Live Herbeleef de gemeenteraad van Ieper: Yves Leterme neemt afscheid

07/03/16 om 16:18 - Bijgewerkt om 23:17

Maandagavond heeft Yves Leterme zijn afscheid aangekondigd van de Ieperse gemeenteraad.

 • Pieter-Jan Breyne

  En daarmee is de raad afgelopen

  Na bijna vier uur. Tot de volgende!

 • Pieter-Jan Breyne

  Yves Leterme neemt afscheid

  Yves Leterme kondigt zijn afscheid aan als voorzitter en als raadslid. "Collega Vercammen zal van ver moeten komen om dat even goed te doen", zegt Philip Bolle (SP.A).

  Emmily Talpe (Open Ieper): "U had de gemeenteraden strak en correct in de hand. Bedankt voor de voorbije jaren."

  Ook VB en Groen bedanken Leterme.

  Jan Breyne (CD&V): "Yves Leterme heeft met wijsheid, natuurlijk gezag en met een portie humor deze raad geleid."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Poperinge zit op Ieper te wachten"

  "Hoe zit het met de vraag van Poperinge naar een tijdelijke samenwerking met Ieper in afwachting van de bouw van hun eigen dierenasiel?", vraagt Emmily Talpe. "Een Poperingse schepen zei 'dat het wachten is op de collega's uit Ieper'."

  Schepen Eva Ryde (N-VA): "We hebben zeker niet stilgezeten. Met zes gemeenten zaten we rond de tafel, intussen zijn het er 7. Toen al hadden we een pasklaar antwoord op de opvang van honden. Maar we wilden een totaaloplossing, dus ook voor katten. Daarom duurt het wat langer. We zijn nu nog bezig met iedereen op één lijn te krijgen. Daarnaast zal de rol van de vzw die daar op vandaag de uitbating doet, volledig veranderen. En er moet ook bijgebouwd worden omdat er meer katten zullen worden opgevangen. De relatie met Poperinge is in elk geval niet die als tussen kat en hond."

 • Pieter-Jan Breyne

  Dikkebusvijver

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Waarom heeft de stad niet ingetekend op de provinciale infrastructuursubsidiëring voor sportief-recreatieve projecten om van Dikkebusvijver een bovenlokaal watersportcentrum te maken? Eind dit jaar verdwijnt de bevoegdheid sport van de provincie en de laatste subsidie-aanvragen moesten op 1 februari binnen zijn."

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Er zijn al een gebiedsvisie en inrichtingsplan opgesteld. De volgende stap is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Sinds 2014 zitten we met de provincie samen om de kostenverdeling in dit dossier grondig te bespreken, plus de mogelijkheden tot subsidie. Waarom er geen dossier is ingediend: het gaat om een uitvoeringssubsidie en daar zijn we nog lang niet aan toe. We maakten dus sowieso geen kans op dat geld."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Ieper had 8 op 10 moeten krijgen in plaats van 2 voor openbaarheid"

  Philip Bolle (SP.A): "Een dagblad heeft onder de noemer 'duldt uw gemeente pottenkijkers' de openbaarheid van verslagen onderzocht bij elke Vlaamse gemeente. Ieper kreeg een uiterst slechte score, 2 op 10. Achteraf kwam er wel een semi-rechtzetting in die krant, maar waarom biedt u de info niet aan op de website van de stad? Vandaag is het daarmee droevig gesteld: met uitzondering van de verslagen van de gemeenteraad en de milieuraad is het één zwart gat. Zelfs de verslagen van de commissie inspraak zijn nergens te vinden... Zal de nieuwe stadswebsite ook een nieuw begin van openbaarheid van bestuur inluiden? Ook al had het al veel eerder gemoeten."

  Jan Breyne (CD&V): "Ieper meent het ernstig om van de nieuwe website een element van inspraak en van administratieve vereenvoudiging te maken. Groot was ook onze verwondering toen we in die krant lazen dat Ieper bij de gemeenten werd geklasseerd die geen pottenkijkers 'lusten'. Een lage en onverdiende score, en een enorme imagoschade. Ook al kreeg Ieper nadien 6 op 10, de eerste indruk blijft hangen bij de lezer. En eigenlijk had Ieper 8 op 10 moeten krijgen. Wat kan het college daar nog aan doen?"

