: dit jaar broeden maar liefst 15 koppels. Een unicum voor West-Vlaanderen en de tweede broedkolonie in Vlaanderen.

Een complete verrassing

De Blankaart is pas de tweede plaats in Vlaanderen waar de lepelaar broedt. Sinds 2003 is de lepelaar een vaste broedvogel in de Verrebroekse Plassen in het Linkeroeverscheldegebied (Beveren). Dit jaar broedden daar 15 tot 20 koppels. Op de Blankaart is de lepelaar voor het eerst in 2013 beginnen te broeden. Nooit eerder heeft de lepelaar er gebroed. Het hele voorjaar zagen we wel regelmatig Lepelaars naar de Blauwe reigerkolonie vliegen. Maar dat er zoveel koppels aan het broeden waren, is ook voor ons een complete verrassing. Op basis van luchtfoto's hebben we het aantal nesten kunnen tellen. Onze teller is gestopt bij 15.

De lepelaar maakt een kolonie op de Blankaart

De lepelaar is een grote witte vogel (80 tot 90 cm) met een lange snavel die aan het uiteinde spatel - of lepelvormig is. Lepelaars zijn zomervogels bij ons, die via Franse en Spaanse moerassen naar de winterkwartieren langs de West-Afrikaanse kust en het gebied ten zuiden van de Sahara trekken. Sommige lepelaars vliegen door naar Senegal om te overwinteren. Anderen zijn een stukje 'luier' en blijven in het zuiden van Europa hangen.

Lepelaars broeden in moerassige gebieden, in dichte rietkragen of in moeilijk bereikbare bomen en struiken. Lepelaars vinden hun voedsel in ondiep water. Het voedsel bestaat uit stekelbaarsjes, kleine witvis, garnalen en andere kleine waterdieren, die ze met behulp van de unieke lepelvormige snavel uit het water scheppen door de snavel zijwaarts doorheen het water te bewegen (=lepelen).

Net als de blauwe reiger is de lepelaar een koloniebroeder. Op de Blankaart hebben de lepelaars hun intrek genomen in de broedkolonie van de blauwe reiger in het wilgenbroekbos langs de grote vijver. Net als de nesten van de blauwe reiger zijn de nesten van de lepelaar aan het oog onttrokken. Ze zitten verscholen bovenop wilgenstruiken in het moeras van de Blankaart. Hoog en droog en veilig tegen allerlei predatoren (o.a. de vos).

Ter vergelijking: in Nederland broeden honderden koppels. Belangrijke huidige broedplaatsen zijn de Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen, grote duinmeren en enkele Waddeneilanden. Ook daar zijn de kolonies het resultaat van heel wat natuurinrichtingswerken in het verleden.

(red)

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!