05/12/1916 Duitse Pioniere zijn druk in de weer

05/12/1916 Duitse Pioniere zijn druk in de weer

Stijn Streuvels heeft het over de 'Pioniere' (genie) en de Huzaren die aan 't oefenen zijn in 't gooien van handgranaten. Wat verder graven andere Duitse soldaten loopgraven en onderaardse schuilplaatsen.

27/11/1916 Duitse soldaten krijgen verlof

27/11/1916 Duitse soldaten krijgen verlof

Alfons Denys uit Roeselare ziet een zestal soldaten van de 'Straßenbau-Abteilung' met verlof naar Duitsland vertrekken. Een wagen met korven gevuld met vlees, boter, eieren en groenten vergezelt hen naar 't station.