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Dit is een pijnlijke situatie geweest waarbij onze stadssecretaris ten onrechte negatief werd beoordeeld. Er is een blunder gebeurd bij die krant, waardoor een tekst die binnen was blijkbaar niet geregistreerd is geweest. Er is een probleem bij het plaatsen van volledige verslagen van het schepencollege, om redenen van privacy. Onze notulen zijn bijzonder gedetailleerd en het is dan ook een enorm werk om alle persoonlijke gegevens daaruit te halen. Maar de openheid van de stad om informatie te leveren, is er. De website heeft mogelijkheden maar we mogen er niet zomaar alles opgooien, om de privacy niet te schenden."

  Jan Breyne (CD&V) sluit af met een sneer naar het bewuste dagblad: "Die krant die zo graag punten geeft aan burgemeesters heeft hier zelf een welverdiende 0 op 10 behaald."

 • Pieter-Jan Breyne

  Gunstig advies voor recreatieve bestemming voormalig openluchtzwembad

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Eind vorig jaar verklaarde de rechtbank van koophandel de horecazaak in het voormalige openluchtzwembad failliet. Hiermee kwam de site leeg te staan en is er geen enkel obstakel meer om ons te buigen over de herbestemming ervan, rekening houdende met het op vandaag nog beschermde karakter van het gebouw en de contouren van het RUP Vestingslandschap. We kampen nu al met een tekort aan zwembadoppervlakte. Wat zijn jullie plannen met de site?"

  Schepen Jef Verschoore (CD&V): "U doet me denken, mevrouw Talpe, aan mijn jeugdjaren, waarin we uit de catechismus zowel de vraag als het antwoord uit het hoofd moesten leren. U stelt niet alleen de vragen maar geeft ook al de antwoorden. Wij proberen al van in de vorige legislatuur tot een eigentijdse invulling te komen van de site van het voormalige zwembad. Op 1 december 2015 kregen we een gunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor nieuwe zachte recreatieve bestemmingen. We moeten het voorstel nu verder verfijnen met behoud van onder meer de kleedhokjes en de buitenmuren. We gaan grondig historisch onderzoek doen, onder andere gebaseerd op oude foto's en plannen. In juni gaan we de gemeenteraad een budgetwijziging van 500.000 euro voorstellen om dit project in gang te zetten."

  "Heel wat Ieperlingen zullen willen meedenken over dit project, vraag gerust hun mening", aldus nog Emmily Talpe.

  Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 1985 vierde het openluchtzwembad zijn honderdjarig bestaan.

  Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 1985 vierde het openluchtzwembad zijn honderdjarig bestaan. © Erfgoedcel CO7

 • Pieter-Jan Breyne

  "Verkeersinfarct op Ter Waarde"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Als alles volgens plan verloopt dan zijn ons stadhuis en de OCMW-diensten eind maart naar Ter Waarde verhuisd. Deze verhuis zal leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal voertuigen daar: van personeel maar ook van bezoekers van het stadhuis. Een pak extra voertuigen die een parkeerplaats nodig gaan hebben en die de site op en af zullen rijden. Vandaag stropt het verkeer al tijdens piekmomenten, vooral in de avondspits, aan de twee ronde punten op Ter Waarde. En er is maar één manier om de site te bereiken. Werd voldoende ingeschat wat de impact zal zijn van deze toename van voertuigen voor de ontsluiting van de site? Voorzien jullie structurele werken? Hoe willen jullie dit verkeersinfarct aanpakken?"

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Het grote knelpunt is het kruispunt Pilkemseweg-Noorderring, daar heeft het AWV al aanpassingen gedaan aan de verkeerslichten. Ronde punten zijn de beste manier om verkeer zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ik weet niet goed welke maatregelen qua infrastructuur we daar nog zouden kunnen nemen. Verder is het zo dat we het verplaatsingsgedrag van onze ambtenaren zo duurzaam mogelijk proberen te maken. Dankzij onze glijdende uren zullen ons personeel en onze bezoekers niet allemaal op hetzelfde moment komen. Files zijn altijd jammer, maar in de loop van een dag zijn ze hier in Ieper zeer beperkt, het gaat om af en toe een half uur. In veel steden is het veel erger en op veel meer plaatsen. Daarmee zeg ik niet dat we waar we kunnen, geen maatregelen moeten nemen."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Met sensibiliseren kun je op korte termijn geen echte mindswitch realiseren. Het is nobel, maar eerder een druppel op een hete plaat. Ik denk aan een extra ontsluiting van de site."

