Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt

Een jaar lang werken op N36 in Rumbeke voor aanleg van 3A-knooppunt

RumbekeIn de omgeving van het aansluitingscomplex met de E403 wordt aan de kant Rumbeke een heel nieuw verkeersknooppunt aangelegd, dat een vlotte ontsluiting moet bieden voor het Accent Business Park, het nieuwe ziekenhuiscomplex AZ Delta en de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen (Nieuwe) Abele.


Provincie legt 9 miljoen euro voor UNIE-K nu definitief vast

Provincie legt 9 miljoen euro voor UNIE-K nu definitief vast

BruggeDit werd vorige week beslist door de Deputatie. UNIE-K zal met dit bedrag 12 woningen voor 120 mensen renoveren, het Groot Magdalenagoed tot hippotherapiecentrum ombouwen en een therapeutisch zwembad bouwen voor het dienstverleningscentrum Ons Erf in Brugge.
Provinciale belastingen wijzigen niet in 2017

Provinciale belastingen wijzigen niet in 2017

BruggeDe financiële situatie van de Provincie West-Vlaanderen blijft heel gezond. Dit bleek op voorstelling van het budget 2017 deze namiddag op de provincieraad. Zowel inkomsten als uitgaven stijgen met ongeveer 2,5 % tegenover 2016.
Herbeleef de provincieraad : voorstelling van provinciebudget 2017

Herbeleef de provincieraad : voorstelling van provinciebudget 2017

BruggeOp deze openingsziiting van het nieuwe werkjaar van de provincieraad zal eerste gedeputeerde Guido Decorte zijn beleidsverklaring, de zogenaamde 'State of the union', naar voren brengen. Daarna zal gedeputeerde Carl Vereecke de financiële contouren schetsen van het provinciebudget 2017. Dit budget staat vooral al in het teken van het extra jaar dat de Provincie gegund is voor de bevoegdheden welzijn, cultuur, sport en jeugd.

Fileleed op A19 eind volgende week voorbij

Fileleed op A19 eind volgende week voorbij

MenenHet einde van de werken op A19 wordt door AWV aangekondigd voor vrijdagavond 18 november. Nog een weekje op de tanden bijten en de doffe ellende is achter de rug !