Live vanop dag 7 van het proces van de Kasteelmoord: dossier weer naar KI

02/05/17 om 07:17 - Bijgewerkt op 26/06/17 om 18:38

Nadat vorige week uitlekte dat het parket mogelijk een informant inschakelde om verdachte Evert de Clercq uit te horen in de gevangenis van Ieper, moet daar vandaag klaarheid over komen. Was er een informant? Is er afgeluisterd? Hoe komt het dat dit nergens in het dossier vermeld staat? En vooral: hoe moet het nu verder?

vanop dag 7 van het proces van de Kasteelmoord: dossier weer naar KI

© BELGA

 • Laurens Kindt

  Serry blijft in de cel

  Het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidsstelling dat Pierre Serry indiende, wordt afgewezen. Hij blijft dus voorlopig in de cel in Brugge.

  De zitting voor vandaag zit erop. Deze zomer moet de KI in Gent zich dus buigen over de vraag of er bijzondere opsporingsmethodes zijn gebruikt en, zo ja, of die wel wettelijk waren. Op 11 september om 14 uur is de volgende zitting van dit proces. De rechtbank hoopt dat de KI tegen dan een antwoord heeft.

 • Laurens Kindt

  Zitting hernomen: dossier moet naar KI

  Na drie kwartier beraadslagen is de zitting zopas hernomen.

  Voorzitster Els D'Hooghe heeft een tussenvonnis gemaakt, het dossier moet terug naar de KI.

  "De rechtbank stelt vast dat vierde beklaagde een wettigheidsincident opwerpt. De rechtbank acht het noodzakelijk deze zaak terug te sturen naar de KI (kamer van inbeschuldigingstelling, LK) voor een controle op de wettelijkheid van de gebruikte methodes."

  De zaak wordt nu in voortzetting gezet op maandag 11 september om 14 uur.

 • Laurens Kindt

  Zitting is geschorst

  De voorzitster heeft de zitting geschorst. De drie rechters gaan zich beraden over hoe het nu verder moet: het dossier naar de kamer van inbeschuldigingsstelling in Gent sturen voor een nieuwe controle op de mogelijk gebruikte bijzondere opsporingsmethodes of die vraag van de verdediging van Roy Larmit afketsen.

 • Laurens Kindt

  "Parket schept verwarring"

  Luc Arnou, advocaat Elisabeth Gyselbrecht:

  "Het is niet omdat het in de gazet staat, dat er ook effectief observatie of infiltratie gebeurd is. Als Jantje de ene dag dit schrijft, Pietje de volgende dag iets anders en Sofietje de derde dag nog iets anders, dan zijn we lang bezig als we dat allemaal moeten controleren. Maar! Het parket schept hier zelf enige verwarring door te verwijzen naar de BOM-wet. Het zou een juridisch correcte oplossing zijn als het parket nu eens zegt wat er van aan is. Hier, of aan de kamer van inbeschuldigingstelling."

 • Laurens Kindt

  Dossier vol dode sporen, maar dit niet?

  Joris Van Cauter, advocaat Roy Larmit:

  "Dit dossier zit vol van dode sporen en hypothesen die ontwikkeld zijn door de speurders en soms niets opleverden. Klaarblijkelijk is er nog een spoor ontwikkeld geweest, met toepassing van bijzondere opsporingsmethodes. Die dode sporen zijn wel gevoegd aan het dossier, de processen-verbaal zitten erin, en dit mag er niet in? Wij aanvaarden niet dat die informatie niet bij het dossier gevoegd wordt. Het parket kan daar zijn redenen voor hebben, en ze mogen dat wettelijk inderdaad niet uitleggen in openbare zitting maar wél aan de kamer van inbeschuldigingstelling. In die informatie kan er ook informatie zitten die ten ontlaste is van bijvoorbeeld onze cliënt."

  De advocaten van Roy Larmit hebben een conclusie hierover op papier gezet. De rechtbank moet daar nu op antwoorden in een tussenvonnis.

 • Laurens Kindt

  "Laat ons verder doen!"

  Voorzitter Els D'Hooghe:

  "Maar wij moeten toch geen persartikels gaan controleren op hun juistheid? Als we daarmee gaan beginnen... Wij gaan ons vonnis echt niet baseren op artikels in de pers. Ik lees de kranten zelfs niet."