  Dominique Dehaene (CD&V): "AWV laat hoe dan ook geen bijkomende ontsluitingen van de Noorderring toe."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Belbushalte is onveilig en onaangepast"

  "Ter hoogte van het grootwarenhuis aan het winkelcomplex Rijselpoort ligt een onveilige en onaangepaste belbushalte", zegt Nancy Six (VB). "De gebruikers moeten er nog steeds wachten in de graskant en schuilen voor de regen of de wind is geen optie want er staat geen bushokje. Niet echt aangenaam voor wie boodschappen is gaan doen. Een vuilnisbak zou er geen overbodige luxe zijn. Bij de nieuwe bushalte langs de Oudstrijderslaan voor de lijn- en stadsbusgebruikers had men bij de aanleg van de verhoogde opstapplaats beter meer aandacht geschonken aan rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk te been zijn, want wie bijvoorbeeld eerst de uurregeling wil raadplegen moet een eindje terugkeren om aan de opstapplaats te geraken aangezien die slechts langs één kant verlaagd werd."

  Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "We zijn in overleg met De Lijn, uw opmerkingen worden meegenomen. Wat de halte aan het winkelcentrum betreft is er een onderzoek lopende omdat voetgangers zich op de rijbaan moeten begeven om de halte te bereiken. De toekomst van de belbus is echter onzeker, daarmee moeten we rekening houden. Ik moet er helaas op wijzen dat het bij De Lijn en andere vervoersorganisaties soms trager gaat dan dat de bussen of treinen rijden."

 • Pieter-Jan Breyne

  "Maak speeltuin avontuurlijker en natuurlijker"

  Valentijn Despeghel (SP.A) pleit voor een 'avontuurlijkere en natuurlijkere' speeltuin in de Dunantlaan, waarvoor de stad nieuwe speeltoestellen zal aankopen. Hij illustreert zijn uitgewerkt plan met een presentatie. "Er zijn reeds heel wat speelelementen aanwezig zoals de groenstructuren die we mits kleine ingrepen kunnen uitbouwen tot een attractief parcours. Daarnaast kan je met hoogteverschillen gaan werken wat een absolute meerwaarde is voor een speelterrein. Er zijn heel wat mogelijkheden die meestal veel goedkoper uitkomen dan een zware investering in speeltoestellen die maar een beperkte levensduur hebben."

  Schepen Eva Ryde (N-VA) zegt dat er gerust hier en daar een heuvel in plaats van een speeltuig kan komen. "Daarvoor overleggen we nog met de buurt. Maar hoe goed u ook zo'n plan kunt opmaken, een raming maken is geen koud kunstje voor u: sommige kostenposten hebt u danig onderschat", zegt ze in de richting van Valentijn Despeghel. Die repliceert: "Ik maak al drie jaar zulke ramingen, het zou de eerste keer zijn dat er een niet klopt."

  In het Astridpark komt dan weer een omheind speeltuintje voor peuters en kleuters.

 • Pieter-Jan Breyne

  "Waarom moet stad waterpomp kopen voor Brits militair kerkhof?"

  De stad koopt voor 30.000 euro een vuilwaterpompstation voor de Britse miltaire begraafplaats Colne Valley in de Poezelstraat. "Waarom moet de stad die betalen?", vraagt Philip Bolle (SP.A) zich af. "De kleine begraafplaats liep de voorbije decennia herhaaldelijk onder water en dat is uiteraard geen zicht. Na 100 jaar werd geopteerd om de overledenen te ontgraven, de begraafplaats op te hogen, de overledenen opnieuw te begraven en een noodpomp te installeren omdat zelfs nu, na het ophogen, overstromingen niet kunnen worden uitgesloten. Ware het niet beter geweest dat de overledenen respectvol waren herbegraven op een nabije, beter geschikte begraafplaats?"

