Herbeleef de provincieraad : budget 2017 meerderheid tegen oppositie goedgekeurd

Herbeleef de provincieraad : budget 2017 meerderheid tegen oppositie goedgekeurd

Brugge Het provinciebudget 2017 werd al voorgesteld op de zitting van donderdag 17 november. In een aantal vervolgzittingen werden de diverse beleidsdomeinen dan onder de loep genomen. Vandaag wordt het geheel afgerond met de algemene beschouwingen van de fractieleiders van de diverse partijen, en de repliek van de deputatie. Daarna volgt dan de finale stemming. Het lijdt overigens geen twijfel dat het provinciebudget zal worden aangenomen.