  Joris Van Cauter, advocaat Roy Larmit:

  "Maar als men die technieken gebruikt heeft, dan moet er toch iets naar boven gekomen zijn? Wij willen weten wat. Dat is misschien nuttig voor onze verdediging. Nu kunnen we alleen maar gissen wat daar gebeurd is."

  Jan Leysen, advocaat familie Saelens:

  "Wij willen dat dit proces voortgaat. Die informatie uit de krant, die wordt door ons, door het parket en door andere burgerlijke partijen niet gebruikt. Voordat meester Gillis erover begon, zat het zelfs niet in de debatten. En nu zegt meester Gillis zelf dat het verhaal larie is. Dit proces gaat over de moord op Stijn Saelens en wie daarbij betrokken is. Laat ons niet meer waarde aan dat krantenartikel geven dan het heeft. Dat krantenknipsel moeten we niet gebruiken. Laat ons verder doen!"

 • Laurens Kindt

  Vertragingsmanoeuvre of waarheidsvinding?

  Filip Van Hende, advocaat familie Saelens:

  "Waar wilt ge nu naartoe, behalve het dossier vertragen? Het kan hier twee richtingen uit: ofwel is het een infiltrant, die blijkbaar niet interessant genoeg is want het wordt niet gebruikt door het parket, ofwel is het een informant en dan moet het wettelijk niet ter controle voorgelegd worden aan de kamer van inbeschuldigingstelling. In ieder geval is het eindresultaat nul."

  Joris Van Cauter, advocaat Roy Larmit:

  "Er is nog een hypothese mogelijk. Namelijk dat er een ander gerechtelijk onderzoek speelt, waarbij andere informatie naar boven komt die belangrijk is voor de waarheidsvinding in deze zaak. Informatie die naar boven komt dankzij bijzondere opsporingstechnieken. Het parket wil daar nu blijkbaar niets over zeggen, maar die informatie kan cruciaal zijn in dit proces. Dat boekje moet open!"

 • Laurens Kindt

  Verdediging Larmit dringt aan

  Het openbaar ministerie zegt dat er wel al een controle is geweest op de bijzondere opsporingsmethodes die zouden gebruikt zijn.

  Joris Van Cauter, advocaat van Roy Larmit:

  "Dat klopt. Maar dat was voor de aanhouding van Evert de Clercq, dus voor de vermeende infiltratie of afluistering die zou gebeurd zijn. Dit element, als het al gebeurd is, zat dus niet in de controle. Wij weten dus niet wat daar gebeurd is. En of er iets gebeurd is. En u, mevrouw de voorzitter, weet het ook niet. Als we de kamer van inbeschuldigingstelling zich erover laten buigen, dan weten we of het hier om een burger-infiltrant gaat of een informant. Gaat het hier wel om die graaf Anthonie Vanwilderoden, zoals meester Gillis beweert?"

  Thomas Gillis:

  "Het klopt. Maar ik begrijp de opmerking. Meer zelfs: het zou straf zijn mocht het gerecht met dit soort types werken als informant."

 • Laurens Kindt

  Dossier terug naar af?

  Frank Scheerlinck (advocaat Roy Larmit)

  "Dit incident is niet gesloten. Men verwijst hier duidelijk naar de BOM-wet. Dat is dus een nieuw element. De rechtbank kan nu de zaak terugsturen. Als het openbaar ministerie zich vandaag wegsteekt achter de wet op de BOM (bijzondere opsporingsmethodes, LK), dan mag de verdediging ervan uitgaan dat er gebruik gemaakt is van infiltratie, dan leggen wij nu een conclusie neer. Wij verzoeken u om het dossier terug te sturen naar het openbaar ministerie, zodat men het naar de kamer van inbeschuldigingstelling kan sturen voor controle op die bijzondere opsporingsmethodes. Er zou hier iemand 200 uren lang Evert de Clercq afgeluister hebben, als we dat artikel mogen geloven. Wat is hiervan aan? Wij willen dat de kamer van inbeschuldigingsstelling zich hierover buigt."

 • Laurens Kindt

  Catch me if you can!

  Thomas Gillis:

  "Het vreemde is dat men hier verwijst naar de BOM-wet. Dat betekent dus dat die man enige wettelijke bescherming zou genieten. Dan breekt mijn klomp. De verdediging van Evert de Clercq zegt het klaar en duidelijk: dit is onzin en larie. Het hele verhaal raakt kant noch wal. In Engeland wordt meneer Vanwilderoden vergeleken met Leonardo DiCaprio in de film 'Catch me if you can', met het enige verschil dat deze man wél gevat wordt."

