Gemeenteraad in Menen : wekelijkse markt in Rekkem

Gemeenteraad in Menen : wekelijkse markt in Rekkem

Menen Maandagavond kwam de gemeenteraad van Menen bijeen. Op de agenda stonden slechts negen punten. De raadsleden keurden het reglement voor de wekelijkse markt in Rekkem goed. Daarnaast stond ook de herlocatie van de technische dienst op de agenda.

Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: géén volksraadpleging

Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: géén volksraadpleging

Diksmuide De wijziging van het parkeerbeleid vanaf 1 september 2016 werd geëvalueerd en bijgestuurd en treedt definitief in werking op 1 maart 2017.

Nadat de officiële telling uitwees dat er onvoldoende handtekeningen werden ingediend door Idee2006 om een referendum te mogen oganiseren rond het thema 'parkeermogelijkheden rond de Grote Markt', heeft de gemeenteraad na kennisname en op grond van het betreffende artikel van het gemeentedecreet besloten om hiervoor een extra agendapunt toe te voegen aan de gemeenteraad van vanavond.

Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: zwarte of groene gevel voor De Schakel?

Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: zwarte of groene gevel voor De Schakel?

Waregem Tijdens de februarizitting stemden de Waregemse raadsleden dinsdagavond in met het verbod om de Stijn Streuvelsstraat nog in te rijden vanuit de Desselgemseweg en met een parkeerverbod in de Fabrieksstraat. En of de grote buitenwand van cultuurcentrum De Schakel nu zwart blijft of eerder groen wordt, 't is maar hoe je het bekijkt...

Herbeleef de gemeenteraad Menen : het cameranetwerk sluit zich ook op gewestweg

Herbeleef de gemeenteraad Menen : het cameranetwerk sluit zich ook op gewestweg

Menen Vanavond met 19 punten een korte agenda voor de gemeenteraad in Menen. De gemeenteraad wordt gevraagd om advies te verlenen over het plaatsen van camera's aan de grensovergang in Rekkem. Anderzijds is er een aanpassing van het subsidiereglement voor de aankoop van gronden voor natuurbeheer.

Herbeleef de provincieraad : lof voor Westtoer, maar discussie over nieuwe kiesdistricten en nieuw stadion Club Brugge

Herbeleef de provincieraad : lof voor Westtoer, maar discussie over nieuwe kiesdistricten en nieuw stadion Club Brugge

Na afloop van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog wil Westtoer de Westhoek opnieuw op een andere manier positioneren in Vlaanderen en Nederland. De ambitie is om van de Westhoek een topbestemming te maken voor korte vakanties en daguitstappen. De unieke beleving van het landschap, het grenzeloos Bourgondisch genieten en de constant voelbare en beleefbare historie moeten de grote troeven worden.