  Schepen Stephaan De Roo (CD&V): "Men wil dat kerkhof absoluut niet verplaatsen. Voor de beheerder (de Commonwealth War Graves Commission, red.) is dat als het ware een heiligdom. Uit respect voor de gesneuvelden willen wij die pomp voorzien."

  Philip Bolle: "Ik ben er vandaag nog eens gaan kijken, dat kerkhof ligt daar aan de achterkant van een biomassacentrale, niet echt een idyllische locatie. Men had daarvoor een betere en toch ook respectvolle oplossing kunnen bedenken."

 • Pieter-Jan Breyne

  Vernieuwing voetpaden

  Philip Bolle (SP.A): "Schepen De Roo, ik moet zeggen dat u ons aangenaam verrast. We hebben de voorbije drie jaar regelmatig op uw kap gezeten, en we doen dat eigenlijk niet graag (hilariteit, red.). We gaven u geregeld een standje omdat er onvoldoende vooruitgang werd geboekt bij de heraanleg van voetpaden in de stad en de deelgemeenten. Na zes jaar hameren op hetzelfde nageltje in de voorbije legislatuur, werden de budgetten tot onze tevredenheid deze legislatuur verdubbeld tot 150.000 naar 300.000 euro per jaar. Het probleem de voorbije drie jaar bleek alleen dat u uw budget niet opgesoupeerd kreeg. Uw belofte als zal Ieper de mooiste voetpaden van de hele streek hebben tegen 2019 krijgt dus langzaamaan vorm. We zullen dit jaar geen 300.000 euro uitgeven maar zomaar even 500.000. Maar wel eerst zien en dan geloven. Nog een vraag: bepaalde werken hebben prioriteit 1, wat inhoudt dat er ook lagere prioriteiten zijn. Hopelijk komen die werken niet in de verdrukking. En hoe zit het met de Eigenheerdstraat? Bent u trouwens tevreden over uw gloednieuwe asfaltmachine?"

  Emmily Talpe (Open Ieper): "Ook wij zijn blij dat de voetpaden versneld hersteld zullen worden, bedankt dat u rekening houdt met de signalen van de Ieperling."

  "De asfalteringsmachine werkt zeer goed, maar enkel als het 7 graden is of meer", aldus schepen Stephaan De Roo (CD&V). "We zijn zeker dat onze wegen vijf jaar langer zullen meegaan door te werken met die machine. We zijn volop bezig in de Eigenheerdstraat: dat zit in het budget van nieuwe wegen, niet in dat van de voetpaden. Wat betreft de prioriteiten: er is altijd discussie over wat we eerst gaan aanpakken. Voor de nutsmaatschappijen hun planning hebben gemaakt zijn we altijd weer een paar jaar verder. Nu zijn we zo goed als zeker dat we de geplande trottoirs kunnen heraanleggen, zonder dat de anderen de komende vijf à tien jaar die voetpaden nog moeten openbreken."

 • Pieter-Jan Breyne

  Heeft schepen Dehaene té veel bevoegdheden?

  Philip Bolle (SP.A) vraagt zich af of schepen Dominique Dehaene niet wat té veel bevoegdheden heeft verzameld: Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Mobiliteit, Stadsontwikkeling en Dorpskernvernieuwing, Omgevingsvergunningen en Wonen, en nu ook Sport. "En dat in combinatie met het voorzittersschap van Ons Onderdak en een veeleisende job bij Belgocontrol, een intensieve sportbeoefening en een jong en dynamisch gezin. Kunt u dat allemaal op een kwaliteitsvolle manier bolwerken? Het brengt u misschien in pole position voor de komende verkiezingen maar het licht van te veel spotlights kan ook verschroeiend zijn."

  Dominique Dehaene (CD&V): "Wat mijn privéleven betreft: dat kan ik thuis zelf regelen, maar ik bedank u voor uw bezorgdheid. Verder kan ik rekenen op zeer goeie ambtenaren en heb ik dagelijks contact met de diensten, dat is ook zo overeengekomen met mijn werkgever (Belgocontrol, red.). Het vat is vol maar loopt nog niet over."