 • Laurens Kindt

  Samen in de wasserij

  Thomas Gillis:

  "De man werd in Nederland al eens opgevoerd als kroongetuige door het Nederlandse gerecht, in een proces tegen de motorbende Nomads. Achteraf moest zijn getuigenis teruggetrokken worden, omdat hij ze compleet uit zijn duim had gezogen. Hij beweerde dat hij gesprekken had gevoerd met het kopstuk van de motorbende. Ook in Ierland staat hij terecht voor grootschalig gesjoemel."

  "Kijk, natuurlijk komt de brief die de journalist ontvangen heeft, van die man die eigenlijk Anton de Bruyn heet. Ik neem die journalist niets kwalijk. Die heeft gebeld naar de hoofdspeurder en naar het parket en daar is hem blijkbaar gezegd dat het niet 'om fantasie gaat'. En nu blijkt dat wel zo te zijn. Evert de Clercq en die Anton werkten samen in de wasserij. Het moet een mooi zicht geweest zijn, die twee terwijl ze lakens plooiden. Op een bepaald moment begon hij zich daar zo vreemd te gedragen, dat verschillende gedetineerden het opviel. En plots komt hij niet meer op wandeling, komt hij niet meer uit zijn cel, werkt hij niet meer in de wasserij en drie dagen later wordt hij vrijgelaten tot hij onlangs in Ierland opdook waar hij weer in de cel zit."

 • Laurens Kindt

  "Informant" blijkt fantast

  Procureur Fien Maddens:

  "Ik verwijs naar de wet op de bijzondere opsporingsmethodes, wij gaan de bewuste mail (waarin de brief naar de journalist van HLN als bijlage zit, LK) niet voegen aan het dossier."

  Thomas Gillis (advocaat van Evert de Clercq):

  "Men verwijst hier naar de BOM-wet (de wet op de bijzondere opsporingsmethodes, LK), dat had ik niet verwacht. We zullen zien wat daarmee gaan doen. Los daarvan: het hele verhaal is larie. Volstrekte onzin. Daarom voegt men die brief niet. Ik zal het verhaal schetsen: er was een man die een jaar geleden nogal naar informatie hengelde in de gevangenis van Ieper. Onze cliënt, Evert de Clercq, vond hem al een rare snuiter en heeft alle ontmoetingen met die man, een zeker Anthony Vanwilderoden, nauwkeurig bijgehouden. Die man is geen onbekende. Er zijn drie artikels over hem te vinden, over de superoplichter Anthony Vanwilderoden."

 • Laurens Kindt

  Zitting is gestart.

  De drie rechters zijn aangekomen, we kunnen beginnen. Net zoals op de vorige zitting, zijn Evert de Clercq en Roy Larmit in hun cel gebleven. Alleen André Gyselbrecht en Pierre Serry zijn aanwezig.

 • Laurens Kindt

  Advocaten Serry komen aan

  De behandeling van het verzoekschrift van Pierre Serry is afgelopen. Een beslissing is er nog niet. De drie rechters willen er nog even over nadenken, terwijl de zitting ten gronde doorgaat. De advocaten van Pierre Serry, Kris Vincke uit Beernem en Walter Damen uit Antwerpen, zijn ondertussen de zaal binnengekomen. Het is wachten op de drie rechters.

 • Laurens Kindt

  Wachten op beslissing over Serry

  De zitting is nog niet gestart. Het is wachten op een beslissing over het verzoekschrift dat Pierre Serry en zijn advocaten vanmorgen indienden. Daarin vraagt Pierre Serry zijn voorlopige invrijheidsstelling. Het zijn dezelfde drie rechters die over de zaak zelf oordelen, die ook over dit verzoekschrift een beslissing moeten nemen. Ook begin april diende Pierre Serry al zo'n verzoekschrift in, maar dat werd toen afgewezen. De behandeling van het verzoekschrift startte om 15 uur en is nog bezig.

 • Laurens Kindt

  De zitting wordt hernomen en meteen weer geschorst.

  Bij de start van de zitting vraagt procureur Céline D'Have om een kort uitstel. "Wij willen ons even beraden over ons standpunt", klinkt het.

  De voorzitster heeft tijdens de pauze een beslissing genomen in de hele discussie rond het bewuste artikel in HLN. De mail, waarin de brief als bijlage zit, die van de journalist naar de hoofdspeurder en zo naar het openbaar ministerie is gestuurd, wil de rechtbank graag voorgelegd zien.

  "Meester Gillis, ondertussen heeft u de kans om de nodige stappen te zetten (doelt op dagvaarding van de journalist, LK)", geeft voorzitster Els D'Hooghe nog mee.

  De zitting wordt geschorst tot maandag om 16 uur. Dan zal het openbaar ministerie beslist hebben of ze de brief gaan voorleggen of niet. Indien niet, dan kunnen de advocaten de journalist en/of de speurder nog dagvaarden om te komen getuigen.

 • Laurens Kindt

  Zitting geschorst tot 14 uur.

  Thomas Gillis, advocaat van Evert de Clercq:

  "Ik vraag een extra zitting, desnoods een korte zitting, waarop ik de betrokken journalist kan dagvaarden. Ik laat mij niet met een kluitje in het riet sturen. Ik weet niet wie er allemaal bij mijn cliënt op cel heeft gezeten in al die jaren. Men spreekt in het artikel over een periode van zes maanden."

  Frank Scheerlinck, advocaat van Roy Larmit:

  "Dat het openbaar ministerie dan maar meteen het overzicht geeft van wie er allemaal bij Evert de Clercq op cel zat. Dan kunnen wij, van de verdediging van Roy Larmit, die man ook dagvaarden."

  De voorzitter zal nu eerst het bewuste artikel in Het Laatste Nieuws lezen en daarna beslissen wat er nu moet gebeuren. De zitting is geschorst tot 14 uur.

 • Laurens Kindt

  Afspraak op kantoor van Platteau

  Jan Leysen, advocaat van de familie Saelens, wil verduidelijking over het gesprek dat Johan Maertens voor zijn getuigenis had met Johan Platteau en Filips D'Hont.

  "Waar ging dat gesprek door?"

  Johan Maertens:

  "Op het kantoor van meester Platteau."

  Jan Leysen:

  "Ik wens dat dit geakteerd wordt."

  Dit waren de laatste vragen voor Johan Maertens. De advocaten van Evert de Clercq en Roy Larmit wilden geen enkele vraag stellen aan deze getuige. Kris Vincke, de advocaat van Pierre Serry, had wel een vraag maar de getuige antwoordde daar bijzonder warrig op. "Dit hoeft voor mij zelfs niet genoteerd te worden", zuchtte advocaat Vincke. De getuigenis zit erop, de discussie over het artikel in Het Laatste Nieuws begint opnieuw.

 • Laurens Kindt

  André zal het nooit meer doen

  Johan Maertens:

  "Over de feiten zei André dat hij niet meer klaar zag in die periode, dat er altijd opnieuw iets gebeurde waardoor de feiten niet opgelost raakten maar integendeel erger werden. In zijn ogen ging het altijd maar slechter. Hij besefte dat ook ik zijn dochter niet op andere gedachten kon brengen. Ik denk dat hij dan het gevoel had dat ook ik hem in de steek hield."

  Johan Platteau:

  "Is André een gevaarlijk mens? We weten dat hij die moordopdracht heeft gegeven. Verandert dat iets?

  Johan Maertens:

  "Wel, wat mij betreft niet. Ik heb eerder al verwezen naar de bijna onmogelijke samenloop van omstandigheden die zich nu niet meer kan herhalen. Als André Gyselbrecht nu nog in zo'n situatie zou verzeild geraken, dan zou hij andere mensen, zoals mij, in vertrouwen nemen. Hij heeft ingezien dat het zelf in handen nemen van de problemen, zijn drama heeft betekend."

 • Laurens Kindt

  André Gyselbrecht schaamt zich

  Filip D'Hont:

  U heeft 64 uren gesproken met André Gyselbrecht sinds zijn aanhouding. Hoe is hij geëvolueerd?

  Johan Maertens:

  "Wat ik vele keren zag terugkeren, is dat hij een paar keer zei dat, mocht hij mij eerder hebben leren kennen, of meer vertrouwen had gegeven, dat het dan allemaal misschien niet was gebeurd. De draagwijdte van die woorden werden me pas duidelijk toen hij ook effectief bekende aan mij, op 24 januari 2017. Daarvoor begreep ik dat niet volledig. Hij gaf aan dat hij er beter vroeger over gesproken had, maar blijkbaar was het te moeilijk om de volle waarheid te zeggen. Hij was te beschaamd, vooral ten aanzien van de mensen die hem altijd gesteund hadden. Hij vond dat hij die mensen eigenlijk bedrogen had."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!