 • Pieter-Jan Breyne

  De Vloei

  Philip Bolle (SP.A) komt tussen over de Vloei, de nieuwe duurzame wijk waarvan binnenkort de eerste kavels worden verkocht. "Maar stel dat de interesse van kopers tegenvalt, wat is uw plan B?"

  "We doen er alles om de verkoopdatum van 9 april bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken", antwoordt schepen Dominique Dehaene (CD&V). "Een echt plan B voorzien we nog niet, mocht de interesse tegenvallen gaan we uiteraard een nieuwe verkoopdatum inplannen. Ik stel voor dat we nu eerst 9 april afwachten."

 • Pieter-Jan Breyne

  Welk koppel trouwt als eerste in Auris?

  Trouwen 'voor de wet' in Ieper kan nu ook in het Aurisgebouw, de nieuwe thuishaven van de stads- en OCMW-diensten op Ter Waarde (Ieper Business Park). Koppels kunnen voor hun ja-woord wel ook nog gewoon in de Lakenhallen terecht.

  "Het is positief dat je ook in de toekomst hier (in de Lakenhallen, red.) kunt blijven trouwen, als ik zelf ooit trouw zal het ook alleszins hier zijn", zegt Emmily Talpe."

  Jan Delie (N-VA): "Op vrijdag en zaterdag zullen huwelijken normaal gezien in de Lakenhallen plaatsvinden, op weekdagen in Auris, dat zijn er trouwens zeer weinig. Het is wel niet van moeten, we gaan om organisatorische redenen proberen te groeperen per dag, maar niet opleggen waar de mensen moeten trouwen. De jubilea blijven in de Lakenhallen."

  Het Aurisgebouw: wie zegt hier als eerste 'ja'?

  Het Aurisgebouw: wie zegt hier als eerste 'ja'? © MC

 • Pieter-Jan Breyne

  Camera's: gevelrecht uit 1938...

  Philip Bolle (SP.A): "We gaan de uitbreiding van de camerabewaking aan het station goedkeuren, maar niet van harte: het stuit ons tegen de borst dat de gemeenschap zotte kosten moet maken omdat de NMBS haar camerabeelden niet wil delen op een manier dat ze voor ons bruikbaar zijn. Het is een schande dat ze zich dit anno 2016 nog kunnen veroorloven."

  Emmily Talpe (Open Ieper): "We maken ons zorgen over jullie creatieve juridische constructie. Het wetboek voorziet dat de politie vrije toegang heeft tot beelden van de openbare vervoersmaatschappij. Nu willen jullie daar niet op wachten, en een beroep doen op het 'gevelrecht' uit 1938. Is er overleg geweest met de NMBS, zijn zij op de hoogte? Nog belangrijker: zal de NMBS dan zelf geen camera's willen hangen in die tunnel onder de sporen? Zal de brave burger in dat geval moeten opdraaien voor de factuur van meerdere camera's net naast elkaar? Zijn jullie wel zeker van de rechtsgeldigheid via dit gevelrecht?"

  Nancy Six (VB): "We hopen dat er naast de camera's ook nog regelmatige politiecontroles zijn. Zijn er cijfers bekend van overlast in de stationsbuurt? Kunnen we de evolutie daarvan opvolgen?"

  Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "De vraag naar die camera's is een vraag van de politie. De NMBS wou daar geen camera's aanbrengen, dus er zullen geen dubbele komen in de toekomst. De NMBS kon niet garanderen dat de beelden vanaf de eerste dag op de 'wall' van de politie te bekijken zouden zijn. In andere gemeenten hebben ze dit opgelost met het gevelrecht. Uiteraard blijft politie-aanwezigheid noodzakelijk. De NMBS is vanzelfsprekend op de hoogte van onze keuze."

 • Pieter-Jan Breyne

  De zitting gaat van start

  Ann-Sophie Himpe volgt Karl Thybergin op als raadslid voor Open Ieper. Yves Leterme geeft mee dat ze geboren is op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. "U bent voorbestemd", grapt hij. Ze legt de eed af en krijgt applaus.

 • Pieter-Jan Breyne

  In een notendop

  Samenstelling van de gemeenteraad.

  Samenstelling van de Ieperse gemeenteraad.

  Samenstelling van de Ieperse gemeenteraad. © KW

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 4 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

KW-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van KW

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!